logo  
Centrum
Pomocy

Księgowanie WNT - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w DGCS System

Opublikowany w: Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System Księga Handlowa DGCS System Ewidencja VAT Ewidencja VAT

user

Karolina clock 04-08-2023

Za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uznaje się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

 

Żeby zaksięgować taką transakcję w programach księgowych DGCS System należy w oknie głównym Księgi/Dziennika wybrać Przycisk +Wpis z Vat (F1)

- należy wybrać kontrahenta

- uzupełnić dane jak data i numer dokumentu, zdarzenie gospodarcze

- na zakładce VAT należy wybrać Zakup>Wewnątrzwspólnotowe nabycia>Zwykłe>pozostałe>Przysługuje prawo odliczenia

Program z automatu podpowie stawkę 0%, w której należy uzupełnić kwotę Netto, zatwierdzić Enterem

- Dodać wiersz

- Zapisać

 

 

 

* Żeby ułatwić sobie pracę przed księgowaniem można stworzyć wzorzec vat i wybrać go ze słownika wybierając opcję Szukaj wzorca co zautomatyzuje i przyspieszy wprowadzenie danych na zakładce VAT.

 

W celu wygenerowania pliku JPK V7M/JPK V7K należy wybrać Rozliczenie z US>Deklaracje VAT 7 do JPK.

Tak zaksięgowany dokument będzie widoczny w części deklaracyjnej w polach P_23 oraz P_24 po stronie sprzedaży jak i w polach P_42 oraz P_43 po stronie zakupu.

 

 

Dane te w części ewidencyjnej będą wyglądały analogicznie po stronie sprzedaży jak i zakupu.

 

Należy pamiętać, że taka transakcja jest również wykazywana na deklaracji VAT-UE w części D:

 

 

Zobacz również:

Jak wygenerować i wysłać plik JPK V7M/V7K

Jak wygenerować i wysłać deklarację VAT-UE