logo  
Centrum
Pomocy

W oknie rozrachunków nierozliczonych widoczne są wszystkie zaległości i nadpłaty, które jeszcze do końca nie zostały rozliczone.

 

Rozrachunki nierozliczone dostępne są w oknie Rozrachunki>Rozrachunki nierozliczone

W oknie tym nie ma podziału na kontrahentów, ale można wybrać okres, z którego takie rozrachunki mają być wyświetlane.

W tabeli oprócz danych rozrachunku widnieje także informacja o typie rozrachunku (kolumna „Rodzaj rozrachunku”).

W górnej części zakładki dostępne są opcje rozliczania, rozliczania wszystkich oraz kompensowania, które umożliwiają parowanie rozrachunków.

Funkcja jest przydatna, gdy chcemy porozliczać wszystkie rozrachunki z danego okresu (np. wszystkie rozrachunki z całego dnia lub tygodnia).