logo  
Centrum
Pomocy

Zobowiązania według kontrahentów

Opublikowany w: Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System Księga Handlowa DGCS System Księga Dziennik

user

Karolina clock 30-08-2023

Każdy nasz nieuregulowany rachunek wobec dostawców trafia do kartoteki zobowiązań.

 

Kartoteka Zobowiązań znajduje się w oknie Rozrachunki>Zobowiązania wg kontrahentów.

 

Prezentacja zaległości, podobnie jak w kartotece należności, jest wykonana z podziałem na kontrahentów.

Wybierając interesującego nas dostawcę, widzimy wszystkie nasze zaległości (np. niezapłacone faktury zakupu) zarówno przeterminowane jak i nieprzeterminowane.

Cały mechanizm obsługi jest taki sam jak w opcji [Należności wg kontrahentów] z wyjątkiem, że nie możemy wystawić wezwania do zapłaty.

Zaznaczając opcję [Pokazuj również rozliczone], będziemy mogli zobaczyć także rozliczone dokumenty. W polach „Zaległość” i „Przeterminowana zaległość”, wyświetlana jest globalna wartość zobowiązań.

 W księdze Przychodów i Rozchodów zaznaczając wybrany dokument można wykonać wskazaną operację na wybranych dokumentach. Wybierając opcję Rozlicz można rozliczyć wybrane dokumenty.

 

 

 

Istnieje również możliwość raportowania zobowiązań wg kontrahentów z okna Raporty>Rozrachunki>Zestawienie dokumentów-Zobowiązania wg kontrahentów