logo  
Centrum
Pomocy

Ryczałt

Pliki w formie JPK EWP dotyczące ewidencji przychodów w przypadku opodatkowania na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatnicy zobowiązani są do przygotowania i przekazania w formie elektronicznej do organów podatkowych na żądanie/w ramach kontroli.
Do dnia 22 maja 2023 przedsiębiorca powinien dokonać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za pośrednictwem dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA za kwiecień w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych albo ZUS RCA w przypadku przedsiębiorców, którzy opłacają składki za inne osoby (np. pracowników).
Automatyczne księgowanie dokumentów możliwe jest w ramach tej samej bazy danych. Funkcja ta pozwala uniknąć podwójnej pracy i przyspiesza proces księgowania dokumentów.
Od 2022 roku każdy przedsiębiorca (osoba fizyczna) prowadzący działalność gospodarczą, zobowiązany jest do składania co miesiąc deklaracji ZUS DRA. Aby uprościć właścicielom firm rozliczanie z ZUS-em, dodaliśmy w programie Ksiega Przychodów i Rozchodów PRO funkcję generowania ZUS DRA. Ponadto przygotowaliśmy instrukcję opisującą proces jej przekazania do ZUS za pomocą aplikacji PUE ZUS oraz podpisania jej profilem zaufanym EPUAP.