logo   logo

Jak wprowadzić zerowanie podstaw na FP i FGŚP

Opublikowany w: Blog Kadry i płace Kadry, Płace i ZUS PRO

user

Admin Admin clock 01-02-2019

 

Zerowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) powinny być wykazywane przez 36 miesięcy w przypadku pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego.

W programie Kadry, Płace i ZUS PRO dostępna jest funkcjonalność pomocna w procesie wyznaczania pracowników, którym nie należy naliczać składek na Fundusz Pracy lub FGŚP na określony czas. Aby wyzerować postawę należy w górnym menu wybrać nazwisko pracownika i wejść Płace > Definiowanie > Płace pracowników- kreator. Klikamy ‘Dalej’, ‘Tworzenie standardowej definicji płac’, ‘Wybrana osoba:...’, w kroku 4 z 6 wprowadzamy okres obowiązywania składnika:

 

 

Przechodzimy ‘Dalej >’ i w kroku 5 z 6 przechodzimy na zakładkę ‘Podst.Ubezp.’. W polu ‘Wyzerowanie podstawy FP i FGŚP zaznaczamy ‘Tak’ i przechodzimy ‘Dalej >’.

 

 

Pojawi się komunikat informujący, że ‘Operacja została zakończona pomyślnie’:

 

 

W siatce płac pojawi się informacja w jakim okresie składki nie będą liczone: