logo   logo

Generowanie i wysyłka pliku JPK VAT z programu Księga PRO - podpis profil zaufany

Opublikowany w: JPK Biznesmen PRO Księgowość

user

Admin Admin clock 28-01-2019

Program Księga Przychodów i Rozchodów PRO umożliwia generowanie pliku JPK VAT za dowolny miesiąc, a za jego wysyłkę i pobieranie urzędowych potwierdzeń odbioru (UPO) odpowiedzialny jest moduł E-deklaracje zbiorcze i JPK. Proces ten jest w pełni zautomatyzowany, po spełnieniu poniższych warunków.

 

Wymagania dotyczące generowania i wysyłania plików JPK VAT za 2018 rok

 

1. Zainstalować program Księga Przychodów i Rozchodów PRO w wersji minimum 9.4.0.4.

Do pobrania w dziale Aktualizacje:

Księga Przychodów i Rozchodów PRO - więcej

Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus - więcej

 

2. Zainstalować moduł E-deklaracje zbiorcze i JPK w wersji minimum 18.24 - więcej

 

 

3. Wprowadzić poniższe dane w programie Księga Przychodów i Rozchodów PRO:

 

a) w oknie Urzędy skarbowe (menu Słowniki/Urzędy skarbowe) wprowadzić nowy urząd (lub w istniejącym) i koniecznie uzupełnić pole "Kod urzędu" wpisując ręcznie lub klikając w niebieską ikonę wyświetlającą listę urzędów wraz z kodami.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) w oknie Dane firmy (menu Konfiguracja/Dane firmy) uzupełnić wszystkie pola, a w szczególności:

- w polu "Nazwa skrócona" wprowadzić skróconą nazwę firmy (maksymalnie 17 znaków),

- w polu "Urząd skarbowy" wskazać jego nazwę z dostępnej listy, 

c) podczas księgowania dokumentów, należy zwrócić uwagę na poniższe wyjątki.

- jeśli kontrahent nie posiada nr NIP, ponieważ jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarcze, należy w polu NIP wpisać wyraz BRAK,

- przy księgowaniu raportów dobowych/fiskalnych w polach dotyczących kontrahenta i w polu NIP, należy wprowadzić wyraz BRAK. 

 

Generowanie i wysyłka pliku JPK VAT  

 

1. W programie Księga Przychodów i Rozchodów PRO kliknij w menu Raporty/JPK, a następnie wybierz typ pliku JPK VAT.

 

 

 

 

 

 

 

2. W oknie "Wybierz kryteria JPK_VAT" należy:
 
a) wybrać Okres, jaki ma uwzględniać plik JPK_VAT;
 
b) wskazać Wersję pliku JPK_VAT:
- 3: dotyczy rozliczeń za 2018 rok;
- 2: dotyczy rozliczeń za 2017 rok.
 
c) Zanaczyć opcję "Eksport do programu Zbiorcze E-deklaracje i JPK"

 

d) Kliknąć w OK w celu wygenerowania pliku JPK_VAT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wyświetli się okno "JPK" z informacją zawierającą:
 
a) nazwę pliku np.: Nazwa_Skrócona_Firmy_JPK_VAT_V3_R2018_M1.xml
 
b) lokalizację domyślną, w której zapisał się plik C:/ProgramData/BiznesmenPRO/Ksiega/Eksport.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknij w OK.

Jeśli chcesz, aby plik zapisywał się w innej lokalizacji niż domyślnie zdefiniowana w programie, otwórz okno Ustawienia (dostępne w menu Konfiguracja/Ustawienia), kliknij w Edytuj, wskaż nową lokalizację w polu "Katalog eksportu danych", kliknij Zapisz. 

 

4. Następnie wyświetli się poniższe okno, w którym należy kliknąć w OK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Przed wysłaniem pliku JPK VAT istnieje możliwość zapoznania się z jego zawartością. W tym celu kliknij w Tak w poniższym oknie.

 

 

 

 

 

 

 

6. Jeśli zawartość pliku JPK VAT jest prawidłowa, wskaż w poniższym oknie rodzaj podpisu "Profil zaufany", kliknij w OK.

 

 

 

7. W oknie "Zapisz" należy wskazać miejsce, w którym ma zostać zapisany plik JPK_VAT do podpisania profilem zaufanym. W tym celu utwórz nowy folder np. "Pliki JPK" na Pulpicie, a następnie wskaż go w polu "Szukaj w", kliknij w opcję "Zapisz". Wyświetli się okno informacyjne przedstawione w punkcie nr 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. WAŻNE!!! W poniższym oknie "Informacja" nie można klikać w OK, na tym etapie. Kliknij dopiero, gdy zakończysz proces podpisywania pliku JPK VAT Profilem zaufanym tj. pobierzesz podpisany plik JPK VAT. Najczęściej zapisuje się on w folderze Pobrane lub Downloads, a nazwa pliku jest następująca np. InitUpload_Nazwa_Firmy_JPK_VAT_V3_R2018_M1.xml.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. W celu rozpoczęcia procesu podpisywania pliku JPK VAT profilem zaufanym, otwórz następującą stronę https://obywatel.gov.pl/podatki/podpisz-jpk_vat-profilem-zaufanym  a następnie postępuj zgodnie z:

 

- instrukcją Profil zaufany - podpisywanie plików JPK VAT

 

- filmem instruktażowym udostępnionym przez Ministerstwo Cyfryzacji OBEJRZYJ

 

10.  Po wykonaniu czynności z punktu nr 9, wyślij podpisany profilem zaufanym plik JPK VAT do Ministerstwa Finansów.

Kliknij w opcję "OK" w oknie "Informacja" z punktu nr 8. Wyświetli się poniższe okno "Otwórz". Wskaż w nim miejsce na dysku komputera (najczęściej folder Pobrane lub Downloads), do którego pobrał się i zapisał podpisany plik o nazwie np.: InitUpload_FIRMA_JPK_VAT_V3_R2018_M1.xml. Następnie wskaż go i kliknij w opcję "Otwórz". Rozpocznie się proces wysyłania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Jeśli proces wysyłania pliku przebiegnie poprawnie, zostanie wyświetlone poniższe okno informacyjne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowo sprawdź, czy w module JPK w oknie "JPK wysłane" (Kartoteka wysłanych JPK) znajduje się wpis, związany z wysłanym plikiem JPK VAT. Jeśli go tam nie znajdziesz, ponów wysyłkę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Pobierz urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO) dla wysłanego pliku JPK VAT - najczęściej jest dostępne na następny dzień od momentu  wysłania.

 

a) otworzyć okno Kartoteki wysłanych JPK, klikając w programie Księga Przychodów i Rozchodów PRO w menu Raporty/JPK/Kartoteka wysłanych JPK,

 

 

 

 

 

 

 

 

b) w poniższym oknie "JPK wysłane", wskaż wiersz dotyczący wysłanego pliku JPK VAT, następnie kliknij w opcję "Pobierz UPO", a jeśli chcesz je wydrukować kliknij w opcję Drukuj UPO.