logo  
Centrum
Pomocy

Podgląd powiązanych dokumentów

Opublikowany w: Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System Księga Handlowa DGCS System Księga Ryczałt Dziennik

user

Karolina clock 25-07-2023

W programach księgowych z serii DGCS System istniej możliwość podejrzenia zaksięgowanych wpisów z powiązanymi ewidencjami takich jak np. vat, magazyn czy rozrachunki.

 

W oknie głównym w części nagłówka szczegółów dostępny jest przycisk „Powiązania” służący do uruchomienia opcji podejrzenia  wpisów w ewidencjach powiązanych z wybranym/podświetlonym dekretem księgowym.

Przykładowe okno dokumentów powiązanych przedstawione jest poniżej. W tym przypadku składa się z trzech
zakładek:
* VAT (posiada dowiązany wpis w ewidencji VAT)

 

* Rozrachunki (widoczny jest wpis w Rozrachunkach (w tym przypadku jest to należność)

 

* Magazyn (Oznacza to, że dokument został automatycznie zaksięgowany z modułu magazynowego bądź Fakturowania)

 

 

Z zakładki Magazyn jest również możliwość wydrukowania przyciskiem Drukuj wystawionej faktury w module Mgazyn/Fakturowanie

 

 

 

Jeżeli dokument byłby zaksięgowany ręcznie, bezpośrednio w modułach księgowych to zaksięgowana faktura w takim oknie miałaby jedynie zakładki VAT i Rozrachunki.

 

 

 

 

W przypadku zaksięgowania ręcznego np. listy płac ujrzelibyśmy okno bez zakładek, ponieważ taki dokument nie posiadałby powiązań z innymi ewidencjami.