logo  
Centrum
Pomocy

KSeF

Sesja oraz interfejsy interaktywne dostarczają narzędzi do m.in. zarządzania poświadczeniami, szybkiej wysyłki faktur czy wyszukiwania i dostępu do faktur. Uwierzytelniona oraz zautoryzowana sesja interaktywna jest podstawą komunikacji interaktywnej.
Program DGCS System umożliwia automatyczne księgowanie dokumentów z KSeF.
Tokeny są często stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostępu do danych i usług online. Krajowy System e-Faktur, który wchodzi w życie od lipca 2024 roku, definiuje token jako jednorazowy kod, który jest używany do uwierzytelniania użytkowników.
Program DGCS System jest dostosowany do współpracy z KSeF (Krajowy System e-Faktur).