logo  
Centrum
Pomocy

Rozliczenia międzyokresowe

Opublikowany w: Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System Księga Handlowa DGCS System Księga Dziennik

user

Karolina clock 31-08-2023

Moduły księgowe DGCS System posiadają możliwość wprowadzenia jak i księgowania rozliczeń międzyokresowych przychodów oraz kosztów.

Obsługa rozliczeń międzyokresowych dostępna jest z menu głównego Inne dokumenty>Rozliczenia Międzyokresowe. 
Z tego okna mamy możliwość podejrzenia całej kartoteki rozliczeń międzyokresowych oraz możemy dodać, edytować lub usuwać rozliczenia międzyokresowe.

Dostępne są dwa typy odliczeń Koszty oraz Przychody rozliczane w pierwszym miesiącu danego roku lub w każdym miesiącu

 

 

Zaznaczenie likwidacji i wprowadzenie daty spowoduje, że taka pozycja nie pojawi się w dokumentach do zaksięgowania. 

 

Księgowanie wprowadzonych rozliczeń międzyokresowych do dziennika odbywa się poprzez automatyczne księgowanie z okna Inne dokumenty>Księguj rozliczenia międzyokresowe.

Tak jak przy każdym innym automatycznym księgowaniu musi być utworzony wzorzec księgowy do tego typu dokumentów w oknie Słowniki>Wzorce księgowania.

Jeżeli wprowadzone rozliczenia międzyokresowe dotyczą przychodów jak i kosztów należy utworzyć dwa wzorce księgowe dla typu dokumentu „Rozliczenie międzyokresowe kosztów” i „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”

Poniżej przykład wzorca dla „Rozliczenie międzyokresowe kosztów”

 

 

Następnie można przejść do zaksięgowania rozliczeń międzyokresowych z okna Inne dokumenty>Księguj rozliczenia międzyokresowe
Należy zaznaczyć wybrane lub wszystkie dokumenty i wybrać Księguj zaznaczone.