logo   logo

Jak obliczyć zasiłek dla zleceniobiorcy w programie Kadry, Płace i ZUS PRO?

Opublikowany w: Blog Kadry i płace Kadry, Płace i ZUS PRO

user

Admin Admin clock 01-02-2019

Zleceniobiorca nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu umowy zlecenie. Może, na swój wniosek, zostać objęty tym ubezpieczeniem, dzięki czemu nabędzie, po okresie wyczekiwania, prawa do zasiłków: chorobowego, opiekuńczego oraz macierzyńskiego, a także do świadczenia rehabilitacyjnego. Przy naliczaniu zasiłku są uwzględniane miesiące oraz rachunki zleceniobiorcy za okres do 12 miesięcy poprzedzających miesiąc obliczania zasiłku, w których naliczona została składka chorobowa.

Aby naliczyć zasiłek dla zleceniobiorcy w programie Kadry, Płace i ZUS PRO,  należy okres zwolnienia lekarskiego  wprowadzić w oknie Czas pracy > Nieobecności. 

 

 

W kolejnym kroku należy odpowiednio zdefiniować składniki płacowe zleceniobiorcy. W tym celu wchodzimy w menu Płace > Definiowanie > Płace pracowników- kreator. Tworzymy standardową definicję płac, gdzie w kroku 5 z 6 na zakładce Podatki zaznaczamy „Koszty uzyskania przychodów”- ‘zerowe’ oraz „Ulga podatkowa”- ‘brak’.

 

 

Ponadto zleceniobiorcy, tak jak pracownikowi, można ograniczyć ilość miesięcy, z których uwzględniane są rachunki- na zakładce Nieobecności możemy ogranicznyć, np. do 3 miesięcy podstawę średnią choroba:

 

 

Po wyjściu z kreatora program przekieruje na płace pracowników- tam pojawi się informacja o przypisanych składnikach:

 

 

Zasiłek chorobowy oblicza się tak, jak dla pracowników- w oknie Płace > Obliczania płac. Po obliczeniu płac można przejść do Analizy płac, gdzie pojawią się informacje o naliczonym zasiłku: