logo  
Centrum
Pomocy

JPK

Każdy wysłany plik JPK otrzymuje swój własny numer referencyjny dokumentu. Po tym numerze Ministerstwo Finansów sprawdza status wysłanego pliku JPK. Podczas pobierania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) mogą pojawić się komunikaty o aktualnym statusie.
Program Księga Przychodów i Rozchodów Pro umożliwia generowanie korekty pliku JPK VAT za dowolny miesiąc.
Niekiedy podczas wysyłki plików JPK albo E-deklaracji może pojawić się komunikat "Nie udało się dodać firmy do bazy! Jedną z przyczyn może być próba utworzenia bazy na istniejącym pliku."
Zdarza się, że podczas generowania plików JPK pojawiają się różne komunikaty, które uniemożliwiają dalszą wysyłkę. Poniższy artykuł opisuje możliwe komunikaty, które mogą występować wraz z rozwiązaniem problemu.
Pliki w formie JPK PKPiR czyli Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów podatnicy zobowiązani są do przygotowania i przekazania w formie elektronicznej do organów podatkowych na żądanie/w ramach kontroli. Organ podatkowy ma prawo zażądać całości lub części ksiąg oraz dowodów księgowych.
Pliki w formie JPK EWP dotyczące ewidencji przychodów w przypadku opodatkowania na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatnicy zobowiązani są do przygotowania i przekazania w formie elektronicznej do organów podatkowych na żądanie/w ramach kontroli.
W sytuacji gdy należy złożyć korektę pliku JPK V7M lub JPK V7K należy pamiętać, aby zawsze korekty były składane na wzorach jakie w danym czasie obowiązywały.
Jeżeli występuje nadwyżka podatku vat można ją przenieść na następny miesiąc lub można ubiegać się o zwrot.
Pliki JPK w programie Księga Przychodów i Rozchodów PRO/PRO Plus można wygenerować w oknie Deklaracje>JPK.
Program Księga Przychodów i Rozchodów PRO umożliwia generowanie plików JPK V7M/JPK V7K za dowolny miesiąc, a za jego wysyłkę i pobieranie urzędowych potwierdzeń odbioru (UPO) odpowiedzialny jest moduł E-deklaracje zbiorcze i JPK. Proces ten jest w pełni zautomatyzowany, po spełnieniu poniższych warunków.
Gdy podczas wysyłki pliku JPK pojawi się komunikat “Cannot resolve the name ‘etd: TDataCzas’ to a(n) ‘type definition’ component”
Gdy podczas wysyłki e-deklaracji, plików JPK lub samego uruchamiania modułu E-deklaracje zbiorcze i JPK pojawi się komunikat o treści: Nie można połączyć się z bazą danych. Przyczyną mogą być błędne parametry wybranej bazy.