logo  
Centrum
Pomocy

Jak zaksięgować korektę w programach księgowych DGCS System

Opublikowany w: Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System Księga Handlowa DGCS System Ewidencja VAT Ewidencja VAT

user

Karolina clock 21-08-2023

Jeżeli została wystawiona faktura korygująca należy ją również odpowiednio zaksięgować. Faktura korygująca może powodować zmniejszenie lub zwiększenie podstawy opodatkowania.

 

Żeby zaksięgować taką transakcję w programach księgowych DGCS System należy w oknie głównym Księgi/Dziennika wybrać Przycisk +Wpis z Vat (F1)

- należy wybrać kontrahenta

- uzupełnić dane jak data i numer dokumentu, zdarzenie gospodarcze

- na zakładce VAT należy wybrać Sprzedaż lub zakup w tym przypadku będzie sprzedaż>Krajowa>Zwykła

- zanaczyć haczykiem opcję korekta

- wybrać odpowiednią stawkę vat i uzupełnić kwotę netto w zalezności czy korekta ma być zwiększająca czy też zmniejszająca (w przypadku wprowadzania wartości ujemnej należy wprowadzić najpierw wartość następnie znak minusa „–” przed kwotą)

- Dodać wiersz

- Zapisać