logo  
Centrum
Pomocy

JPK

Każdy wysłany plik JPK otrzymuje swój własny numer referencyjny dokumentu. Po tym numerze Ministerstwo Finansów sprawdza status wysłanego pliku JPK. Podczas pobierania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) mogą pojawić się komunikaty o aktualnym statusie.
Programy księgowe z serii DGCS System umożliwia generowanie oraz wysyłkę pliku JPK-VAT za dowolny miesiąc.
Korekta pliku JPK może wynikać z wielu przyczyn. Przy składaniu korekty należy pamiętać, aby złożyć ją na odpowiednim formularzu.
Zdarza się, że podczas generowania plików JPK w programach księgowych DGCS System pojawiają się różne komunikaty, które uniemożliwiają dalszą wysyłkę. Poniższy artykuł opisuje możliwe komunikaty, które mogą występować wraz z rozwiązaniem problemu.
Jeżeli występuje nadwyżka podatku vat można ją przenieść na następny miesiąc lub można ubiegać się o zwrot.
Czynni podatnicy Vat mają comiesięczny obowiązek składania elektronicznie do Urzędu Skarbowego pliku JPK V7M lub JPK V7K (Jednolitego pliku kontrolnego).
Gdy podczas wysyłki pliku JPK pojawi się komunikat “Cannot resolve the name ‘etd: TDataCzas’ to a(n) ‘type definition’ component”