Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak rozumiem

Księga Przychodów i Rozchodów PRO

Księga Przychodów i Rozchodów PRO 9.4.19.9 - lista zmian (01.03.2019 r.)

Pobierz

Aktualizacja: Księga Przychodów i Rozchodów PRO 9.4

Cena
netto

Kup
teraz

1 firma / 1 stanowisko

110,00 zł

Zamawiam

UWAGA! Aktualizacja jest bezpłatna dla Użytkowników wersji 9.4.x.x i 9.2.x.x., w okresie ważności aktualnie posiadanej licencji do programu. Użytkownicy, którym licencja do programu wygasła lub korzystają z wersji starszych niż 9.2.x.x aktualizacja jest płatna.

 
Lista zmian:
 

1. Dodano obsługę nowych wersji deklaracji i e-deklaracji: 
- VAT-7 (19), 
- VAT-7K (13). 

UWAGA! Dodatkowo należy zaktualizować moduł "E-deklaracje zbiorcze i JPK" do wersji minimum 19.07 - POBIERZ

 
2. Automatyczne obliczanie kwoty (75% lub 20%) dla zakupów paliw lub kosztów eksploatacji dot. pojazdów, podczas dodawania wpisów wyłącznie do Księgi
(z pominięciem ewid.VAT).
 
3. Weryfikacja statusu podatników VAT.
W oknach "Przegląd ewidencji VAT" oraz "Słownik kontrahentów" udostępniono funkcję "Weryfikacja VAT", za pomocą której można sprawdzić czy kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT.
Weryfikacja statusu z poziomu okna "Przegląd ewidencji VAT" możliwa jest dla kontrahentów widocznych w księgowaniach za dany okres. Natomiast weryfikacja statusu z poziomu okna "Słownik kontrahentów" możliwa jest dla wszystkich lub wybranych występujących w słowniku.
 
4. Grupa Nieaktywni w Słowniku kontrahentów. 
Dodano nową grupę dla kontrahentów pt. "Nieaktywni", do której można przypisać kontrahentów, z którymi nie będą realizowane żadne transakcje np. firma została zlikwidowana. Podmioty takie nie będą widoczne w Słowniku kontrahentów, gdy domyślnie będzie ustawiona opcja widoku grupy "Wszystkie".
 
5. Status Aktywny/Nieaktywny dla pojazdów.
Dodano możliwość nadawania pojazdom statusu „Aktywny” lub "Nieaktywny" w Słowniku Pojazdów. Nieaktywne nie będą wyświetlane na liście dostępnych pojazdów podczas księgowania wpisów.
 
6. Domyślna stawka ryczałtu przy księgowaniach w Ewidencji VAT sprzedaż.
Umożliwiono wskazanie stawki ryczałtu, dla której najczęściej księgowane sa wpisy do Ryczłtu. Wówczas kwota netto z zakładki „Ewidencja VAT”, jest automatycznie umieszczana w kolumnie „Wpis do ryczałtu” w polu przy ustalonej domyślnej stawce ryczałtu.
Domyślną stawkę ryczałtu można ustawić w oknie "Ustawienia"/zakładka "Podatki"/pole "Domyślna stawka ryczałtu" (okno Ustawienia dostępne w menu: Konfiguracja/Ustawienia).

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO 9.4.19.5 - lista zmian (23.01.2019 r.)
 

 
Lista zmian:

1. Dodano nowy mechanizm księgowania zakupów paliw oraz kosztów eksploatacji pojazdów 75% oraz 20% w księdze.
W Słowniku pojazdów dodano nowe pole "Limit kosztów dot. paliw i eksploatacji pojazdów", w którym domyślnie ustawiono wartość 75% dla wszystkich pojazdów, z opcją zmiany na 20%.

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO 9.4.19.3 - lista zmian (07.01.2019 r.)


Lista zmian:

1. Automatyczne księgowanie zapisów z pliku JPK_VAT do księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji VAT.

2. Wprowadzenie dla wszystkich użytkowników ‘Polityki haseł’ w celu wzmocnienia zabezpieczenia danych osobowych w programie – przez możliwość ustawiania okresów obowiązkowej zmiany hasła, okresów uprzedniego przypominania o zbliżającym się okresie zmiany hasła,  ilości ostatnich hasłem których nie można powtarzać. Definiowanie w Menu System /Ochrona w oknie ‘Zarządzanie użytkownikami’.

3. Możliwość przypisywania baz do użytkowników systemu. Definiowanie w Menu System /Ochrona w oknie ‘Zarządzanie użytkownikami’, zakładka Prawa dostępu.
Funkcjonalność przydatna, gdy w systemie utworzono wiele baz danych.

4. Anonimizacja danych osobowych kontrahentów
Funkcja służy do uniemożliwienia identyfikacji danych kontrahenta, zgromadzonych w słowniku kontrahentów oraz w księgowaniach z nim powiązanych. Proces ten jest nieodwracalny.
W słowniku kontrahenta znikną dane adresowe, nazwa firmy zostanie zastąpiona nazwą Anonimowy, a nr nip będzie xxx-xxx-xx-xx. Wystawione dokumenty na zanonimizowanego kontrahenta zostaną zachowane w bazie, jedynie jego dane będą zmienione.
 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO 9.4.19.1 - lista zmian (29.11.2018 r.) 

 

Lista zmian:

 

Nowości:
 
1. Pobieranie danych kontrahentów z GUS z możliwością wyboru danych firmy, które mają zostać zapisane w
Słowniku kontrahentów, jeśli z jednym numerem NIP powiązanych jest kilka firm np. u rolników.

2. Współpraca z modułem E-Archiwizator PRO
E-Archiwizator PRO jest programem umożliwiającym wysyłanie i przechowywanie w chmurze kopii zapasowych baz danych,
pochodzących z programów Biznesmen PRO. Szczegółowy opis - więcej
 
Zmiany:
 
1. Zmodyfikowano sposób nadawania nazw plików JPK.
 

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO 9.4.0.25 - lista zmian (23.11.2018 r.)

 

Lista zmian:
 
1. Pobieranie danych kontrahentów z GUS z możliwością wyboru danych firmy, które mają zostać zapisane w Słowniku kontrahentów, jeśli z jednym numerem NIP powiązanych jest kilka firm np. u rolników.
 
2. Zmodyfikowano sposób nadawania nazw plików JPK.
 
3. Współpraca z modułem E-Archiwizator PRO.
Zapoznaj się z jego możliwościami - więcej
 
 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO 9.4.0.22 - lista zmian (26.09.2018 r.)
 

 
Lista zmian
 
Nowości:
1. Ryczałt - dodano obsługę stawki ryczałtu 12,5%.
 
Zmiany:
1. Zaktualizowano e-deklaracje VAT-7 (18) i VAT-7K (12) o nowe schematy.
UWAGA! Dodatkowo należy zaktualizować moduł "E-deklaracje zbiorcze i JPK" do wersji 18.26 - POBIERZ
2. Zmodyfikowano raport Rozliczenie podatnika.

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO 9.4.0.18 - lista zmian (14.08.2018 r.)
 

 

Lista zmian:

1. Dodano nowe wzory deklaracji wraz z obsługą e-deklaracji: VAT-7 (18) i VAT-7K (12).

2. Umożliwiono uwzględnianie dowodów wewnętrznych w JPK_PKPiR.

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO 9.4.0.16 - lista zmian (10.07.2018 r.)
 

Lista zmian:

 

1. Rozbudowano Słownik kontrahentów o zakładkę RODO, która umożliwia ewidencjonowanie poniższych informacji:
a) Data pierwszego wprowadzenia kontrahenta do bazy,
b) Nazwa użytkownika, który dodał nowego kontrahenta,
c) Pole tekstowe "Źródła danych",
d) Możliwość zaznaczania czy kontrahent wyraził zgodę lub sprzeciw na poniższe działania:
- Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
- Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych poprzez kontakt telefoniczny,
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
- Sprzeciw do przetwarzania danych.
e) Tabelka "Odbiorcy danych", zawierająca poniższe informacje:
- Nazwa odbiorcy danych,
- Data udostępnienia,
- Zakres udostępnienia.
 
2. Dodano wydruk – Informacje o ochronie danych osobowych.
 
3. Poprawiono wykazywanie korekty zakupów (metoda kasowa) na wydruku Ewidencji VAT, VAT-7 i JPK_VAT.

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO 9.4.0.15 - lista zmian (26.06.2018 r.)

 

Nowości:
 
1. Generowanie pliku JPK_PKPiR
Generowanie, zapis i wysyłka pliku JPK_PKPiR, zawierającego dane z księgi przychodów i rozchodów. Plik należy wysyłać wyłącznie na żądanie organów kontroli skarbowej.
 
2. Generowanie pliku JPK_EWP
Generowanie, zapis i wysyłka pliku JPK_EWP, zawierającego dane z ewidencji przychodów tzw. ryczałt. Plik należy wysyłać wyłącznie na żądanie organów kontroli skarbowej.
 
3. Możliwość wyboru stawki VAT i automatyczne obliczanie wartości podatku VAT należnego, w nowym polu "Vat należny", podczas księgowania zakupów dla zagranicznych rodzajów transakcji. 
 
4. Automatyczne podpowiadanie wartości podatku VAT naliczonego w polu "Podatek vat do odliczenia" podczas księgowania zakupów dla zagranicznych rodzajów transakcji.
 
Zmieniono:
 
1. Zestawienie A
Wykazywanie wartości netto w tabeli dotyczącej Podatku naliczonego, w przypadku księgowania zakupów paliw, kosztów eksploatacji, kosztów zakupu samochodów, od których przysługuje 50% odliczenia VAT oraz zmienny współczynnik przeliczeniowy VAT (sprzedaż mieszana).
 
2. JPK_VAT
- Automatyczne usuwanie spacji w numerach NIP kontrahentów, w wygenerowanym pliku JPK_VAT. Funkcja jest przydatna w przypadku kontrahentów, którym w Słowniku kontrahentów wprowadzono nr NIP rozdzielony spacjami.
- Poprawiono zaokrąglenie podsumowania kwoty VAT w pliku JPK VAT, w przypadku księgowań zakupów z częściowym odliczeniem VAT.
 

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO 9.4.0.11 - lista zmian (15.05.2018 r.)

 

Lista zmian:

 

1. Wykazywanie w deklaracjach VAT, pliku JPK VAT oraz zestawieniach, kwot netto zgodnie z przysługującym odliczeniem VAT np. w przypadku zakupu paliw, od których przysługuje 50% odliczenia VAT, kwota netto jest wykazywana w wartości = 50%.

2. Zmodyfikowano automatyczne księgowanie z pliku JPK VAT. 

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO 9.4.0.7 - lista zmian (19.03.2018 r.)

 

Lista zmian:

 
Nowości:
1. Dodano Słownik zdarzeń gospodarczych
Dostępny jest w menu Słowniki/Zdarzenia gospodarcze. Umożliwia pobranie dotychczas używanych nazw (standardowo jest pusty), przy wykorzystaniu funkcji "Importuj z księgowań".
Nowe nazwy są automatycznie zapisywane do niego podczas księgowań, a edycja i usuwanie dostępne jest z poziomu Słownika zdarzeń gospodarczych.
2. Nadawanie statusu "Aktywny" dla Kategorii (Obrotu) księgowań.
Automatyczne księgowania z plików JPK VAT, są przypisywane do kategorii (obrotu) ze statusem Aktywna.
 
Zmieniono:
1. Ułatwiono księgowanie dokumentów przy użyciu klawiatury.
2. Generowanie plików JPK:
- automatyczne usuwanie niedozwolonych znaków np. "&", które występują w nazwach kontrahentów,
- automatyczne dodawanie nazwy "brak" w polu NIP kontrahenta, jeśli jest ono puste w księgowaniach,
3. Zmieniono nazewnictwo Słownika obrotów na Słownik kategorii.
4. Nie uwzględnianie remanentów w raporcie Rozliczenie księgi, jeśli zostanie wskazana opcja NIE.
5. Podpowiadanie nazwy miesiąca poprzedniego niż aktualny, podczas generowania pliku JPK VAT.

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO 9.4.0.5 - lista zmian (12.02.2018 r.)

 

Lista zmian:

 

- zmodyfikowano automatyczne księgowanie z pliku JPK_VAT.

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO 9.4.0.4 - lista zmian (30.01.2018 r.)

 

Lista zmian:

 

- zaktualizowano generowanie pliku JPK_VAT w wersji 3 za okresy rozliczeniowe 2018 roku,

- zmodyfikowano funkcję automatycznego księgowania dokumentów sprzedaży z pliku JPK_VAT.

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO 9.4.0.3 - lista zmian (19.01.2018 r.)

 

Lista zmian:

- przy generowaniu JPK dodano nowy okres "Grudzień poprzedni rok"

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO 9.4.0.2 - lista zmian (29.11.2017 r.)

 

 
Lista zmian:
 
1. Nowy rok obrachunkowy oraz zmienne finansowe na 2018 rok.
 
2. JPK_VAT w wersji 3, który będzie obowiązywać za 2018 rok.
 
3. JPK_VAT korygujący.
 
4. Księgowanie dokumentów sprzedaży do ewidencji VAT sprzedaży z pliku JPK_VAT. 
 
 

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO 9.2.4.11 - lista zmian (15.05.2018 r.)

Pobierz

Aktualizacja: Księga Przychodów i Rozchodów PRO 9.2

Cena
netto

Kup
teraz

1 firma / 1 stanowisko

110,00 zł

Zamawiam

UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 9.0.x.x oraz starszych. Po zainstalowaniu aktualizacji 9.2.x.x program  wymaga wprowadzenia numeru licencji dla wersji 9.2.x.x.

 

Bezpłatnie mogą ją zainstalować użytkownicy wersji 9.2.x.x. 

 

 

Lista zmian:

 

 

- zmodyfikowano automatyczne księgowanie z pliku JPK_VAT.

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO 9.2.4.4 - lista zmian (07.02.2018 r.)

 

Lista zmian:

 

- zaktualizowano generowanie pliku JPK_VAT w wersji 3 za okresy rozliczeniowe 2018 roku,

- zmodyfikowano funkcję automatycznego księgowania dokumentów sprzedaży z pliku JPK_VAT.

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO 9.2.0.11 - lista zmian (13.03.2017 r.)

 
Lista zmian:
 
1. Generowanie e-Deklaracji:
- VAT-7
- VAT-7K
- VAT-27
2. Nowy wzór e-Deklaracji VAT-27 (wersja 2).
 
3. Dodano skrót klawiszowy dla opcji „Zapisz i nowy” - klawisz F11.
 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO 9.2.0.6 - lista zmian (08.02.2017 r.)

 
Lista zmian:
 
1. Generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT zawierającego dane z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
a) Funkcja generowania pliku JPK_VAT dostępna jest w menu Raporty/JPK/VAT. Zapisuje się on w domyślnej lokalizacji C:/Program Data/BiznesmenPRO/Ksiega/Eksport. Istnieje możliwość zdefiniowania własnej lokalizacji - opcja jest dostępna w menu Konfiguracja/Ustawienia/zakładka Konfiguracja/pole Katalog eksportu danych.
b) Wysyłanie pliku JPK_VAT oraz pobieranie potwierdzeń UPO może być realizowane za pośrednictwem poniższych aplikacji:
- Klient JPK 2.0
Bezpłatna aplikacja jest dostępna do pobrania ze strony Ministerstwa Finansów z następującego linku: POBIERZ - Klient JPK 2.0 
 
2. Ewidencja doliczeń i odliczeń
Funkcjonalność została przygotowana w celu zachowania zgodności pliku JPK_VAT z deklaracją VAT-7. Dostępna jest w menu Przegląd/Ewidencja VAT - dodatki. Umożliwia wprowadzanie wartości dla pól, które dotychczas można było wpisać "ręcznie" w deklaracji VAT-7 tj:
36 – Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art.14 ust.5 ustawy,
37 – Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy,
39 - Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy,
47 - Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych,
48 - Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć,
49 - Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy,
50 - Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy,
52 - Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym,
53 - Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru,
55 - Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym.
 
3. Nowy wydruk Zestawienia A ewidencji VAT
Uwzględnia w/w. w pkt. nr 2 pola i ich wartości, wprowadzone do okna Ewidencji doliczeń i odliczeń, w celu zachowania zgodności z deklaracją VAT-7.

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO 9.2.0.0. - lista zmian (20.12.2016 r.)

 

Lista zmian: 
 

1. Generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT zawierającego dane z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (opcja dostępna w lutym 2017 r.)
Funkcjonalność umożliwi przygotowanie pliku JPK_VAT, który od 2017 roku, comiesięcznie małe, średnie i duże podmioty, zobowiązane są wysyłać do organu podatkowego. Przesyłanie pliku oraz odbieranie potwierdzenia jego wysyłki (UPO), odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji Klient JPK.
 
2. Dostosowanie okien i wydruków Ewidencji VAT do wymogów ust.3 art.109 ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. (opcja dostępna w lutym 2017 r.)
W oknach ewidencji vat będzie udostępniona opcja umożliwiająca wprowadzanie poniższych danych, w celu wyświetlenia ich w oknach i uwzględnienia w wydrukach ewidencji VAT:
– kwoty podatku naliczonego związane z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwoty, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje,
– dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego,
– kwoty podatku naliczonego,
– wysokość podatku należnego,
– kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu,
– inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.
 
3. Wysyłka e-mailem wydruków bezpośrednio z programu.
W oknie generowania wydruku udostępniona jest opcja ("Drukuj i wyślij e-mail" oraz "Wyślij tylko e-mail"), która przy wykorzystaniu Drukarki PDF, zapisuje wystawiony dokument jako plik PDF oraz automatycznie dołącza go do formularza wiadomości, a po kliknięciu w opcję "Wyślij" wysyła wiadomość na adres e-mail wprowadzony w Danych firmy i na dodany ręcznie do formularza. Użytkownik może wprowadzić temat wiadomości oraz jej treść, które podpowiadane są przy kolejnych  wysyłkach. Ponadto na adres e-mail wysyłającego, automatycznie dostarczana jest kopia wiadomości.
W celu wykorzystania omawianej opcji należy skonfigurować ustawienia w oknie Ustawienia/Konto e-mail, dostepne w menu Konfiguracja.

4. Parametry podatkowe na 2017 r.

5. Nowa szata graficzna programu.

Księga Przychodów i Rozchodów PRO 9.1.0.5 - lista zmian (16.09.2016 r.)

UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 9.0.x.x oraz starszych. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjnym.

 

Aktualizacja: Księga Przychodów i Rozchodów PRO

Cena
netto

Kup
teraz

1 firma / 1 stanowisko

100,00 zł

Zamawiam


Lista zmian:

 

1. Nowe wzorce deklaracji VAT obowiązujące za sierpień 2016: VAT-7 (17), VAT-7K (11).

2. Nowy wzorzec e-deklaracji VAT-7 (17).
3. Zmiany związane z wprowadzeniem nowego wzoru wydruku Księgi Przychodów i Rozchodów - 17 kolumn:
- wydruki Księgi zawierające 17 kolumn (poziomo i pionowo dwu stronicowy)
- zmodyfikowano okna księgowania zakupów w KPIR, w których dodano nowe pole “Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym”.
 
4. Rozliczenie podatnika
Nowe zestawienie oraz wydruk, zawierający informacje o wysokości podatków do zapłacenia (dochodowy oraz VAT), wraz z numerami kont bankowych urzędu skarbowego, na które należy przelać kwoty. Przydatne dla biur rachunkowych do wysłania klientom.
5. Środki trwałe
- możliwość wprowadzania ulepszeń ŚT w trakcie amortyzacji, zwiększających lub zmniejszających jego wartość.
- nowy wydruk "Wykaz ulepszeń ŚT" za okres.
- zmodyfikowano wszystkie dotychczasowe wydruki pod kątem ulepszeń ŚT.
- uwzględnianie ulepszeń, likwidacji, sprzedaży na wydruku Rocznego planu amortyzacji, jeśli jest on generowany po tym fakcie.

Księga Przychodów i Rozchodów PRO 9.0.0.7 - lista zmian (23.02.2016 r.)

Pobierz

Aktualizacja: Księga Przychodów i Rozchodów PRO 9

Cena
netto

Kup
teraz

1 firma / 1 stanowisko

100,00 zł

Zamawiam

UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 8.1.x.x oraz starszych. Bez nowego numeru licencji, progam będzie działać w trybie demonstracyjnym.

 

Lista zmian:

1. Nowe wzory deklaracji i e-deklaracji:
- VAT 7 (16)
- VAT 7K (10)
2. W oknie Ustawienia/zakładka Konfiguracja (w menu: Konfiguracja/Ustawienia), dodano pole 'Katalog exportu danych', w którym można określać ścieżkę (osobna dla każdej bazy), w której mają być zapisywane pliki edeklaracji.
3. W oknie startowym, w bocznym panelu dodano skróty do otwierania okien: Przeglądu ewidencji VAT, Dodawania nowego wpisu do ewidencji vat. 

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO 9.0.0.5 - lista zmian (15.01.2016 r.)

 

Lista zmian:

 

1. Dodano rok obrachunkowy 2016 wraz z parametrami podatkowymi.
 
2. Pobieranie danych kontrahenta z GUS do Słownika kontrahentów na podstawie wprowadzonego nr NIP
Funkcja przyspiesza pracę użytkowników oraz eliminuje możliwość pomyłki przy "ręcznym" wpisywaniu danych kontrahenta. Po kliknięciu w opcję "Pobierz informację z GUS" (jeśli nie ma klienta w Słowniku kontrahentów), wystarczy w pole NIP, wprowadzić NIP firmy i wybrać opcję Wybierz.  System pobierze dane kontrahenta do Słownika kontrahentów (nazwę firmy, adres, nr NIP), które będzie można w nim zapisać.
 
3. Amortyzacja: sprzedaż amortyzowanego środka trwałego
Funkcja umożliwia wycofanie z ewidencji amortyzowanego środka trwałego, w związku z jego sprzedażą. Wówczas proces amortyzacji zostaje przerwany i księgowany będzie wpis na pozostałą, niezamortyzowaną dotychczas wartość środka trwałego. Odpisy amortyzacyjne przestaną być tworzone.
 
4. Generowanie raportów ewidencji vat zakupu i sprzedaży wg kryterium: od dnia do dnia.
Podczas generowania raportu dotyczącego Ewidencji VAT zakupu lub sprzedaży, w opcji wyboru okresu, dodano możliwość wskazania dowolnej daty od dnia do dnia.
 

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO 8.1.0.6 - lista zmian (21.09.2015 r.)

Pobierz

UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla Użytkowników wersji 8.0 w cenach UPDATE, a dla Użytkowników wersji 7.0 i starszych w cenach UPGRADE. Użytkownicy, którzy nabyli program w ciągu ostatnich trzech miesięcy, otrzymają bezpłatnie wersję 8.1. Bez nowego numeru licencji będzie ona działać w trybie demonstracyjnym.

 

Dodano:

 

1. Zaktualizowano wydruki deklaracji obowiązujące od lipca 2015 r.:
- VAT-7 (15)
- VAT-7k (9)
2. Nowy wzór wydruku deklaracji VAT-27 (1). 
3. Zmodyfikowano program pod kątem księgowania kosztów zakupu paliw z 50% odliczeniem VAT.
 

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO 7.0.0.11 - lista zmian (19.09.2014 r.)

Pobierz

UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 6.x.x.x oraz starszych. Dla użytkowników wersji 7.x.x.x jest bezpłatna. Bez nowego numeru licencji będzie ona działać w trybie demonstracyjnym.

 

Dodano:

1. Księgowanie zakupu paliw dla pojazdów, od których przysługuje 50% odliczenie VAT.

2. W Słowniku Pojazdów dodano pole umożliwiające oznaczenie, że można odliczyć 50% podatku VAT od zakupu paliw.

3. Księgowanie rat leasingowych za pojazdy, od których przysługuje odliczenie 50% VAT.

4. Księgowanie koszów zakupu pojazdów, od których przysługuje odliczenie 50% VAT.

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO 7.0.0.9 - lista zmian (29.05.2014 r.)

 

Zmieniono:

1. Wydruk Wyksiegowanie z kosztów
Wyłączono uwzględnianie na wydruku przeterminowanych dokumentów sprzedaży, wykazywane są tylko przeterminowane dokumenty zakupu.
2. Ponowne księgowanie kosztów dotyczących eksploatacji samochodu, gdy okno Ewidencji zakupów nie było ponownie otwierane.

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO 7.0.0.8 - lista zmian (12.05.2014 r.)

 

Dodano:

- funkcję ułatwiającą wyksięgowanie z kosztów niezapłaconego dokumentu, gdy np. upłynęło 30 dni od wyznaczonego terminu płatności. Dostępna ona jest z poziomu okna "Nierozliczone zakupu", należy wskazać nierozliczony dokument, kliknąć na nim prawym klawiszem myszy i wybrać opcję "Wyksięguj z kosztów". Wyświetli się okno "Księga - zakup" z nowym zapisem, w którym będą podpowiedziane dane kontrahenta, nr dowodu, niezapłacona kwota ze znakiem minus.

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO 7.0.0.7 - lista zmian (28.04.2014 r.)

 

Dodano:
1. W związku z wejściem od 1 kwietnia 2014 r. nowych zasad dot. odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wprowadziliśmy poniższe zmiany:
 
a) W oknie "Ewidencja VAT zakup" w polu "Przeznaczenie zakupu" dodano opcję "Samochód - koszty eksploatacji" do wyboru podczas księgowania. 
Jeśli pojazd będzie mieć zdefiniowany współczynnik 50% (w Słowniku pojazdów), podczas księgowania kosztu dot. eksploatacji pojazdu program będzie automatycznie obliczać wartość VAT do odliczenia 50% oraz wprowadzać odpowiednią kwotę brutto do Księgi. 
 
b) W Słowniku pojazdów dodano:
- pole "Odliczenie VAT - koszty eksploatacji" z dwiema opcjami do wyboru 50% i 100%,
- pole Stan początkowy licznika,
- pole Data początkowa ewidencji,
- pole Stan końcowy licznika,
- pole Data końcowa ewidencji.
 
2. Nowe opcje w oknie "Nierozliczone zakupy":
 
a) Wydruk: Dokumenty do wyksięgowania z kosztów
Zestawienie zawiera listę dokumentów do wyksięgowania z kosztów.
 
b) w rozwijalnej liście 'Typ' dodano nowe zakresy dni, wg których program wyświetli nierozliczone zakupy:
- Przeterminowane (> 30), 
Wyświetla dokumenty, które są niezapłacone i minęło 30 dni od upływu terminu płatności.
- (>90 dni) od daty zaksięgowania.
Wyświetla dokumenty, które są niezapłacone i minęło 90 dni od daty zakupu.
- Przeterminowane (>150),
Wyświetla dokumenty, które są niezapłacone i minęło 150 dni od upływu terminu płatności.
 
c) Dodano kolumny:
- Zaległość netto, 
- Data korekty 
Wyświetla się data, wg której powinno się wyksiegować zaległą kwotę netto z kosztów. 
 
3. W konfiguracji/Ustawienia/Zakł.Konfiguracja dodano opcję wyłączającą wyświetlanie przy zamykaniu programu okna dot. wykonywania archiwum bazy danych. 
 
Zmieniono:
1. Wydruk Ewidencji VAT zakupu i sprzedaży:
W Konfiguracji/Ustawienia/Wydruki dodano opcję, której włączenie spowoduje, że nie będzie się drukować dodatkowa strona z Zestawieniem VAT.
 
2. Obliczanie terminu płatności
Program liczy termin płatności od daty wprowadzonej w polach „Data zakupu” i „Data sprzedaży”, a poprzednio naliczał od daty z pola „Data obowiązku VAT”. 
 
3. Podczas księgowania dokumentu do Ewidencji VAT i Księgi data wpisu do Księgi przenoszona jest z pól Data zakupu i Data sprzedaży. 
 
4. Ograniczono kontrolę podwójnego księgowania do okresu rozrachunkowego, w którym wykonywane jest księgowanie. Poprzednio system sprawdzał wszystkie lata.

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO 7.0.0.5 - lista zmian (10.04.2014 r.)

 

Zmieniono:

1. Wydruki Ewidencji VAT zakupu i sprzedaży pod kątem nowych przepisów na 2014 rok (istotne dla użytkowników starszych wersji niż 6.0.0.0).
2. Tworzenie plików Archiwum:
W przypadku zapisywanie archiwum w lokalizacji, gdzie znajdują się już wcześniejsze archiwa (co nie jest zalecaną praktyką) następuje zamiana nazwy plików nowotworzonym plikom archiwum. 

 
Dodano:
1. Zmienne finansowe na 2014 rok (progi podatkowe, procenty podatku, ulga podatkowa).
2. Amortyzacja:
Umożliwiono wprowadzanie środków trwałych do ewidencji, dla których nie są generowane odpisy amortyzacyjne (ŚT z dofinansowań).
3. Wydruk przelewu za podatek zryczłtowany.
 
Poniższe funkcje są dostępne w wersji Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus. Użytkownicy programu Księga Przychodów i Rozchodów PRO mogą zakupić wersję Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus w specjalnej cenie – szczegóły w zakładce Rozszerzenia na http://www.biznesmen.com.pl/ksiega-przychodow-i-rozchodow 
 
1. Możliwość księgowania nowych transakcji w Ewidencji zakupu VAT:
- "Nabycie towarów z VAT należny" - dla operacji np. Odwrotne obciążenie. 
- "Import usług art.28b."
2. Dowód Wewnętrzny - sprzedaż:
Możliwość wystawienia, automatycznego zaksiegowania oraz wydruku Dowodu wewnętrznego związanego z przychodami firmy.
3. Kilometrówka - dodano poniższe wydruki:
- Zestawienie kosztów eksploatacji,
- Zestawienie rozliczeń ryczałtów,
- Rozliczenie kilometrówki.
 

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO 6.0.0.9 - lista zmian (22.07.2013 r.)

Pobierz

UWAGA! 

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników programu Księga Przychodów i Rozchodów PRO w wersji 1.1.x.x i wcześniejszych. Dla użytkowników wersji 6.0.0.x jest bezpłatna.

 
Zmieniono:
1. Deklaracja VAT-7 - przeliczanie w wariancie kwartalnym.
 
Księga Przychodów i Rozchodów PRO 6.0.0.7 - lista zmian (23.05.2013 r.)
 
Dodano:
1. Nowe wzory deklaracji VAT-7(14) oraz VAT-7K(8).
 
Księga Przychodów i Rozchodów PRO 6.0.0.5 - lista zmian (25.03.2013 r.)
 
Dodano: 
1. W oknie Przegląd Księgi, dodano możliwość wyświetlania zapisów wg Dowodów wewnętrznych.
 
Zmieniono:
1. Księgowanie zakupów towarów i usług (PPO, CO, Paliw) w ewidencji VAT. W wersjach 6.0.0.2 i 6.0.0.3 niepotrzebnie automatycznie były klasyfikowane do "VAT szczególny od pojazdów" w wydruku Ewidencji VAT zakupów.
2. Rozliczanie zwrotów częściowych w deklaracji VAT 7 i przenoszenie ich na kolejny miesiąc.
3. Raport "Rozliczenie księgi" dla podatku liniowego
4. Kontrolowanie przed podwójnym zaksięgowaniem takich samych zapisów.
 
Księga Przychodów i Rozchodów PRO 6.0.0.3 - lista zmian (25.02.2013 r.)
 
Dodano:
1. Nowe wzory deklaracji VAT-7(13) oraz VAT-7K(7).

2. Możliwość księgowania nowych transakcji w Ewidencji sprzedaży VAT:

- sprzedaż podróżnym (art. 129),
- sprzedaż poza terytorium RP,
- sprzedaż usług poza terytorium RP (art.100).
Funkcje z pkt.2 są dostępne w wersji Ksiega i Płace PRO Plus. Użytkownicy programu Księga Przychodów i Rozchodów PRO mogą zakupić wersję Ksiega i Płace PRO Plus w specjalnej cenie – szczegóły w zakładce Cennik na http://www.biznesmen.com.pl/ksiega-przychodow-i-rozchodow 
 
Zmieniono:
1. Przeliczanie deklaracji PIT 5 oraz PIT 5L za styczen 2013,
2. Uwzglednianie w ewidencji vat zapisów ujętych w raporcie fiskalnym. 
 
Księga Przychodów i Rozchodów PRO 6.0.0.1 - lista zmian (01.02.2013 r.)
 
1. Nowe wzory wydruków Ewidencji VAT oraz zestawień związanych z podatkiem VAT
Dodano nazwy kolumn Data zakończenia dostawy i Data otrzymania płatności.
2. Okna ksiegowania dokumentów zakupu i sprzedaży w Ewidencji VAT
Dodano pole Data zakończenia dostawy.
3. Modyfikacja not korygujących
Dostosowanie do wymogów nowej ustawy. 

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO 1.1.0.8 - lista zmian (07.12.2012 r.)

Pobierz

 

UWAGA! 

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 1.0.2.19 i starszych, w kwocie 123,00 zł brutto - ZAMAWIAM
Bez odpowiedniego numeru licencji program będzie działał w trybie demonstracyjnym przez okres 60-dni.
Dla użytkowników wersji 1.1.0.1 i nowszych, aktualizacja jest bezpłatna.
 
Dodano
1. Sortowanie wg kolejności wprowadzania dokumentów: dodatkowy parametr sortowania zapisów z tego samego dnia.
2. Deklaracje vat 7 7 k: zapamiętywanie nr tel. kontaktowego do płatnika lub osoby reprezentującej go.
3. Wydruk Księgi P.i R.: dodano możliwość wyboru czy podsumowania księgi mają uwzględniać obroty narastająco od początku roku czy tylko ze wskazanego okresu.
4. W nagłówku programu wyświetlana jest nazwa podmiotu gospodarczego aktualnie otwartego.
 
Zmieniono:
1. Wydruki Księgi P i R.: uwzględnia wartości początkowe księgi wprowadzone w oknie Konfiguracja/Wartości poczatkowe w kpir.
 
Księga i Płace PRO Plus 1.1.0.7 - lista zmian (22.10.2012 r.)
 
Dodano
1. Raport: Rozliczenie Księgi PiR - kwartalne.
 
Zmieniono:
1. Wydruk:
- Księgi przych i rozch./ kolumna Nr dowodu księgowego: Dłuższe numery księgowanych dokumentów są w pełni drukowane,
- Raport: Nierozliczone płatności sprzedaż – drukowanie nr-u dowodu księgowego,
- Raport: Nierozliczone płatności zakup – drukowanie nr-u dowodu księgowego.
2. Edytowanie zapisów w ewidencji VAT.
3. Deklaracja PIT-5. 
 
Księga i Płace PRO Plus 1.1.0.5 - lista zmian (07.09.2012 r.)
 
Dodano
1. Okna Przegląd Księgi i Przegląd Ewidencji VAT:
W opcji Rodzaj dodano nowe kryteria przeglądu tj.:
- Sprzedaż – korekta: (wyświetlają się dokumenty sprzedaży korygujące),
- Zakup – korekta: (wyświetlają się dokumenty zakupu korygujące).
2. W oknach Przeglądu, po kliknięciu prawym klawiszem myszy na zaksięgowanym dokumencie, wyświetlają się funkcje Nowy, Edytuj, Usuń). 

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO 1.0.2.20 - lista zmian (10.12.2012 r.)

Pobierz

Dodano

 

1. Wydruk Księgi P i R - drukowanie informacji o wartości remanentu.

2. Deklaracje - możliwość usuwania wystawionych deklaracji z zakładki Przegląd deklaracji.

 

Zmieniono:

 

1. Deklaracja PIT-5 - zmodyfikowano przeliczanie części J.

2.  Deklaracja PIT-5L - zmodyfikowano przeliczanie części G.

3. Import dokumentów z Fakturowania oraz Magazynu i Faktur - dodano wybór księgowania wszystkich dokumentów zakupu lub wszystkich dokumentów sprzedaży.

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO 1.0.2.17 - lista zmian (06.03.2012 r.)

 

Dodano

 

1. Wydruk Dowodów Wewnętrznych (DW) - po zaksięgowaniu DW program wyświetla pytanie czy drukować DW.

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO 1.0.2.15 - lista zmian (23.02.2012 r.)

 

Zmieniono

1. Księgowanie automatyczne z programu Magazyn i Faktury PRO/Fakturowanie PRO tj.:
- możliwość zaznaczenia opcji księgowania tylko do Ewidencji, tylko do Księgi, tylko do Ryczałtu,
- kolejność wyświetlania zaksięgowanych dokumentów zakupu i sprzedaży w Księdze i Ewidencji.
2. Wydruk Księgi Przychodów i Rozchodów.


Księga Przychodów i Rozchodów PRO 1.0.2.13 - lista zmian (13.02.2012 r.)


Dodano

1. Rok obrachunkowy 2012.
2. Dodatkowe sortowanie zapisów w księdze i ewidencji wg kolumny Nr dokumentu.
3. Wyłączanie uwzględniania ulgi podatkowej dla właściciela rozliczającego się wg skali podatkowej.

 
Zmieniono

1. Możliwość usuwania zapisu tylko w księdze, który jest powiązany z wpisem w ewidencji.
2. W oknie Ustawienia dodano możliwość określenia sposobu rozliczania tj. Typ podatku: wg skali podatkowej lub liniowy.

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO 1.0.2.11 - lista zmian (16.01.2012 r.)

 

 

Zmieniono

 

1.  Zmodyfikowano problem związany ze słownikiem urzędów skarbowych, który miał wpływ na Raport - rozliczenie księgi.

 

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO 1.0.2.10 - lista zmian (14.11.2011 r.)

 

 

 
 

Zmieniono

 

1. Moduł Ryczałt
 
Dopisano:
1. Import danych kontrahentów z programu Księga Przychodów i Rozchodów Biznesmen oraz Księga Biznesmen mała firma.
2. Raport: Zestawienie A Ewidencji VAT.

 

Wstecz