logo   logo

Jak prawidłowo przyporządkować kalendarz w programie Kadry, Płace i ZUS PRO?

Opublikowany w: Blog Kadry i płace Kadry, Płace i ZUS PRO

user

Admin Admin clock 01-02-2019

Przyporządkowanie kalendarza jest bardzo istotne jeżeli chcemy, aby program Kadry, Płace i ZUS PRO, w sposób prawidłowy, ewidencjonował obecności, rejestrował nieobecności oraz wykonywał odpowiednie naliczenia płacowe.

W celu poprawnego przyporządkowania kalendarza należy wejść w menu Czas pracy > Przyporządkowanie kalendarzy > Kreator. Przechodzimy ‘Dalej >’, wybieramy grupę, jakiej chcemy przyporządkować kalendarz, a następnie zaznaczamy opcję ‘Wybór kalendarza’. W kroku 4 z 4 uzupełniamy datę, od której ma obowiązywać kalendarz (standardowo jest to data zatrudnienia pracownika) oraz wskazujemy odpowiedni kalendarz z listy.


UWAGA! Dla pracowników zatrudnionych w trakcie miesiąca kalendarz należy przyporządkować od pierwszego dnia miesiąca (np. zatrudniamy pracownika 13.08.2018r.- kalendarz przypisujemy od 1.08.2018r.), ponieważ za nieprzepracowaną część miesiąca wprowadzamy nieobecność- ‘Okres niesprawowania pracy’.


W przypadku, kiedy na liście pozycji nie pojawia się żaden zdefiniowany kalendarz, możemy utworzyć nowy kalendarz korzystając z opcji ‘Kreator kalendarza’.

 

 

Wybieramy opcję ‘Dalej >’, a następnie ‘Utwórz standardowy kalendarz’. W kroku 4 z 5 określamy rozkład tygodnia- jakie typy obowiązują w poszczególnych dniach:

 

 

W kroku 5 z 5 wprowadzamy rok, w którym ma obowiązywać kalendarz oraz jego nazwę i klikamy ‘Zakończ’.

 

 

Po opuszczeniu kreatora tworzenia kalendarza powrócimy do wyboru kalendarza:

 

 

Po zakończeniu pracy kreatora możemy sprawdzić, czy kalendarz został właściwie przyporządkowany wchodząc w Czas pracy > Przyporządkowanie kalendarzy > Kartoteka:

 

 

UWAGA! Dla pracownika powinien być przyporządkowany jeden kalendarz- nie trzeba w nowym roku przyporządkowywać tego samego kalendarza. Nowy kalendarz przyporządkowujemy w momencie, kiedy zmienia się wymiar etatu.