logo  
Centrum
Pomocy

Sprawdzanie księgowań to narzędzie dla np. głównych księgowych będące alternatywą do sprawdzania księgowań w formie papierowych wydruków, ponieważ wszystkie potrzebne informacje znajdują się na ekranie.

 

Narzędzie do sprawdzania księgowań pozwala na elektroniczną kontrolę poprawności wprowadzonych księgowań. W pierwszym kroku należy przejść na zakładkę Słowniki>Statusy wpisów i dodać nazwę statusu, symbol oraz przypisać klawisze funkcyjne dla 5 najważniejszych statusów. Można przypisać klawisze od F1 do F5. W programie został dodany status "Zatwierdzony" (symbol OK) z przypisanym klawiszem F1.

 

 

Zakładka Narzędzia administracyjne>Sprawdzanie księgowań podzielona jest na trzy części:

1. Część górna- wszystkie nagłówki wpisów w księdze/VAT i prezentuje kolumny zarówno z nagłówka księgi, jak i VAT. Ponadto w górnej części okna znajdują się parametry filtrujące:

* wybór typu zakresu dat dla VAT i dla PIT/CIT. W zależności od tego parametru będą wyświetlane wpisy mające datę księgowania lub datę VAT w wybranym zakresie,

* zakres dat,

* wybór statusu pokazywanych dokumentów- tylko dokumenty z wybranym statusem będą prezentowane w tym oknie,

* powiązania- opcja pokazująca powiązania danego wpisu z innymi dokumentami wprowadzonymi w systemie.

2. Część środkowa- prezentuje pozycje dekretu. Jeśli w górnej części tabeli jest nagłówek samego wpisu w VAT, to oczywiście ta tabela będzie pusta

3. Część dolna- prezentuje pozycje w VAT

 

 

Opcja Edytuj umożliwia edycję wybranego zapisu, a po zakończeniu wprowadzania poprawek dopisania komentarza, który będzie widoczny na raporcie poprawek.

Sam proces sprawdzania jest bardzo prosty, ponieważ wszystkie dane widzimy w oknie (tabeli górnej). Poruszanie się po zapisach odbywa się przy użyciu klawiatury. Skróty klawiszowe, które zostały zdefiniowane przez użytkownika w słowniku statusów pozwalają na szybką zmianę statusu na np. Zatwierdzony albo Do poprawki. Jeżeli będzie potrzeba nadania statusu, który nie ma przypisanego klawisza funkcyjnego (F), to można to wykonać za pomocą opcji Zmień status (F7).

Na koniec można wykonać Raport z poprawek: