logo  
Centrum
Pomocy

Księgowanie zakupu środka trwałego w DGCS System

Opublikowany w: Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System Księga Handlowa DGCS System Ewidencja VAT Ewidencja VAT

user

Nikola clock 09-08-2023

Środki trwałe to nic innego jak rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

 

W programach księgowych DGCS System zakup środków trwałych księgujemy poprzez przejście na zakładkę Rejestry VAT>Rejestr VAT zakupu. W wyświetlonym oknie należy kliknąć +Dodaj (F1) i uzupełnić:

* dane kontrahenta,

* daty, numer dokumentu oraz zdarzenie gospodarcze,

* na zakładce VAT wybrać Zakup>Krajowa>Inwestycyjne>Przysługuje prawo odliczenia,

* wprowadzić wartość Netto i kliknąć ENTER na klawiaturze. Wówczas zostaną uzupełnione pozostałe pozycje wpisu (standardowo program podpowiada 23% stawki VAT)

* dodać wiersz.

 

 

Po odpowiednim wprowadzeniu danych należy kliknąć Zapisz.

Tak zaksięgowany wpis będzie widoczny w części deklaracyjnej pliku JPK V7M/V7K w pozycjach 40 (wartość netto) i 41 (naliczony podatek VAT).

 

 

Zobacz również:

Jak wygenerować i wysłać plik JPK V7M/V7K