icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

e-Deklaracje zbiorcze i JPK


e-Deklaracje zbiorcze i JPK 24.03 - lista zmian (29-01-2024 r.)

UWAGA! Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych jest płatna.

Nowości:

1. Dodano wizualizację formularza dla PIT-4R wer.13 w przygotowanych e-deklaracjach do wysłania oraz w wysłanych e-deklaracjach z wypełnionym numerem referencyjnym.
2. Dodano możliwość podpisu danymi autoryzującymi deklaracji PIT-4R wer.13 w kartotece przygotowanych e-Deklaracji do wysłania.

e-Deklaracje zbiorcze i JPK 24.01 - lista zmian (04-01-2024 r.)

Nowości:

1. Dodano wysyłkę wiadomości e-mail wraz z załączoną deklaracją PIT-11 lub IFT-1/1R oraz możliwością zaszyfrowania hasłem nr PESEL pracownika.
2. Dodano obsługę e-Deklaracji: PIT-4R wer.13, PIT-8AR wer.13, PIT-28 wer.26 wraz z załącznikami, PIT-36L wer.20 wraz z załącznikami, PIT-36 wer.31 z załącznikami. 


e-Deklaracje zbiorcze i JPK 23.41 - lista zmian (14-12-2023 r.)

Nowości:

1. Automatyzacja wysyłki deklaracji PIT-11 i IFT-1 do urzędu skarbowego oraz pracowników.

a) Zbiorcza wysyłka e-deklaracji do urzędu skarbowego

Po wygenerowaniu z programu Kadry, Płace i ZUS PRO e-deklaracji PIT-11 lub IFT-1/1R wszystkim pracownikom, zostaną one automatycznie przekazane do modułu e-Deklaracje Zbiorcze do okna „Przygotowane e-deklaracje do wysłania”. Przed wysyłką do urzędu skarbowego można w nim je zweryfikować, podglądając na ekranie ich wydruk.

b) Podpis danymi autoryzującymi lub certyfikatem kwalifikowanym

Wysyłane e-deklaracje można podpisać danymi autoryzującymi lub certyfikatem kwalifikowanym. Po zaznaczeniu przez użytkownika pozycji do wysłania system sprawdza, czy wszystkie te e-deklaracje pochodzą z jednej firmy/działalności (bazy danych) i sprawdza, czy w wygenerowanych plikach jest ustawiony znacznik, że podatnik jest osobą fizyczną lub prawną. Jeżeli powyższe warunki są spełnione, to jest wyświetlane dodatkowe pytanie, jakiego podpisu użyć: certyfikat kwalifikowany czy dane autoryzujące. W zależności od wybranej opcji e-deklaracje zostaną w ten właśnie sposób podpisane i wysłane do serwerów Ministerstwa Finansów.

c) Automatyczne wczytanie numeru referencyjnego z UPO do każdej deklaracji

Wysłane e-deklaracje widoczne będą w oknie „Kartoteka wysłanych e-deklaracji”, w którym dla każdej z nich można zbiorczo pobrać urzędowe potwierdzenie odbioru UPO wraz z numerem referencyjnym, który zapisze się w bazie danych i wypełni pole nr 2 (Nr referencyjny) na formularzu PIT-11 i IFT-1/1R.

d) Zbiorcza wysyłka zaszyfrowanego pliku pdf deklaracji na email pracownika

Każdą wysłaną e-deklarację do urzędu skarbowego można obejrzeć, wydrukować oraz wysłać jednym kliknięciem do wszystkich pracowników.

Po wybraniu opcji „Wyślij pracownikowi wybraną e-deklarację” otworzy się okno z:

•         wypełnionym e-mailem pracownika odczytanym z bazy danych wybranej deklaracji,

•         tematem i treścią wiadomości odczytanych z ustawień lokalnych konkretnego stanowiska,

•         załącznikiem PDF wybranej e-deklaracji z numerem referencyjnym, zaszyfrowanym hasłem np. nr pesel pracownika.

Po zaakceptowaniu wyświetlonych danych system dokona wysyłki e-mail. Jeżeli użytkownik zmodyfikuje temat lub treść wiadomości, to ta wiadomość będzie wysłana z tymi modyfikacjami.

Obejrzyj poniższy film

 

e-Deklaracje zbiorcze i JPK 23.24 - lista zmian (04-04-2023 r.)

Nowości:

- Usprawniono generowanie e-Deklaracji PIT-36 wer.30 w przypadku, gdy jest wypełnione pole 140 wartością niezerową, ale wypełnione jest pole 145 lub 146 jakimikolwiek wartościami;
- Dodano nowy schemat (2-0E) wysyłki e-deklaracji PIT-36 wer.30.

e-Deklaracje zbiorcze i JPK 23.22 - lista zmian (23-03-2023 r.)

Nowości:
Usprawniono wysyłkę e-deklaracji PIT-36L wraz z załącznikiem PIT-O w przypadku wypełnienia pola nr 4 załącznika.

e-Deklaracje zbiorcze i JPK 23.18 - lista zmian (03-03-2023 r.)

Nowości:

Dodano obsługę e-Deklaracji: PIT-36 wer.30; PIT-36L wer.19; PIT/B wer.20.

e-Deklaracje zbiorcze i JPK 23.11 - lista zmian (23-01-2023 r.)

Nowości:

- Dodano nowy schemat (2-0) wysyłki e-deklaracji PIT-8AR wer.12.
 

e-Deklaracje zbiorcze i JPK 23.10 - lista zmian (17-01-2023 r.)

Nowości

1. Dodano nowy schemat (1-1) wysyłki e-deklaracji PIT-36L wer.19.
2. Usprawniono przesyłanie deklaracji PIT-11 wer.29 dla obcokrajowca, który nie posiada NIP ani PESEL. Po zmianie wysyłany PESEL zbudowany jako 'yyMMdd00000', gdzie yyMMdd to data urodzenia pracownika.
 

e-Deklaracje zbiorcze i JPK 23.06 - lista zmian (06-01-2023 r.)

Nowości

Dodano nowe schematy i wzory:

- deklaracji PIT-8AR v 12. 


e-Deklaracje zbiorcze i JPK 23.00 - lista zmian (13-12-2022 r.)

Aktualizacja modułu E-Deklaracje zbiorcze i JPK udostępniona na naszej stronie współpracuje wyłącznie z poniższymi programami:
- Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus,
- Księga Przychodów i Rozchodów PRO,
- Kadry, Płace i ZUS PRO.

Nowości

Dodano nowe schematy i wzory:

- deklaracji PIT-11 wer.29 wraz z obsługą w e-deklaracjach,
- deklaracji PIT-8C wer.11 wraz z obsługą w e-deklaracjach,
- deklaracji PIT-28 wer.25 wraz obsługą w e-deklaracjach,
- e-deklaracji CIT-8 wer.31,
- deklaracji VAT-R wer.16,
- deklaracji PIT-36L wer.19,
- deklaracji PIT-36 wer.30,
- deklaracji AKC -WW. wer.7,
- deklaracji AKC-4 wer.8,
- deklaracji AKC-4B wer.8,
- deklaracji AKC-4C wer.8,
- deklaracji AKC-4E wer.9. 
 


e-Deklaracje zbiorcze i JPK 22.27 - lista zmian (08-09-2022 r.)

UWAGA! Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna.

Aktualizacja modułu E-Deklaracje zbiorcze i JPK udostępniona na naszej stronie współpracuje wyłącznie z poniższymi programami:
- Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus,
- Księga Przychodów i Rozchodów PRO,
- Kadry, Płace i ZUS PRO.

Lista zmian:

 • Nowe wersje JPK:

- JPK V7M/K wer.2 z deklaracja VAT-7 wer.22 i VAT-7K wer.16,
- JPK EWP wer. 3.

 • Nowe deklaracje:

- PIT-4R (12), 
- PIT-8AR (11), 
- PIT-11 (27), 
- VAT-UE (5).


e-Deklaracje zbiorcze i JPK 21.37 - lista zmian (15-06-2021 r.)

UWAGA! Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna.

Aktualizacja modułu E-Deklaracje zbiorcze i JPK udostępniona na naszej stronie współpracuje wyłącznie z poniższymi programami:
- Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus,
- Księga Przychodów i Rozchodów PRO,
- Kadry, Płace i ZUS PRO.

e-Deklaracje zbiorcze i JPK 21.36 - lista zmian (02-06-2021 r.)

Lista zmian:

 • Dodano obsługę UPO dla plików JPK-V7M/K w wersji 7.0


e-Deklaracje zbiorcze i JPK 21.33 - lista zmian (19-05-2021 r.)


Lista zmian:

 • Po wysyłce plików JPK dodano sprawdzenie danych firmy i jeżeli nie ma uzupełnionego NIP-u, nazwy i Urzędu Skarbowego, to wyświetlony zostanie komunikat o braku tych danych i okno do ich uzupełnienia;
 • Przy wysyłce e-Deklaracji PIT-28, PIT-36 i PIT-36L dodano informację oraz blokadę wysyłki e-Deklaracji, jeżeli pola odliczeń od podstawy lub od podatku przyjmują za duże wartości;
 • Usunięto ograniczenie ilości znaków w polach, gdzie występuje NIP na załącznikach do deklaracji VAT-UE;
 • Dodano nowy schemat wysyłki e-Deklaracji CIT-8 wer.30 v.2-0 wraz z załącznikami;
 • Dodano nowy wzór deklaracji CIT-ST wer.8;
   

e-Deklaracje zbiorcze i JPK 21.29 - lista zmian (12-04-2021 r.)
 

Lista zmian:

    Dodano obsługę e-Deklaracji PIT-4R wer.12;
    Dodano obsługę e-Deklaracji PIT-8AR wer.11;
    Dodano obsługę e-Deklaracji PIT-11 wer.27.
 

e-Deklaracje zbiorcze i JPK 21.27 - lista zmian (01-04-2021 r.)

Lista zmian:

 • Dodano nowy schemat przesyłania e-deklaracji PIT-36 wer.28 v.2;
 • Dodano obsługę e-Deklaracji PIT-11 wer.27.

e-Deklaracje zbiorcze i JPK 21.21 - lista zmian (17-02-2021 r.)

Lista zmian:

 • Dodano obsługę e-Deklaracji PIT-36L wer.17 wraz z załącznikami;
 • Dodano nowe wersje schematów wysyłki e-Deklaracji VAT-UE wer.5 v2-0 i VAT-UEK wer.5 v2-1;
 • Na wydruku UPO dodano informację o typie dokumentu i za jaki okres był składany.

e-Deklaracje zbiorcze i JPK 21.20 - lista zmian (12-02-2021 r.)


Lista zmian:

 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36 wer.28; 
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT/B wer.18; 
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT/O wer.25;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT/D wer.29.

e-Deklaracje zbiorcze i JPK 21.16 - lista zmian (11-01-2021 r.)

 
Lista zmian:
 • Dodano nowy wzór e-deklaracji PIT-4R wer. 11 wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Dodano nowy wzór e-deklaracji PIT-8AR wer. 10 wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Dodano nowy wzór e-deklaracji PIT-11 wer. 26 wraz z obsługą e-Deklaracji.
 

e-Deklaracje zbiorcze i JPK 21.10 - lista zmian (01-12-2020 r.)

 
Lista zmian:
 • zmieniono rodzaj pliku jpk, podpowiadany jako pierwszy na liście do wysyłki, na JPK_V7M.
   

e-Deklaracje zbiorcze i JPK 21.08 - lista zmian (18-11-2020 r.)

 
Lista zmian:
 • Uaktualniono komunikat w przypadku podpisywania JPK V7M/V7K profilem zaufanym. Wprowadzono w nim nowy link do strony Ministerstwa Finansów, na której można podpisać pliki JPK profilem zaufanym. 
 

e-Deklaracje zbiorcze i JPK 20.41 - lista zmian (14-08-2020 r.)

 
Lista zmian:
 
 • Usprawniono deklarację VAT-UE (5) poprzez dodanie załącznika VAT-UED (5), który jest standardowo otwierany pusty dla VAT-UE (5), tak żeby użytkownik mógł wpisać więcej przypadków "call-off stock". Dodatkowo otwierane jest po jednym pustym załączniku VAT-UEA, UEB i UEC;
 • Dla deklaracji VAT-UEK (5) dodano jeden dodatkowy formularz VAT-UEK (5), tak, aby w korektę „call-off stock” można było wpisać 6 pozycji. Dane odnośnie „call-off stock” użytkownik wpisuje ręcznie.

 

e-Deklaracje zbiorcze i JPK 20.39 - lista zmian (29-07-2020 r.)

 
 
Lista zmian:
 
 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-UEK (5) wraz z wysyłką e-Deklaracji;
 • Dla deklaracji PIT-11 (25) dodano nową wersję schematu przesyłania e-Deklaracji;
 • Dla deklaracji PIT-8C (10) dodano nową wersję schematu przesyłania e-Deklaracji;
 • Dla deklaracji PIT-R (20) dodano nową wersję schematu przesyłania e-Deklaracji.
   
 

e-Deklaracje zbiorcze i JPK 20.38 - lista zmian (21-07-2020 r.)

 
 
Lista zmian:
 
1. Dodano obsługę nowego wzoru e-deklaracji VAT UE (v.5). 

 

e-Deklaracje zbiorcze i JPK 20.22 - lista zmian (06-02-2020 r.)

 
 
Zmiany:
 •  Dodano nowy wzór deklaracji PIT-28 (22) wraz z załącznikami: PIT-28B (16); PIT-O (24); PIT-D (28) i obsługą w e-Deklaracjach.

 

e-Deklaracje zbiorcze i JPK 20.12 - lista zmian (08-01-2020 r.)
 

 • Dodano obsługę deklaracji PIT-11 (25) wraz z wysyłką e-Deklaracji;
 • Dodano obsługę deklaracji PIT-8C (10) wraz z wysyłką e-Deklaracji;
 • Dodano obsługę deklaracji PIT-8AR (8) wraz z wysyłką e-Deklaracji;
 • Dodano obsługę deklaracji PIT-4R (9) wraz z wysyłką e-Deklaracji;
 • Dodano obsługę deklaracji PIT-R (20) wraz z wysyłką e-Deklaracji;
 • Dodano obsługę deklaracji IFT-1/IFT-1R (15) - brak obsługi w e-Deklaracji.
   

e-Deklaracje zbiorcze i JPK 20.09 - lista zmian (11-12-2019 r.)

 

Zmiany:

 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji VAT-7 (20);
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji VAT-7K (14).
 

e-Deklaracje zbiorcze i JPK 19.01 - lista zmian (23-08-2019 r.)

UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla wszystkich użytkowników poprzednich wersji, z wyjątkiem użytkowników programów Księga Przychodów i Rozchodów PRO lub PRO Plus, posiadających do nich ważny abonament. 
Użytkownicy, posiadający prawo do bezpłatnej aktualizacji proszeni są o zgłoszenie tego faktu do naszego Działu handlowego - tel.: 62 591-91-19, lub e-mail: sprzedaz2@biznesmen.com.pl

Aktualizacja modułu E-Deklaracje zbiorcze i JPK udostępniona na naszej stronie współpracuje wyłącznie z poniższymi programami:
- Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus,
- Księga Przychodów i Rozchodów PRO,
- Kadry, Płace i ZUS PRO.
 

Zmiany: 

 • Dostosowano program do nowego certyfikatu klucza publicznego, niezbędnego do wysyłki plików JPK po 23 sierpnia 2019 r.
 

e-Deklaracje zbiorcze i JPK 19.07 - lista zmian (18-02-2019 r.)

 
Zmiany:
 
• Dodano obsługę nowej wersji deklaracji VAT-7 (19);
• Dodano obsługę nowej wersji deklaracji VAT-7K (13).
 

e-Deklaracje zbiorcze i JPK 19.04 - lista zmian (23-01-2019 r.)

 
Aktualizacja modułu E-Deklaracje zbiorcze i JPK udostępniona na naszej stronie współpracuje wyłącznie z poniższymi programami:
- Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus,
- Księga Przychodów i Rozchodów PRO,
- Kadry, Płace i ZUS PRO.
 
Zmiany:

• Udostępniono wysyłkę e-Deklaracji: IFT-1/IFT-1R (14);
• Udostępniono wysyłkę e-Deklaracji: PIT-11 (24);
• Udostępniono wysyłkę e-Deklaracji: PIT-4R (8)
• Udostępniono wysyłkę e-Deklaracji: PIT-8AR (7)
• Udostępniono wysyłkę e-Deklaracji: PIT-36 (26)
• Udostępniono wysyłkę e-Deklaracji: PIT-36L (15)

 


e-Deklaracje zbiorcze i JPK 18.26 - lista zmian (03-09-2018 r.)

UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 17.18 i starszych. Bezpłatna jest dla użytkowników wersji 18.25, 18.24, 18.18, 18.12, 18.06, 18.01.

 

Aktualizacja modułu E-Deklaracje zbiorcze i JPK udostępniona na naszej stronie współpracuje wyłącznie z poniższymi programami:

- Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus,
- Księga Przychodów i Rozchodów PRO,
- Kadry, Płace i ZUS PRO.

Lista zmian:

 • zaktualizowano o nowe schematy deklaracji VAT-7 i VAT-7 K.

 

e-Deklaracje zbiorcze i JPK 18.25 - lista zmian (14-08-2018 r.)

Lista zmian:
 
 • Dodano nowe wzory deklaracji wraz z obsługą e-deklaracji: VAT-7 (18); VAT-7K (12);
 • W module Zbiorczych e-Deklaracji dodano pole "E-mail" przy definiowaniu Danych firmy do deklaracji. Adres e-mail jest umieszczany w deklaracji VAT-7 i VAT-7K.
   

  

e-Deklaracje zbiorcze i JPK 18.24 - lista zmian (03-07-2018 r.)

 

Lista zmian:

 • uaktualniono certyfikat SSL dla wysyłek plików JPK;
   

 

e-Deklaracje zbiorcze i JPK 18.18 - lista zmian (09-04-2018 r.)

 

Lista zmian:

 • dodano formularz e-deklaracji PIT-4R (7)

 

e-Deklaracje zbiorcze i JPK 18.12 - lista zmian (02-03-2018 r.) 

 

Lista zmian:

 • uaktualniono certyfikat SSL dla wysyłek e-Deklaracji i JPK;
 • możliwość podpisywania plików JPK Danymi autoryzującymi (kwota przychodu).
   

 

e-Deklaracje zbiorcze i JPK 18.06 - lista zmian (25-01-2018 r.) 

 

Lista zmian:

 • zmodyfikowano współpracę z programem Księga Przychodów i Rozchodów PRO w zakresie wysyłki pliku JPK_VAT wersja 3.

 

e-Deklaracje zbiorcze i JPK 18.01 - lista zmian (28-12-2017 r.)

 

Lista zmian:

 • Dodano możliwość podpisywania plików JPK profilem zaufanym ePuap;
 • Dodano obsługę nowego wzoru JPK VAT (3).

e-Deklaracje zbiorcze 17.18 - lista zmian (04-07-2017 r.)

UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 16.59 i starszych. Bezpłatna dla wersji 17.xx.


Lista zmian:
 

 • Wprowadzono protokół TLS 1.2 przy wysyłaniu e-Deklaracji, obowiązujący od dnia 1.07.2017 r.


 

e-Deklaracje zbiorcze 17.15 - lista zmian (26-05-2017 r.)


Lista modyfikacji:

 

 • Usprawniono wysyłkę deklaracji PIT-36 (23) i PIT-36L (12) z załącznikiem ORD-ZU;
 • Dane firmy uzupełnione podczas pierwszego uruchomienia nowej firmy (baza zostaje dodana) są automatycznie przenoszone na formularz generowanej deklaracji;
 • Zmieniono wyglądu modułu Deklaracji (ikony i układ przycisków);
 • Dodano możliwość uruchomienia E-Deklaracji DOS i JPK w trybie DEMO;
 • E-Deklaracje i JPK w trybie DEMO są wysyłane do serwerów testowych Ministerstwa Finansów i przy wysyłce jest stosowny komunikat, że dane te idą na serwery testowe. Po wprowadzeniu numeru licencji wysyłka realizowana jest na serwer produkcyjny Ministerstwa Finansów.

 

 

e-Deklaracje zbiorcze 17.12 - lista zmian (14-04-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

 • Zmodyfikowano wypełnianie deklaracji VAT-27 (2). Jeżeli było więcej niż 25 pozycji, to gubione były pozycje 26-30. Dotyczyło to również kolejnych wielokrotności 25.

 

 

e-Deklaracje zbiorcze 17.08 - lista zmian (24-02-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

 • Wprowadzono zabezpieczenie przed zbyt długą nazwą pliku JPK. Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem wpisana przez użytkownika może mieć maksymalnie 47 znaków;
 • Zabezpieczono zapisywanie pliku JPK przed niedopuszczalnymi znakami;
 • Dodano nowy formularz deklaracji VAT-27 (2) wraz z obsługę e-Deklaracji i z możliwością podpisywania danymi autoryzującymi;
 • Dodano nowe wersje deklaracji VAT-UE (4) i VAT-UEK (4) wraz z obsługą e-Deklaracji i możliwością podpisania danymi autoryzującymi;
 • Poprawiono generowanie deklaracji VAT-UE (4) z załącznikami VAT-UE/A, VAT-UE/B lub VAT-UE/C;
 • Dodano opcję wizualizacji XML - dotyczy pokazania użytkownikowi jak np. wygląda wysyłany JPK czy wysłana e-Deklaracja.

e-Deklaracje zbiorcze 16.12 r160307 - lista zmian (08-03-2016 r.)

UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 12.5 oraz starszych. Dla użytkowników generacji 16.xx, jest bezpłatna.

 
Lista zmian:
 • zaktualizowano program do wymogów nowego certyfikatu SSL stosowanego od 05-03-2016 r. w sysytemie e-Deklaracje Ministerstwa Finansów.
  

e-Deklaracje zbiorcze 16.06 r160129 - lista zmian (01-02-2016 r.)

 
Lista zmian:
 
 • PIT-40 poprawiono wpisywanie danych w polach dochód,
 • PIT-11 wydłużono długość wpisywania w pola.
 

e-Deklaracje zbiorcze 16.03 r160113 - lista zmian (14-01-2016 r.)

 

Lista zmian:

 

 • Umożliwia wysyłanie deklaracji PIT oraz VAT obowiązujących w 2016 roku.