logo  
Centrum
Pomocy

Jak zaksięgować import towarów w programach DGCS System?

Opublikowany w: Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System Księga Handlowa DGCS System Ewidencja VAT Ewidencja VAT

user

Nikola clock 11-08-2023

Import towarów to zakup towarów za granicą, w państwach spoza Unii Europejskiej, w celu ich późniejszego wykorzystania na rynku krajowym.

W programach księgowych DGCS System można wprowadzić dokument importu towarów w oknie głównym Księgi/Dziennika poprzez wybranie opcji + Wpis z VAT (F1). W wyświetlonym oknie należy:

* wybrać kontrahenta,

* odpowiednio uzupełnić daty, numer dokumentu oraz zdarzenie gospodarcze,

* na zakładce VAT wybrać Zakup>Import towarów>Handlowe>Przysługuje prawo odliczenia,

* wprowadzić wartość Netto i kliknąć Enter na klawiaturze. Wówczas zostaną uzupełnione pozostałe pozycje wpisu (standardowo program podpowiada 23% stawki VAT),

*dodać wiersz.

 

 

Po wprowadzeniu danych należy kliknąć Zapisz.

Tak wprowadzony dokument będzie widoczny w części deklaracyjnej pliku JPK V7M/V7K w pozycjach 42 (wartość netto) i 43 (naliczony podatek VAT).

 

 

Zobacz również:

Jak wygenerować i wysłać plik JPK V7M/V7K