logo   logo

Jak nadać kontrolę wartości składnika

Opublikowany w: Blog Kadry i płace Kadry, Płace i ZUS PRO

user

Admin Admin clock 01-02-2019

 

W programie Kadry, Płace i ZUS PRO istnieje możliwość kontrolowania składników płacowych podczas obliczania płac, np. chcę ręcznie skorygować wartość składnika wynagrodzenie za urlop ze składników zmiennych.
W tym celu należy wejść w menu Płace > Definiowanie > Składniki płacowe. W lewym oknie wybieramy grupę 'Nieobecności'.

 

 

Podświetlamy na liście Wynagrodzenie za urlop ze składników zmiennych i przechodzimy na zakładkę 'Wartość'. Poprzez opcję 'Edytuj', dostępną w prawej części okna Zadania formularza, zmieniamy 'Kontrolę wartości składnika' na 'Tak', po czym zapisujemy zmiany.

 

 

Podczas obliczania płac program wyświetli okno z możliwością skorygowania wartości:

 

 

Wprowadzamy wartość, np. 140. Po przeliczeniu płac przechodzimy do Analizy Płac- widoczna jest wartość wprowadzona przez Użytkownika: