icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Fakturowanie DGCS System


Fakturowanie DGCS System wersja 24.06 - lista zmian (20-02-2024 r.)

UWAGA!
Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna.

 

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Rozbudowano tabele odsetek ustawowych o odsetki:
  - „za opóźnienia w transakcjach handlowych z podmiotami leczniczymi”,
  - „za opóźnienia w transakcjach handlowych bez podmiotów leczniczych”,
  oraz zmieniono zastosowanie ich w wystawianiu noty odsetkowej.

Fakturowanie:

 • Usprawniono podpowiadanie tabeli kursowej przy pierwszej zmianie kursu waluty przy włączonym parametrze: „Pobieraj tabele kursowe z NBP przy starcie modułu na tym stanowisku”;

 

Fakturowanie DGCS System wersja 24.05 - lista zmian (08-02-2024 r.)

Wprowadzone zmiany:

Fakturowanie:

 • Wyświetlono poprawny komunikat w przypadku edycji zaksięgowanej faktury;
 • Umożliwiono wystawienie faktury bez VAT do paragonu w przypadku ustawionego trybu pracy „Firma nie jest płatnikiem VAT”.
   

Fakturowanie DGCS System wersja 24.04 - lista zmian (02-02-2024 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Dodano pytanie czy utworzyć kopię bezpieczeństwa przy przechodzeniu pomiędzy bazami w opcji Narzędzia → Zarządzanie bazami danych.

 

Fakturowanie DGCS System wersja 24.02 - lista zmian (08-01-2024 r.)

Wprowadzone zmiany:

Fakturowanie:

 • Dodano możliwość wysyłania dokumentów na serwer KSeF.
   

Fakturowanie DGCS System wersja 24.00 - lista zmian (22-12-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Dodano nowy schemat e-faktury FA wer.2 w KSeF;
 • Dodano obsługę KSeF.

Fakturowanie:

 • Usprawniono wyświetlanie kwoty VAT przy wprowadzeniu korekty do faktury końcowej do zaliczki eksportowej;
 • Dodano automatyczną zmianę stawi VAT przy zmianie z "Zamówienia krajowego" na "Zamówienie eksportowe";
 • Usprawniono drukowanie klauzuli RODO na zamówieniach od klienta w zależności od ustawionego parametru w konfiguracji;
 • KSeF - dodano parametr, który od razu po wystawieniu dokumentu będzie go wysyłał na serwer KSeF;
 • KSeF - dodano parametr, który pozwoli na zapisanie wystawionego dokumentu do obiegu KSeF po wystawieniu;
 • W zakładce KSeF - dokumenty sprzedaży dodano kolumny: TYP; Nazwa Kontrahenta; NIP; Magazyn,; Waluta; Wartość netto; Wartość brutto;
 • W Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Dokumenty → Wzorzec zamówienia od klienta pozostawiono konfigurację numeru dokumentu;
 • W Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Dokumenty → Wzorzec zamówienia do dostawcy pozostawiono konfigurację numeru dokumentu;
 • W kartotece faktury zaliczkowych dodano kolumnę "Typ dokumentu" z pełną nazwą typu dokumentu;
 • Usprawniono wyświetlanie dokumentu docelowego w kartotece zamówień od klientów dla zamówień eksportowych i OSS;
 • Przy wysyłce do KSeF dodano sprawdzanie poprawności NIP kontrahentów;
 • W oknie KSeF - dokumenty zakupu - domyłśnie ustawiono kursor w polu "Data od";
 • W oknie głównym dodano możliwość wystawienia faktur zaliczkowych eksportowych i OSS;
 • W oknie parametrów Dokumentów zmieniono nazwy dla faktur zaliczkowych eksportowych i OSS na standardową nazwę z dopiskiem EXP i OSS.

Fakturowanie DGCS System wersja 23.41 - lista zmian (20-11-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Dodano nagłówek z nazwą i wersją programu oraz numerem licencji do wszystkich wydruków w modułach Kadry i Płace oraz Środki Trwałe, a także do wydruku faktury wewnętrznej w oknie dodawania wpisu w modułach księgowych;
 • Usprawniono wyświetlanie komunikatów na komputerach z systemem macOS.

Fakturowanie:

 • Usprawniono usuwanie rozrachunku po usunięciu dokumentu z opcji Wydania → Kartoteka dokumentów wydań i sprzedaży;
 • Na wydrukach graficznych korekt faktur sprzedaży dodano informacje o terminie płatności oraz o kursie, tabeli i dacie kursu waluty dla dokumentów wystawionych w walucie;
 • W informacji o towarze w zakładce „Dokumenty wydań z danym towarem” dodano możliwość przejścia do podglądu dokumentu (pod prawym przyciskiem myszy) – podobnie jak w zakładce „Dokumenty przyjęć z danym towarem”;
 • Do operacji zbiorczych na dokumentach dodano możliwość zapisania do plików;.
 • Usprawniono edycję faktury końcowej do zaliczki o zablokowanie możliwości usunięcia rozrachunku po edycji takiego dokumentu;
 • Usprawniono wyświetlanie pozycji tzw. „usługi jednorazowej” w kartotece faktur VAT zaliczkowych;
 • Usprawniono sumowane wartości na wydruk faktury drukowanej na urządzeniu fiskalnym przy włączonym grupowaniu towarów na wydruku;
 • Moduł dodatkowy – mobilna faktura – dodano obsługę daty zaliczki w wymianie danych przez pliki xml.
   

Fakturowanie DGCS System wersja 23.36 - lista zmian (28-09-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Fakturowanie:

 • Przywrócono zapisy podręcznego słownika w nazwie usługi tymczasowej w oknie głównym.
   

Fakturowanie DGCS System wersja 23.35 - lista zmian (26-09-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Fakturowanie:

 • Usprawniono wyświetlanie waluty w kartotece dokumentów kasowych po wystawieniu faktury w walucie obcej płatnej gotówką;
 • Dostosowano program do zmian w przepisach dotyczących sposobu wystawiania faktur zaliczkowych (art. 106b ust. 1a ustawy o VAT).
 • Przy wybraniu typu dokumentu "Faktura" na zakładce „Nabywca / Odbiorca” można ustawić datę zaliczki;\
 • Usprawniono działanie „metody kasowej” po wystawieniu korekty faktury płatnej gotówką lub innym sposobem płatności sugerującym rozliczenie dokumentu;
 • Dodano obsługę wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych, w których towary wydawane na fakturę WDT-TT muszą zostać wybrane z konkretnego przyjęcia, które zostało dokonane na podstawie faktury WNT-TT;\
 • Usprawniono wyświetlanie statusów zamówień w panelu „Niezrealizowane zamówienia” przy wyłączonych uprawnieniach i przy przelogowaniu użytkownika.
   

Fakturowanie DGCS System wersja 23.34 - lista zmian (23-08-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Fakturowanie:

 • W definicji towaru dodano pole "netto" dla wagi;
 • Usprawniono drukowanie informacji o oryginale / kopii w wezwaniu do zapłaty / ostatecznym wezwaniu;
 • Usprawniono działanie drukarek fiskanych skonfigurowanych przez serwery M2M;
 • Dodano automatyczne podpowiadanie kursu waluty względem dnia wystawienia.
   

Fakturowanie DGCS System wersja 23.31 - lista zmian (05-07-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Zmodyfikowano okno dodawania i edycji wyciągu bankowego, które w specyficznych okolicznościach powodowało problem z zapisem wyciągu bankowego;
 • W kartotece przelewów na zakładce "Przelewy ZUS" usprawniono wyświetlanie i edycję kwoty wg DRA.
   

Fakturowanie DGCS System wersja 23.29 - lista zmian (12-06-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Dodano nowy typ dokumentu „kompensata” (Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Dokumenty). Dzięki temu możliwa jest auto-numeracja tego typu dokumentu, ustawienie wzorca numeracji oraz dodawanie nowych wzorców wydruków;
 • Usprawniono zapamiętywanie położenia pionowego panelu (który rozdziela okno na dwie części) w oknach, które są otwierane jako zakładka.

Fakturowanie:

 • Dodano wzorce wydruku z indeksem dla faktury zaliczkowej i końcowej do zaliczek.
   

Fakturowanie DGCS System wersja 23.28 - lista zmian (25-05-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Przy imporcie wyciągu bankowego z pliku MT940 dodano sprawdzanie numeru oraz daty wyciągu bankowego.

Fakturowanie:

 • Usprawniono generowanie pliku JPK FA w wersji 4 o domyślne oznaczanie pola „P18A” jako „false”;
 • Usprawniono objaw zawieszania się programu w przypadku pracy wielostanowiskowej przy akceptacji wystawienia dokumentu na kilku stanowiskach jednocześnie;
 • Dodano wyświetlanie „uwag” w kartotece wydań, oraz dodano możliwość wyszukiwania danych po takiej kolumnie.

 

Fakturowanie DGCS System wersja 23.27 - lista zmian (10-05-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Przy pracy przez Wnflector (terminal) dodano opcję podejrzenia pliku out.log w menu Pomoc.

Fakturowanie:

 • Na raporcie "Zestawienie zamówień od klientów" dodano kolumnę "Kwota netto";
 • W słowniku kont bankowych w polu "Numer konta" ograniczono możliwość wpisania do 100 znaków;
 • Usprawniono komunikat przy wystawianiu dokumentu sprzedaży wraz ze wskazaniem przyjęcia i brakiem towaru z danego przyjęcia w sytuacji, gdy w tym samym czasie dokonano sprzedaży na innym stanowisku.
   

Fakturowanie DGCS System wersja 23.26 - lista zmian (18-04-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Zablokowano możliwość wprowadzenia kompensaty bez podania numeru kompensaty;
 • W opcji Przelewy → Wyciągi bankowe → Wczytaj z pliku dodano ostrzeżenie o podwójnej próbie wczytania tego samego wyciągu w przypadku jeżeli w danej bazie danych istnieje taki sam numer wyciągu bankowego dla danego konta bankowego.
   

Fakturowanie DGCS System wersja 23.25 - lista zmian (05-04-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Usprawniono prezentowanie pola „Kwota płatności” w przypadku, gdy „data do” pozycji noty wynika z dokonanej płatności. Jeżeli natomiast „data do” noty wynika ze zmiany stopy procentowej, to kwota płatności jest prezentowana zerowa, bo nie wystąpiła w takim przypadku żadna płatność;
 • Usprawniono możliwość ustawienia parametrów wydruku tabel jeżeli przy definiowaniu parametrów wydruku ustawimy błędne dane.

Fakturowanie:

 • Umożliwiono zapisywanie danych na korekcie faktury sprzedaży przy dodawaniu nowej pozycji ze słownika wraz ze zmianą nazwy;
 • Dodano ostrzeżenie przy próbie zrealizowania dwukrotnie tego samego zamówienia przy realizacji w oknie głównym;
 • Dodano ostrzeżenie przy wprowadzeniu zbyt długiej nazwy towaru w oknie „Edycji pozycji” w oknie głównym;
 • Usprawniono zapisywanie podsumowania VAT zakupu w przypadku pojawienia się komunikatu o błędzie dokumentu.
   

Fakturowanie DGCS System wersja 23.23 - lista zmian (27-03-2023 r.)

prowadzone zmiany:

Fakturowanie:

 • Usprawniono zaznaczanie znacznika "Wysłana na adres e-mail" w kartotece faktur VAT oraz w kartotece dokumentów sprzedaży po wysłaniu faktury z podglądu wydruku faktury;
 • W kartotece faktur VAT oraz w kartotece dokumentów sprzedaży dodano kolumnę z datą i godziną wysyłki e-maila oraz ostatni lub kilka ostatnich adresów, do których został wysłany wydruk;
 • Usprawniono zapisywanie danych do bazy danych w przypadku wystawiania np. paragonu z dokumentem KP i nie zainicjowanym numerze KP;
   

Fakturowanie DGCS System wersja 23.20 - lista zmian (21-03-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Fakturowanie:

 • Usprawniono działanie „metody kasowej” do wystawianych dokumentów z wprowadzoną wartością w polu zapłacono > 0 i brakiem dokumentu kasowego;
 • Usprawniono zachowanie pola „Domyślna forma płatności” w słowniku kontrahentów w podzakładce „Dane dodatkowe” w przypadku wielokrotnego przechodzenia pomiędzy zakładkami;
 • W słowniku kontrahenta ukryto pola: „Nr domu/Mieszkania” oraz opcje „Aktualizuj adres kontrahenta”;
 • Poprawiono literówkę w zakładce "Nabywca / Odbiorca" jest tekst "Gen. plan cykliczny".

 

Fakturowanie DGCS System wersja 23.19 - lista zmian (07-03-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Dostosowano pobieranie kursów walut do zmian na serwerze NBP.
   

Fakturowanie DGCS System wersja 23.14 - lista zmian (03-02-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Fakturowanie:

 • Umożliwiono edycję zamówienie w przypadku dokonania zwrotu zaliczki na 100% wartości zaliczki wystawianej od netto i wystawienie później zwykłej faktury.
 • W słowniku użytkowników wyświetlono nazwy działu i stanowiska;
 • W oknie głównym przywrócono działanie zmiany ceny / ilości pozycji (skróty klawiszowe: HOME, INSERT).
   

Fakturowanie DGCS System wersja 23.11 - lista zmian (23-01-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Fakturowanie:

 • Usprawniono wyświetlanie danych na raporcie kasowym po edycji faktury VAT wystawionej ze sposobem płatności „gotówka”;
 • Usprawniono wyświetlanie rozrachunku dla korekt faktur zakupu i korekt faktur sprzedaży;
   

Fakturowanie DGCS System wersja 23.10 - lista zmian (17-01-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 1. Wprowadzono zmiany w systemie notatek:
  - W oknie dodawania notatek dodano znacznik, czy ma być określony ostateczny termin zamknięcia. Jeżeli tak, to użytkownik może określić datę ostatecznego terminu zamknięcia notatki. W oknie podglądu notatki też ta dana jest widoczna, ale niemożliwa już do edycji.
  - W kartotece notatek dodano opcję pokazania dokumentu powiązanego z wybrana notatką.
  - Na starcie modułów księgowych po zalogowaniu użytkownika dodano wyświetlenie okna z następującymi notatkami:
  a) Wszystkie nieprzeczytane notatki danego użytkownika,
  b) Wszystkie niezamknięte notatki, ale z określonym "Ostatecznym terminem zamknięcia" jeżeli ten termin będzie za tydzień.
  Jeżeli lista notatek będzie pusta okno nie pojawi się. Okno można zamknąć, ale z tego poziomu można podejrzeć każdą notatkę i wykonać te same czynności, co w opcji podejrzenia notatki. Notatki są sortowane na początku po ostatecznym terminie zamknięcia (najbardziej pilne) i następnie po dacie dokumentu. Notatki bez ostatecznego terminu realizacji są prezentowane na końcu również posortowane po dacie dokumentu.
   

Fakturowanie DGCS System wersja 23.09 - lista zmian (11-01-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Fakturowanie:

 • Usprawniono przechodzenie pomiędzy pozycjami w oknie głównym po edycji pozycji;
 • Usprawniono wystawienia zwrotu zaliczki, która była wystawiona na 100% wartości.
   

Fakturowanie DGCS System wersja 23.06 - lista zmian (03-01-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Fakturowanie:

 • Na wydruku faktury pro forma przywrócono możliwość wydruku IBAN i SWIFT;
 • Na wydruku faktury zaliczkowej przywrócono możliwość wydruku IBAN i SWIFT;
 • Przywrócono logowanie przy imporcie danych z pliku Excel.
   

Fakturowanie DGCS System wersja 23.05 - lista zmian (22-12-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Fakturowanie:

 • Przywrócono zapamiętywanie parametru dot. zapisywania cen sprzedaży po wystawieniu dokumentu zakupu w oknie głównym.
 • Usunięto podwójny wydruk numeru konta bankowego na dokumencie „pro forma”;
 • Usunięto podwójny wydruk numeru konta bankowego na dokumencie „oferta”.
   

Fakturowanie DGCS System wersja 23.04 - lista zmian (19-12-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Fakturowanie:

 • Dla dokumentów zapłaconych „gotówką” przywrócono możliwość edycji dokumentów wydania i zmniejszania ilości towarów oraz usuwania pozycji na wystawionym dokumencie;
 • Przywrócono zapisywanie ustawień w przypadku korzystania z aplikacji SerweryM2M;
 • Usprawniono przełączanie cennika na domyślny przy zaznaczonym parametrze w Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Ceny i cenniki → „Pytaj, czy przełączyć ceny na domyślne po zakończeniu wystawiania dokumentu”.
   

Fakturowanie DGCS System wersja 23.03 - lista zmian (16-12-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Fakturowanie:

 • Przywrócono wyświetlanie aktualnego numeru dokumentu w parametrach dokumentów;
 • Usprawniono działanie tłumaczeń dokumentów a także dodatkowych opisów nad i pod podpisami, grafik w stopce oraz szablonów e-mail.\
   

Fakturowanie DGCS System wersja 23.00 - lista zmian (13-12-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Parametry dokumentów przeniesiono do bazy danych. W przypadkach biur rachunkowych każda firma może mieć swoją numerację. Aby włączyć tą opcję należy wejść w opcję: Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry pracy i odznaczyć parametr: „Zapisuj informacje o numeracji i wzorach wydruków dokumentów lokalnie”;
 • Dodano możliwość ustawienia uprawnień użytkownika na podstawie drzewa zbudowanego z menu programu. Po wejściu w opcję Konfiguracja → Prawa dostępu do systemu → dodajemy lub zaznaczamy nową grupę inną niż Administratorzy → Edytuj → Pokaż uprawnienia menu;
 • Dodano możliwość ukrywania firm, które zawiesiły działalność bez potrzeby usuwania ich z wykazu podatników. Opcja dostępna w oknie “Konfiguracja baz danych”, w menu Plik → Ukryj firmę lub Plik → Pokaż ukryte firmy (w opcji tej jest możliwość przywrócenia firmy).
 • Raporty Kasowe – dodano funkcjonalność, która obejmuje ewidencję raportów kasowych wraz z autonumeracją i automatycznym księgowaniem raportów kasowych zamiast poszczególnych dokumentów kasowych.

1. Włączenie nowej funkcjonalności:
    - Parametr do ustawienia w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Kasa i zaznaczyć opcję: „Włącz ewidencję raportów kasowych”.
]Użytkownik może wybrać, czy stosuje obecną funkcjonalność działania raportów kasowych jako wydruki czy nową funkcjonalność ewidencji raportów kasowych. W tym celu w parametrach kasy pamiętanych dla bazy danych będzie możliwość włączenia ewidencji raportów kasowych (domyślnie opcja jest wyłączona, więc działanie raportów będzie takie, jak dotychczas). Parametr będzie wpływał na zbudowanie menu głównego kasy:
    - Przy wyłączonym parametrze menu pozostanie takie, jak dotychczas.
    - Przy włączonym parametrze dotychczasowe funkcjonalności zostaną zastąpione kartoteką raportów kasowych. W konfiguracji dokumentów do księgowania będzie prezentowana możliwość księgowania raportów kasowych.

2. Generowanie raportu kasowego:
    Generowanie raportu kasowego będzie podobne, jak teraz drukowanie raportu kasowego. Przy generowaniu określamy „datę od” i „datę do” oraz wybieramy kasę. Po ustawieniu tych parametrów przedstawiona zostanie tabela z dokumentami kasowymi spełniającymi zdefiniowane wymagania. Po zatwierdzeniu zostanie wygenerowany raport kasowy. W generowanym raporcie kasowym zakres dat nie może pokrywać się z istniejącymi raportami kasowymi.

3. Wpływ raportu kasowego na wystawianie, edycję i usuwanie dokumentów kasowych.
W przypadku dodawania dokumentu kasowego System sprawdzi, czy dany dokument kasowy może być wystawiony, czyli, że nie nastąpi próba wystawienia dokumentu kasowego w istniejącym już raporcie kasowym.

4. Automatyczne księgowanie raportów kasowych.
Raporty kasowe będzie można księgować automatycznie podobnie jak wyciągi bankowe. Użytkownik w takim przypadku musi wybrać, czy będzie księgował dokumenty kasowe (tak jak jest teraz), czy zamiast księgować każdy dokument kasowy, będzie księgował całe raporty kasowe;

 • Dodano możliwość ustawienia wybranego folderu przez użytkownika podczas dodawania załączników do wiadomości wysyłanych z programu;
 • Na czarny kolor zmieniono „checkbox” zaznaczonego rekordu;
 • Rozrachunki pełne – umożliwiono wydruk wezwania do zapłaty wraz z uwagami w przypadku, gdy odznaczymy wydruk odsetek;
 • Przy dodawaniu wyciągu bankowego wyeliminowano okno po wybraniu opcji Dowiąż. W zamian dodano przycisk podobnie jak z wzorcami księgowania/przeksięgowania przy dodawaniu wpisu;
 • Uaktualniono Słownik odsetek ustawowych;
 • Dodano mechanizm pobierania najnowszych instrukcji do programu.

Fakturowanie:

 • Na wydruku faktur dodano możliwość wydruku płatności w formie kodu QR. Opcja możliwa jest do ustawienia w Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Wydruki → „Drukuj płatność w formie kodu QR na fakturach”.

Fakturowanie DGCS System wersja 22.30 - lista zmian (03-10-2022 r.)

UWAGA!
Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna.
Wersja DGCS System – 22 nie współpracuje z Windows XP i Windows Vista.

 

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Dostosowano do nowego protokołu wysyłkę wiadomości z Systemu na skrzynkę Gmail, w przypadku wysyłania wiadomości do więcej niż jednego odbiorcy;
 • Usprawniono wystawianie "Not odsetkowych" w przypadku, gdy należność płacona była po terminie w więcej niż jednej płatności.

Fakturowanie:

 • Z modułu Fakturowane usunięto wyświetlanie z listy dokumentów do wystawienia „Nota uznaniowa”;
 • Po dokonaniu zmian w opcji Narzędzia → Przecena towarów dodano pełne odświeżanie asortymentu zamiast odświeżania różnic;
 • Usprawniono odświeżanie formy płatności w oknie głównym po wejściu do opcji Słowniki → Słownik form płatności;
 • Zmieniono podpowiadanie daty, od któej liczony jest termin płatności dla korekt faktur zakupu. W aktualnej wersji termin płatności liczony jest od daty wystawienia dokumentu;
 • Dodano zapamiętywanie rozmiaru i położenia okna wyboru kont bankowych w oknie głównym;
 • Zaprezentowano walutę dla konta bankowego przy dodawaniu numeru konta bankowego w oknie głównym;
 • Usprawniono wyświetlanie grupy użytkowników w słowniku użytkowników;
 • Dodano prezentowanie okna raportu zestawienia PZ bez FZ w przypadku braku danych;
 • Rozszerzono współpracę z Mobilną Fakturą o obsługę portu dla FTP.
   

Fakturowanie DGCS System wersja 22.28 - lista zmian (26-08-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Fakturowanie:

 • Usprawniono zapamiętywanie wybranego wzorca wydruku dla faktur zaliczkowych i faktur końcowych do zaliczek, które są ustawiane w kartotekach tych dokumentów.

 

Fakturowanie DGCS System wersja 22.24 - lista zmian (30-06-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Fakturowanie:

 • Dodano obsługę protokołu ECR-EFT dla terminali płatniczych;
 • Dodano drukowanie numeru konta bankowego na protokole „Posnet online” w przypadku faktury wystawionej ze sposobem płatności ustawionym na „przelew”;
   

Fakturowanie DGCS System wersja 22.23 - lista zmian (08-06-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Usprawniono generowanie zestawu raportów w przypadku, gdy jednym z raportów jest „Rozliczenie magazynu”;
 • Moduł dodatkowy „Bezpieczne dane”. Przywrócono możliwość tworzenia kopii bezpieczeństwa w usłudze Dropbox.

Fakturowanie:

 • Terminal płatniczy – dodano parametr konfiguracyjny (ustawiony domyślnie), który pozwoli na przerywanie transakcji;
 • Przywrócono możliwość wydruku różnic z zaokrągleń na kopiach faktury;
   

Fakturowanie DGCS System wersja 22.22 - lista zmian (24-05-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Dostosowano program do pobierania kursów walut po wprowadzeniu zmian na serwerach NBP;
 • Na raportach "Zestawienie należności (zobowiązań) i płatności (wg daty płatności)" dodano uwzględnianie kompensat;
 • W przelewach do Urzędu Skarbowego dodano możliwość zmiany mikrorachunku firmy jak i współwłaścicieli.

Fakturowanie:

 • Usprawniono podpowiadanie daty VAT przy włączonym parametrze „Rozliczanie VAT metodą kasową” dla faktur zaliczkowych.
   

Fakturowanie DGCS System wersja 22.21 - lista zmian (12-05-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Fakturowanie:

 • Usprawniono aktywację/dezaktywację dodatkowych informacji na dokumencie w konfiguracji dokumentów.
   

Fakturowanie DGCS System wersja 22.15 - lista zmian (24-03-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Fakturowanie:

 • Dodano możliwość wygenerowania pliku JPK_FA wer.4;
 • W kartotekach korekt dokumentów wydań dodano możliwość zmiany oznaczeń VAT;
 • W kartotece rachunków (faktur bez VAT) dodano możliwość wyszukiwania danych kontrahenta;
   

Fakturowanie DGCS System wersja 22.14 - lista zmian (15-03-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Usprawniono import wyciągów bankowych w walucie z ING Bank Śląski.
   

Fakturowanie DGCS System wersja 22.13 - lista zmian (08-03-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Fakturowanie:

 • Usprawniono przeliczanie kwot brutto przy przechodzeniu z pola netto przy zakładaniu nowego produktu.
   

Fakturowanie DGCS System wersja 22.12 - lista zmian (08-03-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Przy ręcznym wprowadzaniu wyciągów bankowych i edycji ustawiono podpowiadanie daty pozycji z daty wyciągu bankowego.

Fakturowanie:

 • Zmieniono kierunek liczenia VAT dla faktur końcowych do zaliczek z kartoteki zaliczek w przypadku zaliczki na 100% i kierunku VAT od netto.
   

Fakturowanie DGCS System wersja 22.11 - lista zmian (28-02-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Przy włączonym parametrze "Słownik szukania kontrahentów przechowywania w pamięci RAM" w oknie Szukaj kontrahenta dodano opcję SPCN (Szukaj tylko po całym NIPie);
 • Dodano import XML z Przelewy24 jako wyciąg bankowy.

Fakturowanie:

 • Usprawniono wyświetlanie częściowo zrealizowanych zamówień, w przypadku gdy zamówienie pochodzi z jednego magazynu i jest realizowane do końca z innego magazynu;
 • Zablokowano możliwość edycji sposobu płatności, terminu płatności, oraz wartości do rozrachunku faktury zakupowej w przypadku, gdy dokument jest zaksięgowany;
 • Przyśpieszono działanie kartoteki faktur VAT innych dokumentów sprzedaży;
 • Usprawniono wydruk korekty paragonu jeśli wystawiliśmy korektę paragonu zerującą, a potem kolejną dodającą pozycję;
   

Fakturowanie DGCS System wersja 22.09 - lista zmian (09-02-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • UUdostępniono wizualizacje e-deklaracji i JPK według styli XSLT udostępnianych przez Ministerstwo Finansów. Obsługiwane JPK: V7M/K (1 i 2) i CUK (2). Obsługiwane e-deklaracje: CIT-8 (30), PIT-28 (24), PIT-36 (29), PIT-36L (18), PIT-4R (12), PIT-8AR (11), PIT-11 (27), VAT-27 (2), VAT-UE (5), VAT-UEK (5).
   

Fakturowanie DGCS System wersja 22.08 - lista zmian (04-02-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Fakturowanie:

 • Na wydruku pro formy dodano możliwość wydruku logo oraz kodu SWIFT i numeru IBAN;
   

Fakturowanie DGCS System wersja 22.07 - lista zmian (01-02-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Fakturowanie:

 • Przywrócono możliwość zawężenia listy kontrahentów do grupy kontrahentów w panelu Nabywca / Odbiorca → Wyszukiwanie kontrahenta;

 

Fakturowanie DGCS System wersja 22.05 - lista zmian (05-01-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Przywrócono dostęp do wprowadzonych szablonów wiadomości;
 • Rozdzielono szablony wiadomości dla dokumentów KP/KW.
   

Fakturowanie DGCS System wersja 22.04 - lista zmian (30-12-2021 r.)

System:

 • Zablokowano możliwość dodania stawki VAT o takiej samej wartości.

 

Fakturowanie DGCS System wersja 22.03 - lista zmian (16-12-2021 r.)

System:

 • Zmiana wersji Java z 1.8.0_172 na wersję 11.0.10;
 • Wsparcie skalowania obrazu dla monitorów 4K;
 • Przyspieszenie uruchamiania modułów magazynowo – handlowych i księgowych;
 • Ulepszenie wyglądu programu na komputerach z systemem operacyjnym macOS;
 • W konfiguracji dokumentów ukryto elementy inne niż numeracja dla typów dokumentów bez katalogu lub wzorca wydruku;
 • W kartotece kompensat dodano możliwość dodania kompensaty wiele do wielu z możliwością edycji kwoty rozliczającej dla poszczególnych pozycji. Dodatkowo dodana została możliwość dodania lub usunięcia konkretnej pozycji z kompensaty;
 • W kartotekach rozrachunków (należności, zobowiązania, płatności) dodano mechanizm wyszukiwania CFT w tabelach z prawej strony;
 • W słowniku kont bankowych dodano możliwość określenia stanu początkowego. W słowniku tym dodane jest pole stanu końcowego, które jest obliczane na podstawie wprowadzonego stanu początkowego oraz wszystkich wyciągów bankowych wprowadzonych dla tego konta bankowego. W kartotece wyciągów bankowych dodane pole salda końcowego, które dla wybranego wyciągu bankowego jest liczone na podstawie stanu początkowego danego konta oraz wszystkich wyciągów bankowych do daty wybranego wyciągu bankowego wraz z wybranym wyciągiem bankowym;
 • Przy dodawaniu wyciągu bankowego, edycji oraz w kartotece wyciągów bankowych dodano kolumnę "Pozostało do rozliczenia" pokazującą ile z tej danej pozycji pozostało jeszcze do rozliczenia rozrachunku;
 • Dodano skrót klawiszowy F3 przy pobieraniu danych kontrahenta z bazy VIES;
 • W należnościach i nadpłatach oraz zobowiązaniach i nadpłatach dodano przycisk "Dodaj rozliczenie", który będzie działał tak samo jak kompensaty wiele do wielu czyli pozwoli na rozliczenie zaległości z płatnością na wybraną kwotę;

Moduły magazynowe:

 • Dodano obsługę opakowań zwrotnych (moduł dodatkowy);
 • Dodano obsługę terminali płatniczych Polskie ePłatności oraz FirstData (Polcard);
 • Dodano możliwość wystawiania faktur zaliczkowych wystawianych „od netto” w przypadku realizacji zaliczki na 100% wartości zamówienia;
 • Dodano możliwość zmiany języka wydruku faktury na język angielski bezpośrednio w oknie podglądu wydruku, a także w oknie konfiguracji ("Konfiguracja" → "Ustawienia ogólne" → zakładka "Dokumenty" → pole "Domyślny język dokumentu"). Tłumaczenia angielskie są dostępne dla: faktur VAT, faktur eksportowych, faktur WDT i faktur VAT OSS. Usprawniono definiowanie własnych tłumaczeń wydruków oraz dodano możliwość kopiowania istniejących tłumaczeń wydruków. Dodano słownik tłumaczeń wydruków: "Konfiguracja" → "Ustawienia ogólne" → zakładka "Parametry" → pozycja "Język programu" → przycisk "Słownik tłumaczeń wydruków";
 • Usprawniono wydruk wzorca wydruku „Faktura standardowa - cena netto, nazwa produktu z indeksem i podsumowaniem ilości”;
 • Dodano możliwość wyłączenia drukowania różnic wynikających z zaokrągleń na: fakturach VAT, eksportowych i WDT oraz fakturach VAT OSS;
 • Dotychczasowe okno słowników, które otwierały się w osobnych oknach przeniesiono do otwierania w zakładkach;
 • W oknie Informacja o towarze w zakładce Zamówienia od klientów na dany towar dodano kolumnę "Status zamówienia";
 • Poprawiono komunikat przy usuwaniu wpisu ze słownika odsetek ustawowych;
 • Poprawiono komunikat przy usuwaniu wpisu ze słownika zadań;
 • W słowniku pracowników jeśli nie ma danych, to przy wybraniu opcji anonimizacji/pseudonimizacji/depseudonimizacji został wyświetlony komunikat o braku danych;
 • W słowniku kontrahentów jeśli przy eksporcie do PDF nie wybrano danych dodano komunikat o braku danych;
 • Przy wystawianiu faktury VAT ograniczono listę krajów do wyboru przy wystawianiu faktury VAT OSS do krajów z UE;
 • W kartotece dokumentów wydań i sprzedaży dodano obsługę faktur VAT OSS;
 • W kartotece dokumentów wydań i sprzedaży dodano obsługę treści przed i nad podpisami;
 • W słowniku kontrahentów usprawniono edycję danych:
  - "Podstawowe dane" - "Kraj",
  - "Dane dodatkowe" - "Blokada sprzedaży", "Blokada innej formy płatności niż gotówka", "Domyślna forma płatności".
  - "Polityka cenowa" - "Domyślny cennik";
 • Usprawniono wybór wzorca wydruku w oknie konfiguracji i drukowanie z domyślnym wzorcem wydruku dla faktur VAT OSS;

Fakturowanie DGCS System wersja 21.54 - lista zmian (15-12-2021 r.)

UWAGA!
Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna.

Lista zmian:

System:

 • Usprawniono mechanizm pobierania automatycznych aktualizacji w przypadku, gdy zakończył się czas trwania abonamentu;
 • Moduły dodatkowe. Przy dodawaniu dokumentu do repozytorium dodano zapamiętywanie ścieżki wybranej przy poprzednim zapisie dokumentu.
   

Fakturowanie DGCS System wersja 21.51 - lista zmian (24-11-2021 r.)

Lista zmian:

System:

 • Usprawniono zapisywanie wyciągu bankowego w przypadku, gdy kwota przelewu jest niższa niż kwota rozliczanego dokumentu i przy pytaniu czy rozliczyć częściowo wybrana zostanie opcja „NIE”.

 

Fakturowanie:

 • W słowniku podatków akcyzowych dodano możliwość wprowadzania danych przez użytkownika;
 • Przywrócono możliwość wyświetlenia dokumentu docelowego w przypadku, gdy dokument docelowy to korekta faktury eksportowej lub korekta faktury WDT;
 • Przywrócono otwieranie szuflady przy pomocy skrótu „ALT+F” przy wybraniu opcji połączenia do drukarki fiskalnej przy każdym paragonie.

 

Fakturowanie DGCS System wersja 21.45 - lista zmian (29-09-2021 r.)

Lista zmian:

System:

 • Usprawniono wyświetlanie akcji w panelu skrótów (ulubione akcje) i w jego konfiguracji;
 • Usprawniono zapisywanie wyciągów bankowych w przypadku, gdy rozdzielamy pozycje na pełną kwotę pozycji.

 

Fakturowanie DGCS System wersja 21.42 - lista zmian (11-08-2021 r.)

Lista zmian:

System:

 • Udostępniono możliwość wprowadzania i rozliczania dokumentów zgodnie z procedurą VAT OSS.
 • Opis zmian wraz z instrukcją obsługi w DGCS Systemie znaleźć można na stronie internetowej www.dgcs.pl;
 • Dla nowych baz danych uaktualniono słownik odsetek ustawowych;
 • Przy edycji kontrahenta dodano możliwość pobierania danych z VIES.

 

Fakturowanie DGCS System wersja 21.41 - lista zmian (23-07-2021 r.)

Lista zmian:

System:

 • Przywrócono odświeżanie panelu skrótów po zmianie zalogowanego użytkownika;
 • Dostosowano generowanie deklaracji CUK-1 wer.1 i CUK-1 wer.2 według najnowszych wyjaśnień opublikowanych na stronach Ministerstwa Finansów.
   

Fakturowanie DGCS System wersja 21.38 - lista zmian (25-06-2021 r.)

Lista zmian:

System:

 • Dodano obsługę UPO dla plików JPK-V7M/K w wersji 7.0;
 • Usprawniono wystawianie dokumentów kasowych po zmianie bazy danych, w sytuacji w której w drugiej bazie nie było kasy o ID jak kasa wybrana w pierwszej bazie;
 • Zwiększono ikony "Drukuj" i "Zapisz" na podglądzie wydruku.

 

Fakturowanie DGCS System wersja 21.34 - lista zmian (29-05-2021 r.)

 

Lista zmian:

System:

 • Dla nowych baz danych przygotowano domyślne rozmiary okien i mechanizm wyszukiwania CFT;
 • Przy wysyłaniu zgłoszenia bezpośrednio z programu dodano sprawdzanie czy jest dostępna nowsza wersja programu.

 

Fakturowanie DGCS System wersja 21.32 - lista zmian (11-05-2021 r.)

 

Lista zmian:

System:

 • MacOS z procesorem M1 – wprowadzono pierwsze zmiany usprawniające otwieranie okien dla komputerów Mac z nowym procesorem M1 opartych o architekturę ARM.

 

Fakturowanie DGCS System wersja 21.30

Lista zmian:

System:

 • Usprawniono uruchamianie programu w przypadku szybkiego kilkukrotnego kliknięcia w opcję „Wybierz” lub w wiersz tabeli w oknie Konfiguracja baz danych.

 

Fakturowanie DGCS System wersja 21.28 - lista zmian (06-04-2021 r.)

 

Lista zmian:

System:

 • W rejestrach VAT zakupu dodano pole „Data wpływu”. Zgodnie z przepisami prawa fakturę VAT zakupu możemy odliczyć do trzech miesięcy od daty otrzymania dokumentu (daty wpływu). W generowanym JPK-V7M/K są pola daty dokumentu i daty wpływu, gdzie data wpływu może być inna niż data odliczenia (data VAT). W większości przypadków można w datę wpływu w JPK wpisać datę VAT, ale w sytuacjach skrajnych data wpływu może mieć tutaj znaczenie np. data wpływu w styczniu, ale odliczamy tą fakturę dopiero w marcu. Wtedy w datę VAT wpiszemy marzec, a w datę wpływu styczeń i do JPK pójdzie dopiero w marcu.

 

Fakturowanie DGCS System wersja 21.22 - lista zmian (24-02-2021 r.)

 

System:

 • Dodano wsparcie dla programu uruchomianego na komputerach mac z nowym procesorem M1 opartym o architekturę ARM.

 

Fakturowanie DGCS System wersja 21.21 - lista zmian (17-02-2021 r.)

 

System:

 • Zestawy raportów – zmieniono interpretację parametrów dat;
 • Na wydruku UPO dodano informację o typie dokumentu i za jaki okres był składany.


Fakturowanie DGCS System wersja 21.20 - lista zmian (05-02-2021 r.)


Lista zmian:

System:

 • Usprawniono powiększanie wierszy w przypadku zmiany rozmiaru czcionki do maksymalnej wartości.

 

Fakturowanie DGCS System wersja 21.18 - lista zmian (21-01-2021 r.)

Lista zmian:

System:

 • Dodano pobieranie danych kontrahenta z VIES. Na podstawie NIP-u z dwuliterowym kodem kraju (jeżeli brak tego przedrostka, to dodawany jest kod PL). Adres jest cały w jednym polu, ponieważ tylko tak jest on zapisywany w bazie VIES.

 

Fakturowanie DGCS System wersja 21.12 - lista zmian (10-12-2020 r.)
 

Lista zmian:

System:

 • Na raportach rejestrów VAT sprzedaży dodano podsumowanie zapisów z oznaczeniem „FP”;
 • Dodano możliwość odświeżenia abonamentu w oknie „Konfiguracja baz danych”;
 • Zmieniono dzień korzystania z dodatkowych funkcji w programie. Jeżeli abonament jest ważny np. do 4-11-2020 r. to w tym dniu wszystkie dodatkowe funkcje w programie również są dostępne;
 • W konfiguracji serwera SMTP dodano możliwość wyboru wersji dla protokołu TLS.

 

Fakturowanie DGCS System wersja 21.06 - lista zmian

Lista zmian:

System:

 

 • Dla pozycji wyciągu bankowego dodano możliwość przypięcia płatności, która nie jest dowiązana do żadnego innego dokumentu. Dotyczy sytuacji, gdy wystawiamy fakturę na przedpłatę, zostaje ona rozliczona w systemie i wydrukowana z informacją, że dokument zaostał zapłacony.

 

Fakturowanie DGCS System wersja 21.04 - lista zmian (20-10-2020 r.)

 

Lista zmian:

Fakturowanie:

 

 • Usprawniono możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży w przypadku, gdy nazwa odbiorcy ma powyżej 100 znaków;
 • W kartotekach dokumentów przyjęć usprawniono prezentowanie podsumowania wartości w przypadku, gdy na dokumencie jest więcej niż jedna stawka;
 • Umożliwiono automatyczną wysyłkę na e-mail faktur korygujących sprzedaży;
 • Dodano automatyczne oznaczenie „RO” w przypadku fiskalizacji paragonów.

 

Fakturowanie DGCS System wersja 21.03 - lista zmian

 

Lista zmian:

Fakturowanie:

 

 • Dodano drukowanie „oznaczenia VAT” i kodu „GTU” na fakturach zaliczkowych i końcowych do zaliczek;
 • Usprawniono generowanie pliku JPK VAT oraz JPK V7 w przypadku wystawienia dokumentów bez VAT.

 

Fakturowanie DGCS System wersja 21.00 - lista zmian (30-09-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • W „Słowniku kontrahentów” dodano znacznik "Kontrahent powiązany". Zaznaczenie tej opcji będzie miało wpływ na podpowiedzi podczas wystawiania dokumentów w modułach magazynowych oraz dodawania wpisu z VAT w modułach księgowych;
 • Rozszerzono raporty rejestrów VAT o nowe kolumny typów dokumentów i oznaczeń procedur. W podsumowaniach rejestrów VAT i rozliczeń VAT sprzedaży nie są brane pod uwagę dokumenty z ustawionym typem FP (Faktura do paragonu).
 • Na podstawowym (pierwszym na liście) raporcie sprzedaży VAT dodana jest też kolumna z oznaczeniami dostaw (GTU).
 • Raporty według starych przepisów nadal dostępne są w opcji: "Raporty → VAT → Stare przepisy do 2020-09-30".

 

Fakturowanie:

 

 • Dodano możliwość generowania pliku JPK-V7M, ale z wypełniona tylko częścią ewidencyjną;
 • Dodano możliwość generowania plików JPK FA dla faktur bez VAT;
 • Dodano możliwość drukowania oznaczeń GTU oraz oznaczeń procedur na wydrukach;
 • Dodano możliwość edycji informacji o VAT z poziomu kartotek sprzedaży;
 • Dodano obsługę oznaczeń typu dokumentu, procedur VAT oraz oznaczeń VAT dla dokumentów sprzedaży, korekt sprzedaży oraz zaliczek.

 


Fakturowanie DGCS System wersja 20.42 - lista zmian (10-09-2020 r.)

Lista zmian:

System:

 

 • Usprawniono wyświetlanie stanu kasy w oknie: „Konfiguracja kasy”;
 • Dodano opcję „Odśwież abonament” w przypadku, gdy zainstalowano nowszą wersję programu niż data ważności abonamentu.

 

Fakturowanie DGCS System wersja 20.41 - lista zmian (28-08-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Dodano możliwość importowania wyciągów bankowych z pliku MT-940 dla banku BNP Paribas.

 

Fakturowanie DGCS System wersja 20.39 - lista zmian (29-07-2020 r.)

 

Lista zmian:

 

 • Usprawniono import arkusza „Należności” i „Zobowiązania” z pliku XLS;
 • Usprawniono pole wyboru kontrahenta w kartotece faktur VAT oraz pozostałych kartotekach dokumentów wydań i sprzedaży w przypadku, gdy istnieje kontrahent o długiej nazwie;
 • Usprawniono wyszukiwanie kontrahenta w „Słowniku kontrahentów” w przypadku, gdy zaznaczona była kolumna „DATA_URODZENIA”;
 • Dodano pole „Rodzaj zamówienia”, które pozwala przy wystawianiu zamówienia dodawać automatycznie pozycje w stawkach „0% WDT” lub „0% EXP”;
 • Zwiększono ilość znaków dla pola „Uwagi” do 1000 w przypadku wystawiania faktury sprzedaży z dokumentów WZ.

 

Fakturowanie DGCS System wersja 20.36 - lista zmian (24-06-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Dodano możliwość importu wyciągów walutowych z Alior Bank.

 

Fakturowanie DGCS System wersja 20.35 - lista zmian (28-05-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Dla należności w walucie obcej dodano możliwość wystawienia wezwania do zapłaty wraz z odsetkami.

 

Fakturowanie DGCS System wersja 20.34 - lista zmian (13-05-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Dodano współprace programu DGCS System z DGCS Serwer repozytorium plików (składającego się z nowych, płatnych dodatków: Repozytorium JPK, Repozytorium raportów, Repozytorium dokumentów).

 

Fakturowanie DGCS System wersja 20.30 - lista zmian (25-03-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Usprawniono edycję daty VAT w module księgowym dla faktur zaksięgowanych z modułów Magazynowych

 

Fakturowanie DGCS System wersja 20.27 - lista zmian (16-03-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Wyłączono nadmiarowe zapisywanie informacji do pliku out.log.

 

Fakturowanie DGCS System wersja 20.23 - lista zmian (14-02-2020 r.)

 

Lista zmian:

 

 • Dodano możliwość drukowania adnotacji "Mechanizm Podzielonej Płatności" na dokumentach: faktura pro forma, faktura zaliczkowa, faktura końcowa do zaliczek;
 • Dodano przenoszenie pola „Osoba odbierająca” z zamówienia na fakturę pro forma, fakturę zaliczkową i fakturę końcową do zaliczek.
 • Dodano przenoszenie pola „Osoba odbierająca” z zamówienia wystawianego w oknie głównym programu na dokument WZ i fakturę;
 • Dla protokołu „POSNET prot. Posnet” umożliwiono drukowanie sposobu płatności pod parametrem. W pliku „jMagazyn.config” parametr o nazwie: „drukujFormePlatnosciNaParagonieNaDrukarceFiskalnejJesliObslugiwana”;
 • W słownikach „Kursy walut” ustawiono domyślne sortowanie po dacie kursu. Najnowsze tabele wyświetlane są na górze okna;
   

Fakturowanie DGCS System wersja 20.22 - lista zmian (06-02-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Kasa - dodano informację przed wystawieniem pierwszego dokumentu kasowego, żeby użytkownik wprowadził Bilans otwarcia w kasie;
 • Dodano sprawdzanie kontrahenta na "Białej liście" w oknie "Rozrachunki nierozliczone". Sprawdzanie powinno być wykonane tylko dla zobowiązań z danego (jednego) dnia. Sprawdzanie jest ograniczone do 30 kontrahentów, więc najlepiej jakby na liście było mniej niż 30 kontrahentów, bo "nadwyżka kontrahentów" nie zostanie sprawdzona;
 • Dodano masową weryfikację kontrahentów na białej liście.

 

Fakturowanie DGCS System wersja 20.17 - lista zmian (21-01-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Przywrócono możliwość ukrywania nieaktywnego użytkownika jeśli miał on wystawione dokumenty;
 • W słowniku kontrahentów dodano przycisk weryfikacji z Białą Listą. Po jego wybraniu zostanie wyświetlony raport z weryfikacji oraz na życzenie użytkownika konta bankowe kotrahenta zostaną uzupełnione o takie, które zostały odczytane z Białej Listy.

 

Fakturowanie DGCS System wersja 20.13 - lista zmian (14-01-2020 r.)

 

Lista zmian:

 

Fakturowanie:

 

 • Dodano możliwość drukowania NIP na paragonie w drukarkach Novitus;
 • Dodano obsługę drukarki fiskalnej Novitus Online z możliwością drukowania faktur;
 • Usprawniono możliwość dodawania kontrahenta do dokumentu w oknie głównym jeśli kontrahent ma przypisanych wielu odbiorców (pracowników);
 • Dodano obsługę węzła "Zamówienia" dla JPK FA (3) w przypadku występowania faktur zaliczkowych/końcowych.
   

 

Fakturowanie DGCS System wersja 20.09 - lista zmian (11-12-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Usprawniono działanie wizualizacji pliku JPK FA (3) w przypadku, gdy w pliku ujęte są zamówienia.

 

 

Lista zmian:

System:

 

 • Usprawniono działanie wizualizacji pliku JPK FA (3) w przypadku, gdy w pliku ujęte są zamówienia.

 

 

Fakturowanie DGCS System wersja 20.07 - lista zmian (03-12-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Zmieniono nazewnictwo „Konto” na „Rachunek bankowy” podczas wprowadzania wyciągu bankowego;
 • Dodano możliwość automatycznego wylogowania użytkownika po czasie bezczynności. Opcja dostępna w Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry pracy → „Ilość minut automatycznego wylogowania (0 – brak wylogowania)”.
   

 

Fakturowanie DGCS System wersja 20.05 - lista zmian (21-11-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Wsparcie dla aktualizacji baz danych z wersji Firebird 2.5 na 3.0 na serwerach zewnętrznych.
 • Przy dodawaniu wyciągu bankowego zablokowano możliwość wprowadzenia typu operacji, który nie istnieje w programie.

 

Fakturowanie DGCS System wersja 20.03 - lista zmian (12-11-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Poprawiono komunikat przy instalacji serwera bazy danych Firebird w wersji 3.0.

 

Fakturowanie DGCS System wersja 20.02 - lista zmian (30-10-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 • Przywrócono parametr "Podpowiadaj datę ostatniego dokumentu" w parametrach Kasy;
 • Usprawniono instalowanie serwera bazy danych Firebird w wersji 3.0 na starszych wersjach programu DGCS System.

 

Fakturowanie DGCS System wersja 20.01 - lista zmian (24-10-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Firebird 3.0
  Od generacji 20 używaną i wymaganą wersją serwera Firebird jest wersja 3.0.x. Dzięki uaktualnionej wersji serwera wiele czynności wykonywanych w DGCS System będzie szybszych;
 • Zmiana zarządzania certyfikatami.
  Zmieniono sposób zarządzania certyfikatami. Od najnowszej generacji zmiana certyfikatu przez Ministerstwo Finansów nie będzie wymagała uaktualnienia programu;
 • DGCS System dostępny w wersji abonamentowej.
  Od generacji 20.00 programu zmieniony został sposób jego dystrybucji;
 • Zabezpieczenie słownika stawek VAT .Wprowadzono zabezpieczenie słownika stawek VAT poprzez zablokowanie edycji i usuwania prawnie obowiązujących stawek VAT. W przypadku obowiązujących stawek VAT możliwa pozostaje edycja kodu drukarki fiskalnej. Zabezpieczenie to pozwala w każdym momencie poprawnie wygenerować JPK VAT oraz deklaracje VAT. Pozostaje możliwość modyfikacji stawek nieobowiązujących oraz dodawanych przez użytkownika;
   
 • Nowy raport zaległych zobowiązań z kwotami netto i VAT .
  Dodano raport zaległych zobowiązań z rozdzielonymi kwotami netto i VAT. Raport jest przydatny, gdy potrzebna jest zapłata za zobowiązania z mechanizmem podzielonej płatności (split payment). Na raporcie osobno pokazana jest kwota netto i VAT, co pozwala na wykonanie przelewu z mechanizmem podzielonej płatności.
 • Usprawnienie wystawiania dokumentów KP/KW dotyczących bilansu otwarcia kasy.
  Dokumenty KP/KW dotyczące bilansu otwarcia kasy będą wystawiane z numerem uwzględniającym kasę, w której bilans otwarcia jest wprowadzany.
 • Usprawnienie generowania raportu kasowego w przypadku, gdy istnieją dokumenty KP/KW z dużymi kwotami.
  Możliwe będzie generowanie raportu kasowego w przypadku, gdy na kasie wystawiono dokumenty KP/KW o dużych kwotach (rzędu milionów).
 • Usprawnienie wyboru operacji ze słownika operacji przy wystawianiu dokumentów KP/KW.
  Dotychczas, jeśli podczas wystawiania dokumentu KP/KW wybrano wartość w polu “Operacja” ze słownika operacji, ale w oknie słownika nie zaznaczono pola “Kopiuj operację do treści”, pole “Treść” dotyczące pozycji dokumentu, było czyszczone. Obecnie, w opisanej sytuacji, w polu “Treść” będzie pozostawiona poprzednio wpisana wartość.
 • Dodanie możliwości wejścia do słowników klawiszem F2 podczas wystawiania dokumentów KP/KW.
  W oknie wystawiania dokumentów KP/KW dodano obsługę klawisza F2. Pozwala on na wejście do słownika, np. w celu wyboru wartości, w zależności od zaznaczonego pola: – jeśli zaznaczono pole “Operacja” – wejście do słownika operacji; · jeśli zaznaczono pole “Symbol księgowy” – wejście do słownika typów operacji (symboli księgowych);
 • Usprawnienie parowania płatności z zobowiązaniami przy drukowaniu wystawianego dokumentu KP/KW .
  We wcześniejszych wersjach DGCS System, jeśli w oknie wystawiania dokumentu KP/KW kliknięto przycisk “Drukuj”, parowanie płatności z zobowiązaniami było wykonywane tylko dla jednej pozycji dokumentu. Obecnie w opisanej sytuacji parowanie będzie następowało tak, jak dla przycisku “OK”, czyli dla wszystkich pozycji wystawianego dokumentu.
 • Zablokowanie możliwości wystawienia dokumentu KP/KW z zerową kwotą.
  Jeśli kwota wystawianego dokumentu KP/KW to 0, program nie pozwoli na wystawienie dokumentu (zostanie wyświetlony komunikat z informacją o zerowej kwocie).
 • Zmiana układu okna wystawiania dokumentu KP/KW oraz okien kartotek dokumentów KP/KW.
  Dostosowano okno wystawiania dokumentów KP/KW oraz okna kartotek dokumentów KP/KW do niższych rozdzielczości, np. 1024x768. Ulepszono widoczność pozycji dokumentu kasowego;
 • Dodanie okna “Konfiguracja kasy”, zastępującego oddzielne okna modyfikacji, dodawania i usuwania kasy.
  Stworzono nowe okno “Konfiguracja kasy”, które umożliwia dodawanie, edycję i usuwanie kas. Po lewej stronie okna znajduje się tabela kas z możliwością wyszukiwania. Po prawej stronie prezentowane są szczegółowe dane kasy wybranej w tabeli:nazwa kasy;
  • nazwa skrócona;
  • numer raportu kasowego; stan kasy.
  • Ponadto, widoczny jest również panel bilansu otwarcia.
  • W oknie dodawania kasy znajdują się takie same pola, jak opisane, oprócz stanu kasy.
  • Dane bilansu otwarcia mogą być wprowadzane podczas dodawania lub edycji kasy. Jeśli dla danej kasy wprowadzono już bilans otwarcia (lub wystawiono jakieś dokumenty KP/KW), wprowadzenie bilansu otwarcia jest zablokowane. Przy dodawaniu pozycji bilansu otwarcia, możliwe jest ustawienie następujących danych:
  • data dokumentu;
  • waluta;
  • nr tabeli walut;
  • kurs;
  • data kursu;
  • kwota.
    
 • W oknie konfiguracji kasy dostępne są następujące przyciski:
  • “Dodaj” – wyświetla okno dodawania kasy;
  • “Edytuj” – uruchamia edycję zaznaczonej kasy;
  • “Usuń” – usuwa wybraną kasę;
  • “Zapisz” – zapisuje edytowane dane kasy;
  • “Anuluj” – anuluje edycję danych kasy.
  • Przed usunięciem kasy program wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie. Usunięcie kasy nie jest możliwe, jeśli na kasie wystawiono już jakieś dokumenty KP/KW lub dana kasa jest ustawiona jako aktualna kasa. W wymienionych przypadkach, kasa nie zostanie usunięta i zostanie wyświetlony komunikat z informacją o przyczynie.

Fakturowanie DGCS System wersja 19.37 - lista zmian (24-10-2019 r.)

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 18.XX i starszych wg poniższego cennika. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjnym.
 

 

Lista zmian:

System:

 

 • Dodano nowy certyfikat do szyfrowania jednorazowego klucza dla serwera testowego JPK;
 • Zmieniono komunikat informujący o wysyłce plików JPK w przypadku, gdy wysyłany JPK nie został zapisany do bazy lub do repozytorium JPK, ale został wysłany na serwer Ministerstwa Finansów.

 

Fakturowanie DGCS System wersja 19.35 - lista zmian (20-09-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Zmniejszono rozmiar okna kartoteki dokumentów KP / KW, tak aby pozycje dokumentu kasowego widoczne były przy rozdzielczości 1024×768 pkt.

 

Moduł Fakturowanie:
 

 • Przywrócono możliwość edytowania pozycji przy wystawianiu korekty paragonu i faktury.

 

 

Fakturowanie DGCS System wersja 19.32 - lista zmian (16-09-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

Przywrócono możliwość wysyłania raportów z programu

 

 

Fakturowanie DGCS System wersja 19.29 - lista zmian (26-08-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Uaktualniono certyfikat klucza publicznego dla serwera JPK.

 

Moduł Fakturowanie:

 

 •  Zmieniono rozmiary pól kontrahenta w wystawianym dokumencie, tak aby więcej danych zmieściło się bez potrzeby przewijania okna;
 •  Dodano opis na fakturach korygujących: „Łączna kwota do zapłaty po korekcie:”;
 •  Usprawniono możliwość generowania pliku JPK FA (2) w przypadku, gdy nie wprowadzono NIP kontrahenta;
 •  Przywrócono możliwość drukowania klauzuli RODO na fakturach zaliczkowych i fakturach końcowych do zaliczek.
   

 

Fakturowanie DGCS System wersja 19.27 - lista zmian (20-08-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Wprowadzono nowy wygląd kasy (wystawianie i kartoteki dokumentów KP / KW).

 

Moduł Fakturowanie:

 

 • Poprawiono literówkę w opcji: Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Dokumenty → Korekta paragonu VAT marża;
 • Zmieniono opcję wyświetlania okna „Kartoteka korekt paragonów VAT marża”. W najnowszej wersji kartoteka otwiera się jako zakładka programu;
 • Usprawniono wyświetlanie podsumowania danych na raporcie „Zestawienie sprzed. towarów zwolnionych z akcyzy bez dokumentu dostawy” w przypadku, gdy wystawi się fakturę do paragonu.

 

 

Fakturowanie DGCS System wersja 19.26 - lista zmian (06-08-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduł Fakturowanie:

 

 • Usprawniono dodawanie rabatu w słowniku Kontrahentów na zakładce Polityka cenowa

 

 

Fakturowanie DGCS System wersja 19.24 - lista zmian (05-07-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduł Fakturowanie:

 

 • Dodano możliwość ostrzegania o istniejącej już na dokumencie pozycji przy wystawianiu dokumentu.

 

 

Fakturowanie DGCS System wersja 19.23 - lista zmian (01-07-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduł Fakturowanie:

 

 • Dodano możliwość generowanie pliku JPK-FA(2) - obowiązującego od 01-07-2019 r.

 

 

Fakturowanie DGCS System wersja 19.21 - lista zmian (10-06-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Poprawiono literówkę w oknie „Ustawienia serwera poczty wychodzącej (SMTP)”, w polu „Adres serwera poczty (SMTP)”.

 

Moduł Fakturowanie:

 

 • Dodano przenoszenie zawartości pola „Uwagi” z „Zamówienia od klienta” na „Fakturę”.

 

 

Fakturowanie DGCS System wersja 19.20 - lista zmian (31-05-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduł Fakturowanie:

 

 • Dla nowych baz danych ustawiono nową matrycę stawek podatkowych dla urządzeń fiskalnych;
 • Dodano możliwość wystawienia faktury z paragonu w przypadku pracy na bazie bez VAT;
 • Dodano możliwość fiskalizacji paragonów w przypadku pracy na bazie bez VAT;
 • Poprawiono literówkę w słowniku „Definicja towarów” w zakładce „Dane szczegółowe” w opcji „Świadectwo jakości paliw”;Dodano możliwość wpisania wartości „min.” i „max.” na Świadectwie jakości Paliw Stałych;
 • Przy wystawianiu faktur cyklicznych ukryto opcję wystawiania faktur jako wzorzec dokumentu;
 • Dodano ostrzeżenie o braku przyczyny korekty podczas wystawiania dokumentu korygującego.

 

 

Fakturowanie DGCS System wersja 19.19 - lista zmian (16-05-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Usprawniono wyszukiwanie kontrahenta, po wpisaniu NIP i wybraniu funkcji SPCN (szukaj tylko po całym NIP) w oknie „Kontrahent”;
 • Usprawniono usuwanie wielu zaznaczonych pozycji w „Wyciągu bankowym”;
 • Zmieniono sposób wyświetlania listy kontrahentów w oknie „Rozrachunki pełne”. W najnowszej wersji lista kontrahentów po lewej stronie okna jest stała - pokazuje wszystkich kontrahentów w systemie.
   

Moduł Fakturowanie:

 

 • Usprawniono otwieranie modułów magazynowych w przypadku, gdy program został zamknięty z otwartymi zakładkami „Definicja towarów” oraz „Kartoteka należności wg kontrahentów”;
 • Zmieniono sposób wyświetlania dokumentów w „Kartoteka dokumentów sprzedaży i wydań”, który w najnowszej wersji jest zgodny z „datą wystawienia”.

 

 

Fakturowanie DGCS System wersja 19.18 - lista zmian (29-04-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduł Fakturowanie:

 

 • Usprawniono wyświetlanie uwag na fakturze bez VAT (rachunek) w kartotece faktur;
 • Usprawniono możliwość przechodzenia między zakładkami Nabywca/Odbiorca w kartotece wydań/sprzedaży przy wyłączonej edycji;
 • Przywrócono możliwość wystawienia korekty faktury bez VAT (rachunku).

 

 

Fakturowanie DGCS System wersja 19.17 - lista zmian (29-04-2019 r.)

 

Lista zmian:

System

 

 • Dodano obsługę poczty Apple. Poczta Apple (iCloud) wymaga ustawienia bezpieczeństwa połączenia na START/TLS.

 

 

Fakturowanie DGCS System wersja 19.16 - lista zmian (02-04-2019 r.)

 

Lista zmian:

System

 

 •  Zmodyfikowano komunikat, który pojawiał się przy aktualizacji wszystkich baz w przypadku, gdy program nie ma dostępu do jednej z baz.

 

 

Fakturowanie DGCS System wersja 19.12 - lista zmian (19-03-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduł Fakturowanie:

 

 • Usprawniono zapisywanie danych podczas edycji słownika kontrahentów i edycji rabatów na grupę towarową.

 

 

Fakturowanie DGCS System wersja 19.11 - lista zmian (15-03-2019 r.)

 

Lista zmian:

System

 

 • Poprawiono literówkę w oknie aktualizacji programu;
 • Usprawniono rejestrację modułu dodatkowego „Bezpieczne dane”.

 

 

Fakturowanie DGCS System wersja 19.06 - lista zmian (12-02-2019 r.)

 

Lista zmian:

System

 

 • Usprawniono edycję danych innego użytkownika niż zalogowany.

 

 

Fakturowanie DGCS System wersja 19.05 - lista zmian (08-02-2019 r.)

 

Lista zmian:

System

 • Usprawniono instalator programu w przypadku instalacji na systemach Windows 10.

 

Moduł Fakturowanie:

 

 • Dodano możliwość przeliczania rabatów w kartotece faktur VAT zgodnie z ustawieniami w programie;
 • Dodano podpowiadanie rabatu globalnego w kartotekach wydań;
 • Dodano podsumowanie w oknie wystawiania korekty sprzedaży;
 • Dodano pole „Indeks” w oknie edycji pozycji zakupu/przyjęcia/zamówienia do dostawcy.

 

 

Fakturowanie DGCS System wersja 19.04 - lista zmian (23-01-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduł Fakturowanie:

 

 • Przywrócono usuwanie wartości rabatu w oknie głównym po wybraniu opcji „Anuluj”.

 

 

Fakturowanie DGCS System wersja 19.03 - lista zmian (15-01-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduł Fakturowanie:

 

 • W oknie „Kartoteka dokumentów sprzedaży” ustawiono minimalny rozmiar okna edycji na 800x600;
 • Poprawiono wydajność otwierania okna edycji w „Kartoteka dokumentów sprzedaży”;
 • Usprawniono wyświetlanie danych kontrahenta podczas wystawiania oferty;
 • Usprawniono pobierania dokumentów kontrahenta w kartotece dokumentów sprzedaży - powiązanie pobierania z parametrem dostępnym w konfiguracji programu odnośnie widoczności danych w kartotece;
 • W „Kartoteka dokumentów sprzedaży” dodano kolumny z danymi odbiorcy tak, aby była możliwość wyszukiwania;
 • Dodano nowy moduł: DGCS System Akcyza węglowa.


  

Fakturowanie DGCS System wersja 19 - lista zmian (17-12-2018 r.)

 

Lista zmian:

System
 
 • Możliwość zmiany hasła użytkownika w wielu bazach danych.

 

 

Moduł Fakturowanie:

 

 • Nowy wygląd okna głównego.

 • Obsługa kolektora danych CIPHERLAB 8400.

 • Wspólna kartoteka wszystkich dokumentów sprzedaży i wydań.

 • Panel z podglądem stanów magazynowych na innych magazynach.

 • Informacja o walucie dokumentu w podsumowaniach dokumentu.

 • Panel z informacjami o sprzedanych towarach wybranemu kontrahentowi.

 • Dodawanie definicji towaru po wpisaniu indeksu w oknie głównym.

 • Anulowanie faktury.

 • Korekty faktur zaliczkowych (w przygotowaniu).

 • Zmiana języka wydruku faktury w podglądzie (w przygotowaniu).

 • Obsługa nowych dokumentów związanych z obrotem węglem – rozszerzenie – moduł dodatkowo płatny(w przygotowaniu).


Fakturowanie DGCS System wersja 18.67 - lista zmian (09-11-2018 r.)

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 18.24 i starszych wg poniższego cennika. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjnym.

Faturowanie DGCS System - 1 firma/ 1 stanowisko (aktualizacja UPGRADE): cena dla Użytkowników generacji 18.00 i 18.50

100,00 zł 123,00 zł Zamów

Fakturowanie DGCS System - 1 firma / 1 stanowisko (aktualizacja UPGRADE): cena dla Użytkowników generacji 17.00 i wcześniejszych

150,00 zł 184,50 zł Zamów

Fakturowanie DGCS System - 1 firma/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

100,00 zł 61,50 zł Zamów

Fakturowanie DGCS System - biuro rachunkowe bez limitu firm/ bez limitu stanowisk (aktualizacja UPGRADE): cena dla Użytkowników generacji 18.00 i 18.50

100,00 zł 123,00 Zamów

Fakturowanie DGCS System - biuro rachunkowe bez limitu firm / bez limitu stanowisk (aktualizacja UPGRADE): cena dla Użytkowników generacji 17.00 i wcześniejszych

150,00 zł 184,50 zł Zamów

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dodano parametr określający ilość dni dla pobierania kursów walut z serwera NBP przy starcie programu. Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Uaktualnienia → "Ilość dni, z których pobierane będą kursy walut";

 • Usprawniono wyświetlanie czcionki w programie na komputerach firmy Dell.

 

  

Fakturowanie DGCS System wersja 18.65 - lista zmian (10-10-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 •  W rozrachunkach zablokowano możliwość dodania rozrachunku niepowiązanego z kontrahentem

 

 

Fakturowanie DGCS System wersja 18.63 - lista zmian (27-09-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • W kartotece JPK dodano możliwość zdefiniowania zakresu dat.

 

  

Fakturowanie DGCS System wersja 18.60 - lista zmian (06-09-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Usprawniono sprawdzanie statusu „czynnego podatnika VAT” w słowniku kontrahentów;

 • Dodano szyfrowanie kopii bezpieczeństwa bazy danych przy automatycznym tworzeniu kopii przez moduł dodatkowy (Bezpieczne dane).

 

 

Fakturowanie DGCS System wersja 18.57 - lista zmian (06-08-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dodano możliwość zdefiniowania ścieżki zapisu raportów dla każdej bazy danych;

 • Usprawniono zmianę hasła pseudonimizacji;

 • Zmieniono nazwę banku „BreBank” na "mBank (były Bre Bank)" przy imporcie wyciągów bankowych w formacie MT-940;

 • Usprawniono pseudonimizację deklaracji.

 

 

Fakturowanie DGCS System wersja 18.56 - lista zmian (24-07-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dla baz danych importowanych z programów DOS usprawniono możliwość wprowadzenia ochrony danych osobowych;

 • W oknach parowania rozrachunków (po prawej stronie) dodano mechanizm wyszukiwania CFT w opcjach: "Należności i nadpłaty kontrahentów", "Zobowiązania i nadpłaty nasze", "Kompensaty należności i zobowiązań", "Kompensaty nadpłat";

 • Usprawniono możliwość pobierania danych kontrahenta z GUS w przypadku edycji danych kontrahenta w słowniku;

 • Usprawniono zaczytywanie plików MT-940 z mBanku.

 

 

Fakturowanie DGCS System wersja 18.55 - lista zmian (04-07-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • uaktualniono certyfikat SSL dla wysyłek plików JPK

 

  

Fakturowanie DGCS System wersja 18.54 - lista zmian (28-06-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Usprawniono zapisywanie wyciągu bankowego;

 • Zablokowano generowanie pliku JPK VAT, jeżeli kontrahent nie ma wpisanego adresu;

 • Dodano w oknie wyboru kontrahenta możliwość sprawdzenia czy jest czynnym podatnikiem VAT;

 • Usprawniono wysyłkę powiadomień i wezwań, jeżeli dla kontrahenta jest zdefiniowane więcej niż jedno konto mailowe;

 • Dodano możliwość wyłączenia weryfikowania JPK ze schematem poprzez ustawienia;

 • Usprawniono anonimizację/pseudonimizację/depseudonimizację danych kontrahenta w sytuacji, gdy w bazie danych istnieje dokument PW.

 

 

Fakturowanie DGCS System wersja 18.52 - lista zmian (12-06-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Usprawniono wprowadzanie i edycję wyciągu bankowego, który w niektórych przypadkach nie generował rozrachunku;

 • Usprawniono podpisywanie plików JPK i e-Deklaracji w przypadku, gdy w systemie widnieją certyfikaty, które wygasły;

 • Przyśpieszono aktualizację bazy danych w przypadku aktualizacji programu ze starszych generacji

 

 

Fakturowanie DGCS System wersja 18.51 - lista zmian (07-06-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Przywrócono możliwość zapisywania plików PDF z podpisem kwalifikowanym;

 • Usprawniono podpisywanie deklaracji i plików JPK w przypadku, gdy na czytniku jest kilka certyfikatów na tą samą osobę;

 • W oknie parametrów przy opcji "Ochrona danych osobowych" wyświetlono informację w jaki sposób dany poziom zabezpieczeń jest realizowany;

 • Zmieniono siłę hasła dla poziomu wysokiego, gdzie dodano wymaganie wprowadzenia co najmniej jednego znaku specjalnego. W bazach danych, w których był ustawiony dotychczas poziom wysoki, zostanie on zachowany (nowy poziom wysoki będzie niedostępny do wyboru). W pozostałych przypadkach, zostanie ukryty stary poziom wysoki. Jeśli w bazie danych był ustawiony stary poziom wysoki, po zmianie na inny poziom i zapisaniu, stary poziom będzie niedostępny;

 • Usprawniono pseudonimizację danych o nadawanie tego samego identyfikatora;

 • Usprawniono anonimizację/pseudonimizację danych kontrahenta. Po anonimizacji/pseudonimizacji danych kontrahenta, kontrahent zostanie ukryty. Aby depseudonimizować dane kontrahenta w słowniku kontrahentów w modułach magazynowych i księgowych, najpierw należy przywrócić kontrahenta do widocznych. Depseudonimizacja ustawia kontrahenta jako widocznego, aby po depseudonimizacji jego danych w innych modułach kontrahent był widoczny;

 • Dodano możliwość anonimizacji danych w przypadku, gdy dokumenty na kontrahenta są zaksięgowane.

 

 

Fakturowanie DGCS System wersja 18.50 - lista zmian (24-05-2018 r.)

 

I. Funkcjonalność związana z RODO

1. Odnotowywanie zgód na przetwarzanie danych osobowych w kartotekach kontrahentów.
2. Możliwość wyboru statusu zgody:
- sprzeciw,
- brak sprzeciwu.
3. Obsługa żądań sprostowania danych.
4. Obsługa żądań wglądu w treść danych
Możliwość eksportu informacji o danych osobowych znajdujących się w systemie na żądanie podmiotu, którego dane dotyczą.
5. Realizacja sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6. Zabezpieczenie kopii baz danych hasłem dostępu.
7. Anonimizacja danych
Obsługa żądań usunięcia danych poprzez nieodwracalną zmianę treści danych.
8. Pseudonimizacja danych
Odwracalna zmiana polegająca na szyfrowaniu danych.
9. Możliwość sporządzania raportu o działaniach prowadzonych na danych osobowych
Zapisywanie informacji o generowanych raportach oraz o utworzonych kopiach baz danych.
10. Możliwość rejestrowania informacji o odbiorcach danych (ZUS, Urząd Skarbowy, PZU, BHP, itp.).
11. Automatyczne zgłoszenie o potrzebie usunięcia danych osobowych, których okres przechowywania się zakończył.
12. Automatyczna rejestracja daty i identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe.
13. Kategoryzowanie przetwarzanych danych osobowych wraz ze wskazaniem, czy użytkownik jest uprawniony do ich przetwarzania.
14. Możliwość szyfrowania transmisji danych przesyłanych między podmiotami.
15. Blokowanie stanowiska pracy poprzez możliwość wylogowania się z programu. Aby kontynuować pracę z programem niezbędne jest ponowne zalogowanie się.

 

II. Pozostałe zmiany

1. Dodano masowe sprawdzanie, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
2. Dodano obsługę wysyłki e-deklaracji z podpisem kwalifikowanym na systemach MacOS oraz Linux.
3. W kolejnych wersjach zostaną dodane nowe wzory deklaracji: VAT-7 (18); VAT-7K (12); VAT-8 (9); VAT-9M (8); VAT-12 (4).
4. Dodano możliwość określenia szablonu domyślnego dla tworzonych umów cywilno-prawnych.

 


Fakturowanie DGCS System wersja 18.24 - lista zmian (04-07-2018 r.)

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 17 i starszych wg poniższego cennika. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjnym.
 
    
Lista zmian:

 

System:

 • uaktualniono certyfikat SSL dla wysyłek plików JPK

 

 

 

Fakturowanie DGCS System wersja 18.23 - lista zmian (19-06-2018 r.)

 
 
Lista zmian:

 

System:

 

 •  Przywrócono możliwość zapisywania plików PDF z podpisem kwalifikowanym.
 
  
 

Fakturowanie DGCS System wersja 18.22 - lista zmian (23-05-2018 r.)

 
 
 
Lista zmian:

 

System:

 

 • Dodano możliwość wyszukiwania po kolumnie znacznikowej, w tym celu w oknie wyszukiwania należy wpisać true lub false (zaznaczony/niezaznaczony);
 • Przy wykonywaniu kopii bezpieczeństwa wszystkich baz ustawiono tworzenie kopii alfabetycznie oraz dodano procentowy pasek postępu.

 

 

 

Fakturowanie DGCS System wersja 18.21 - lista zmian (26-04-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 •  Usprawniono uruchamianie aplikacji SerweryM2M z ustawionymi alarmami o wyłączenie komunikatu „Czy chcesz używać tej kopii programu do wysyłania alarmów”;
 • W aplikacji SerweryM2M w opcji Ustawienia alarmów → Przydziel prawo zatwierdzania kom. usprawniono działanie przycisków;
 • Dodano opcję zmiany własnego hasła przez użytkownika w menu „Plik → Zmień hasło”;
 • Usprawniono możliwość nadawania uprawnień w programie.

 

 

 

Fakturowanie DGCS System wersja 18.19 - lista zmian (11-04-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Przywrócono możliwość wysyłania zgłoszenia błędu lub sugestii.

 

 

 

Fakturowanie DGCS System wersja 18.17 - lista zmian (30-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Uaktualniono certyfikaty umożliwiające pobieranie danych kontrahentów z bazy GUS.

 

 

 

Fakturowanie DGCS System wersja 18.14 - lista zmian (19-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dodano plik patchLogArchive.zip, w którym zapisywana jest informacja z ostatnich 10 prób aktualizacji programu.

 

 

 

Fakturowanie DGCS System wersja 18.12 - lista zmian (03-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:
 

 • Usprawniono wystawianie not odsetkowych, jeżeli wykonana była kompensata;
 • Usprawniono odczyt danych z plików XLS, gdzie po imporcie nie były zamykane połączenia do plików XLS;
 • Dodano możliwość drukowania tabel dla wyszukanych danych;
 • Usprawniono zapamiętywanie kolumn w programie przy włączonym sortowaniu;
 • Rozszerzono pole "Login" do 50 znaków;
 • Czynny podatnik – dodano opcje sprawdzenia na stronie ministerstwa statusu VAT zadanego kontrahenta. Opcja została dodana w oknie dodawania kontrahenta oraz w oknie edycji danych kontrahenta w zakładce „Podstawowe dane” pod przyciskiem „Weryfikuj na stronie ministerstwa”.
 • Uaktualniono certyfikat SSL dla serwera e-deklaracji.
 
 
 

Fakturowanie DGCS System wersja 18.01 - lista zmian (21-12-2017 r.)

 
Lista zmian:
 
System
 
 • Do opcji wydruku tabel dodano możliwość sumowania kolumn liczbowych;
 • Zwiększono ilość znaków nazwy kontrahenta do 200;
 • Przy wystawianiu dokumentu kasowego rozrachunek generowany jest dla każdej pozycji dokumentu kasowego, a nie do całego dokumentu;
 • W oknie danych firmy oraz danych firmy do deklaracji dodano opcję pobierania danych z GUS;
 • Dodano opcję definiowania i wykonywania zestawu raportów. Zestaw raportów jest w pełni definiowalny przez użytkownika;
 • Nowy system aktualizacji oprogramowania. Zmodyfikowano i zautomatyzowano system aktualizacji. Obecnie aktualizacja nie będzie wymagała uruchamiania zewnętrznego programu (Uaktualnij). Ponowne uruchomienie aplikacji automatycznie zainstaluje uaktualnienia i ponownie uruchomi program;
 • Zmiany w wyglądzie aplikacji. Zmodyfikowano czytelność pól nieaktywnych, zmieniono zachowanie pól w ten sposób, aby aktualnie wybrane pole było zdecydowanie wyróżnione. 


Moduł: Fakturowanie

 • Obsługa nowych typów dokumentów: Paragon vat – marża; Korekta paragonu vat – marża; Nota obciążeniowa; Nota uznaniowa;
 • Zmieniono typ dokumentu z Rachunku na Fakturę dla firm niebędących płatnikami VAT;
 • Zmodyfikowano okno główne tak, aby nie można było wyłączyć przypadkowo paneli asortymentu i wystawianego dokumentu. 
 Aktualizacja: Fakturowanie DGCS System 18

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 1 stanowisko: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

100,00 zł

Zamawiam

1 firma / 1 stanowisko: cena dla Użytkowników generacji 16.00 i wcześniejszych

150,00 zł Zamawiam

1 firma/ kolejne stanowisko

100,00 zł Zamawiam
Biuro rachunkowe bez limitu firm / 1 stanowisko: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00 100,00 zł Zamawiam
Biuro rachunkowe bez limitu firm / 1 stanowisko: cena dla Użytkowników generacji 16.00 i wcześniejszych 150,00 zł Zamawiam

 

 

 


Fakturowanie DGCS System 17.31 (Infor System) - lista zmian (11-01-2018 r.)

Uwaga!
Aktualizacja jest płatna w cenie UPGRADE

 

Fakturowanie DGCS System 17.23 (Infor System) - lista zmian (04-10-2017 r.)

 

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Zamieniono możliwość zapisywania raportów i wydruków do formatu Excel (xlsx).

 

 

Fakturowanie DGCS System 17.22 - lista zmian (02-10-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Poprawiono wyświetlanie wartości w podsumowaniu na raporcie Zestawienie należności i zobowiązań wg kontrahentów.

 

 

Fakturowanie DGCS System 17.21 - lista zmian (04-07-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Usprawniono rozliczanie dokumentów kasowych przy rozliczaniu wielu dokumentów przy pomocy jednego dokumentu kasowego.

 

 

Fakturowanie DGCS System 17.16 (Infor System Moja Firma) - lista zmian (08-06-2017 r.)

 

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Dodano możliwość edycji daty i numeru dokumentu kasowego.

 

 

 

Fakturowanie DGCS System 17.15 (Infor System) - lista zmian (26-05-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Zmieniono wyglądu modułu Deklaracji (ikonki i układ przycisków);
 • Usprawniono edycję noty odsetkowej o aktualizację kwoty z rozrachunków.

 

 

Fakturowanie DGCS System 17.13 (Infor System) - lista zmian (26-04-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Dodano pobieranie kursów walut z serwera NBP przy starcie programu;
 • Dodano wydruk raportu kasowego w walucie;
 • Dodano kolumnę "Wystawił", po której może być ustawione wyszukiwanie w polu CFT, przy zbiorczym drukowaniu dokumentów kasowych.

 

 

Fakturowanie DGCS System 17.10 (Infor System) - lista zmian (27-03-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

 • Dopasowano rozmiary na zakładkach w taki sposób, aby wszystkie dane były widoczne w otwieranych kartotekach, które dotychczas przy minimalnych wymaganiach rozdzielczości ekranu nie mieściły się na ekranie;
 • Poprawiono podpisywanie pliku przy pracy przez Winflector. Jeżeli w nazwie katalogu klienta Winflector są spacje, to podczas uruchomienia procesu podpisu na kliencie katalog "ze spacjami w nazwie" był interpretowany jako kilka parametrów, co nie pozwala na uruchomienie aplikacji klienckiej XMLSigner.

 

 

Fakturowanie DGCS System 17.09 (Infor System) - lista zmian (24-03-2017 r.)

 

System:

 

 • Dodano podpowiadanie zakresu dat dla generowania pliku JPK VAT zgodnie z ustawioną konfiguracją w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Raporty → Domyślny zakres dat przy wykonywaniu raportów;
 • Dostosowano okno z podglądem pliku JPK do rozmiaru 800x600 pixeli, gdy okno jeszcze nie ma zapamiętanej wielkości;
 • W kartotece plików JPK dodano możliwość wczytania pliku JPK, weryfikacji i wizualizacji go jako drzewo XML;
 • Poprawiono zapisywanie numeru referencyjnego dla deklaracji VAT-UE i VAT-UEK;
 • Zmieniono podpowiadanie daty zapisu Deklaracji. Zapisywana jest teraz faktyczna data zapisu formularza. Dodatkowo w kartotece zapisanych deklaracji dodane są pola rok, miesiąc i kwartał wskazujące okres, którego dana deklaracja dotyczy. Zmiana dotyczy tez pobierania danych z poprzednich deklaracji - nie jest tu pobierana deklaracja z datą zapisu np. miesiąc wcześniej, tylko deklaracja z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Przykładowo dla deklaracji VAT-7 będzie to poprzedni miesiąc, dla deklaracji VAT-7K poprzedni kwartał, a dla deklaracji rocznej poprzedni rok;
 • Poprawiono zapisywanie wszystkich parametrów trzymanych w bazie dla całego systemu przy dodawaniu nowej firmy. W poprzedniej wersji parametry z aktualnie uruchomionej bazy przenoszone były do nowo tworzonej bazy;
 • Dostosowano rozmiar okna Kartoteka not odsetkowych, tak aby był dopasowany do mniejszych rozdzielczości;
 • Zmieniono tło programu wraz z poprawnym adresem DGCS System;

 

 

Fakturowanie DGCS System 17.08 (Infor System) - lista zmian (24-02-2017 r.)

 

System:

 

 • Poprawiono komunikat pojawiający się gdy Dane firmy do deklaracji nie są uzupełnione wraz z listą pól, które są wymagane do obsługi pliku JPK. W tym wypadku pojawia się okno Dane firmy do deklaracji w celu uzupełnienia danych;
 • Usprawniono lokalizację schematów XSD dla plików JPK przy pracy terminalowej Winflector.

 

 

Fakturowanie DGCS System 17.07 r170222 (Infor System) - lista zmian (22-02-2017 r.)

 

System:

 

 • Wprowadzono zabezpieczenie przed zbyt długą nazwą pliku JPK. Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem wpisana przez użytkownika może mieć maksymalnie 47 znaków;
 • Zabezpieczono zapisywanie pliku JPK przed niedopuszczalnymi znakami;

 

 

Fakturowanie DGCS System 17.06 r170215 (Infor System) - lista zmian (20-02-2017 r.)

 

 • W Kartotece płatności (Rozrachunki > Zobowiązania) usunięto przycisk Zamknij, przycisk przeniesiono na górę oraz wprowadzono nazwę okna w górnej, prawej części zakładki
 • W Kartotece zobowiązań naszych – usunięto przycisk Zamknij, przycisk przeniesiono na górę oraz wprowadzono nazwę okna w górnej, prawej części zakładki;
 • Dodano obsługę podpisu certyfikatem kwalifikowanym e-Deklaracji oraz plików JPK przy pracy przez Winflector;

 

 

Fakturowanie DGCS System 17.05 (Infor System) - lista zmian (06-02-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:
 

 • Do pracy zdalnej przy pomocy aplikacji Winflector wymagana jest najnowsza wersja 3.9.3.3;
 • Dodano opcję wizualizacji XML - dotyczy pokazania użytkownikowi jak np. wygląda wysyłany JPK czy wysłana e-Deklaracja;
 • Umożliwiono wyświetlenie okna "Rozrachunki nierozliczone" po każdym wczytanym wyciągu;
 • Dodano instalator programu na system macOS;
 • Przeniesiono pole NIP kontrahenta na górę okna oraz dodano skrót klawiszowy F2 do pobrania danych z GUS;
 • Usunięto przycisk Zamknij z zakładki „Noty odsetkowe”;

 

 

Fakturowanie DGCS System 17.03 (Infor System) - lista zmian (23-01-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Przywrócono możliwość księgowania z pliku DANE_FIK.DBF. Po wygenerowaniu tego pliku z Magazynu nie było możliwości zaksięgowania go w module księgowym;

 

 

Fakturowanie DGCS System 17.02 (Infor System) - lista zmian (19-12-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

1. Zmiana nazwy serii Infor System na DGCS System
W generacji 17.00 zmieniamy nazwę z INFOR System na DGCS System. Podczas instalowania aktualizacji, należy wskazać dotychczasową lokalizację np. C:/Biznesmen/InforSystem, ponieważ nową domyślną jest C:/Biznesmen/DGCSSystem. Program uruchamiamy ikoną DGCS System.

 

2. Obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego
Generowanie pliku JPK faktury VAT (JPK_FA) dla organów podatkowych oraz kontroli skarbowej.
 

3. Nowy wygląd
Nowy, bardziej przyjazny dla użytkownika, wygląd aplikacji pozwalający na pracę na wielu zakładkach. Dzięki tej funkcjonalności będzie możliwe uruchomienie wielu funkcji jednocześnie. Konstrukcja każdego z modułów została przygotowana tak, aby nowi użytkownicy mogli łatwiej dotrzeć do najważniejszych opcji, a dotychczasowi mogli jeszcze szybciej wykonywać codzienne zadania.
 

4. Zarządzanie uprawnieniami kolumn tabel
Dzięki dodatkowym uprawnieniom można zablokować użytkownikowi możliwość edycji wyświetlanych kolumn tabel, kolejności kolumn oraz możliwości drukowania. Zmiana konfiguracji poszczególnych tabel dla użytkownika pozbawionego tych uprawnień nie wymaga przelogowania - każdą tabelę można indywidualnie odblokować podając login i hasło administratora, a po wprowadzeniu zmian, tabelę ponownie można zablokować.
 

5. Ukrywanie kontrahentów nieaktywnych
W przypadku kontrahentów, którzy występują na dokumentach w DGCS System, nie jest możliwe ich usunięcie. Wprowadzono możliwość ukrywania kontrahentów nieaktywnych, dzięki czemu nie będą się oni pojawiali w opcjach wyboru kontrahenta ani na raportach.
Ukrytego kontrahenta można przywrócić w opcji Słowniki > Słownik kontrahentów.

 
6. Ułatwienie pobierania danych klienta z baz GUS
Przy pobieraniu danych klienta z GUS nie będzie potrzeby wpisywania kodu CAPTCHA i funkcjonalność jest łatwiej dostępna.
 

7. Ukrywanie towarów nieaktywnych
Umożliwiono ukrywanie towarów oraz usług, które nie są wykorzystywane. Ukrycie towaru skutkuje ukryciem go ze słownika, asortymentu, wyboru towarów i części raportów.
 

8. Zmiana podziału kontrahentów
Zmieniono podział grup kontrahentów z ograniczonego podziału odbiorca/dostawca na ewentualny filtr z wykorzystaniem grup kontrahentów.
 

9. Dodatkowy filtr w asortymencie
W oknie głównym programu w części Asortyment wprowadzono dodatkowy filtr pozwalający na ograniczenie wyświetlanych pozycji do określonej grupy towarowej.


10. Edycja waluty na dokumentach sprzedaży
Umożliwiono edycję danych walutowych na dokumentach sprzedaży.

 
 


Fakturowanie Infor System 16.59 r161103 - lista zmian (09-11-2016 r.)

Uwaga!
Aktualizacja jest płatna w cenie UPGRADE

 

 Aktualizacja: Fakturowanie Infor System 16.50

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 1 stanowisko (aktualizacja): cena dla Użytkowników wersji 12.00, 12.50 i 16

100,00 zł

Zamawiam

1 firma / 1 stanowisko (aktualizacja): cena dla Użytkowników generacji 11.00 i wcześniejszych

150,00 zł Zamawiam

1 firma/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

150,00 zł Zamawiam

 

Lista modyfikacji:

 

 • Zmieniono sortowanie dokumentów na raporcie „Zestawienie dokumentów wydania”. W obecnej wersji sortowanie jest po numerze dokumentu

 

 

Fakturowanie Infor System 16.58 r161007 - lista zmian (09-11-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

 • Usprawniono zbiorcze drukowanie dokumentów o wydruk dokumentów posortowanych według kolejności danych w oknie „Operacje zbiorcze na dokumencie”
 • Poprawiono raport „Zestawienie dokumentów sprzedaży” w module Fakturowanie o wydruk pełnej nazwy kontrahenta

 

 

Fakturowanie Infor System 16.56 r160919 - lista zmian (26-09-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

 • Przywrócono działanie skrótu klawiszowego F2 w panelu "Wystawiany dokument"
 • W oknie głównym, w panelu "Niezrealizowane zamówienia" dodano funkcję zmiany statusu pod prawym przyciskiem myszy
 • W oknie głównym, w panelu "Niezrealizowane zamówienia" dodano funkcję zapamiętywania wyboru statusu, a także ustawiono jako domyślny filtr wyświetlania jako "Wszystkie statusy"
 • Dodano zapamiętywanie rozmiaru i położenia okna "Szukaj towaru" w kartotece dokumentów WZ
 • Poprawiono opcję "Powiel dokument" w kartotece faktur VAT o możliwość kopiowania dokumentów, na których widnieje usługa i możliwość wystawiania korekty na taki dokument. W poprzedniej wersji program w chwili skopiowania traktował usługę jak towar i podczas próby wystawienia korekty informował, że towar jest wystawiony bez skutku magazynowego
 • Poprawiono opcję "Powiel dokument" w kartotece faktur VAT w przypadku, gdy dokument zawiera rabat
 • Dodano pole "Wartość do rozrachunku" przy wprowadzaniu faktury zakupu w oknie głównym
 • Poprawiono różnice groszowe w zaokrągleniach w przypadku wystawienia dokumentów walutowych

 

 

Fakturowanie Infor System 16.55 r160901 - lista zmian (08-09-2016 r.)

 
Lista modyfikacji:
  
 • Zwiększono ilość miejsca dla kolumny LP w raporcie „Wydruk kontrahentów według grupy”
 • Dodano kolumnę LP oraz zmieniono kolejność sortowania dokumentów na raporcie „Zestawienie dokumentów faktury VAT”
 • Usprawniono wydruk tabel przy włączonej opcji kolorowania wierszy. W poprzedniej wersji, gdy ten parametr był ustawiony nie zapisywała się opcja dzielenia na strony
 • Przywrócono możliwość wejścia w Kartotekę faktur VAT zaliczkowych
 • Na raporcie "Zestawienie dokumentów - należności i zobowiązania wg kontrahentów do dnia" musi pokazywać stan na dzień. W poprzedniej wersji stan rozrachunku był pokazywany na moment generowania raportu, a powinien być pokazany na dzień wybrany - podobnie jak w potwierdzeniu sald
 • Rozszerzono ilość miejsc po przecinku przy wprowadzaniu kursu w wyciągach bankowych do 6
 
 
 

Fakturowanie Infor System 16.54 r160804 - lista zmian (16-08-2016 r.)

 
 
Lista modyfikacji:

 

 • Zmieniono raport "Zestawienie dokumentów - należności i zobowiązania wg kontrahentów do dnia". Raport po zmianie pokazuje stan na wskazany dzień
 
 

Fakturowanie Infor System 16.53 r160713 - lista zmian (25-07-2016 r.)

 
 
Lista modyfikacji:

 

 • przywrócono możliwość generowania danych przykładowych na pustej bazie danych
 • poprawiono możliwość wystawienia zamówienia do dostawcy z menu Zamówienia
 • poprawiono możliwość aktualizacji bazy danych ze starszych wersji programu. Powodem był brak tabeli od stanowisk 

 

 

Fakturowanie Infor System 16.52 - lista zmian (27-06-2016 r.)

 
 
Zmiany dla wszystkich modułów Infor System
 

Automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail z informacją o płatnościach:

a) powiadomienie o zbliżającym się terminie płatności,

b) wezwanie do zapłaty,

c) ostateczne wezwanie do zapłaty.

Użytkownik definiuje kiedy i o której godzinie mają być wysyłane kolejno powyższe informacje.

 
Moduły fakturująco-magazynowe:

 

 • Powielanie dokumentów sprzedaży/wydania
  możliwość wystawiania nowych dokumentów na podstawie wcześniej wystawionych.
 • Zbiorcze drukowanie dokumentów
  jednoczesny wydruk wielu dokumentów wskazanych w kartotece.
 • Zbiorcza wysyłka dokumentów na e-mail
  jednoczesna wysyłka wielu wskazanych w kartotece dokumentów w formie pliku PDF na e-mail kontrahentów.
 • Statusy zamówień
  możliwość nadawania statusu zamówieniom  i odpowiednie filtrowanie kartoteki zamówień wg zadanego statusu.
 • Przyczyna korekty w dokumentach korygujących
  możliwość podania przyczyny korekty dla pozycji lub całego dokumentu.
 • Data odbioru korekty
  umożliwiono wprowadzenie daty kiedy została odebrana faktura korygująca.
 • Podsumowanie rozrachunków z kontrahentem podczas wystawiania dokumentów sprzedaży i zakupu
 • Szablony wiadomości e-mail
  utworzono mechanizm umożliwiający zdefiniowanie nieograniczonej liczby szablonów wiadomości e-mail, do wysyłania dokumentów. Szablony są powiązane z typem dokumentu.
 • Dodatkowe raporty generowane z poziomu okna Asortyment
 • Zmodyfikowano tłumaczenie wydruków dokumentów
 • Zmieniono sposób prezentacji rozrachunków.
 

Fakturowanie Infor System wersja 16.20 r160615 na 2016 rok - lista zmian (27-06-2016 r.)

UWAGA! 
Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 12.58 i starszych. 

Aktualizacja: Fakturowanie Infor System 16

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 1 stanowisko (aktualizacja): cena dla Użytkowników wersji 12.00 i 12.50

 

100,00 zł

Zamawiam

1 firma / 1 stanowisko (aktualizacja): cena dla Użytkowników generacji 11.00 i wcześniejszych

150,00 zł Zamawiam

1 firma/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

150,00 zł Zamawiam
Oprogramowanie Infor System 16 jest gotowe do zmian podatkowych w 2016 roku. 
 

 

Lista modyfikacji:

 

System:
 

 • Przywrócono możliwość drukowania UPO z okna Konfiguracja baz danych, Kartoteka wysłanych e-Deklaracji


Fakturowanie:

  

 • Wprowadzono sortowanie po dacie i numerze na raportach sprzedaży wg dokumentów
 • Dodano możliwość wydruku duplikatu dla każdego wzorca wydruku faktury, faktury korygującej, faktury zaliczkowej
 • Dodano mechanizm, który automatycznie tłumaczy na wydrukach kwotę słownie na język polski i język angielski. Opcja do ustawienia w Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Wydruki → Język kwoty słownie na wydrukach dokumentów dla tłumaczeń własnych

 

 

Fakturowanie Infor System wersja 16.16 r160407 - lista zmian (14-04-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

 • Uaktualniono certyfikat SSL, dla pobierania danych kontrahentów z serwera GUS

 

 

 

Fakturowanie Infor System wersja 16.14 r160324 - lista zmian (29-03-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 
 
 System:
 
 • Poprawiono pracę przez program Winflector, wcześniej podczas generowania raportów lub wydruków okno pojawiało się pod oknem głównym

 

 

Fakturowanie:

 
 • Poprawiono raport Zestawienie dokumentów sprzedaży dostępny w opcji Raporty → Zestawienie sprzedaży → Zestawienie dokumentów sprzedaży. Przy zaznaczeniu parametru dla faktur końcowych do zaliczek, system wyświetlał wielokrotnie fakturę końcową do zaliczek
 • Poprawiono zapisywanie głównego konta bankowego dla zapisywanych dokumentów sprzedaży
 • Poprawiono wydruki faktur VAT, aktualnie wyświetlają poprawne wartości w walucie i PLN. W poprzedniej wersji kwota PLN nie wyświetlała się w pełni
 

 

Fakturowanie Infor System wersja 16.13 r160317 - lista zmian (18-03-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:
 

 • NOWOŚĆ - dodano możliwość przenoszenia danych z poprzedniej wersji deklaracji: VAT-7, VAT-7D, VAT-7K,
 • w oknie wyboru tablicy kursowej dodano możliwość otwarcia całego słownika kursów walut,
   

 

Fakturowanie Infor System wersja 16.07 r160201 - lista zmian (02-02-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

 • Poprawiono drukowanie konta bankowego na wzorcach 2 egzemplarze na A4.

 

 

 

Fakturowanie Infor System wersja 16.05  na 2016 rok  - lista zmian (22-01-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

 • Poprawiono generowanie wydruków faktur w przypadku, gdy konto było przypisane do waluty.

 

 

Fakturowanie Infor System wersja 16 na 2016 rok  - lista zmian (18-12-2015 r.)

 

Lista modyfikacji

 

 • Pełna informacja na wydrukach dokumentów sprzedaży o zastosowanym kursie waluty obcej tj. nazwa i data kursu waluty, nr i data tabeli kursowej, wartość brutto po przeliczeniu na zł.
 • Dodano możliwość wystawiania faktury proformy z okna głównego programu. 
 • Informacja o łącznej wadze towarów znajdujących się na dokumencie - funkacja dostępna w oknie głównym podcas wystawiania dokumentów wydania lub sprzedaży. Funkcja pomaga w określeniu kosztu wysyłki wydanych lub sprzedanych towarów.
 • Drukowanie kilku rachunków bankowych na dokumentach sprzedaży. 
 • Możliwość wyboru rachunku bankowego (spośród zdefiniowanych w programie), który ma zostać użyty podczas wydruku dokumentu. 
 • Drukowanie kodu BIC/ SWIFT na dokumentach sprzedaży w obcej walucie. 
 • Możliwość dodawania nowych, edytowania oraz usuwania istniejących form płatności w trakcie wystawiania dokumentów zakupu i sprzedaży. 
 • Możliwość ustalania kierunku liczenia vat (netto lub brutto) podczas wystawiania dokumentów zakupu lub sprzedaży. 
 • Ustalanie treści wiadomości e-mail dla wysyłanych w formie plików dokumentów sprzedaży, zamówień, ofert, faktur proforma. 
 • Możliwość definiowania adresu e-mail dla kopii wszystkich wysyłanych wiadomości e-mail. 
 • Zmniejszanie i zwiększanie czcionki w oknach programu. 
 • Możliwość wyświetlania zdjęcia towaru w oknie głównym programu - funkcja pozwala na zaprezentowania klientowi towaru na monitorze komputera.
 • Szybki podgląd zdjęcia umożliwia również identyfikację produktu w przypadku, gdy występują podobne oznaczenia lub nazwy towarów. 
 • Wydruki dokumentów sprzedaży w dowolnym języku np. wyłącznie polski lub wyłącznie angielski lub polsko/angielski. 
 • Drukowanie dodatkowego opisu na dokumentach sprzedaży, nad i/lub pod podpisami osób wystawiających i odbierających dokument. 
 • Drukowanie grafik w dolnej części dokumentów sprzedaży np. informacji o promocji, certyfikatów, pieczątek i innych. 

Fakturowanie Infor System 12.56 r151130 - lista zmian (02-12-2015 r.)

UWAGA! 
Przypominamy, że wersja jest płatna w stosunku do wersji 12 na zasadach update (50% ceny aktualizacji). Użytkownicy posiadający starsze wersje niż 12 będą mogli dokonać zakupu programu w cenie aktualizacji.

Użytkownikom, którzy zakupili oprogramowanie w dniach: 01.06.2015 do 27.07.2015 roku, przysługuje bezpłatna wymiana licencji do najnowszej wersji Infor System 12.50.

Dla klientów, którzy pracują na ”Środkach Trwałych”oraz "Delegacjach" wymiana licencji z wersji 12.0 na 12.50 będzie bezpłatna. Przy zamówieniu prosimy dodać w uwagach komentarz: "wymiana". 
 

Aktualizacja: Fakturowanie Infor System 12.50

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 1 stanowisko (update)

150,00 zł

Zamawiam

1 firma / 1 stanowisko - dla użytkowników wersji 11 i starszych 75,00 zł Zamawiam
 
 
 
 
Lista modyfikacji:
 
 
Magazyn: 
 
 • Poprawiono, wyświetlanie tekstu z opcji "Tekst pokazujący się po wybraniu kontrahenta" przy realizacji zamówienia w oknie głównym.
  
 

Fakturowanie Infor System 12.55 r151112  - lista zmian (13-11-2015 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 • wprowadzono możliwość wypełnienia formularza do aktywacji e-wydania \"Dziennik Gazeta Prawna\",
 • poprawiono literówkę przy komunikacie pojawiającym się przy testowym odtwarzaniu bazy danych z kopii,
 • zmodyfikowano możliwość wczytywania wyciągów bankowych poprzez powiększenie NUMER_RACHUNKU w tabeli @WYCIAGI_WYCIAG,

 


Magazyn:

 • poprawiono wystawianie faktur cyklicznych. Podczas wystawiania wzorca faktury cyklicznej w fakturowaniu - generowany jest wpis w VAT, którego nie powinno być - jest na wydruku VAT. Dotyczy zarówno Magazynu jak i Fakturowania,
 • poprawiono błąd w dacie sprzedaży i dacie VAT przy wystawianiu faktur cyklicznych. W poprzedniej wersji błędnie pobierana była data wystawienia wzorca, przez co błędnie liczone były daty sprzedaży i VAT,
 • dodano wyświetlanie kolumny „kwota brutto” w oknie wyboru paragonów na fakturę,
 • poprawiono przenoszenie numerów partii na dokumenty MM przychodzące,
 • dodano możliwość edycji ilości opakowań i opakowań na dokumentach WZ,

 

 

Fakturowanie Infor System 12.53 - lista zmian (14-09-2015 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

 • wprowadzono funkcję, która zabezpiecza drukarkę fiskalną Farex Flex przed usypianiem drukarki,   

 

 

Fakturowanie Infor System 12.50 - lista zmian (28-07-2015 r.) 

 
Lista modyfikacji
 
Automatyczne tworzenie kopii zapasowych - jeszcze większe bezpieczeństwo danych w programie Infor System. W generacji 12.50 programu Infor System dodano mechanizm automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa bazy danych przy zamykaniu programu. Wykonywanie kopii zapasowych plików, które zawierają dane zabezpiecza je przed trwałą utratą lub uszkodzeniem. Użytkownik sam dokonuje wyboru, czy chce tworzyć kopie bezpieczeństwa bazy, w której pracuje, czy nie.
 

 


Fakturowanie Infor System 12.16 r150908 - lista zmian (14-09-2015 r.)

UWAGA! 
Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 11 i starszych. Dla użytkowników wersji 12 jest bezpłatna.

Aktualizacja: Fakturowanie Infor System 12

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 1 stanowisko

150,00 zł

Zamawiam

Oprogramowanie Infor System 12 jest gotowe do zmian podatkowych w 2015 roku. 
 
 

 

Lista modyfikacji:

 

 • wprowadzono funkcję, która zabezpiecza drukarkę fiskalną Farex Flex przed usypianiem drukarki,    

 

 

 

Fakturowanie Infor System 12.15 - lista zmian  r150818 - lista zmian (21-08-2015 r.)

 

System

 

 • dodano obsługę komunikatów informacyjno – promocyjnych wyświetlanych bezpośrednio po uruchomieniu programu.
 

 

 

Fakturowanie Infor System 12.10 r150527 - lista zmian (01-06-2015 r.)

 
Lista modyfikacji
 
 • usprawniono komunikację z drukarką fiskalną przy przejściu z modułu Magazyn na inny moduł i z powrotem na moduł Magazyn,
 
 

Fakturowanie Infor System 12.09 r150429 - lista zmian (19-05-2015 r.) 

 
Lista modyfikacji
 
 • uaktualniono słownik odsetek o stawkę 8%,
 • w konfiguracji serwera poczty wychodzącej SMTP dodano obsługę konfiguracji z szyfrowaniem SSL. Poprawiono także opisy okna konfiguracji SMTP,
 • NOWOŚĆ - dodano obsługę drukarki Farex Flex z wydrukiem NIP,
 • usprawniono szybkość drukowania dokumentów z włączoną opcją grupowania towarów na fakturze,
 • ujednolicono wygląd raportów wydań dodając kolumnę z datą dokumentu,
 • dodano możliwość edycji danych dokumentu kasowego - kontrahenta, opis oraz pozycje dokumentu kasowego,
 • wprowadzono obsługę nowej wyszukiwarki danych kontrahenta z GUS, 

 

 

Fakturowanie Infor System 12.01 - lista zmian (01-01-2015 r.)

 

Lista modyfikacji

 

1. Pobieranie danych klientów z GUS do Słownika kontrahentów na podstawie wprowadzonego NIP
Po wybraniu opcji Dodaj kontrahenta (jeśli nie ma go w Słowniku kontrahentów) wystarczy w pole NIP wprowadzić NIP firmy i wybrać opcję Pobierz informację z GUS. System pobierze dane kontrahenta do Słownika kontrahentów, które będzie można w nim zapisać. 
 
2. Schowek na dokumenty w oknie głównym
W oknie głównym programu dodano funkcję zapisywania dokumentów do schowka. Do schowka można zapisać wiele dokumentów. W późniejszym czasie można z zapisanych dokumentów korzystać jak z szablonów faktur.
 
3. Nazwa towaru w cennikach
Funkcjonalność pozwala na określenie osobnej nazwy towaru dla każdego z cenników. Zdefiniowana nazwa będzie przenoszona na zamówienia od klienta i dokumenty wydania oraz sprzedaży. Dzięki tej opcji możliwe jest np. określenie nazw produktów w różnych językach dla cenników walutowych. Funkcja ta pozwoli również na wykorzystanie tego pola na indywidualny kodu produktu kontrahenta, jeśli dany cennik jest powiązany z kontrahentem.
 
4. Możliwość ustalenia tematu i treści wiadomości e-mail wysyłanych raportów/wydruków
W konfiguracji udostępniono możliwość zmiany domyślnego tematu i treści wiadomości dla wysyłanych drogą elektroniczną raportów oraz wydruków.
 
5. Modyfkowanie wzorców wydruku
Możliwość wydruku każdej tabeli według ustawionych opcji, które pozwalają na określenie poniższych parametrów:
– kolumn, jakie mają się znaleźć na wydruku,
– szerokości każdej z kolumn (określamy ważność danej kolumny w stosunku do innych kolumn),
– pozycji jaką dana kolumna ma mieć.
Dostępne są również parametry wydruku takie jak:
- nazwa wydruku, 
- orientacja strony,
- dzielenie wydruku na strony, kolorowania wierszy oraz prezentacja numeracji stron.

Fakturowanie Infor System 11

UWAGA! 
Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 10 i starszych. 

Aktualizacja: Fakturowanie Infor System 11

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 1 stanowisko

150,00 zł

Zamawiam

Oprogramowanie Infor System 11 jest gotowe do zmian podatkowych w 2014 roku. Zapewnia m.in. obsługę regulacji odnoszących się do terminów wystawiania faktur oraz nowego momentu powstania obowiązku podatkowego.
 
1. Ustalanie daty VAT
Dodano pole Data VAT, które pozwala na wprowadzenie daty VAT zgodnie z ustawieniami wybranymi w konfiguracji programu. 
2. Zmiana numeru dokumentu
Umożliwiono zmianę numeru dokumentu po jego wystawieniu.
3. Zmiana daty sprzedaży i daty wystawienia
Umożliwiono zmianę daty sprzedaży i daty wystawienia dokumentu po jego wystawieniu.
4. Odwrotne obciążenie
Program umożliwia wystawienie faktury sprzedaży z odwrotnym obciążeniem. 
5. Korekty różnicowe 
Program INFOR System pozwala również na generowanie wydruków korekt faktur zakupu oraz korekt faktur sprzedaży zawierających tylko różnice, które powstają podczas wystawiania korekty. Opcja przydatna jest szczególnie w firmach, które generują dokumenty zawierające kilka stron pozycji.
6. Wybór daty z kalendarza
Wprowadzono możliwość zmiany daty przy pomocy kalendarza. W obecnej generacji programu prócz standardowej możliwości zmiany daty poprzez jej nadpisanie (zastąpienie) istnieje możliwość wyboru daty z kalendarza.
7. Mobilna faktura DGCS – FTP
Dzięki połączeniu programu INFOR System z aplikacją Mobilna faktura DGCS istnieje możliwość wyeksportowania towarów (wszystkich lub wybranych) oraz kontrahentów (wszystkich lub wybranych) na serwer FTP a w aplikacji mobilnej importu tych danych i prowadzenia sprzedaży bez konieczności stałego połączenia z bazą danych INFOR System. 
Ponadto do programu możliwe jest importowanie towarów, kontrahentów oraz wystawionych dokumentów w aplikacji mobilnej (faktur VAT, zamówień od klientów, paragonów).

Fakturowanie Infor System 10

UWAGA! 
Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 9 i starszych. 
Bez odpowiedniego numeru licencji program będzie działał w trybie demonstracyjnym przez okres 30-dni.
 
 
Fakturowanie Infor System 10.16
 
- Poprawiono wydruki tekstowe faktur ze stawką VZ o drukowanie pełnego opisu. W poprzedniej wersji drukował się tylko opis: Dokument zawiera pozycje, dla których podatek VAT rozlicza nabywca (pozycje z podatkiem VZ) odwrotne.
 
 
Fakturowanie Infor System 10.15
 
- dodano słownik odsetek do Magazynu Standard,
- dodano konfigurację serwera SMTP w Magazynie Standard i Fakturowaniu,
- poprawiono wyœwietlanie hasła w konfiguracji serwera SMTP. W poprzedniej wersji w oknie "Ustawienia dla wysyłania e-mail" po wypełnieniu wszystkich pól zapisaniu i zamknięciu okna. Przy kolejnym wejœciu widać, że pole Hasło jest puste ale umożliwia wysłanie np. zamówień mailem,
- poprawiono możliwoœć wystawienie faktury zakupowej z dokumentu PZ w przypadku, gdy na jednym z PZ zmieniany był kontrahent,
- poprawiono uaktualnienie numeracji faktury wewnętrznej po usunięciu faktury zakupowej z faktury wewnętrznej.
 
Fakturowanie Infor System 10.13

Informujemy, że INFOR System w generacji 10 jest dostosowany do zmian w ustawie o podatku VAT obowiązujących
od 1 października 2013.

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku sprzedaży towarów, tzw. złomu i odpadów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług, podatek VAT rozlicza nabywca. W nowelizacji ustawy o VAT zmieniono brzmienie załącznika nr 11 ustawy o VAT, rozszerzając tym samym katalog towarów objętych odwrotnym obciążeniem o dodatkowe towary z grupy tzw. złomu i niektórych innych odpadów oraz szeroką grupę wyrobów stalowych. Przy zastosowaniu metody odwrotnego obciążenia, to nabywca towaru ma obowiązek naliczenia i odliczenia podatku VAT.
 • Nowy rodzaj faktury - Faktura "odwrotne obciążenie"
  Rozliczenia podatku VAT lub podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze dokonuje nabywca.

 • Nowy rodzaj faktury - Faktura "samofakturowanie"
  Faktura wystawiona przez nabywcę w imieniu dostawcy.

 • Tutaj znajdziesz instrukcję. •  
 • Od 1 października podatnicy mają obowiązek ewidencji sprzedaży na kasie rejestrującej według nowych zasad. Zgodnie z nowymi przepisami podatnicy powinni na paragonie zamieścić nazwy towarów i usług, które pozwolą na ich jednoznaczną identyfikację. Niejednokrotnie pamięć urządzeń fiskalnych jest ograniczona i nie pozwala na dodanie szerokiego asortymentu. W takim przypadku integracja urządzenia fiskalnego z naszym oprogramowaniem stanowi rozwiązanie problemu i znacznie usprawni prowadzenie działalności gospodarczej.

 • Poniżej prezentujemy listę urządzeń fiskalnych współpracujących z programem INOFOR System:

  Drukarki fiskalne:
  • POSNET (wszystkie drukarki, które obsługują protokół THERMAL),
  • ELZAB Omega,
  • ELZAB MERA,
  • ELZAB FP-600,
  • Innova – Profit,
  • Novitus (VIVI, WIKING),
  • Elemis GIGA,
  • Fasy Shamal,
  • Torell Andros,
  • Posnet (prot. Posnet),
  • ELZAB-MERA EFV,
  • EPSON TM-T801FV.

  Kasy fiskalne
   
  • POSNET ECR,
  • POSNET Perfect,
  • POSNET Bingo Plus,
  • POSNET NEO,
  • ELZAB System,
  • ELZAB Alfa,
  • ELZAB Alfa Plus,
  • ELZAB Alfa Super,
  • ELZAB Alfa Lux,
  • ELZAB Alfa Extra,
  • ELZAB Delta,
  • ELZAB Delta Lux,
  • ELZAB Jota,
  • ELZAB Mini,
  • ELZAB Eco,
  • NOVITUS Tango,
  • NOVITUS Tango Plus,
  • NOVITUS System,
  • NOVITUS Fiesta,
  • NOVITUS Małe Tango,
  • NOVITUS Rumba,
  • NOVITUS Bonita,
  • NOVITUS Bravo,
  • NOVITUS Frigo,
  • NOVITUS PS 3000,
  • ELEMIS,
  • FASY.

Fakturowanie Infor System 10.08

- NOWOŒŚĆ - dodano możliwoœć wydruku różnicowych faktur sprzedaży. Wzorzec różnicowy należy ustawić w Konfiguracji → Ustawienia ogólne → Dokumenty → Faktura korygująca → wzorzec Korekta z indeksem – różnice,- NOWOŒĆ - dodano współpracę z drukarką fiskalną EPSON TM-T801 FV
- NOWOŒĆ - dodano obsługę kasy fiskalnej POSNET MOBILE HS (działa na protokole używanym dla POSNET BINGO),dodano możliwoœść wydruku faktur VAT (niefiskalnych) na drukarce fiskalnej po wystawieniu faktury z paragonu,
dodano możliwoœć wydruku faktur VAT (niefiskalnych) na drukarce fiskalnej z poziomu kartoteki faktur VAT. Funkcja uaktywnia się w chwili zaznaczenia opcji „Drukuj faktury na drukarce fiskalnej” w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Urzšdzenia zewnętrzne → Drukarka fiskalna,
- zmieniono komponent drukowania w kartotece faktur VAT, który w poprzedniej wersji oznaczony był „...”. W najnowszej wersji przycisk       oznaczony jest strzałką,
- poprawiono podwójne wyœwietlanie się zamówień w oknie głównym w panelu „Niezrealizowane zamówienia”. Sytuację można było wygenerować w następujący sposób: ustawiony jest widok zamówień, następnie w panelu niezrealizowane zamówienia wyszukuje się zamówienie poprzez filtr, klika prawym przyciskiem myszy i wybiera się opcję Realizuj, zmazuj się filtr i wówczas pozycje zamówień sš widoczne jako powielone,
- poprawiono obsługę „metody kasowej”, która w dotychczasowej wersji uwzględniała dokumenty WNT i WDT,
- poprawiono procedurę obliczającą VAT dla korekt faktur zakupowych liczonych od brutto,
- poprawiono możliwoœć usunięcia faktury zakupowej, na której znajduje się się usługa,
- poprawiono obliczenia kierunku VAT dla ofert. Jeżeli kierunek liczenia VAT w konfiguracji ustawiony jest od brutto wówczas realizacja zamówienia przeprowadzona była od netto,
- poprawiono wystawianie zamówienia z oferty. Jeżeli przy realizacji jako zamówienie ustawiony był rabat, wówczas na zamówieniu rabat naliczony był podwójnie.
 
 
Fakturowanie Infor System 10.07
 
    - NOWOŚĆ - dodano możliwość różnicowego wydruku korekt faktur zakupu,
    - dodano uprawnienia dla przycisków dodania towaru/usług (+) w oknie głównym oraz w oknie szukaj towaru,
    - dodano w kartotece faktur zakupowych możliwość zmiany formy płatności.
 
 
Fakturowanie Infor System 10.05
 

 

 1. wprowadzono obsługę metody kasowej, którą można włączyć w opcji Konfiguracja > Ustawienia ogólne > Parametry > Parametry pracy,

 2. dodano możliwość określania waluty do konta bankowego i automatyczne podpowiadanie konta po zmianie waluty. Funkcję można ustawić w opcji Słowniki > Słownik kont bankowych > pole Waluta konta,

 3. dodano możliwość określania typu dokumentu dla Faktury VAT (Słownik typów faktur):
  - metoda kasowa,
  - samofakturowanie,
  - procedura marży dla biur podróży,
  - procedura marży – towary używane,
  - procedura marży – dzieła sztuki,
  - procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki,
  - odwrotne obciążenie.

 4. dodano raport stanu magazynowego wg terminu przydatności.
   

System:

- zmieniono zachowanie parametrów zależnych w raportach. Wyłączono odświeżanie (czyszczenie zaznaczeń) tabel w parametrach, jeżeli został zmieniony inny parametr w raporcie,
- poprawiono logowanie do konta BPH. W poprzedniej wersji nie można było zalogować się do konta.

 

Fakturowanie Infor System 10.00
1. Obsługa faktur uproszczonych, 
2. Ewidencja dokumentów metodą kasową – dostępne w styczniu,
3. Nowe wzorce wydruków dostosowane do nowych przepisów,
4. Modyfikacja funkcji inwentaryzacji (parametry przygotowania), dodanie wydruku arkusza spisu bez stanów zerowych,
5. Dodanie obsługi rabatu na fakturze za terminową spłatę – dostępne w styczniu,
6. Dodano obsługę zamówień od klienta,
7. Wprowadzono możliwość generowania faktur pro forma,
8. Dodano obsługę faktur zaliczkowych.

Fakturowanie Infor System 9

Aktualizacje należy wykonać z poziomu programu wchodząc w menu POMOC/SPRAWDŹ DOSTĘPNE AKTUALIZACJE - zostaną automatycznie pobrane dostępne aktualizacje. Aby je zainstalować należy zamknąć program i uruchomić plik "Uaktualnij.exe" z głównego katalogu programu Biznesmen/InforSystem lub Biznesmen/WłasnaFirma.

 

INFOR System 9.08 r120919

Moduły księgowe:

NOWOŚĆ - dodano nowe wzory deklaracji ORD-ZU, VAT-ZZ, VAT-ZT i PIT-R, UPL-1 i OPL-1
NOWOŚĆ - dodano możliwość przesyłania e-deklaracji PIT-R, PIT-4R, PIT-11, PIT-40, VAT-7, VAT-7K i VAT-7D wraz z załącznikiem ORD-ZU (przyczyna korekty)
NOWOŚĆ - dodano możliwość przesyłania deklaracji PIT-11 i PIT-40 wraz z załącznikiem PIT-R
NOWOŚĆ - dodano możliwość przesyłania e-deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D wraz z załącznikami VAT-ZZ i VAT-ZT (dotyczące zwrotu podatku)
NOWOŚĆ - dodano raporty różnic kursowych z kompensat – Raporty -> Różnice kursowe z kompensat
poprawiono import kwoty z wyciągu bankowego (bank BGŻ w formacie MT-940). W poprzedniej wersji przy imporcie obcinana była pierwsza cyfra kwoty
Zmiana w podpowiedzi nazwy towaru lub usługi przy wydruku faktury wewnętrznej z poziomu zakładki VAT w modułach księgowych - do tej pory zawsze trzeba było to wpisać ręcznie nazwę towaru lub usługi w danej stawce, teraz w to pole standardowo podpowiadany jest tekst z opisu zdarzenia gospodarczego
poprawiono wyświetlanie wpisów po zaksięgowaniu z pliku XML. W poprzedniej wersji po imporcie danych wpisy, które się nie bilansowały nie były oznaczane w oknie głównym różowym kolorem
poprawiono księgowanie przez plik XML dokumentów z Delegacji. W poprzedniej wersji dokumenty z Delegacji nie księgowały się w uproszczonych modułach księgowych
poprawiono raport rozliczenia VAT, na którym błędnie pokazywana była kwota z deklaracji. W obecnej wersji najpierw zaokrąglana jest kwota podatku należnego w stawkach a następnie wyliczana suma. Podobnie sytuacja wygląda z VAT naliczonego do odliczenia. W poprzednich wersjach najpierw robiona była suma a następnie zaokrąglana do pełnych złotych, co było błędne
do raportu ewidencji paliwa dodano numer dokumentu co ułatwia powiązanie pozycje z raportu do zapisu w księgowości
w raporcie rejestru zakupów VAT dodano parametr uzależniający od przeznaczenia zakupu P,N,Z w zależności czy przysługuje prawo odliczenia
zmieniono pobieranie adresu przy automatycznym księgowaniu umów CP z Kadr i Płac. W pierwszej kolejności pobierany jest adres zameldowania, jeżeli takowego nie ma, to brany jest adres zamieszkania, a jeżeli takowego też nie ma to adres do korespondencji. W poprzednich wersjach pobierany był adres zameldowania
poprawiono przenoszenie wartości między deklaracjami z kolejnych okresów. W poprzedniej wersji wartości się nie przenosiły
poprawiono możliwość ustawiania przesunięcia wydruku przelewu do Urzędu Skarbowego. Przy przelewach i wpłatach ta opcja jest zablokowana, bo dla tych opcji możliwy jest tylko wydruk pełny
podano możliwość wybierania konta z poziomu pokazania rozrachunków nierozliczonych. W celu usprawnienia (przyspieszenia) księgowania przy wyborze analityki konta rozrachunkowego, po wybraniu opcji pokazania rozrachunków kontrahenta przypisanego do konta, dodano możliwość bezpośredniego powrotu do okna księgowania z wyborem danego konta analitycznego. W poprzedniej wersji należało najpierw zamknąć okno rozrachunków i dopiero wybrać konto analityczne aby powrócić do okna księgowania
dodano możliwość wysyłania załączników e-deklaracji VAT-UE/A, VAT-UE/B i VAT-UE/C

Moduły magazynowe:

poprawiono wystawianie zamówienia od klienta z menu Zamówienia. W poprzedniej wersji przy wydrukowaniu faktury pro forma nie wyświetlały się dane kontrahenta
poprawiono uprawnienie do dodawania grup towarów. W poprzednich wersjach pomimo wyłączenia tego uprawnienia nadal można było dodawać grupę podczas dodawania produktu
poprawiono wystawianie korekt faktur WNT i faktur zakupowych z fakturą wewnętrzną. W poprzedniej wersji przy wystawianiu korekt podpowiadana była stawka produktu zamiast 0% dla WNT i VZ dla FZ z FW

 

INFOR System 9.07 r120821

Moduły magazynowe:

W oknach "Info o towarze" i "Info o kontrahencie" dodano mechanizm wyszukiwania CFT, usprawniający wyszukiwanie informacji.
Dodano możliwość zmiany danych sprzedawcy na dokumentach wydań/sprzedaży.
Dodano możliwość zapisu wydruków/raportów na pulpit klienta przy współpracy z Winflector (rozwiązania terminalowe).
Poprawiono opis w oknie informacji o kontrahencie przy definiowaniu zakresu dat. W poprzedniej wersjach przy definiowaniu zakresu dat był opis „Data do - Data od” W nowej jest „Data od - Data do”.
Poprawiono wygląd okna Użytkownicy oraz dodano możliwość definiowania adresu e-mail oraz telefonu dla użytkownika.
Usprawniono import danych z Excela tak aby program nie rozróżniał typów komórek.
Poprawiono możliwość drukowania informacji o sprzedawcy. Jeżeli w informacji o sprzedawcy jest było więcej danych niż 256 znaków wówczas informacja była obcinana.
Poprawiono wydruki zamówień od klientów. Jeżeli nazwa nie mieściła się w jednej linii wówczas wiersze nie rozsuwały się w pionie.
Poprawiono zapis raportów do Excela (XLS) o rozpoznawanie liczb i generowanie nagłówków stron.

Moduły księgowe:

Dodano raport kontrahentów wraz z przypisanymi kontami rozrachunkowymi.
Dodano możliwość definiowania dodatkowego warunku przy księgowaniu dokumentów kasowych z pliku DANE_FIK.DBF.
Dodano możliwość wczytywania wyciągów bankowych w formacie MT-940 z banku BGŻ (moduł zaawansowany).
Poprawiono import z Subiekta w przypadku gdy dane kontrahenta zawierają więcej niż 100 znaków.
Poprawiono raport poleceń księgowania, który zawierał puste strony, gdy dekret jest dłuży niż jedna strona.
Dodano zabezpieczenie przed przestawieniem okna głównego poza ekran monitora. Środkowanie okna głównego odbywa się poprzez wciśnięcie klawisza ALT + F10.
Poprawiono wydruk raportu Księgi PiR (2). Jeżeli w danych firmy jest dodana nazwa w drugiej linii wówczas na raporcie dane te wchodziły na nazwy kolumn i przy dużej ilości danych drukowana jest pusta strona.
Poprawiono możliwość edycji remanentu.
Poprawiono raporty rozrachunków o sortowanie po nazwie skróconej i nazwie. Dodatkowo na raportach Zestawienie dokumentów – należności wg kontrahentów i Zestawienie dokumentów – zobowiązania wg kontrahentów na ostatniej stronie dodano podsumowania w odpowiednich walutach.
Poprawiono plan kont importowany z pliku XML. Tylko konta z numerami 201 i 202 (konta rozrachunkowe z kontrahentami) zostały zdefiniowane jako SAD.
Poprawiono raporty różnic kursowych, Jeżeli dane kontrahenta były zbyt długie.
 

INFOR System 9.06 r120704

Moduły magazynowe:

 W oknie "Szukaj towaru" dodano możliwość dodania również usługi - Nowość!
 W słowniku cenników - po przeliczeniu wg. waluty odświeża się lista towarów w nowych cenach.

Moduły księgowe:

NOWOŚĆ - dodano możliwość wejścia do kartoteki e-deklaracji z poziomu modułów księgowych.
NOWOŚĆ - Wprowadzono import wyciągów MT-940 z Brebank.
Zmieniono deklarację VAT UE.
Import na jednej bazie danych, z dane_fik.dbf oraz poprzez XML - przy księgowaniu zakupy pozostałe wchodzą na kolumnę 11.
Zmiana znacznika w KPiR wyposażenie lub czynność cywilno-prawne, domyślnie w pole Uwagi wpisywany jest tekst odpowiadający znacznikowi.

 

Infor System 9.05 r120615

Moduły magazynowe

Zmiana, rozszerzono raporty kasowe o dodanie LP na wydruku – Raport kasowy standardowy, raport kasowy rozszerzony

Moduły Księgowe

NOWOŚĆ – opublikowano nowe wersje deklaracji VAT-10 (w.3) i VAT-11 (w.2) obowiązujące od czerwca.

 

Infor System 9.05 r120530

Moduły magazynowe

Dodano nowy wzorzec dokumentu TAX FREE (wydanie 2)
Poprawiono uprawnienia dla wystawiania faktur zakupu z fakturą wewnętrzną. W poprzedniej wersji po wyłączeniu uprawnień do wystawiania faktury zakupu  opcja faktury zakupu z FW pozostawała aktywna.

Moduły Księgowe

Zmodernizowano import danych z KpiR DOS.
Usprawniono wypełnianie pól z datą na deklaracjach. Poprawka dotyczy deklaracji: NIP-1, NIP-2, NIP-3, CIT-2, ORD-TK, VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-9, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-R, VAT-UE i VAT-UEK
Zmodyfikowano raport wydruk Księgi PiR (2) o wydruk danych firmy w jednej linijce. W poprzednich wersjach nazwa i adres firmy były w kilku wierszach
Dodano polecenie księgowania z informacjami walutowymi. Polecenie zawiera informacje o walucie, tabeli kursowej, dacie kursu i kursie waluty.
Usprawniono raporty zestawienia obrotów i sald.
Zmieniono komunikat pojawiający się przy sortowaniu wpisów po wyeksportowaniu dekretów do plików XML. W obecnej wersji pojawia się komunikat „Nie udało się sortowanie. Dokumenty zostały wyeksportowane do XML i nie ma możliwości przesortowania zapisów. W celu posortowania należy przywrócić dokumenty niezatwierdzone do księgowania.”

Moduł Kadry i Płace

Dodano brakujące US po imporcie z Płac Dos-owych.


Moduł Środki trwałe

Zmodernizowano import danych z Amortyzacji INFOR System oraz Amortyzacji DOS.


Infor System 9.05 r120515

Moduły magazynowe

Zmieniono wydruk nazwy towarów / usług na drukarkę fiskalną po realizacji zamówienia w oknie głównym. W poprzedniej wersji nazwa na drukarkę po realizacji zamówienia w oknie głównym pobierana była z pola „Nazwa” w obecnej z pola „Nazwa na drukarkę / kasę fiskalną)
Poprawiono wyświetlanie wielokrotnej korekty faktury WNT w rejestrze VAT


Moduły Księgowe

Zmieniono wyświetlanie danych w oknie głównym o pogrubienie danych tj. Nazwa firmy, NIP, bieżąca paczka i rok obrachunkowy.
NOWOŚĆ – dodano import wyciągów bankowych z CitiBank w formacie SAP MT940 (moduł zaawansowany)
Zaktualizowano import wyciągów z Raiffeisen i PKO.
Zmodyfikowano polecenia księgowania tak, aby jedno PK nie były rozdzielane na 2 strony, chyba że jest na tyle długie że nie mieści się na jednej
Uaktualniono słownik Urzędów Skarbowych.
NOWOŚĆ – dodano formularz NIP-2 wersja 7
Poprawiono wielokrotne wczytywanie zapisów na deklaracji. Otwarcie zapisanej deklaracji na bieżącej skutkowało dopisaniem do otwartej
deklaracji danych z bieżącejInfor System 9.04 r120417

Moduły magazynowe

Poprawiono wyświetlanie ilości asortymentu w kolumnie "Ilość wydań bez skutku mag" o wyświetlanie ilości tylko z wybranego magazynu. W poprzedniej wersji wyświetlana była łączna ilość


Moduły Księgowe

Zmieniono możliwość rozliczania częściowego dokumentów w module KpiR. Opcja została wprowadzona w Należnościach wg. Kontrahenta oraz w Zobowiązaniach wg. Kontrahenta
Wprowadzono optymalizację szybkościową dla:

    – Zestawienia obrotów i sald zoptymalizowane dla parametru "Widoczne", "Niewidoczne (BO)", "Niewidoczne (gdy saldo = 0)", "Niewidoczne (gdy saldo winien > 0)", "Niewidoczne (gdy saldo ma > 0)"
    – Zoptymalizowano wejście w edycję zapisu

Dodano kontrolę czy istnieje już podobny zapis w VAT. Przy księgowaniu ręcznym program sprawdza, czy dokument może istnieć w rejestrze VAT (chodzi o dokument wprowadzony przez inny moduł Magazyn / Fakturowanie) i jeżeli program napotka taki wpis pojawi się komunikat, że taki komunikat istnieje w VAT wraz z informacją jak zaksięgować wpisy automatycznie
Zaktualizowano generowanie deklaracji VAT-UE wraz z załącznikami VAT-UE/C.
Zmieniono wyświetlanie sum winien i ma w oknie głównym programu Księgi Handlowej o wyświetlanie sumy syntetyk.
Zmieniono wprowadzenie obsługi schematu wersji 5.0 UPO, dodanie możliwości pobrania UPO w języku pl, de i en oraz obsługa wysłania definiowanych parametrów jako string


Infor System 9.03 r120405

NOWOŚCI INFOR System

Wprowadzono mechanizm rozłączenia i ponownego połączenia z bazą danych po aktualizacji bazy danych.
Dodano możliwość kopiowania uprawnień z bazy do bazy przez możliwość eksportu praw do pliku i importu praw z pliku. Funkcjonalność przydatna szczególnie w Biurach Rachunkowych.
Dodano skrót klawiszowy (Alt+F10) na wszystkich oknachdialogowych pozwalający przywrócić domyślny rozmiar i lokalizację okna.

Moduły magazynowe.

Uaktualniono wybór waluty domyślnej o możliwość wyboru waluty USD.
Umożliwiono nadawanie numeru PLU od maksymalnie ustalonego. We wcześniejszych wersjach PLU nadawane było od pierwszego wolnego numeru.
Usprawniono możliwość wystawienia faktury końcowej do faktury zaliczkowej.
 
Moduły księgowe.

NOWOŚĆ – Możliwość zdefiniowania paczki jako widocznej lub niewidocznej. W przypadku określenia paczki jako niewidocznej nie jest ona dostępna w wyborze paczek podczas księgowania, nie można jej ustawić jako domyślną oraz nie jest prezentowania w parametrach wszystkich raportów, gdzie parametrem raportu jest paczka.
Poprawka w kodowaniu polskich znaków do PDF-a w raportach dziennika i operacji na kontach. W poprzednich wersjach podczas zapisu raportu do PDFnie były wyświetlane polskie znaki w polach opisowych.
Dodano kolumnę nazw paczki w Narzędziu administracyjnym a także zmieniono ograniczenie wyświetlania dokumentów do bieżącego roku obrachunkowego na panel z wyborem zakresu dat.
Zmieniono opisy nagłówków tabeli przy księgowaniu w Ryczałcie na np. kolumna i nazwa kolumny oraz podatek i stawka podatku.
Udostępniono prawa dostępu do generowania deklaracji z modułów księgowych a także dostęp do umieszczania konkretnych deklaracji w panelu skrótów.
Dodano ostrzeżenie przy odkładaniu księgowania że dane z zakładki VAT, Akcyza i Paliwa nie są odkładane.
NOWOŚĆ – dodano podpowiadanie zdarzenia gospodarczego na podstawie wybranego kontrahenta. Po wybraniu kontrahenta odczytywana jest najczęściej wykonywane zdarzenie dla kontrahenta i na tej podstawie jest podpowiadane. W przypadku braku zdarzenia gospodarczego podpowiadane jest z poprzedniego dokumentu. Opcja jest konfigurowalna w parametrach.
Wprowadzono możliwość zdefiniowania wzorca księgowania podczas automatycznego księgowania różnic kursowych, różnic kursowych z kompensat, kompensat, księgowania dokumentów z modułów amortyzacji, delegacji i płac.
Wprowadzono poprawkę polegającą na wyłączeniu grup (filtrów) umów
cywilnoprawnych z widoku dokumentów do księgowania podczas automatycznego księgowania dokumentów z modułu płacowego.
Moduł Delegacje.
Ustawiono maksymalizację okna głównego modułu delegacji przy uruchomieniu modułu.
Poprawiono błędne naliczanie kwoty delegacji w przypadku zmiany czasu z zimowego na letni i odwrotnie.

Moduł Kadry i Płace.

Zmiana wyglądu okna „Edycji listy płac”. Zmiana poprawia ergonomię pracy, czytelność i obsługę w oknie. Nowy układ przycisków sterujących oknem jest związany ze standardem układu tych przycisków w pozostałych  częściach programu.
Uwzględnienie zmiany w przepisach w zakresie liczenia i eksportu do Płatnika podstawy emerytalno-rentowej w trakcie urlopu wychowawczego dla kodu 1211xx

W oknach "Ustawienia->Ustawienia płacowe" oraz "Pracownicy" - zakładka: 'Ustawienia płacowe' dodano dodatkowe pole pt. 'Wychowawczy podst. społecz.'
Wartością domyślna w oknie "Ustawienia->Ustawienia płacowe" wynosi 2152,05.
Zmieniono opis pola 'Wychowawczy podst.ZUS' na 'Wychowawczy podst. zdrowotna'.
W przypadku dodawania nieobecności (okno „Absencje”) typu "Urlop wychowawczy" powoduje wyświetlenie zapytania o zmianę wartości pola 'Wychowawczy podst. społecz.' w kartotece pracownika na wartość aktualnie wpisaną w Ustawieniach płacowych ogólnych.
Eksport do programu Płatnika do RCA z kodem 1211xx jest warunkowany wartością pola 'Wychowawczy podst. społecz.' w kartotece pracownika większą od zera oraz wystąpieniem absencji "Urlop wychowawczy" w eksportowanym.

ZMIANA – Aktualizacja stawki płacowej „Wychowawczy podstawa społeczna” na 2152,05


Moduł Środki Trwałe.

Włączono dostęp do poprzedniej wersji modułu „Amortyzacja”


Infor System 9.03 r120316

Moduły magazynowe

Poprawiono edycję pozycji akcyzowej. W poprzedniej wersji edycja pozycji akcyzowej powodowała zmianę ceny przed doliczeniem akcyzy.
Dodano możliwość umieszczania informacji o naliczonej akcyzie albo dokumencie dostawy na wydrukach wydania / sprzedaży
Dodano raporty dokumentów dostawy i podsumowania akcyzy.


Moduły Księgowe

Dodano mechanizm wyszukiwania CFT do opcji Narzędzia > Księguj BO z BZ.
Usprawniono mechanizm wykonywania kopii bezpieczeństwa wszystkich baz - duże ułatwienie dla biur rachunkowych posiadających dużą ilość baz danych.
Poprawiono pojawianie się daty 01-01-1970. Data pojawiała się po wykonaniu następujących czynności F1 -nowy wpis sprzedaży, następnie edycja w
rejestrze VAT tego wpisu z zapisem i dodanie F1 nowy wpis - data dokumentu 1970.
Poprawiono deklaracje PIT-28, PIT-36 i PIT-36L o możliwość wyboru Urzędu Skarbowego z listy.
Przy automatycznym księgowaniu do daty w KpiR brana jest data sprzedaży a nie wystawienia dokumentu.


Moduł Kadry i Płace

    Umożliwiono wywołanie Kartoteki e-deklaracji z poziomu modułu Kadry i Płace.
    Dodano możliwość określania identyfikatora używanego na deklaracjach PIT-11 i PIT-40 - PESEL lub NIP dla danego pracownika


Moduł Środki trwałe

    Dodano w oknie z parametrami raportu znacznik "Koloruj raport". Wszystkie raporty zostały przerobione aby z niego korzystały.
    Poprawiono obsługę likwidacji środka trwałego.
    Wprowadzono zabezpieczenia aby nie można było dwukrotnie dodać takiej samej pozycji.
    Wprowadzono pytanie o amortyzację jednorazową w przypadku wprowadzenia środek trwały o wartości =< 3.500
    Dodano informację na jakiej bazie (nazwa firmy) użytkownik pracuje w belce okna głównego.
    Usunięto podwójne pytanie przy pierwszym otwarciu modułu ŚT o wczytywaniu nowej tablicy


Infor System 9.03 r120302

Moduły magazynowe.

1. NOWOŚĆ – dodano obsługę akcyzy na węgiel.
2. Zmodyfikowano wyświetlanie wartości w kartotece faktur VAT. Jeżeli była wystawiona faktura sprzedaży z rabatem np. 3,5% to podczas przeglądania faktur w kartotece widoczna była wartość zaokrąglona do 4%
3. Usprawniono wyświetlanie pozycji na dokumencie RW. Jeżeli dokument RW był wystawiony z pozycjami bez skutku magazynowego wówczas po wejściu w kartotekę dokumentów RW nie było możliwości poprawienia tego dokumentu, ponieważ pozycja bez skutku magazynowego nie wyświetlała się.
4. Uaktualniono wydruk wzorców tekstowych faktur VAT. Jeżeli na dokumencie znajdowały się 3 różne stawki VAT wówczas na wydruku występowało przesunięcie pomiędzy opisem a wartościami.
5. Zmieniono edycję pozycji zakupu na dokumencie zakupu w oknie głównym, która usuwała jednostkę miary.

Moduły Księgowe

1. Zaktualizowano księgowanie korekt poprzez plik DANE_FK.DBF.
2. Uaktualniono księgowanie poprzez plik DANE_FIK.DBF o ustawianie paczek we wpisach w VAT. Wszystkie wpisy w rejestrach były zapisywane jako wpisy bez paczki choć w dzienniku taką paczkę miały przypisaną.
3. Zmodyfikowano konfigurację eksportu dekretów do plików XML o możliwość ustawienia parametru „Księguj zerowe kwoty”.
4. Dodano parametr, który pozwoli użytkownikowi na wybór czy podpowiadanie numeru i zdarzenia gospodarczego będzie włączone czy nie.
5. Dodano parametr, który pozwoli na ustawienie podpowiadania opisu przy księgowaniu.
6. Zmodyfikowano ewidencję ryczałtu o możliwość ewidencji paliwa. Wcześniej ta opcja dostępna była tylko przy księgowaniu sprzedaży.
7. Zmiana – w rejestrze VAT widoczne są wszystkie dokumenty, które są wprowadzone w systemie. Dotychczas w rejestrze widoczne były tylko
dokumenty zaksięgowane, natomiast na wydruku były widoczne wszystkie dokumenty.
8. Zmiana – do innych dokumentów dodano dowody wewnętrzne (z VAT i baz VAT), które do tej pory były dostępne tylko pod prawym przyciskiem myszy.
9. Uaktualniono deklarację PIT-36L o zaokrąglanie pola 54.
10. Zmiana - Na zakładce VAT zmieniono pole "Kwota VAT nie podl. odliczeniu" na pole "VAT do odliczenia" - zmiana taka jest znacznie wygodniejsza do księgowania. Program podpowiada całą kwotę podatku a użytkownik łatwo może tą kwotę zmienić. Zmieniono także opcję "Nieodliczony podatek VAT dodawać do kwoty netto" - nieodliczony podatek podwyższa wartość netto zakupu.
11. Zmodernizowano generowanie planu kont w uproszczonych księgowościach. Przy dodawaniu nowego roku plan kont i wzorce generowane są na podst. bieżącego roku jeżeli jest to ten sam rodzaj księgowości, w przeciwnym wypadku generowane są domyślne dla uruchomionego modułu.
12. Uaktualnino najnowszą deklarację PIT-36 o ujęcie odliczenia od podstawy i od podatku. Odliczenia od podstawy to odliczenia społeczne (137, część E w deklaracji pit-36), a odliczenia od podatku to odliczenia zdrowotne (174 część I w deklaracji pit-36).
13. Zmieniono link do strony na której można zweryfikować płatnika UE
14. Usprawniono ustawianie paczek przy księgowaniu z KAMSOFT i z D2DEKRETY.
15. Zmodyfikowano księgowanie wyciągu bankowego. Sporadycznie występowały komplikacje, gdy chcieliśmy zaksięgować wyciąg, na którym jest pozycja płatności kontrahenta, który nie ma jeszcze przypisanego konta w planie kont i mamy włączone ręczne zatwierdzanie numeru konta przy automatycznym księgowaniu w konfiguracji w formatach analityk kontrahentów.
16. Zmodyfikowano ręczne dodawanie wyciągu bankowego. We wcześniejszej wersji po dodaniu wiresza i dowiązaniu firmy nic się z zapisanym wyciągiem nie działo.


Infor System 9.02 r170201

Moduły magazynowe

Poprawiono wyświetlanie wartości w kartotece faktur VAT. Jeżeli na pozycję został udzielony rabat w wartości ułamkowej np.3,5% wówczas na podglądzie w kartotece była widoczna wartość 4%.

Moduły Księgowe

Poprawiono wydruk raportu Plan kont, który przy długich nazwach mógł obcinać końcówkę nazwy na wydruku.
Dodano nowy parametr w konfiguracji „Parametr księgowania z KAMSOFT” - przy imporcie danych z KAMSOFT czy data do VAT ma być z daty przyjęcia lub z daty dokumentu.
Dodano możliwość edycji tytułu płatności w wyciągach bankowych przy wczytywanych WB w formacie MT-940.
Dodano dodatkowe pole identyfikacyjne w kartotece e-deklaracji gdzie przy wysyłaniu pit-11 i pit-40 wypełniane jest nazwiskiem, imieniem i peselem podatnika w pozostałych e-deklaracjach pozostaje puste.
Poprawiono import danych z KAMSOFT o zmienianie nazwy pliku na "...zaksiegowany...". Podobnie jak do tej pory było z plikiem DANE_FIK.DBF
Poprawiono import danych z pliku *.XLS. Jeżeli długość konta analitycznego dla tej samej syntetyki były o różnej ilości znaków (np. konto 750-01 i 750-2) wówczas import planu kont i kontrahentów nie przebiegał pomyślnie
Poprawiono import korekt faktur zakupu przez plik DANE_FIK.DBF.
Poprawiono schemat UPO przy e-deklaracjach PIT-11 i PIT-40 o identyfikator pracownika, który został dodany na dokumencie UPO, w kartotece UPO oraz na jego wydruku.
Poprawiono automatyczny import z plików XML o okienko informujące o pominiętych dokumentach.
Poprawiono import danych z DANE_FIK.DBF, gdzie po wskazaniu pliku mogło zaimportować się zbyt dużo dokumentów np. mogły księgować się np. faktury chociaż są odznaczone w dokumentach do księgowania.
Dodano nowe wzorce wezwań do zapłaty o wzorzec „Wezwanie do zapłaty z datami i kwotami płatności”
Poprawiono naprawianie zobowiązania.
Poprawiono podpowiadanie kursu walut podczas księgowania w poniedziałek o domyślne podpowiadanie tabeli z piątku. We wcześniejszych wersjach podpowiadana byłą data dnia poprzedniego a w weekend nie są publikowane kursy walut.
Poprawiono problem z usuwaniem pozycji ze słownika opartego na PFW. Podczas usuwania np. waluty ze słownika otrzymywano komunikat że waluty nie można usunąć, ale znika ona z listy walut.
Dodano dodatkowy numer księgowy w nagłówku polecenia księgowania.
Poprawiono import danych z pliku DANE_FIK.DBF o pomijanie zerowych kwot jeżeli taki parametr jest ustawiony. Parametr ten jest obsługiwany przy księgowaniu na tej samej bazie danych, księgowaniu ręcznym oraz księgowaniu poprzez XML. W obecnej wersji obsługiwany również przy księgowaniu z DANE_FIK.DBF

Moduł Kadry i Płace

Poprawiono import danych z Płac (DOS). Jeżeli podczas importu z DOS pole PESEL było puste dane się nie importowały.
Poprawiono możliwość usuwania pracowników. Sytuacja występowała kiedy na czystej bazie danych został dodany pracownik, następnie zamknięto okno pracowników, otwarto ponownie i próbowano usunąć pracownika.
Dodano nowe pole „Identyfikator dla PIT”, które będzie identyfikowało pracownika, który prowadzi swoją działalność gospodarczą mimo że u pracodawcy jest pracownikiem powinien otrzymać PIT z podaniem jego NIPu a nie PESELu.
Dodano kartotekę e-deklaracji po wybraniu której jest dostęp do złożonych e-deklaracji. W poprzedniej wersji trzeba było użyć polecenia "Generuj deklaracje" by wywołać jakiegokolwiek PITa by móc przejść do "Kartoteki złożonych e-deklaracji", a wywołanego PITa "skasować" bo nie jest potrzebny


Infor System 9.02 r120201

Podwyższenie składki rentowej.

W Menu: Ustawienia / Ustawienia płacowe zaktualizowano zmienną finansową w zakresie pola 'Składka rentowa: pracodawca' Ponadto zmieniono indywidualne 'ustawienia płacowe' pracowników w polu 'Pracodawca: procent składki rentowej' z 4,5% na w 6,5%, a jeżeli w polu 'Pracodawca: procent składki rentowej' była wartość 6,00 (1,50 + 4,50 ) to zmieniono ją na na 8,00 (1,5 + 6,5). Jeżeli w polu 'Procent składki rentowej' była wartość 6,00 (1,50 + 4,50 ) to u takiej osoby zamieniono wartość na 8,00 (1,5 + 6,5).
Podstawa zdrowotna dla właściciela na rok 2012

W Menu: Ustawienia / Ustawienia płacowe zaktualizowano zmienną finansową w zakresie pola 'Podstawa zdrowotna właściciel' Ponadto zmieniono indywidualne 'ustawienia płacowe' pracowników w polu 'Podstawa zdrowotna właściciel' na nową wartość jeżeli w tym polu była wartość starej podstawy.

Obsługa zaznaczenia korekty deklaracji PIT.

W oknie "Deklaracje podatkowe" w sekcji "Opcje deklaracji" przygotowano pole "Cel złożenia:" z możliwością wyboru: "Pierwsze złożenie" / "Korekta". Wybrane zaznaczenie jest przenoszone na generowaną deklarację podatkową.
Klawisze skrótów w oknie „Manadżer list płac”.

Użycie klawisza „Alt” na klawiaturze aktywuje podkreślenia aktywnej litery na przycisku sterującym danym poleceniem. W ten sposób za pomocą klawiszy na klawiaturze można wykonywać polecenia niezbędne do pracy w oknie „Manadżer list płac”.
Obsługa pola „Aktywny”.

Pole „Aktywny” dostępne w oknie „Pracownicy” skutkuje tym, że gdy pracownik ma to pole wyłączone (NIEaktywny) to nie zostanie dopisany do nowej listy płac, ponadto nie będzie można założyć dla niego nowej umowy zlecenie, ani dodać rachunku. Osoba NIEaktywna będzie występować na raportach, wydrukach lub eksportach, które dotyczą danych związanych z tą osobą. UWAGA w przypadku edycji zapisanej wcześniej listy płac która zawiera osobą NIEaktywną zostanie zaproponowane usunięcie danych związanych z taką osobą – czynność usunięcia osoby NIEaktywnej nastąpi po zapisaniu zmian na takiej liście płac.


Infor System 9.01 r120130

Nowości i uaktualnienia w modułach księgowych.

Zmodernizowano import ryczałtu z DOS.
Uaktualniono drukowanie deklaracji PIT-B poprzez zmianę czcionki.
Usprawniono import właścicieli z KPiR Biznesmen.

Nowości i uaktulanienia w modułach płacowym i kadrowym

Zaktualizowano deklaracje PIT-4R i PIT-40 do zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Nowości i uaktualnienia w modułach magazynowych
Usprawniono odświeżanie w rozrachunkach po rozliczeniu wszystkich zobowiązań kontrahenta.


Księga Handlowa Infor System 9.01

NOWOŚĆ – dodano możliwość księgowania różnych form płatności na różne konta dla dokumentów zakupu i sprzedaży przy automatycznym księgowaniu z Magazynu / Fakturowania.
Uaktualniono deklaracje PIT-28, PIT-28B, PIT-40, Zestawień obrotów i zobowiązań wg skali oraz Zestawień obrotów i zobowiązań linowy o obliczanie wartości pomnożonej przez wartości procentów.
Dodano nową instrukcję obsługi Księgi Handlowej.
Usprawniono import danych z Ryczałtu (DOS), oraz KpiR (DOS).

Nowości i uaktulanienia w modułach płacowym i kadrowym

Dodano zmienne finansowe na rok 2012.
W Menu: Ustawienia / Ustawienia płacowe zaktualizowano zmienne finansowe.Święta w roku 2012.
Słownik świąt zaktualizowano o święta przypadające w roku 2012. Słownik Świat dostępny jest w Menu: Dane / Słowniki / Słownik świąt.
Uwzględnianie wymiaru etatu przy liczeniu „Dodatku nocnego”.
Zmieniono formułę wyliczającą „Dodatek za pracę w godzinach nocnych” w ten sposób że uwzględniany jest fakt zatrudnienia pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Deklaracje PIT na rok 2012 – nowe wzorce – nowe funkcjonalności.
udostępniono wzorce deklaracji PIT-4R w.3 (składana w roku 2012); PIT-11w.19; PIT-8ARw.1(składana w roku 2012)
dodano możliwość tworzenie deklaracji PIT-40 w.17 z przeniesieniem danych z modułu Płace i wyliczeniem podatku za rok 2011.
w oknie „Deklaracje podatkowe” w sekcji „Opcje deklaracji” umożliwiono wybór zaznaczenia na deklaracji pól: Koszty uzyskania przychodów oraz dołączenie PIT-R.
możliwość tworzenia e-deklaracji dla PIT-4R w.3; PIT-11w.19; PIT-40 w.17 funkcjonalność dostępna z poziomu Modułu „Deklaracje”
Zmieniono sposób rozliczanie umów zleceń podlegających podatkowi zryczałtowanemu.
Usprawniono wyliczenie podstawy opodatkowania, gdy rachunek podlegający podatkowi zryczałtowanemu obciążony jest składkami ZUS (społecznymi).
Dodano nową instrukcję obsługi Płac

Nowości i uaktualnienia w modułach magazynowych

Usprawniono obliczanie ceny towaru od brutto w słowniku definicji towaru.
Zmodernizowano pobieranie asortymentu przy włączonym parametrze w konfiguracji „Pobieraj informacje o wydaniach bez skutku magazynowego”.
Zaktualizowano zapisywanie VAT do rejestru przy wystawianej fakturze WDT z usługami.
Dodano nową instrukcję obsługi Magazynu Biznes


Infor System 9.00

Nowości w modułach księgowych

Elektroniczny eksport dokumentów do księgowości
Możliwość eksportu dekretów z modułów księgowych, delegacji, środków trwałych, magazynu i płac oraz importu dekretów w modułach księgowych. Eksport i import może być wykonany jako pliki XML, zawierające poszczególne dekrety oraz jako plik ZIP, który jest archiwum grupy dekretów. W modułach delegacji, magazynu i płac została dodana możliwość definiowania planu kont, typów operacji oraz wzorców księgowań wraz z dodatkowymi (lub zaawansowanymi) warunkami księgowymi dla eksportu dekretów. Funkcjonalność pozwala na przenoszenie zaksięgowanych dokumentów offline (do innej bazy danych) z całą funkcjonalnością, jakby to było wykonywanie księgowania na tej samej bazie danych.
Rozszerzenia raportów:
Raportu "Rozliczenie VAT" o dane dotyczące nieodliczonego VAT-u wraz z przedstawieniem przychodów/kosztów związanych z nieodliczonym VAT-em, Zestawienia obrotów i zobowiązań podatkowych dla podatku według skali podatkowej oraz dla podatku liniowego - zestawienia są też dostępne w module Deklaracji do samodzielnego wypełnienia,
Wydruk Księgi PiR rozszerzony o dodatkowe parametry pozwalające wykonać raport z uwzględnieniem interesującej nas kolumny, kontrahenta oraz zdarzenia gospodarczego
Raporty rejestrów VAT rozszerzone o dodatkowy parametr sortowania kolejności wyświetlanych zapisów na wydrukach ewidencji VAT według daty VAT, daty dokumentu, numeru dokumentu lub kolejności wprowadzania,
Raport "Rozliczenie Księgi PiR" rozszerzony o dodatkowe dane pozwalające wykazać zaliczkę do wpłacenia do US.
Integracja IS z Bank Connect Passive (bank BPH)
Dodana możliwość zdefiniowania konta w słowniku kont bankowych jako konto BPH i umożliwienie pobierania salda, raportów, historii operacji i wyciągów bankowych z poziomu systemu IS przy wcześniejszym zalogowaniu się do usług BPH. Obsłużona możliwość rozliczania rozrachunków (należności, zobowiązań i kompensat) płatnościami pobranymi z konta BPH za pomocą pobranej historii operacji lub wyciągu bankowego. Dodane generowanie wyciągu w IS na podstawie pobranego wyciągu z BPH z możliwością automatycznego zaksięgowania. Dodana możliwość powiązania typów operacji w IS wraz z symbolami księgowymi generowanymi przez BPH, co umożliwia automatyczne nadanie typów operacji dla poszczególnych pozycji wyciągu pobieranego z BPH.
Ewidencja zużytego paliwa. W modułach księgowych zostały dodane słowniki identyfikatorów urządzeń, rodzajów paliwa i słownik jednostek. Podczas dodawania wpisu księgowego możliwe jest uzupełnienie zakładki "Paliwa", która pozwoli na ewidencję paliwa oraz podgląd wprowadzonej ewidencji w postaci raportu.
Nowe formularze deklaracji: NIP-1, NIP-2, NIP-3, ORD-TK, VAT-R, Oświadczenie o formie opodatkowania.
Księgowanie faktur VAT marża. Funkcjonalność umożliwia obsługę wprowadzania dokumentów sprzedaży VAT marża w modułach księgowych powiązanych z zakupami w ewidencji VAT, które są przeznaczone do sprzedaży na fakturę VAT marża. Zmiany dotyczą także raportów, gdzie pojawia się kolumna w której taki dokument zostanie oznaczony
Narzędzie administracyjne - pozwala wprowadzić zmiany w planie kont, zapisach księgowych i wzorcach księgowania:
        — możliwość masowego usuwania kont (usuwane mogą być tylko konta z zerowymi obrotami), a także odtwierdzenie zatwierdzonego wpisu oraz zmiana numeru porządkowego dla wpisu,
        — możliwość zmiany numeru konta syntetycznego i analitycznego wraz z wprowadzeniem tych zmian w dekretach księgowych i wzorcach księgowania (w definicjach sprawozdań finansowych te zmiany nie są wprowadzane),
        — możliwość zmiany długości podanalityki wybranego konta wraz z wprowadzeniem tych zmian w dekretach księgowych i wzorcach księgowania (w definicjach sprawozdań finansowych te zmiany nie są wprowadzane),
        — zmiany w sprawozdaniach finansowych dotyczących (Plan kont > Zmień numer konta),
        — masowe usuwanie ksiegowań.
        Zmiany w importach:
        — przy imporcie danych z KpiR (DOS) dodano możliwość wybrania roku obrachunkowego, z którego chcemy zaimportować dane z KpiR (DOS) - rok ten jest odczytywany z dostępnych plików PODATXX.DBF, gdzie XX nie może być starsze niż 08 (rok 2008),
        — możliwość wykorzystania zaawansowanych warunków księgowania przy księgowaniu z pliku DANE_FIK.DBF o możliwość księgowania magazynów jak i różnych form płatności na różnych kontach,
        — import z FiK'a (DOS) wzorców do ręcznego księgowania,
        — import sprawozdań finansowych z FiK'a (DOS),
        — przy imporcie z FiK (DOS) brany jest pod uwagę tylko ostatni rok obrachunkowy i generowane są rozrachunki w zależności od tego, po której stronie było wykonane księgowanie na koncie rozrachunkowym; dla wpisów z VAT generowane są należności i zobowiązania, dla wpisów bez VAT - płatności nasze i płatności kontrahentów; wyjątkiem jest BO, dla którego generowane są należności i zobowiązania - Po imporcie można dokonać parowania rozrachunków, ponieważ wykonanie automatycznego parowania jest niemożliwe - nie ma takiej informacji w FiK (DOS),
        — import danych z pliku XLS. Opcja przydatna jeżeli użytkownik posiada moduł magazynowy i księgowy wówczas jednym plikiem wykonuje import zarówno danych magazynowych jak i księgowych.
Stosowanie metody kasowej. Przy dodawaniu nowego roku obrachunkowego można ustawić opcję, że VAT ma zostać rozliczany metodą kasową.
Wystawianie dowodów wewnętrznych. We wszystkich modułach księgowych z poziomu okna głównego, pod skrótem dostępnym pod prawym klawiszem myszy są dostępne dowody wewnętrzne bez VAT i z VAT, zawierające dane wpisu z możliwością ich edycji.

Ułatwienia w codziennej pracy

Podgląd w oknie głównym powiązanych dokumentów od strony dziennika/księgi.
W oknie głównym modułów księgowych dodany przycisk pozwalający podejrzeć zapisy we wszystkich ewidencjach powiązanych z wybranym księgowaniem (podobnie jak to jest rozwiązane w rozrachunkach, gdzie można podejrzeć wszystkie wpisy w ewidencjach powiązanych od strony rozrachunku). Np. Dla faktury wystawionej w magazynie i zaksięgowanej w księgowości z poziomu okna głównego modułów księgowych można podejrzeć jej wygląd w module magazynowym, w ewidencji VAT i rozrachunkach.
Konfiguracja pracy seryjnej
W nowej wersji został dodany parametr w konfiguracji, pozwalający na ustawienie ponownego otwierania okna wprowadzania danych. Dotyczy to wprowadzaniu wpisu do księgi/dziennika i do ewidencji VAT w modułach księgowych oraz wprowadzaniu dokumentu KP lub KW w Kasie. Funkcja znajdzie zastosowanie w biurach rachunkowych, gdzie przeważnie dokumenty wprowadzane są seryjnie.
Kontrola wprowadzania zapisów
W księdze/dzienniku zostały dodane dwie kolumny: data ostatniej modyfikacji zapisu oraz użytkownik, który ten wpis wprowadził. Kolumna użytkownika, która istniała już wcześniej informuje nas, jaki użytkownik ostatnio modyfikował zapis.
Parowanie dokumentów bez podziału na kontrahentów.
Dodana kartoteka nierozliczonych dokumentów bez podziału na kontrahentów zawierająca wszystkie nierozliczone dokumenty (należności, zobowiązania, nadpłaty kontrahentów i nadpłaty nasze) w określonym zakresie dat. Dodatkowo po imporcie z DANE_FIK.DBF dodana możliwość otwarcia takiej kartoteki w celu rozliczenia zaimportowanych dokumentów.
Podpowiadanie numeru i zdarzenia gospodarczego dla kolejnego wprowadzania dokumentu.
Przy dodawaniu wpisu w modułach księgowych podpowiadany jest numer dokumentu i zdarzenie gospodarcze takie, jak w poprzednio wprowadzanym dokumencie.
Rozliczenie ryczałtu.
Dodana możliwość zdefiniowania odliczeń osobno dla każdego miesiąca w danym roku obrachunkowym. Na raporcie "Rozliczenie ryczałtu" prezentowane są wszystkie odliczenia z zakresu dat ustawionym dla danego raportu, co daje możliwość podejrzenia rozliczenia wraz z odliczeniami narastająco (np. Od 1.01.2011 do 31.12.2011). podpowiadaniu tabeli kursowej zgodnie z datą księgową przy księgowaniu wpisu w walucie

Nowości w modułach magazynowych

Wystawianie dokumentów zakupu w oknie głównym.
Usprawnienie wprowadzania dokumentów zakupu, analogicznie do docenianego przez klientów systemu wystawiania dokumentów sprzedaży. Modyfikacja tej funkcjonalności pozwoli także ujednolicić system wystawiania dokumentów w programie.
Opcja wystawienia dokumentu zakupu z wielu dokumentów PZ.
Modyfikacja interfejsu według przyjętej koncepcji Frameworka PFW:
Słowniki: Słownik form płatności, odsetek, kont bankowych, słownik zadań
Zmiana wyglądu i ergonomii okna wyboru WZ na fakturę, paragonów na fakturę i PZ na fakturę.
Zapamiętywanie danych sprzedawcy na dokumentach wydania/sprzedaży
Eksport dokumentów do KIR (faktury elektroniczne). W opcji Narzędzia > Eksport dokumentów do KIR możliwy jest eksport faktur do wskazanego katalogu i obsługiwany przez aplikację Szafir, co umożliwia udostępnianie kontrahentom faktur elektronicznych, z podpisem elektronicznym bez konieczności wysyłania ich w tradycyjny sposób.
Wybór odbiorcy na dokumentach sprzedaży. Po wybraniu kontrahenta przy wystawianiu dokumentu sprzedaży na zakładce pozostałe dane dokumentu dostępna jest opcja Odbiorca, gdzie można wprowadzić i wybrać odbiorcę

Środki Trwałe NOWOŚĆ!

Moduł Środki Trwałe wydany z wersją 9, zastąpi dotychczasowy moduł przeznaczony do zarządzania środkami trwałymi. Aplikacja została przygotowana w oparciu o Frameworka PFW, jest więc spójna z interfejsem i koncepcją obsługi Płac. Poszczególne funkcje modułu znajdziecie Państwo poniżej.

prowadzenie kartoteki środków trwałych,
wbudowany słownik KŚT wraz z podatkowymi stawkami amortyzacyjnymi,
możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych wg jednej metody amortyzacji z zastosowaniem różnych stawek amortyzacyjnych (podatkowej i bilansowej),
możliwość wprowadzenia środków trwałych amortyzowanych "poza programem" w celu kontynuowania odpisów amortyzacyjnych przy użyciu modułu amortyzacji,
automatyczne nadawanie środkom trwałym liczb (numerów) porządkowych,
możliwość dokonywania na środkach trwałych operacji dotyczących zmiany wartości początkowych środków trwałych (ulepszenia, odłączenia części składowych),
wprowadzanie i kontrolowanie nakładów ponoszonych na różne projekty inwestycyjne (środki trwałe w budowie). Przy bieżącym korzystaniu z tej opcji istnieje możliwość zamknięcia danej inwestycji w programie i automatyczne przeniesienie jej do kartoteki środków trwałych.
Sporządzanie raportów
    — sporządzenie wykazu środków trwałych wg wartości księgowych oraz wartości podatkowych,
    — sporządzenie raportu z dokonanych jednorazowych odpisów de minimis (ułatwia to kontrolowanie limitu rocznego amortyzacji jednorazowej),
    — sporządzenia raportów z dokonanych przyjęć do używania, likwidacji, ulepszeń środków trwałych za dany okres,
    — sporządzenie typowych dokumentów dot. operacji na środkach trwałych (OT, LT, zmiana wartości),
    — sporządzanie planu amortyzacji (w dwóch układach),
    — sporządzenie spisu z natury środków trwałych na arkuszu wydrukowanym z programu.
    zaawansowane możliwości filtrowania danych prezentowanych na sporządzanych raportach.

Kadry NOWOŚĆ!

Program Infor System już w wersji 9 zostanie rozszerzony o zapowiadany wcześniej moduł Kadry. Zawiera on funkcjonalność niezbędną do prowadzenia ewidencji kadrowej pracowników w firmie. Poniżej zestawienie funkcjonalności.

Ewidencja dni zasiłkowych. Możliwość edycji, określania limitów oraz automatyczna kontrola wykorzystania tych limitów,
Ewidencja wykształcenia - uczelni/kursów/szkoleń odbytych przez pracowników z uwzględnieniem lat do urlopów oraz GUS'u,
Ewidencja członków rodziny pracownika,
Prowadzenie historii zatrudnienia pracowników w poprzednich zakładach pracy,
Ścieżka kariery pracownika w firmie,
Automatyczne oraz konfigurowalne proponowanie wpisów do ewidencji przebiegu kariery w firmie podczas zmian w kartotece pracowników,
Rozszerzenie aktualnego kontekstu pracy o domyślnego/aktywnego pracownika,
Ewidencja urlopów,
Odnotowywanie czasu pracy (metoda uproszczona - wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc)
Import danych dotyczących czasu pracy z pliku typu Excel'a
Obsługa załączników (możliwość podłączenia elektronicznych dokumentów, plików graficznych zeskanowanych dokumentów itp.),
 


Fakturowanie Infor System 8.07 r110725 lista zmian (25.07.2011 r.)

Aktualizacje należy wykonać z poziomu programu wchodząc w menu POMOC/SPRAWDŹ DOSTĘPNE AKTUALIZACJE - zostaną automatycznie pobrane dostępne aktualizacje. Aby je zainstalować należy zamknąć program i uruchomić plik "Uaktualnij.exe" z głównego katalogu programu Biznesmen/InforSystem lub Biznesmen/WłasnaFirma. 

Fakturowanie Infor System 8.07 r110725 - lista zmian (23.05.2011 r.)