logo  
Centrum
Pomocy

Konfiguracja

Okres rozrachunkowy to najczęściej rok kalendarzowy lub inny okres rozliczeniowy trwający 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, który kończy się sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego.
Użytkownicy programów z serii DGCS System mogą pracować jednocześnie w oparciu o wspólną bazę danych. Takie rozwiązanie zapewnia bardziej efektywne działanie oraz gwarancję niepowtarzalności numerów dokumentów wystawianych przez kilku użytkowników na różnych stanowiskach komputerowych.