logo  
Centrum
Pomocy

Opcja Operacje cykliczne została wprowadzona w celu weryfikacji czy w danym okresie dat były już wykonane księgowania, które występują w danej firmie.

Funkcja Operacje cykliczne dostępna jest w oknie dodawania wpisu do księgi albo do ewidencji VAT

 

 

Po kliknięciu program wyświetla okno, gdzie można ustalić parametry takiej operacji począwszy od "Daty od", "Daty do", "cykliczności", pól, które mają podlegać pod weryfikację: "kontrahent" lub "zdarzenie gospodarcze". Na podstawie tych parametrów program stworzy plan cykliczny dla ustawionych zapisów.

 

 

Sprawdzanie księgowań wykonanych z danym parametrem będzie można wykonać w raportach kontrolnych (Raporty>Kontrolne>Zestawienie realizacji operacji cyklicznych), gdzie po wywołaniu raportu zaprezentowana zostanie lista realizacji księgowań cyklicznych w okresie "od-do" oraz wyświetli się lista z polami: kontrahent, opis, ilość pozycji planowana, ilość pozycji zaksięgowana