logo  
Centrum
Pomocy

Ulga na złe długi w podatku vat od 2022 roku o których mowa w art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT

Opublikowany w: Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System Księga Handlowa DGCS System Ewidencja VAT Ewidencja VAT

user

Karolina clock 22-08-2023

Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania jak i podatek należny z tytułu nie uregulowanych wierzytelności przez dłużnika po upływie 90 dni. Korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w ramach tzw. ulgi na złe długi, o których mowa w art. 89a ust 1 i 4 ustawy o VAT (zmniejszające jak i zwiększające) należy ewidencjonować pojedynczo.

 

Zmianą jaka nastąpiła od stycznia 2022 jest dodatkowe uzupełnienie Terminu płatności lub Daty zapłaty.

W celu skorygowania należnego podatku vat od niezapłaconych faktur sprzedaży należy wybrać Rejestry VAT>Rejestr VAT sprzedaży.

- należy wybrać kontrahenta

- uzupełnić dane jak data i numer dokumentu, zdarzenie gospodarcze

- na zakładce VAT należy wybrać Sprzedaż >Krajowa>Zwykła

- zaznaczyć opcję art. 89a/89b ust.1(-) i ust. 4 (+)  uzupełniając również Termin (-)/Data(+) płat.

  • TerminPlatności - należy uzupełnić datę upływu terminu płatności w przypadku korekty zmniejszającej, w związku z nieuregulowaniem należności przez dłużnika
  • DataZapłaty - wskazując datę uregulowania lub zbycia należności w przypadku korekty zwiększającej, w związku z uregulowaniem wierzytelności przez dłużnika lub jej zbyciem.

- wybrać odpowiednią stawkę vat i uzupełnić kwotę netto w zależności czy korekta ma być zwiększająca czy też zmniejszająca (w przypadku wprowadzania wartości ujemnej należy wprowadzić najpierw wartość następnie znak minusa „–” przed kwotą)

- Dodać wiersz

- Zapisać

 

 

Tak wprowadzony dokument powinien być widoczny w pliku JPK V7M w pozycjach od P_15 do P_20 (ze znakiem ujemnym) w zależności od stawki VAT oraz dodatkowo w polach P_68 i P_69

 

 

 

W części ewidencyjnej dodatkowo będzie widoczne pole KorektaPodstawy opodt 1 oraz termin płatności

 

 

 

W przypadku uregulowania zapłaty należy wykonać identyczną procedurę z tą różnicą, że zapłacona kwota jest dodatnia oraz należy uzupełnić Termin zapłaty

 

 

 

Tak wprowadzony dokument powinien być widoczny w pliku JPK V7M w pozycjach od P_15 do P_20 w zależności od stawki VAT

 

 

W części ewidencyjnej dodatkowo będzie widoczne pole KorektaPodstawy opodt 1 oraz termin zapłaty