logo  
Centrum
Pomocy

Nie przysługuje prawo odliczenia podatku VAT

Opublikowany w: Księga Przychodów i Rozchodów PRO Księga Ewidencja VAT

user

Karolina clock 24-06-2024

Przy niektórych transakcjach nie przysługuje nam prawo odliczenia podatku VAT w związku z tym w programie Księga Przychodów i Rozchodów Pro oraz Pro plus należy wybrać odpowiednie przeznaczenie zakupu jako 'Nie przysługuje prawo odliczenia'.

 

W celu zaksięgowania takiej transakcji należy wybrać zakładkę Zapis dokumentu>Ewidencja zakupów

W wyświetlonym oknie należy:

* uzupełnić nr dowodu księgowego,

* wprowadzić odpowiednie daty,

* uzupełnić zdarzenie gospodarcze,

* w polu Rodzaj transakcji z rozwijalnej listy wybrać odpowiedni rodzaj transakcji

* w polu Opis zakupu wybrać z listy opcję Handlowe/Pozostałe

* w polu Przeznaczenie zakupu wybrać Nie przysługuje prawo odliczenia.

* w odpowiedniej stawce VAT należy uzupełnić kwotę brutto i zatwierdzić przyciskiem Enter

* Zapisać zmiany

Kwota VAT-u, która nie podlega odliczenia wykazana będzie w dolnej części okna Podatek VAT-szczególny w pozycji 'Nie podlega odliczeniu'

 

 

Nieodliczoną część VAT program uwzględni w kosztach.