logo  
Centrum
Pomocy

Komunikaty przy generowaniu plików JPK w DGCS System

Opublikowany w: Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System Księga Handlowa DGCS System JPK JPK

user

Karolina clock 31-05-2023

1. Komunikat poniżej świadczy o tym, że generowany  plik JPK za dany rok jest na niewłaściwej wersji formularza

 

Przykład:

Jest potrzeba złożenia korekty za listopad rok 2020. W związku z tym korekty plików JPK należy dokonywać na formularzach jakie w danym czasie obowiązywały. Jeżeli będą generowane na aktualnych formularzach a w danym okresie obowiązywały inne wersje pojawi się komunikat z błędem jak powyżej uniemożliwiając wysyłkę.

Prawidłowym działaniem jest wskazanie odpowiedniej wersji.

 

 

2. Ten komunikat świadczy o błędnie zaksięgowanym dokumencie, gdzie w polu NIP zamiast prawidłowych danych jest wprowadzony jakiś wyraz słownie, który traktowany jest jako kod kraju a nie powinien

 

 

 

Przykład:

Księgowany jest kontrahent, który jest osobą fizyczną i nie występuje u niego numer NIP, natomiast w tym polu jest wprowadzone jakieś słowo, które ani nie jest NIP-em, ani kodem żadnego kraju.

W celu weryfikacji należy wybrać Rejestry Vat>Rejestr Vat sprzedaży oraz Rejestry Vat>Rejestr Vat zakupu i sprawdzić kolumnę NIP kontrahenta wszystkich księgowań w miesiącu, za który jest generowany plik, edytować błędny zapis i zapisać zmiany.

*jeśli dany kontrahent nie ma NIP-u (np. osoba fizyczna) pole NIP można zostawić puste.

 

 

 

3. Następny komunikat to brak wprowadzonego adresu e-mail

 

 

Przykład:

W oknie Konfiguracja>Dane firmy do deklaracji  należy  wprowadzić adres e-mail, który jest wymagany w pliku JPK i wybrać Zapisz

 

 

4. Następny komunikat świadczy o braku internetu lub problemach występujących na bramce Ministerstwa Finansów. Szczegółowy opis TUTAJ

 

 

 

5. Komunikat, który widoczny jest poniżej świadczy o tym, że jedna z dat w zaksięgowanych dokumentach rejestrów vat jest błędna. Z komunikatu widać, że błędną datą jest '0023-01-04'

 

 

 

Przykład:

W oknie Rejestry Vat>rejestr vat zakupów należy zweryfikować wszystkie kolumny z datami i sprawdzić, w którym zapisie jest błędna data i poprawić zapis