logo  
Centrum
Pomocy

W momencie, gdy wprowadzone zostają zmiany do programów z serii DGCS System, ich użytkownicy powinni wgrać aktualizację.

 

* Przed wgraniem aktualizacji do programu zapoznaj się z informacjami znajdującymi się na końcu artykułu.

 

Aktualizację do programu można wgrać według niżej przedstawionych sposobów:

1. Poprzez przejście z poziomu programu na zakładkę Pomoc>Sprawdź czy są dostępne aktualizacje:

 

 

Po kliknięciu (jeśli wydane zostały nowe wersje programu) rozpocznie się pobieranie aktualizacji, gdzie następnie należy skorzystać z opcji 'Uruchom ponownie program aby zaktualizować'.

 

 

Po wgraniu aktualizacji program zostanie ponownie uruchomiony.

 

2. Poprzez przejście na komputerze do lokalizacji, w której program został zainstalowany (standardowo jest to ścieżka C:\Biznesmen\DGCSSystem) i uruchomienie pliku o nazwie Uaktualnij.exe:

 

 

Po kliknięciu pojawi się okno pobierania aktualizacji, gdzie następnie należy użyć funkcji 'Uruchom ponownie..'

 

 

Po wgraniu aktualizacji program zostanie ponownie uruchomiony.

 

3. Poprzez przejście na naszą stronę internetową https://www.biznesmen.com.pl/aktualizacje, gdzie z kolumny DGCS System albo DGCS System MOJA FIRMA należy wybrać nazwę programu (bądź pakiet), który został zakupiony.

 

 

* W sytuacji, gdy obsługiwanych jest kilka typów programów (np. Księga i Fakturowanie), wystarczy wybrać nazwę jednego z nich.

 

Po kliknięciu na tytuł obsługiwanego programu, na kolejnej stronie należy skorzystać z opcji POBIERZ.

 

 

W tym momencie rozpocznie się pobieranie pliku instalacyjnego, który należy następnie uruchomić. Standardowo plik zapisuje się w katalogu Pobrane na komputerze.

 

 

Uruchomienie pliku spowoduje pojawienie się komunikatu "Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu?" -> klikamy TAK.

Następnie wyświetli się komunikat: "Instalator zainstaluje DGCS System na twoim komputerze. Kontynuować?" -> należy kliknąć TAK.

 

 

W następnym kroku w celu kontynuacji klikamy Dalej:

 

 

Zaznaczamy 'Akceptuję warunki licencji.' i klikamy Dalej:

 

 

W kolejnym kroku wybieramy opcję Instalacja standardowa i klikamy Dalej:

 

 

W oknie 'Wybierz folder docelowy' należy wskazać lokalizację, w której program jest zainstalowany. Standardowa lokalizacja to: C:\Biznesmen\DGCSSystem.

 

 

Zdarza się, że lokalizacja ta nie jest standardowa i w tej sytuacji należy z opcji Przeglądaj wskazać własną lokalizację.

* lokalizację programu można sprawić poprzez kliknięcie na ikonę DS na Pulpicie prawym przyciskiem myszy i przejście przez opcję 'Otwórz lokalizację pliku':

 

 

Po wybraniu prawidłowej lokalizacji programu należy kliknąć Dalej. W kolejnym kroku również klikamy Dalej, po czym rozpocznie się proces instalacji.

 

 

Po zakończonym procesie instalacji należy kliknąć Zakończ i można uruchomić program: