logo  
Centrum
Pomocy

Księgowanie WNT + art. 103 Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów od środków transportu w DGCS System

Opublikowany w: Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System Księga Handlowa DGCS System Ewidencja VAT Ewidencja VAT

user

Karolina clock 11-08-2023

Na podstawie art.103 ust.3 i 4 ustawy o VAT, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu, które mają zostać zarejestrowane na terytorium Polski lub są użytkowane na terytorium Polski , podatnicy zobowiązani są do wpłacenia podatku VAT w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego na rachunek Urzędu Skarbowego.

 

Żeby zaksięgować taką transakcję w programach księgowych DGCS System należy w oknie głównym Księgi/Dziennika wybrać Przycisk +Wpis z Vat (F1)

- należy wybrać kontrahenta

- uzupełnić dane jak data i numer dokumentu, zdarzenie gospodarcze

- na zakładce VAT należy wybrać Zakup>Wewnątrzwspólnotowe nabycia>Zwykłe>pozostałe>Przysługuje prawo odliczenia

Program z automatu podpowie stawkę 0%, w której należy uzupełnić kwotę Netto, zatwierdzić Enterem

- Dodać wiersz

- Zapisać

 

 

 

* Żeby ułatwić sobie pracę przed księgowaniem można stworzyć wzorzec vat i wybrać go ze słownika wybierając opcję Szukaj wzorca co zautomatyzuje i przyspieszy wprowadzenie danych na zakładce VAT.

 

Dodatkowo kwota podatku powinna być widoczna w polu 35 deklaracji VAT dotyczącego podatku należnego  od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu.

Żeby dodać taki zapis należy dodać wpis w oknie Rejestry Vat>Rejestr Vat sprzedaży.

W dolnej części ekranu znajduje się Ewidencja doliczeń. Przyciskiem dodaj należy wprowadzić wszystkie potrzebne dane takie jak:

- numer dokumentu

- data dokumentu

- wersja vat-7 (program zawsze podpowiada aktualną wersję)

- wybrać pole w Vat-7 (w tym przypadku jest to pole 35)

- uzupełnić kwotę vat-u

- wybrać ok

 

W celu wygenerowania pliku JPK V7M/JPK V7K należy wybrać Rozliczenie z US>Deklaracje VAT 7 do JPK.

Tak zaksięgowany dokument będzie widoczny w części deklaracyjnej w polach P_23 oraz P_24 po stronie sprzedaży jak i w polach P_42 oraz P_43 po stronie zakupu. Dodatkowo kwota Vat-u od środków transportu będzie wykazana w polu 35.

 

 

Dane te w części ewidencyjnej będą wyglądały analogicznie po stronie sprzedaży jak i zakupu.

 

Należy pamiętać, że taka transakcja jest również wykazywana na deklaracji VAT-UE w części D:

 

 

Zobacz również:

Jak wygenerować i wysłać plik JPK V7M/V7K

Jak wygenerować i wysłać deklarację VAT-UE