logo  
Centrum
Pomocy

Instalacja

Użytkownicy oprogramowania dGCS Biznesmen z ważnym abonamentem, w zależności od zgłaszanego problemu, mogą otrzymać pomoc w postaci zdalnego przejęcia pulpitu.
W momencie, gdy wprowadzone zostają zmiany do programów z serii DGCS System, ich użytkownicy powinni wgrać aktualizację.