logo  
Centrum
Pomocy

Jak zaksięgować Eksport towarów w programach księgowych DGCS System

Opublikowany w: Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System Księga Handlowa DGCS System Ewidencja VAT Ewidencja VAT

user

Karolina clock 09-08-2023

Eksport towarów to sprzedaż towarów poza kraje Unii Europejskiej.

 

Żeby zaksięgować taką transakcję w programach księgowych DGCS System należy w oknie głównym Księgi/Dziennika wybrać Przycisk +Wpis z Vat (F1)

- należy wybrać kontrahenta

- uzupełnić dane jak data i numer dokumentu, zdarzenie gospodarcze

- na zakładce VAT należy wybrać Sprzedaż>Eksportowa

Program z automatu podpowie stawkę 0% EXP, w której należy uzupełnić kwotę Netto, zatwierdzić Enterem

- Dodać wiersz

- Zapisać

 

 

 

* Żeby ułatwić sobie pracę przed księgowaniem można stworzyć wzorzec vat i wybrać go ze słownika wybierając opcję Szukaj wzorca co zautomatyzuje i przyspieszy wprowadzenie danych na zakładce VAT.

 

 

 

W celu wygenerowania pliku JPK V7M/JPK V7K należy wybrać Rozliczenie z US>Deklaracje VAT 7 do JPK.

Tak zaksięgowany dokument będzie widoczny w części deklaracyjnej tylko  w polu P_22.