logo  
Centrum
Pomocy

Status sesji KSeF w DGCS System

Opublikowany w: Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System Księga Handlowa DGCS System KSeF KSeF

user

Nikola clock 17-01-2024

Sesja oraz interfejsy interaktywne dostarczają narzędzi do m.in. zarządzania poświadczeniami, szybkiej wysyłki faktur czy wyszukiwania i dostępu do faktur. Uwierzytelniona oraz zautoryzowana sesja interaktywna jest podstawą komunikacji interaktywnej.

 

W menu głównym jest możliwość otwarcia sesji interaktywnej i zakończenie jej. Po wykonaniu rozpoczęcia sesji możliwe staje się połączenie z KSeF.
Opcja ta jest dostępna w menu Konfiguracja>KseF>Rozpoczęcie sesji KSeF. Sesję można otworzyć przy pomocy:                                                                                      
• Tokenu użytkownika,
• Certyfikat kwalifikowany,                                                                            
• Profil Zaufany.

Zamkniecie sesji KSeF możliwe jest z opcji Konfiguracja>KseF>Zamknięcie sesji KSeF.


Inną opcję otwarcia lub zamknięcia sesji KSeF jest klikniecie w ikonkę chmurki w prawym górnym rogu okna programu.

Ikona w kolorze czerwonym oznacza, że sesja jest zamknięta:

 

 

Ikona w kolorze zielonym oznacza, że sesja została otwarta:

 

 

Istnieje też możliwość sprawdzenia statusu sesji interaktywnej rozpoczętej z poziomu menu głównego w menu Konfiguracja>KSeF>Status sesji KSeF.

W menu Konfiguracja>KSeF>Historia sesji KSeF można przejrzeć historię sesji KSeF, podejrzeć UPO sesji lub wydrukować UPO sesji: