logo  
Centrum
Pomocy

Jak rozliczyć podatek VAT na metodzie kasowej w programach księgowych dgcs system

Opublikowany w: Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System Księga Handlowa DGCS System Ewidencja VAT Ewidencja VAT

user

Karolina clock 24-08-2023

Rozliczanie VAT-u metodą kasową jest korzystne dla firm, które nie otrzymują należności za fakturę na czas. W przypadku metody kasowej obowiązek rozliczenia powstaje w momencie dokonania zapłaty przez klienta. Należy pamiętać, że przy metodzie kasowej VAT należny musi być wykazany w deklaracji nie później niż w 180 dni po dacie sprzedaży, nawet w przypadku braku zapłaty.

 

Zaznaczenie metody kasowej dokonuje się w oknie Konfiguracja>Lata rozrachunkowe zakładając nowy rok obrachunkowy

 

 

 

 

 

Żeby zaksięgować taką transakcję w programach księgowych DGCS System należy w oknie głównym Księgi/Dziennika wybrać Przycisk +Wpis z Vat (F1)

- należy wybrać kontrahenta

- uzupełnić dane jak data i numer dokumentu, zdarzenie gospodarcze

- na zakładce VAT należy wybrać np. Sprzedaż >Krajowa>Zwykła

- wybrać odpowiednią stawkę vat i uzupełnić kwotę netto i wybrać enter

- Dodać wiersz

- Zapisać

Ważne:

Przy metodzie kasowej program celowo podpowiada datę Vat 100 lat do przodu, ponieważ wykazujemy go dopiero w momencie płatności od kontrahenta.

 

 

Po zapisie pojawi się okno rozrachunku gdzie należy uzupełnić termin płatności oraz wygenerować zobowiązanie

 

 

 

 

Do momentu gdy kontrahent nie ureguluje płatności na Rejestrach VAT sprzedaży ani w pliku JPK takie księgowanie nie będzie widoczne.

 

 

Gdy płatność zostaje uregulowana przez kontrahenta, należy ją również wprowadzić do systemu.

 

 

 

Z dniem otrzymania zapłaty za fakturę dokument wchodzi do Rejestru vat sprzedaży oraz będzie wykazany w pliku JPK.