logo   logo

Jak wysłać ZUS DRA przedsiębiorcy przy użyciu PUE ZUS

Opublikowany w: Start Księgowość Księga Prz. i Roz. PRO

user

Admin Admin clock 13-02-2022

Od 2022 roku każdy przedsiębiorca (osoba fizyczna) prowadzący działalność gospodarczą, zobowiązany jest do składania w ZUS co miesiąc deklaracji ZUS DRA.
Aby uprościć właścicielom firm rozliczanie z ZUS-em, dodaliśmy w programie Ksiega Przychodów i Rozchodów PRO funkcję generowania ZUS DRA  w postaci pliku xml, który należy wysłać do ZUS za pomocą aplikacji PUE ZUS lub Płatnik. Cały proces został opisany poniżej.  

 

I. Sporządź deklarację ZUS DRA w programie Księga Przychodów i Rozchodów PRO.

 

1. Otwórz okno Deklaracje dostępne w menu Deklaracje / PIT/VAT/ZUS.

2. Zaznacz typ deklaracji DRA.

3. Wybierz okres, za który będzie składana.

4. Wskaż imię i nazwisko właściciela z dostępnej listy oraz cel złożenia. 

5. Jeśli chcesz utworzyć plik deklaracji DRA, kliknij Generuj deklarację (wydruk). Zapisze się on w następującej lokalizacji: 
C:\ProgramData\BiznesmenPRO \Ksiega\Export.

6. Jeśli przed utworzeniem pliku deklaracji DRA chcesz sprawdzić zawarte w niej dane lub je ręcznie zmodyfikować, kliknij w Generuj deklarację (edycja). Jeśli wszystko się zgadza i chcesz aby utworzył się plik DRA do wysłania do ZUS, kliknij Generuj deklarację (wydruk). 

 

II. Wyślij plik deklaracji DRA do ZUS.

 

1. Wejdź na stronę www.zus.pl

2. Kliknij w opcję Zaloguj do PUE.

 


 
3. Zaloguj się do PUE jednym z trzech dostępnych sposobów. Jeśli nie masz konta w PUE zarejestruj się.

 


 
4. Po zalogowaniu, przejdź do zakładki ePłatnik (w prawym górnym rogu okna).

 


- Jeśli nie widać zakładki ePłatnik, aktywuj ją wchodząc do opcji Ustawienia/Aktywacja ePłatnika.

 


 
5. Przygotowanie do wysyłki
a) Otwórz okno Dokumenty

 


 
b) Kliknij w menu Import KEDU,
c) Następnie kliknij w opcję Wybierz plik,
d) Wskaż plik o nazwie np. "imię_nazwisko_2022_1_DRA.xml", który znajduje się w następującej lokalizacji C:\ProgramData\BiznesmenPRO \Ksiega\Export,
e) Po wczytaniu pliku z deklaracją DRA, kliknij w Dalej,

 

 


f) Wskaż deklarację DRA na liście wczytanych dokumentów i kliknij w Zakończ

 


 
g) Kliknij w menu Dokumenty robocze. Wskaż deklarację DRA na liście i kliknij w opcję Zatwierdź.

 


 
h) kliknij w menu Dokumenty zatwierdzone. W celu wysłania DRA wskaż deklarację DRA na liście i kliknij w opcję Wyślij.

 


 
i) Wybierz jeden z trzech sposobów podpisania deklaracji DRA.

 


 
j) Deklaracja DRA została wysłana.