logo  
Centrum
Pomocy

Format analityk kontrahentów

Opublikowany w: Księga Handlowa DGCS System Konfiguracja

user

Nikola clock 09-08-2023

Konfiguracja formatu analityk kontrahentów określa w jaki sposób mają być zakładane konta analityczne dla kontrahentów (dotyczy automatycznego księgowania z innych modułów/systemów).

 

Konfiguracja ta jest sprawdzana także podczas przypisywania kontrahenta do istniejącego konta, co jest niezbędne do generowania rozrachunków, które będą potrzebne do wygenerowania potwierdzenia sald na koniec roku.

Ustawienia odnoście formatu analityk kontrahentów dostępne są na zakładce Konfiguracja>Ustawienia ogólne>zakładka Parametry>opcja Format analityk kontrahentów:

 

 

Zaznaczenie opcji Włącz ręczne zatwierdzanie numeru konta analitycznego kontrahenta przy automatycznym księgowaniu sprawi, że w momencie kiedy kontrahent nie ma założonego kontra podczas automatycznego księgowania dokumentu, to system zapyta się jaki numer konta chcemy nadać danemu kontrahentowi, podpowiadając numer konta zgodnie z ustawieniem dwóch kolejnych parametrów. W przeciwnym wypadku konto zostanie założone bez naszej wiedzy.

Opcja Sposób nadawania kont analitycznych kontrahentom określa sposób numeracji. W tej pozycji są dostępne dwie opcje:

* NIP kontrahenta (zawsze 10 znaków),

* kolejne numery zaczynając od jeden (w tym przypadku można określić ilość znaków dla analityki kolejnym parametrem).

Ustawienie Liczba znaków konta analitycznego (tylko dla formatu "Kolejno") określa liczbę znaków konta analitycznego. Jeżeli wybrane jest 5 znaków, to pierwsze założone konto kontrahenta będzie miało numer analityczny 00001. Należy tutaj uważać, żeby nie określić zbyt małej ilości znaków, ponieważ przy wybraniu dwóch znaków będzie można założyć tylko 99 kont rozrachunkowych kontrahentów, a więc będzie można obsłużyć jedynie 99 kontrahentów.

 

Uwaga! Program pozwala zwiększyć długość kont analitycznych poprzez automatyczne dodanie zer do istniejących już kont, tak aby ich długość odpowiadała nowemu ustawieniu. Operację tą wykonać należy korzystając z opcji Narzędzia>Narzędzia administracyjne>Plan kont.