logo  
Centrum
Pomocy

Przy wysyłce JPK pojawia się komunikat “Cannot resolve the name ‘etd: TDataCzas’ to a(n) ‘type definition’ component”

Opublikowany w: Księga Przychodów i Rozchodów PRO Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System Księga Handlowa DGCS System JPK JPK JPK

user

Karolina clock 21-02-2023

Gdy podczas wysyłki pliku JPK pojawi się komunikat “Cannot resolve the name ‘etd: TDataCzas’ to a(n) ‘type definition’ component” oznacza to, że są jakieś problemy z internetem na danym stanowisku komputerowym lub występuje problem z serwerem Ministerstwa Finansów.

 

W tej sytuacji nalezy sprawdzić czy jest dostęp do internetu lub odczekać jakiś czas i ponownie spróbować wysłać plik JPK do Ministerstwa Finansów.

 

Ewentualnie zalecamy również sprawdzić oprogramowanie antywirusowe i na czas wysyłki plików JPK zatrzymać je.