logo  
Centrum
Pomocy

Jak zaksięgować Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów transakcja trójstronna w DGCS System

Opublikowany w: Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System Księga Handlowa DGCS System Ewidencja VAT Ewidencja VAT

user

Karolina clock 08-08-2023

Gdy u podatnika ma miejsce WNT, w którym występuje on jako drugi w kolejności podatnik to jest to transakcja trójstronna uproszczona i należy w pliku JPK ją wykazać z symbolem TT_WNT po stronie podatku VAT należnego.

 

Żeby zaksięgować taką transakcję w programach księgowych DGCS System należy w oknie głównym Księgi/Dziennika wybrać Przycisk +Wpis z Vat (F1)

- należy wybrać kontrahenta

- uzupełnić dane jak data i numer dokumentu, zdarzenie gospodarcze

- na zakładce VAT należy wybrać Zakup>Wewnątrzwspólnotowe nabycia>Transakcja trójstronna>pozostałe>Przysługuje prawo odliczenia

Program z automatu podpowie stawkę 0%, w której należy uzupełnić kwotę Netto, zatwierdzić Enterem

- Dodać wiersz

- Zapisać

 

 

 

* Żeby ułatwić sobie pracę przed księgowaniem można stworzyć wzorzec vat i wybrać go ze słownika wybierając opcję Szukaj wzorca co zautomatyzuje i przyspieszy wprowadzenie danych na zakładce VAT.

 

W celu wygenerowania pliku JPK V7M/JPK V7K należy wybrać Rozliczenie z US>Deklaracje VAT 7 do JPK.

Tak zaksięgowany dokument będzie widoczny w części deklaracyjnej w polach P_23 oraz P_24 po stronie sprzedaży jak i w polach P_42 oraz P_43 po stronie zakupu.

 

 

 

 

 

Dane te w części ewidencyjnej będą wyglądały analogicznie po stronie sprzedaży jak i zakupu podobniej jak przy zwykłej transakcji WNT, z tą różnicą że w części ewidencyjnej po stronie sprzedaży będzie dodatkowe oznaczenie WNT_TT

 

 

 

Należy pamiętać, że taka transakcja jest również wykazywana na deklaracji VAT-UE w części D z zaznaczeniem opcji Transakcje trójstronne

 

 

 

Zobacz również:

Jak wygenerować i wysłać plik JPK V7M/V7K

Jak wygenerować i wysłać deklarację VAT-UE