logo  
Centrum
Pomocy

Konfiguracja

Programy z serii Biznesmen PRO zabezpieczone są hasłem. Użytkownik może dowolnie ustalać termin jego ważności.
Okno Kontrahenci służy do wprowadzania nowych, edycji lub usuwania wcześniej wprowadzonych kontrahentów. Wprowadzone dane będą drukowane na księdze przychodów i rozchodów, na zestawieniach i raportach.
Niekiedy podczas wysyłki plików JPK albo E-deklaracji może pojawić się komunikat "Nie udało się dodać firmy do bazy! Jedną z przyczyn może być próba utworzenia bazy na istniejącym pliku."
Wprowadzenie danych właściciela i niektórych informacji związanych z jego działalnością do programu jest niezbędne w celu dokonywania prawidłowych rozliczeń.
Dla działalności gospodarczej dostępne są trzy formy opodatkowania: według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%), według stawki liniowej (19%) lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
W programach księgowych z serii Biznesmen Pro każda baza danych może mieć ustaloną własną ścieżkę zapisu plików.
Funkcja sortowania służy do uporządkowania dokumentów chronologicznie według określonych przez użytkownika kryteriów. W programach Księga Przychodów i Rozchodów Pro jak i Pro plus taka opcja jest dostępna.
Od 2022 roku wzrosła kwota wolna od podatku i wynosi ona 30 000 zł. Oznacza to, że podatnicy, którzy w ciągu roku osiągnęli dochód nieprzekraczający 30 tys. zł, nie zapłacą podatku. Niektórzy podatnicy rezygnują jednak z uwzględnienia tej kwoty przy wyliczaniu zaliczki na podatek.
Podmioty prowadzące księgowość w formie elektronicznej mają obowiązek przekazywania do urzędów plików JPK.
Gdy podczas wysyłki e-deklaracji, plików JPK lub samego uruchamiania modułu E-deklaracje zbiorcze i JPK pojawi się komunikat o treści: Nie można połączyć się z bazą danych. Przyczyną mogą być błędne parametry wybranej bazy.