logo   logo

Instrukcja generowania i wysyłania plików JPK_V7M i JPK_V7K z programów Księga Przych. i Rozch. PRO i Plus

Opublikowany w: Start Księgowość Księga Prz. i Roz. PRO

user

Admin Admin clock 25-11-2020

1. Zaktualizuj programy do najnowszych wersji. Wybierz odpowiedni z poniższej listy, który używasz:

- Księga Przychodów i Rozchodów PRO - POBIERZ

 

- Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus - POBIERZ

 

- e-Deklaracje zbiorcze i JPK - POBIERZ

 

2. Sprawdź czy masz uzupełnione poniższe wymagane pola w Księdze Przychodów i Rozchodów PRO i Plus:

 

- adres e-mail i nr telefonu w oknie Dane firmy/ zakładka Adresy/Zakładka Inne (dostępne w menu Konfiguracja/Dane firmy),
WAŻNE!!! w powyższym oknie należy kliknąć w dwie opcje Edytuj zlokalizowane w różnych miejscach, a po uzupełnieniu pól kliknąć w dwie opcje Zapisz, które również zlokalizowane są w różnych miejscach.
 
- dane właściciela i prawidłową datę jego urodzenia w oknie Właściciele (dostępne w menu Konfiguracja/Właściciele).

 

3. Jeśli wykonałeś działania z punktów 1 i 2 możesz przystąpić do procesu generowania pliku JPK_V7M lub JPK_V7K. W tym celu wejdż w menu Raporty/JPK i wybierz z listy odpowiedni typ pliku JPK.

 

4. W oknie JPK_V7M/K wykonaj poniższe czynności:

 

- wskaż odpowiedni typ jpk, który chcesz wygenerować i wysłać.

 

- wprowadź numer miesiąca.

 

- kliknij w opcję Generuj lub Generuj (edycja) jeśli chcesz wprowadzić zmiany w części deklaracyjnej.

 

5. Poczekaj chwilę, aż otworzy się okno Wczytaj JPK i wyślij. 

 

WAŻNE!!! w polu "Typ JPK" wybierz z listy odpowiedni typ JPK tj.:

 

- Ewidencja VAT z deklaracją VAT-7 - JPK_V7M
- lub Ewidencja VAT z deklaracją VAT-7 - JPK_V7K

 

następnie kliknij w "OK" i postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w kolejnych oknach.

 

6. Po wysłaniu pliku JPK_V7M lub JPK_V7K pobierz i wydrukuj UPO. 

Funkcjonalność jest dostępna w oknie "Kartoteka wysłanych JPK" w aplikacji JPK DGCS, pod przyciskiem Pobierz UPO i Pokaż/Drukuj UPO.