Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak rozumiem

Kadry i Płace DGCS System

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.36 - lista zmian (24-06-2020 r.)

Pobierz

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 19.XX i starszych wg poniższego cennika. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjnym.

        

Kadry i Płace DGCS System - bez limitu pracowników/ 1 firma / 1 stanowisko (aktualizacja UPGRADE): cena promocyjna dla Użytkowników generacji 19.00

290,00 zł 356,70 zł Zamów

Kadry i Płace DGCS System - bez limitu pracowników/ 1 firma/ 1 stanowisko (aktualizacja UPGRADE): cena standardowa dla Użytkowników generacji 18.50 i wcześniejszych

390,00 zł 479,70 zł Zamów

Kadry i Płace DGCS System - bez limitu pracowników/ 1 firma/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

150,00 zł 184,50 zł Zamów

Kadry i Płace DGCS System - do 10 pracowników / 1 firma / 1 stanowisko (aktualizacja UGRADE): cena promocyjna dla Użytkowników generacji 19.00

200,00 zł 246,00 zł Zamów

Kadry i Płace DGCS System - do 10 pracowników / 1 firma / 1 stanowisko (aktualizacja UPGRADE): cena standardowa dla Użytkowników generacji 18.50 i wcześniejszych

300,00 zł 369,00 zł Zamów

Kadry i Płace DGCS System - do 10 pracowników/ 1 firma/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

100,00 zł 123,00 zł Zamów

Kadry i Płace 10 DGCS System - biuro rachunkowe do 10 pracowników/ bez limitu firm/ nieograniczona liczba stanowisk (aktualizacja): cena promocyjna dla Użytkowników generacji 19.00

190,00 zł 233,70 zł Zamów

Kadry i Płace 10 DGCS System - biuro rachunkowe do 10 pracowników/ bez limitu firm/ nieograniczona liczba stanowisk (aktualizacja): cena standardowa dla Użytkowników generacji 18.50 i wcześniejszych

290,00 zł 356,70 zł Zamów

Kadry i Płace 30 DGCS System - biuro rachunkowe do 30 pracowników/ bez limitu firm/ nieograniczona liczba stanowisk (aktualizacja): cena promocyjna dla Użytkowników generacji 19.00

290,00 zł 356,70 zł Zamów

Kadry i Płace 30 DGCS System - biuro rachunkowe do 30 pracowników/ bez limitu firm/ nieograniczona liczba stanowisk (aktualizacja): cena standardowa dla Użytkowników generacji 18.50 i wcześniejszych

390,00 zł 479,70 zł Zamów 

Kadry i Płace DGCS System - biuro rachunkowe bez limitu pracowników/ bez limitu firm/ nieograniczona liczba stanowisk (aktualizacja): cena promocyjna dla Użytkowników generacji 19.00

490,00 zł 602,70 zł Zamów

Kadry i Płace DGCS System - biuro rachunkowe bez limitu pracowników/ bez limitu firm/ nieograniczona liczba stanowisk (aktualizacja): cena standardowa dla Użytkowników generacji 18.500 i wcześniejszych

590,00 zł 725,70 zł Zamów

  

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dodano możliwość importu wyciągów walutowych z Alior Bank.

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.35 - lista zmian (28-05-2020 r.)

 

Lista zmian:
 

Kadry i Płace:

 

 • Zmieniono treść ostrzeżenia przy przekroczeniu limitu 14 dni w roku dla nieobecności "Urlop opiekuńczy specjalny COVID-19"

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.30 - lista zmian (25-03-2020 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Usprawniono edycję daty VAT w module księgowym dla faktur zaksięgowanych z modułów Magazynowych

 

Kadry i Płace:

 

 • W oknie: "Czas pracy" → "Absencje" dodano nowy typ absencji służący do rejestracji okresu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19 uprawniającego do zasiłku opiekuńczego. Nowy typ absencji ma nazwę ‘Urlop opiekuńczy specjalny COVID-19’. Rejestracja tego typu absencji skutkuje naliczeniem zasiłku opiekuńczego oraz odpowiednim raportowaniem do ZUS w ramach ZUS RSA;
 • Mechanizm sprawdzania osobnego limitu 14 dni w roku dla nieobecności ‘Urlop opiekuńczy specjalny COVID-19’;
 • W oknie: "Czas pracy" → "Dni zasiłkowe" dodano wiersz ‘Opiekuńczy specjalny COVID-19 - zasiłek’ pozwalający obserwować stan wykorzystania nowego typu nieobecności;
 • Raporty: ‘Raport nieobecności’ oraz ‘Dni zasiłkowe’ uwzględniają nowy typ absencji ‘Urlop opiekuńczy specjalny COVID-19’;
 • Na świadectwie pracy w pkt 6.13 (okresy nieskładkowe) wykazywane są okresy zasiłków opiekuńczych z tytułu nieobecności ‘Urlop opiekuńczy specjalny COVID-19’- pod nazwą ‘Zasiłek opiekuńczy specjalny COVID-19’.

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.27 - lista zmian (16-03-2020 r.)

 

Lista zmian:
 

Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono zapis danych w oknie „Dane firmy”.

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.26 - lista zmian (09-03-2020 r.)

 

Lista zmian:
 

Kadry i Płace:

 

 • Przy zmianie kodu tytułu ubezpieczenia na 0590xx lub 0592xx w pojawiającym się oknie użytkownik może zarejestrować poza ‘Podstawą ZUS właściciel’ oraz ‘Podstawą zdrowotną’ także ‘Przychód z działalności za ubiegły rok kalendarzowy’ oraz ‘Dochód z działalności za ubiegły rok kalendarzowy’. Nowe pozycje są zapisywane automatycznie w oknie ‘Dane firmy’, w zakładce ‘US i ZUS’, w grupie ‘Mały ZUS Plus’, gdzie można także dokonać ich ewentualnej modyfikacji. Pozycje te wykorzystywane są przy eksporcie do RCA cz.II;
 • Dodano możliwość zarejestrowania formy opodatkowania firmy (przedsiębiorcy) w oknie ‘Dane firmy’, w zakładce ‘US i ZUS’, w grupie „Mały ZUS Plus’. Do wyboru dostępne są trzy formy opodatkowania: ‘Zasady ogólne’; ‘Ryczałt od przychodów’; ‘Karta podatkowa’. Wybrana forma opodatkowania jest wykorzystywana przy eksporcie do RCA cz.II;
 • Eksport danych do raportu RCA cz.II dla osób objętych od 2/2020 ulgą ‘Mały ZUS Plus’, to jest dla osób, którym zarejestrowano kod tytułu ubezpieczenia 0590xx lub 0592xx;
 • Zmieniono układ danych rejestrowanych w oknie ‘Dane firmy’. Dane wprowadzone w oknie zostały podzielone na zakładki;
 • W oknie ‘Dane firmy’ dodano przyciski ‘Edytuj’, ‘Zapisz’ oraz ‘Anuluj’.

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.25 - lista zmian (26-02-2020 r.)

 

Lista zmian:
 

Kadry i Płace:

 

 • Zmieniono opis kodu ubezpieczania 0590 na: "Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od dochodu";
 • Zmieniono opis kodu ubezpieczania 0592 na: "Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od dochodu".

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.25 - lista zmian (26-02-2020 r.)

 

Lista zmian:
 

Kadry i Płace:

 

 • Dodano zmienną finansową "Podstawa zdrowotna właściciel" obowiązującą od 1/2020 r.


 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.20 - lista zmian (27-01-2020 r.)

 

Lista zmian:
 

Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono zapamiętywanie wybranego sposobu wykazywania danych dotyczących osób do ukończenia 26 lat w oknie Deklaracji.

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.19 - lista zmian (23-01-2020 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Kasa - dodano informację przed wystawieniem pierwszego dokumentu kasowego, żeby użytkownik wprowadził Bilans otwarcia w kasie;
 • Dodano sprawdzanie kontrahenta na "Białej liście" w oknie "Rozrachunki nierozliczone". Sprawdzanie powinno być wykonane tylko dla zobowiązań z danego (jednego) dnia. Sprawdzanie jest ograniczone do 30 kontrahentów, więc najlepiej jakby na liście było mniej niż 30 kontrahentów, bo "nadwyżka kontrahentów" nie zostanie sprawdzona;
 • Dodano masową weryfikację kontrahentów na białej liście.

 

Kadry i Płace:

 

 • Dodano możliwość wygenerowania deklaracji PIT-11 (25) wypełnianej według instrukcji umieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów w dniu 15.01.2020 r.
 • Dodano opcje wyboru sposobu wykazania danych dotyczących osób do ukończeniu 26 lat pomiędzy:
  - opcją wypełnienia danych zgodnie z opisem oraz adnotacjami zawartymi na PIT-11 wer. 25 - wówczas w sekcjach E2 i E6 wykazywane są tylko wartości przekraczające limit ulgi dla osób w wieku do 26 lat, natomiast przychody do tego limitu wykazywane są w sekcji G;
  - opcją wykazywania danych zgodnie z instrukcją wypełnienia PIT-11 wer. 25 umieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów w dniu 15.01.2020 - wówczas w sekcjach E2 i E6 wykazywane są wartości z list płac (rachunków do umów zlecenia), w których naliczono zaliczkę na podatek (z uwagi na brak wniosku o niepobieranie zaliczki na podatek), a więc wartości te są wykazywane niezależnie od przekroczenia limitu ulgi dla osób w wieku do 26 lat,
 • Sposób wykazywania danych można określić przy pierwszym otwarciu okna "Deklaracja PIT-11" lub w nowym polu ‘ Sposób wykazania danych dot. osób do ukończenia 26 lat’ znajdującym się w sekcji ‘Opcje deklaracji’ tego okna. ;
 • Usprawniono generowanie dokumentu RPA;
 • Usprawniono generowanie deklaracji PIT-11.

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.17 - lista zmian (21-01-2020 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Przywrócono możliwość ukrywania nieaktywnego użytkownika jeśli miał on wystawione dokumenty;
 • W słowniku kontrahentów dodano przycisk weryfikacji z Białą Listą. Po jego wybraniu zostanie wyświetlony raport z weryfikacji oraz na życzenie użytkownika konta bankowe kotrahenta zostaną uzupełnione o takie, które zostały odczytane z Białej Listy.

 

Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono uzupełnianie pola 28 sekcji D deklaracji PIT-11 w wersji 25;

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.16 - lista zmian (17-01-2020 r.)

 

Lista zmian:
 

Kadry i Płace:

 

 • Wprowadzono zmiany w wypełnianiu deklaracji PIT-11 wer. 25 . Modyfikacja dotyczy zasiłków chorobowych (oraz innych zasiłków) wypłacanych przez zakład pracy oraz składników definiowalnych z ustawieniem „Opodatkowany mimo ulgi do 26 lat”;W udostępnionej deklaracji PIT-11 wer. 25 przychód z tych składników bez względu na datę wypłaty oraz wiek osoby (tj. bez względu no to czy wypłacony był w okresie obowiązywania ulgi dla osób do 26 lat czy też nie) wykazywany jest w sekcji E deklaracji w wierszu 8.
Jeżeli na danej liście płac wystąpiły tylko zasiłki chorobowe (lub inne zasiłki) wypłacane przez zakład pracy lub składniki definiowalne z ustawieniem „Opodatkowany mimo ulgi do 26 lat” to wartość ‘Zaliczki na podatek’ z tej listy wykazana zostanie w polu 68 deklaracji i tym samym nie zostanie wykazana w polu 33 deklaracji. Jeżeli oprócz zasiłków chorobowych (lub innych zasiłków) wypłacanych przez zakład pracy lub składników definiowalnych z ustawieniem „Opodatkowany mimo ulgi do 26 lat” na danej liście płac występują przychody kwalifikujące się do wiersza 1 deklaracji (sekcja E) wówczas wartość ‘Zaliczki na podatek’ z tej listy wykazana zostanie w całości w polu 33 i tym samym nie zostanie wykazana w polu 68;
WAŻNE! Udostępniona deklaracja PIT 11 wer. 25 prezentuje dane o wynagrodzeniach zgodnie z opisem pól oraz sposobem ich wypełnienia wskazanym jednoznacznie w urzędowym wzorcu PIT-11. Na deklaracji przychody (oraz koszty, dochody, składki społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek) rozdzielane są na poszczególne sekcje oraz pola w zależności od wieku osób (data urodzin), którym szykowana jest deklaracja (porównanie daty urodzin do dat wypłat zdefiniowanych w programie). Osobno wykazywane są przychody (oraz pozostałe elementy wynagrodzeń) dla osób w wieku do 26 lat, które z uwagi na ulgę podatkową dla tego wieku są zwolnione z opodatkowania (sekcja G), a osobno zgodnie z opisem deklaracji w sekcjach E2 albo E6 przychody uzyskane przez takie osoby powyżej limitu tej ulgi (w roku 2019 powyżej kwoty 35636,67). Ponadto przychody (i elementy z nich wynikające) rozdzielane są w zależności od kryterium przedmiotu przychodu (osobno wynagrodzenia pracownicze, osobno z umów zlecenia, a także osobno z innych umów cywilnych). Ponadto przychody z zasiłków chorobowych (oraz innych zasiłków, a także ze składników, które są opodatkowane pomimo ulgi dla osób do 26 lat) zostały w całości wykazane w osobnej sekcji E8. Zaliczki na podatek od zasiłków, które wyliczane są niezależnie (niełącznie) od wynagrodzeń pracowniczych są także wykazywane w sekcji E8. Natomiast zaliczki na podatek od zasiłków liczonych łącznie z innymi przychodami ze stosunku pracy są wykazywane w wierszu E1. W przypadku innej interpretacji co do kwot proponowanych przez program w poszczególnych polach lub sposobu wypełnienia tych kwot istnieje możliwość samodzielnej zmiany danych wstępnie proponowanych.

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.13 - lista zmian (14-01-2020 r.)

 

Lista zmian:
 

Kadry i Płace:

 • Dodano obsługę deklaracji PIT-11 w wersji 25 wraz z wysyłką e-Deklaracji.
 • Usprawniono działanie zakładki "Szkoły".
   

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.12 - lista zmian (07-01-2020 r.)

 

Lista zmian:

 

Kadry i Płace:

 

 • Dostosowano program do obsługi zwolnień podatkowych dla osób do 26 lat na rok 2020;
 • Dodano możliwość zapisania w danych firmy tzw. Mikrorachunku – to jest numeru rachunku bankowego wykorzystywanego do rozliczeń z Urzędem Skarbowym od 01.01.2020 r. Mikrorachunek można wprowadzić w oknie: Konfiguracja → Dane firmy w polu ‘Mikrorachunek podatkowy’;
 • Dodano kreator umożliwiający zdefiniowanie dat list płac w nowym roku dla nieobliczonych list płac;
 • Dodano obsługę deklaracji PIT-4R w wersji 9 wraz z wysyłką e-Deklaracji;
 • Dodano obsługę deklaracji PIT-8AR w wersji 8 wraz z wysyłką e-Deklaracji;
 • Dodano obsługę deklaracji IFT-1R w wersji 15 wraz z wysyłką e-Deklaracji.


Nowa wersja deklaracji PIT-11 (25) jest w przygotowaniu i będzie udostępniona w kolejnych aktualizacjach.

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.10 - lista zmian (19-12-2019 r.)

 

 • Dodano zmienne finansowe obowiązujące od 01.01.2020 r., których wartość jest znana na moment wydania wersji;
 • Uwzględniono minimalną stawkę godzinową dla umowy zlecenia obowiązującej w 2020 r. polegające na sprawdzaniu wartości wynagrodzenia przy rejestrowaniu umów zlecenia oraz przy rejestrowaniu rachunków do umów zlecenia;
 • Dodano daty świąt obowiązujących w 2020 r.
   

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.09 - lista zmian (04-12-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Usprawniono działanie wizualizacji pliku JPK FA (3) w przypadku, gdy w pliku ujęte są zamówienia.

  

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.07 - lista zmian (04-12-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Zmieniono nazewnictwo „Konto” na „Rachunek bankowy” podczas wprowadzania wyciągu bankowego;
 • Dodano możliwość automatycznego wylogowania użytkownika po czasie bezczynności. Opcja dostępna w Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry pracy → „Ilość minut automatycznego wylogowania (0 – brak wylogowania)”.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Poprawiono wartość początkową ulgi podatkowej dla nowych baz;
 • Usprawniono generowanie dokumentu RCA dla pracownika mającego wiele wersji.
   

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.05 - lista zmian (21-11-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Wsparcie dla aktualizacji baz danych z wersji Firebird 2.5 na 3.0 na serwerach zewnętrznych.
 • Przy dodawaniu wyciągu bankowego zablokowano możliwość wprowadzenia typu operacji, który nie istnieje w programie.

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.03 - lista zmian (12-11-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Poprawiono komunikat przy instalacji serwera bazy danych Firebird w wersji 3.0.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Uaktualniono opisy kodów tytułów ubezpieczenia dla kodów: 0510 i 0540;

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.02 - lista zmian (30-10-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Firebird 3.0
  Od generacji 20 używaną i wymaganą wersją serwera Firebird jest wersja 3.0.x. Dzięki uaktualnionej wersji serwera wiele czynności wykonywanych w DGCS System będzie szybszych;
 • Zmiana zarządzania certyfikatami.
  Zmieniono sposób zarządzania certyfikatami. Od najnowszej generacji zmiana certyfikatu przez Ministerstwo Finansów nie będzie wymagała uaktualnienia programu;
 • DGCS System dostępny w wersji abonamentowej.
  Od generacji 20.00 programu zmieniony został sposób jego dystrybucji;
 • Zabezpieczenie słownika stawek VAT .Wprowadzono zabezpieczenie słownika stawek VAT poprzez zablokowanie edycji i usuwania prawnie obowiązujących stawek VAT. W przypadku obowiązujących stawek VAT możliwa pozostaje edycja kodu drukarki fiskalnej. Zabezpieczenie to pozwala w każdym momencie poprawnie wygenerować JPK VAT oraz deklaracje VAT. Pozostaje możliwość modyfikacji stawek nieobowiązujących oraz dodawanych przez użytkownika;
 • Nowy raport zaległych zobowiązań z kwotami netto i VAT .
  Dodano raport zaległych zobowiązań z rozdzielonymi kwotami netto i VAT. Raport jest przydatny, gdy potrzebna jest zapłata za zobowiązania z mechanizmem podzielonej płatności (split payment). Na raporcie osobno pokazana jest kwota netto i VAT, co pozwala na wykonanie przelewu z mechanizmem podzielonej płatności.
 • Usprawnienie wystawiania dokumentów KP/KW dotyczących bilansu otwarcia kasy.
  Dokumenty KP/KW dotyczące bilansu otwarcia kasy będą wystawiane z numerem uwzględniającym kasę, w której bilans otwarcia jest wprowadzany.
 • Usprawnienie generowania raportu kasowego w przypadku, gdy istnieją dokumenty KP/KW z dużymi kwotami.
  Możliwe będzie generowanie raportu kasowego w przypadku, gdy na kasie wystawiono dokumenty KP/KW o dużych kwotach (rzędu milionów).
 • Usprawnienie wyboru operacji ze słownika operacji przy wystawianiu dokumentów KP/KW.
  Dotychczas, jeśli podczas wystawiania dokumentu KP/KW wybrano wartość w polu “Operacja” ze słownika operacji, ale w oknie słownika nie zaznaczono pola “Kopiuj operację do treści”, pole “Treść” dotyczące pozycji dokumentu, było czyszczone. Obecnie, w opisanej sytuacji, w polu “Treść” będzie pozostawiona poprzednio wpisana wartość.
 • Dodanie możliwości wejścia do słowników klawiszem F2 podczas wystawiania dokumentów KP/KW.
  W oknie wystawiania dokumentów KP/KW dodano obsługę klawisza F2. Pozwala on na wejście do słownika, np. w celu wyboru wartości, w zależności od zaznaczonego pola: – jeśli zaznaczono pole “Operacja” – wejście do słownika operacji; · jeśli zaznaczono pole “Symbol księgowy” – wejście do słownika typów operacji (symboli księgowych);
 • Usprawnienie parowania płatności z zobowiązaniami przy drukowaniu wystawianego dokumentu KP/KW .
  We wcześniejszych wersjach DGCS System, jeśli w oknie wystawiania dokumentu KP/KW kliknięto przycisk “Drukuj”, parowanie płatności z zobowiązaniami było wykonywane tylko dla jednej pozycji dokumentu. Obecnie w opisanej sytuacji parowanie będzie następowało tak, jak dla przycisku “OK”, czyli dla wszystkich pozycji wystawianego dokumentu.
 • Zablokowanie możliwości wystawienia dokumentu KP/KW z zerową kwotą.
  Jeśli kwota wystawianego dokumentu KP/KW to 0, program nie pozwoli na wystawienie dokumentu (zostanie wyświetlony komunikat z informacją o zerowej kwocie).
 • Zmiana układu okna wystawiania dokumentu KP/KW oraz okien kartotek dokumentów KP/KW.
  Dostosowano okno wystawiania dokumentów KP/KW oraz okna kartotek dokumentów KP/KW do niższych rozdzielczości, np. 1024x768. Ulepszono widoczność pozycji dokumentu kasowego;
 • Dodanie okna “Konfiguracja kasy”, zastępującego oddzielne okna modyfikacji, dodawania i usuwania kasy.
  Stworzono nowe okno “Konfiguracja kasy”, które umożliwia dodawanie, edycję i usuwanie kas. Po lewej stronie okna znajduje się tabela kas z możliwością wyszukiwania. Po prawej stronie prezentowane są szczegółowe dane kasy wybranej w tabeli:nazwa kasy;
  • nazwa skrócona;
  • numer raportu kasowego; stan kasy.
  • Ponadto, widoczny jest również panel bilansu otwarcia.
  • W oknie dodawania kasy znajdują się takie same pola, jak opisane, oprócz stanu kasy.
  • Dane bilansu otwarcia mogą być wprowadzane podczas dodawania lub edycji kasy. Jeśli dla danej kasy wprowadzono już bilans otwarcia (lub wystawiono jakieś dokumenty KP/KW), wprowadzenie bilansu otwarcia jest zablokowane. Przy dodawaniu pozycji bilansu otwarcia, możliwe jest ustawienie następujących danych:
  • data dokumentu;
  • waluta;
  • nr tabeli walut;
  • kurs;
  • data kursu;
  • kwota.
    
 • W oknie konfiguracji kasy dostępne są następujące przyciski:
  • “Dodaj” – wyświetla okno dodawania kasy;
  • “Edytuj” – uruchamia edycję zaznaczonej kasy;
  • “Usuń” – usuwa wybraną kasę;
  • “Zapisz” – zapisuje edytowane dane kasy;
  • “Anuluj” – anuluje edycję danych kasy.
  • Przed usunięciem kasy program wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie. Usunięcie kasy nie jest możliwe, jeśli na kasie wystawiono już jakieś dokumenty KP/KW lub dana kasa jest ustawiona jako aktualna kasa. W wymienionych przypadkach, kasa nie zostanie usunięta i zostanie wyświetlony komunikat z informacją o przyczynie.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.37 - lista zmian (24-10-2019 r.)

Pobierz

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 18.XX i starszych wg poniższego cennika. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjnym.

  

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dodano nowy certyfikat do szyfrowania jednorazowego klucza dla serwera testowego JPK;
 • Zmieniono komunikat informujący o wysyłce plików JPK w przypadku, gdy wysyłany JPK nie został zapisany do bazy lub do repozytorium JPK, ale został wysłany na serwer Ministerstwa Finansów.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dodano możliwość wyłączenia stosowania zwolnienia podatkowego dla osób w wieku do 26 lat w zakresie składników definiowalnych, które pozostają opodatkowane mimo tego zwolnienia.
 • Nowe pole „Opodatkowanie mimo ulgi do 26 lat” w oknie Dane → Składniki definiowalne skutkuje naliczeniem zaliczki na podatek (opodatkowaniem) od takich składników, które mają włączone to pole pomimo obowiązywania w stosunku do danej osoby zwolnienia podatkowego dla osób w wieku do 26 lat.
 • Aktualizacja standardowo przyjęła, że od wszelkich zasiłków z ubezpieczeń społecznych (w tym chorobowych), zaliczka na podatek będzie naliczana.
 • Zmieniono okres obowiązywania zwolnienia podatkowego dla osób w wieku do 26 lat. Zwolnienie będzie stosowane również do przychodów naliczanych (zgodnie z "datą wypłaty") w dniu 26. urodzin osoby korzystającej z tego zwolnienia;
 • Obniżono procent podatku do 17% dla pierwszego progu podatkowego – nowa wartość obowiązuje od 01.10.2019 r.
 • Obniżono procent podatku zryczałtowanego do 17% dla umów zlecenia i o dzieło w wartości do 200 zł - nowa wartość obowiązuje od 01.10.2019 r.
 • Dodano nową wartość kosztów uzyskania przychodów dla pracowników (odpowiednio 250 zł koszty podstawowe oraz 300 zł koszty podwyższone) - nowa wartość obowiązuje od 01.10.2019 r.
 • Dodano nową wartość kosztów uzyskania przychodów dla kontraktów menadżerskich oraz za pracę w organach stanowiących osób prawnych (250 zł) - nowa wartość obowiązuje od 01.10.2019 r.
 • Dodano nową wartość ulgi podatkowej stosowanej przy naliczaniu wynagrodzeń pracowniczych (1/12 kwoty zmniejszającej podatek) - nowa wartość obowiązuje od 01.10.2019 r.

       

Kadry i Płace DGCS System - bez limitu pracowników/ 1 firma / 1 stanowisko (aktualizacja UPGRADE): cena promocyjna dla Użytkowników generacji 19.00

290,00 zł 356,70 zł Zamów

Kadry i Płace DGCS System - bez limitu pracowników/ 1 firma/ 1 stanowisko (aktualizacja UPGRADE): cena standardowa dla Użytkowników generacji 18.50 i wcześniejszych

390,00 zł 479,70 zł Zamów

Kadry i Płace DGCS System - bez limitu pracowników/ 1 firma/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

150,00 zł 184,50 zł Zamów

Kadry i Płace DGCS System - do 10 pracowników / 1 firma / 1 stanowisko (aktualizacja UGRADE): cena promocyjna dla Użytkowników generacji 19.00

200,00 zł 246,00 zł Zamów

Kadry i Płace DGCS System - do 10 pracowników / 1 firma / 1 stanowisko (aktualizacja UPGRADE): cena standardowa dla Użytkowników generacji 18.50 i wcześniejszych

300,00 zł 369,00 zł Zamów

Kadry i Płace DGCS System - do 10 pracowników/ 1 firma/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

100,00 zł 123,00 zł Zamów

Kadry i Płace 10 DGCS System - biuro rachunkowe do 10 pracowników/ bez limitu firm/ nieograniczona liczba stanowisk (aktualizacja): cena promocyjna dla Użytkowników generacji 19.00

190,00 zł 233,70 zł Zamów

Kadry i Płace 10 DGCS System - biuro rachunkowe do 10 pracowników/ bez limitu firm/ nieograniczona liczba stanowisk (aktualizacja): cena standardowa dla Użytkowników generacji 18.50 i wcześniejszych

290,00 zł 356,70 zł Zamów

Kadry i Płace 30 DGCS System - biuro rachunkowe do 30 pracowników/ bez limitu firm/ nieograniczona liczba stanowisk (aktualizacja): cena promocyjna dla Użytkowników generacji 19.00

290,00 zł 356,70 zł Zamów

Kadry i Płace 30 DGCS System - biuro rachunkowe do 30 pracowników/ bez limitu firm/ nieograniczona liczba stanowisk (aktualizacja): cena standardowa dla Użytkowników generacji 18.50 i wcześniejszych

390,00 zł 479,70 zł Zamów 

Kadry i Płace DGCS System - biuro rachunkowe bez limitu pracowników/ bez limitu firm/ nieograniczona liczba stanowisk (aktualizacja): cena promocyjna dla Użytkowników generacji 19.00

490,00 zł 602,70 zł Zamów

Kadry i Płace DGCS System - biuro rachunkowe bez limitu pracowników/ bez limitu firm/ nieograniczona liczba stanowisk (aktualizacja): cena standardowa dla Użytkowników generacji 18.500 i wcześniejszych

590,00 zł 725,70 zł Zamów

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.35 - lista zmian (20-09-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Zmniejszono rozmiar okna kartoteki dokumentów KP / KW, tak aby pozycje dokumentu kasowego widoczne były przy rozdzielczości 1024×768 pkt.

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.32 - lista zmian (16-09-2019 r.)

 

Lista zmian: 

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dostosowano treść świadectwa pracy do nowego wzoru obowiązującego od 07.09.2019 r., z rozróżnieniem na treść pouczenia świadectw pracy sporządzanych przed tą datą i od tej daty;
 • Usprawniono otwieranie okna edycji listy płac w przypadku, gdy użytkownik ma już otwarte to okno;
 • Usprawniono generowanie deklaracji IFT-1/IFR-1R;
 • W wydrukach umów o pracę i aneksach do tych umów wyłączono automatyczne uzupełnianie pola "Pieczęć nagłówkowa pracodawcy";
 • Wprowadzono możliwość dodania osoby współpracującej do listy płac;
 • Usprawniono możliwość ręcznego wprowadzania wartości podatku dla rachunków umów cywilno-prawnych;
 • Usprawniono mechanizm przeliczania listy płac.

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.30 - lista zmian (03-09-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Przywrócono możliwość wysyłania raportów z programu

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.29 - lista zmian (26-08-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Uaktualniono certyfikat klucza publicznego dla serwera JPK.

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.27 - lista zmian (20-08-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Wprowadzono nowy wygląd kasy (wystawianie i kartoteki dokumentów KP / KW).

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Usprawnienie w widoku tabelarycznym pracownika dotyczące oświadczenia osoby do 26 lat o niepobieraniu zaliczek na podatek dochodowy.

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.26 - lista zmian (06-08-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dodano obsługę zwolnienia podatkowego dla osób w wieku do 26 roku życia - następuje w roku 2019 po uprzedniej rejestracji w programie wpływu oświadczenia osoby poniżej 26 lat dotyczącego niepobierania zaliczki na podatek w roku 2019;
 • Dodano wydruk wzoru oświadczenia / wniosku osoby w wieku poniżej 26 lat dotyczącego niepobierania zaliczki na podatek w roku 2019 od wynagrodzeń tej osoby;

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.24 - lista zmian (05-07-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono wydruk listy obecności. Dodano pogrubianie dni wolnych na liście obecności z czasem pracy.

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.23 - lista zmian (01-07-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono wydruk świadectwa pracy;

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.21 - lista zmian (10-06-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Poprawiono literówkę w oknie „Ustawienia serwera poczty wychodzącej (SMTP)”, w polu „Adres serwera poczty (SMTP)”.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono przeliczanie dodatku za nadgodziny przy obliczaniu listy płac.

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.20 - lista zmian (31-05-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduł Kadry i Płace:


 • Dodano import absencji z e-ZLA zarówno z plików XML jak i CSV. Instrukcja importu znajduje się w menu głównym modułu: Plik → Import → Import absencji z e-ZLA → Instrukcja
 • Dodano nowy wzór listy obecności z ewidencją czasu pracy;
 • Dodano możliwość definiowania czasu obowiązywania dla składników płacowych pracownika;
 • Usprawniono okno dodawania składnika definiowalnego poprzez wyeliminowanie komentarza o pustym polu;
 • Zmieniono wzór wydruku "Świadectwa pracy" poprzez usunięcie imion rodziców;
 • Do słownika typów nieobecności dodano następujące nieobecności:
 • - Nieobecność usprawiedliwiona - obniżaj urlopowo - kod ZUS 151,
 • - Nieobecność usprawiedliwiona - nie obniża - kod ZUS 151
 • Usprawniono odświeżanie tabeli absencji po edycji wybranej absencji.

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.19 - lista zmian (16-05-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Usprawniono wyszukiwanie kontrahenta, po wpisaniu NIP i wybraniu funkcji SPCN (szukaj tylko po całym NIP) w oknie „Kontrahent”;
 • Usprawniono usuwanie wielu zaznaczonych pozycji w „Wyciągu bankowym”;
 • Zmieniono sposób wyświetlania listy kontrahentów w oknie „Rozrachunki pełne”. W najnowszej wersji lista kontrahentów po lewej stronie okna jest stała - pokazuje wszystkich kontrahentów w systemie.

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.18 - lista zmian (29-04-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dodano obsługę poczty Apple. Poczta Apple (iCloud) wymaga ustawienia bezpieczeństwa połączenia na START/TLS.

 


Moduł Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono eksport i import danych przez plik Excela (XLS) w przypadku, gdy dane wyeksportujemy z jednej bazy, a następnie wybierzemy inną bazę danych i do niej zaimportujemy dane.

  

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.16 - lista zmian (02-04-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduł Kadry i Płace:

 • Usprawniono dodawanie rachunku w oknie umów cywilnoprawnych. Wyeliminowano sytuację dla niektórych przypadków kiedy to rachunek miał niepoprawny rok.

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.13 - lista zmian (22-03-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

System

 

 •  Zmodyfikowano komunikat, który pojawiał się przy aktualizacji wszystkich baz w przypadku, gdy program nie ma dostępu do jednej z baz.

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.12 - lista zmian (19-03-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

System

 

 • Poprawiono literówkę w oknie aktualizacji programu;
 • Usprawniono rejestrację modułu dodatkowego „Bezpieczne dane”.

 

Moduł Kadry i Płace

 

 • Usprawniono eksport do ZUS RPA w przypadku numeru REGON oraz NIP zaczynającego się od zera;
 • Przywrócono możliwość wydrukowania zapisanych świadectw pracy z 2016 roku.

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.06 - lista zmian (12-02-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

System

 

 • Usprawniono edycję danych innego użytkownika niż zalogowany.

 

Moduł kadry i płace:

 

 • Dodano obsługę generowania formularza ZUS RPA;
 • Przywrócono możliwość otwarcia zamkniętej listy płac.

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.05 - lista zmian (08-02-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

System

 • Usprawniono instalator programu w przypadku instalacji na systemach Windows 10.

 

 

Moduły kadry i płace:

 

 • Dodano wydruk zawierający informacje dla pracownika o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 • Usprawniono przygotowanie e-deklaracji w zbiorczych e-deklaracjach, przez dodanie generowania formularza;
 • W oknie List Płac podczas próby edycji listy płac dodano komunikat o braku możliwości edycji listy płac z powodu jej zaksięgowania;
 • Dodano obsługę kodów 0572, 0590, 0592;
 • Usprawniono obsługę klawisza „DELETE” w oknie „Umowa o pracę / Aneksy”;
 • Zwiększono limit znaków dla pola „REGON EKD” w oknie „Umowa o pracę / Aneksy”.

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.04 - lista zmian (23-01-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 •  Uaktualniono wartość zmiennej finansowej „Podstawa zdrowotna właściciel” na 3803,56 zł. Nowa wartość obowiązuje od 01.01.2019 r.

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.03 - lista zmian (15-01-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dodano wydruk "Wezwanie do podania konta" dla pracownika, który otrzymywał zapłatę wynagrodzenia za pracę w gotówce w menu głównym "Dokumenty", pod przyciskiem "Wydruki" w oknie "Listy Płac / Karty wynagrodzeń" oraz w oknie głównym "Pracownicy";
 • Dodano nowe formularze PIT-8C oraz PIT-R wraz z wysyłką e-Deklaracji z moduły Deklaracje.

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.02 - lista zmian (11-01-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji IFT-1/IFT-1R (14) wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-11 (24) wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-4R (8) wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-8AR (7) wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Usprawniono zmianę roku po otwarciu i zamknięciu okna składników definiowalnych.

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19 - lista zmian (17-12-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System
 
 • Możliwość zmiany hasła użytkownika w wielu bazach danych.

 

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Uwagi do wydruku świadectwa pracy - (usprawnienia świadectwa pracy). 
 • Lista obecności – możliwość wydruku osobnych list obecności dla pracowników.
 • Zmiany na 2019 - daty świąt w roku 2019, zmienne finansowe, nowa minimalna stawka godzinowa w umowach zlecenie oraz w rachunkach.
 • Sposób przeliczania urlopu w przypadku wykorzystania urlopu w wymiarze wyższym niż przysługuje (w przygotowaniu).
 • Dodanie Druku ZUS Z-3 (w przygotowaniu).
 • Dodatkowa opcja wyboru przy wprowadzaniu absencji (nie zmniejsza składników / obniża jak choroba / obniża jak urlop) - (w przygotowaniu). 
 • Dodanie raportu urlopowego - (w przygotowaniu).
 • Raport badań lekarskich i szkoleń - (w przygotowaniu).
 • Ograniczanie w czasie składników płacowych w siatce płac pracownika - (w przygotowaniu).

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.24 - lista zmian (04-07-2018 r.)

Pobierz

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 17 i starszych wg poniższego cennika. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjnym.

 

      
Lista zmian:

 

System:

 

 • uaktualniono certyfikat SSL dla wysyłek plików JPK

 

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.23 - lista zmian (19-06-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 •  Przywrócono możliwość zapisywania plików PDF z podpisem kwalifikowanym.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 •  Dodano wyświetlanie drugiej osoby reprezentującej firmę na wydruku faktury/rachunku w zakładce „Rachunki” dla opcji „Umowy cywilnoprawne”.

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.22 - lista zmian (23-05-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dodano możliwość wyszukiwania po kolumnie znacznikowej, w tym celu w oknie wyszukiwania należy wpisać true lub false (zaznaczony/niezaznaczony);
 • Przy wykonywaniu kopii bezpieczeństwa wszystkich baz ustawiono tworzenie kopii alfabetycznie oraz dodano procentowy pasek postępu.

  

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono proces liczenia listy płac, poprzez zmianę sposobu pobierania ustawień zmiennych finansowych z uwzględnieniem zasady memoriałowej i kasowej dla obliczanych list płac;
 • Usprawniono proces przeliczania rachunków umów cywilno-prawnych, poprzez zmianę sposobu pobierania ustawień zmiennych finansowych z uwzględnieniem zasady memoriałowej i kasowej dla obliczanych rachunków;
 • Zmieniono parametr uniemożliwiający zapisanie listy płac w momencie posiadania list pomocniczych dla pracowników posiadających absencje;
 • Od aktualnej wersji program wstawia pobrane z okna "Dane firmy" imię i nazwisko osoby obliczającej podatek do deklaracji PIT-4R w wersji 7 kolejno w pola 154 oraz 155;
 • Usprawniono proces zamykania okna "Składniki definiowalne";
 • Zmodyfikowano wygląd okna "Składniki definiowalne".

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.21 - lista zmian (26-04-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dodano możliwość generowania deklaracji PIT-4R w wersji 7;
 • Uaktualniono procent składki wypadkowej dla nowych baz z 1,8% do 1,67%;
 • Dodano mechanizm proponowania uaktualnienia stawki wypadkowej dla istniejących baz;
 • Usprawniono walidacje danych dla raportu „Zestawienia składek ZUS i podatków”;
 • Dodano obsługę dwóch kodów ubezpieczenia ZUS:
 • - 0580 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego,
 • - 0581 - osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego;
 • Usprawniono odświeżanie ustawień płacowych w oknie głównym programu.

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.20 - lista zmian (20-04-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 •  Usprawniono uruchamianie aplikacji SerweryM2M z ustawionymi alarmami o wyłączenie komunikatu „Czy chcesz używać tej kopii programu do wysyłania alarmów”;
 • W aplikacji SerweryM2M w opcji Ustawienia alarmów → Przydziel prawo zatwierdzania kom. usprawniono działanie przycisków;
 • Dodano opcję zmiany własnego hasła przez użytkownika w menu „Plik → Zmień hasło”;
 • Usprawniono możliwość nadawania uprawnień w programie.

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.19 - lista zmian (11-04-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Przywrócono możliwość wysyłania zgłoszenia błędu lub sugestii.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dodano mechanizm proponowania składek „Podstawa ZUS właściciel” oraz „Podstawa zdrowotna właściciel” podczas zmiany statusu pracownika na „Właściciel”, „Wspólnik” lub „Osoba współpracująca”;
 • Usprawniono okno importu z płatnika z bazy MS SQL (Plik → Import danych → Import z programu Płatnik → Baza MS SQL);
 • Usprawniono import z programu Płatnik przy niepełnych danych adresowych firmy;
 • Usprawniono eksport do programu Płatnik deklaracji ZUS RSA;
 • Od aktualnej wersji wydruk „Zaświadczenie o zarobkach do opieki społecznej” wyeksportowany do formatu *.ODT poprawnie wyświetla wiersz sumy.

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.17 - lista zmian (30-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Przywrócono możliwość importowania danych z programu Płatnik metodą importu danych z bazy MSSQL. Plik → Import danych → Import programu Płatnik → Baza MSSQL.

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.16 - lista zmian (27-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Zmieniono zachowanie okna urlopów - po zmianie pracownika w tabelce nie ustawia go w aktywnym kontekście pracownika „w kontrolce w prawym górnym rogu”;
 • Usprawniono podpowiadanie kodu ubezpieczenia na podstawie zmiany statusu pracownika;
 • Zmieniono zachowanie modułu pojawiające się w niektórych przypadkach podczas edycji danych umowy o pracę i uniemożliwiające jej edycję.

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.15 - lista zmian (20-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Uaktualniono wydruk „Zestawienie składek ZUS i podatków”. Od teraz na wydruk trafia numer konta ZUS. Numer konta można określić w oknie „Danych Firmy”;
 • Usprawniono edycje w oknie umów o pracę, wyeliminowano błąd odświeżania danych występujący w niektórych przypadkach podczas edycji.

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.13 - lista zmian (15-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dodano plik patchLogArchive.zip, w którym zapisywana jest informacja z ostatnich 10 prób aktualizacji programu.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono eksport do Płatnika deklaracji ZUS RSA, który w niektórych przypadkach powodował błąd;
 • Usprawniono wydruk aneksu umowy o pracę. Usunięto fragment „Przyczyny zawarcia umowy na czas nieokreślony”, który nie miał zastosowania w tym przypadku;
 • Usunięto pozycje „Zestawy raportów” która nie miała zastosowania w module KiP;
 • Na wydruku "Świadectwa o pracę" dodano miejsce na datę i podpis pracownika;
 • Ustawiono możliwość wprowadzania 30 pracowników dla modułu Kadry i Płace 30 dla Biur rachunkowych.

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.12 - lista zmian (02-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:
 

 • Usprawniono wystawianie not odsetkowych, jeżeli wykonana była kompensata;
 • Usprawniono odczyt danych z plików XLS, gdzie po imporcie nie były zamykane połączenia do plików XLS;
 • Dodano możliwość drukowania tabel dla wyszukanych danych;
 • Usprawniono zapamiętywanie kolumn w programie przy włączonym sortowaniu;
 • Rozszerzono pole "Login" do 50 znaków;
 • Czynny podatnik – dodano opcje sprawdzenia na stronie ministerstwa statusu VAT zadanego kontrahenta. Opcja została dodana w oknie dodawania kontrahenta oraz w oknie edycji danych kontrahenta w zakładce „Podstawowe dane” pod przyciskiem „Weryfikuj na stronie ministerstwa”.
 • Uaktualniono certyfikat SSL dla serwera e-deklaracji.

 

Moduł Kadry i Płace:

  

 • Usprawniono odświeżanie okna głównego przy wprowadzaniu danych;
 • Usprawniono zmianę roku jeżeli był wybrany aktywny dział bądź grupa;
 • Od aktualnej wersji zmiana daty kontekstowej nie resetuje pracownika z aktywnego kontekstu;
 • Usprawniono kalendarz pracownika, który był przypisany do jego konkretnej wersji;
 • W ustawieniach ogólnych modułu usprawniono zapisywanie zmian odnośnie "Kariery w firmie";
 • Dodano zakładkę przelewów na ZUS w oknie "Kartoteka przelewów";
 • Zoptymalizowano wydruk podsumowania rocznych list płac, gdzie pracownicy byli rozdzielani na podstawie ich wersji;
 • Na wydruku "Karta wynagrodzeń" ustawiono wyświetlanie danych firmy;
 • Uaktualniono wartość zmiennej finansowej "Podstawa zdrowotna właściciela" do kwoty 3554,93 na rok 2018;
 • Zwiększono stabilność pracy z oknem „Urlopy” podczas zmiany roku;
 • Rozwiązano problem z dodaniem nowej wersji pracownika i późniejszą edycja jego danych.

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.01 - lista zmian (21-12-2017 r.)

 

Lista zmian:

 

System

 • Przy wystawianiu dokumentu kasowego rozrachunek generowany jest dla każdej pozycji dokumentu kasowego, a nie do całego dokumentu;
 • W oknie danych firmy oraz danych firmy do deklaracji dodano opcję pobierania danych z GUS;
 • Dodano opcję definiowania i wykonywania zestawu raportów. Zestaw raportów jest w pełni definiowalny przez użytkownika;
 • Nowy system aktualizacji oprogramowania. Zmodyfikowano i zautomatyzowano system aktualizacji. Obecnie aktualizacja nie będzie wymagała uruchamiania zewnętrznego programu (Uaktualnij). Ponowne uruchomienie aplikacji automatycznie zainstaluje uaktualnienia i ponownie uruchomi program;
 • Zmiany w wyglądzie aplikacji. Zmodyfikowano czytelność pól nieaktywnych, zmieniono zachowanie pól w ten sposób, aby aktualnie wybrane pole było zdecydowanie wyróżnione. 
   

Moduł Kadry i Płace 

 • Zmiany na 2018 – zmiany związane z kwotą wolną od podatku;
 • Wyliczanie podatków zryczałtowanych dla nierezydentów w umowach cywilnoprawnych;
 • Dodano pole o nazwie: ‘Konto bankowe w ZUS’ w ustawieniach danych firmy;
 • Usprawniono interface użytkownika.

Aktualizacja: Kadry i Płace DGCS System 18

Cena netto

Kup teraz

do 10 pracowników / 1 firma / 1 stanowisko: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

200,00 zł

Zamawiam

bez limitu pracowników / 1 firma / 1 stanowisko: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

290,00 zł Zamawiam

Biuro rachunkowe do 10 pracowników /bez limitu firm / bez limitu stanowisk: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

190,00 zł Zamawiam

Biuro rachunkowe do 30 pracowników /bez limitu firm / bez limitu stanowisk: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

290,00 zł

Zamawiam

Biuro rachunkowe bez limitu pracowników /bez limitu firm / bez limitu stanowisk: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

490,00 zł Zamawiam

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.67 - lista zmian (09-11-2018 r.)

Pobierz

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 18.24 i starszych wg poniższego cennika. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjnym.

 

Kadry i Płace DGCS System - bez limitu pracowników/ 1 firma / 1 stanowisko (aktualizacja UPGRADE): cena dla Użytkowników generacji 18.00 i 18.50

290,00 zł 356,70 zł Zamów

Kadry i Płace DGCS System - bez limitu pracowników/ 1 firma/ 1 stanowisko (aktualizacja UPGRADE): cena dla Użytkowników generacji 17.00 i wcześniejszych

390,00 zł 479,70 zł Zamów

Kadry i Płace DGCS System - bez limitu pracowników/ 1 firma/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

150,00 zł 184,50 zł Zamów

Kadry i Płace DGCS System - do 10 pracowników / 1 firma / 1 stanowisko (aktualizacja UGRADE): cena dla Użytkowników generacji 18.00 i 18.50

200,00 zł 246,00 zł Zamów

Kadry i Płace DGCS System - do 10 pracowników / 1 firma / 1 stanowisko (aktualizacja UPGRADE): cena dloa Użytkowników generacji 17.00 i wcześniejszych

300,00 zł 369,00 zł Zamów

Kadry i Płace DGCS System - do 10 pracowników/ 1 firma/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

100,00 zł 123,00 zł Zamów

Kadry i Płace 10 DGCS System - biuro rachunkowe do 10 pracowników/ bez limitu firm/ nieograniczona liczba stanowisk (aktualizacja): cena dla Użytkowników generacji 18.00 i 18.50 

190,00 zł 233,70 zł Zamów

Kadry i Płace 10 DGCS System - biuro rachunkowe do 10 pracowników/ bez limitu firm/ nieograniczona liczba stanowisk (aktualizacja): cena dla Użytkowników generacji 17.00 i wcześniejszych

290,00 zł 356,70 zł Zamów

Kadry i Płace 30 DGCS System - biuro rachunkowe do 30 pracowników/ bez limitu firm/ nieograniczona liczba stanowisk (aktualizacja): cena dla Użytkowników generacji 18.00 i 18.50 

290,00 zł 356,70 zł Zamów

Kadry i Płace 30 DGCS System - biuro rachunkowe do 30 pracowników/ bez limitu firm/ nieograniczona liczba stanowisk (aktualizacja): cena dla Użytkowników generacji 17.00 i wcześniejszych

390,00 zł 479,70 zł Zamów 

Kadry i Płace DGCS System - biuro rachunkowe bez limitu pracowników/ bez limitu firm/ nieograniczona liczba stanowisk (aktualizacja): cena dla Użytkowników generacji 18.00 i 18.50

490,00 zł 602,70 zł Zamów

Kadry i Płace DGCS System - biuro rachunkowe bez limitu pracowników/ bez limitu firm/ nieograniczona liczba stanowisk (aktualizacja): cena dla Użytkowników generacji 17.00 i wcześniejszych

590,00 zł 725,70 zł Zamów

   

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dodano parametr określający ilość dni dla pobierania kursów walut z serwera NBP przy starcie programu. Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Uaktualnienia → "Ilość dni, z których pobierane będą kursy walut";
 • Usprawniono wyświetlanie czcionki w programie na komputerach firmy Dell.

 

Moduły kadrowo-płacowe:

 

 • Usprawniono okno dodawania absencji, poprawiono możliwość określenia liczby godzin pracy dla pojedynczej absencji;
 • Zwiększono miejsce na podpis w skróconym wydruku listy płac.

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.65 - lista zmian (10-10-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 •  W rozrachunkach zablokowano możliwość dodania rozrachunku niepowiązanego z kontrahentem

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.63 - lista zmian (27-09-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • W kartotece JPK dodano możliwość zdefiniowania zakresu dat.

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.60 - lista zmian (06-09-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Usprawniono sprawdzanie statusu „czynnego podatnika VAT” w słowniku kontrahentów;
 • Dodano szyfrowanie kopii bezpieczeństwa bazy danych przy automatycznym tworzeniu kopii przez moduł dodatkowy (Bezpieczne dane).

     

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.57 - lista zmian (06-08-2018 r.)

 
 
Lista zmian:

 

System:

 

 • Dodano możliwość zdefiniowania ścieżki zapisu raportów dla każdej bazy danych;
 • Usprawniono zmianę hasła pseudonimizacji;
 • Zmieniono nazwę banku „BreBank” na "mBank (były Bre Bank)" przy imporcie wyciągów bankowych w formacie MT-940;
 • Usprawniono pseudonimizację deklaracji.

        

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.56 - lista zmian (24-07-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dla baz danych importowanych z programów DOS usprawniono możliwość wprowadzenia ochrony danych osobowych;
 • W oknach parowania rozrachunków (po prawej stronie) dodano mechanizm wyszukiwania CFT w opcjach: "Należności i nadpłaty kontrahentów", "Zobowiązania i nadpłaty nasze", "Kompensaty należności i zobowiązań", "Kompensaty nadpłat";
 • Usprawniono możliwość pobierania danych kontrahenta z GUS w przypadku edycji danych kontrahenta w słowniku;
 • Usprawniono zaczytywanie plików MT-940 z mBanku.       

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.55 - lista zmian (04-07-2018 r.)

 
 
 
Lista zmian:

 

System:

 

 • uaktualniono certyfikat SSL dla wysyłek plików JPK

 

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.53 - lista zmian (28-06-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Usprawniono zapisywanie wyciągu bankowego;
 • Zablokowano generowanie pliku JPK VAT, jeżeli kontrahent nie ma wpisanego adresu;
 • Dodano w oknie wyboru kontrahenta możliwość sprawdzenia czy jest czynnym podatnikiem VAT;
 • Usprawniono wysyłkę powiadomień i wezwań, jeżeli dla kontrahenta jest zdefiniowane więcej niż jedno konto mailowe;
 • Dodano możliwość wyłączenia weryfikowania JPK ze schematem poprzez ustawienia;
 • Usprawniono anonimizację/pseudonimizację/depseudonimizację danych kontrahenta w sytuacji, gdy w bazie danych istnieje dokument PW.

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.52 - lista zmian (12-06-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Usprawniono wprowadzanie i edycję wyciągu bankowego, który w niektórych przypadkach nie generował rozrachunku;
 • Usprawniono podpisywanie plików JPK i e-Deklaracji w przypadku, gdy w systemie widnieją certyfikaty, które wygasły;
 • Przyśpieszono aktualizację bazy danych w przypadku aktualizacji programu ze starszych generacji

 

 Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dodano możliwość określenia terminu płatności składek ZUS dla raportu "Zestawienie składek ZUS i podatków".

 

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.51 - lista zmian (07-06-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Przywrócono możliwość zapisywania plików PDF z podpisem kwalifikowanym;
 • Usprawniono podpisywanie deklaracji i plików JPK w przypadku, gdy na czytniku jest kilka certyfikatów na tą samą osobę;
 • W oknie parametrów przy opcji "Ochrona danych osobowych" wyświetlono informację w jaki sposób dany poziom zabezpieczeń jest realizowany;
 • Zmieniono siłę hasła dla poziomu wysokiego, gdzie dodano wymaganie wprowadzenia co najmniej jednego znaku specjalnego. W bazach danych, w których był ustawiony dotychczas poziom wysoki, zostanie on zachowany (nowy poziom wysoki będzie niedostępny do wyboru). W pozostałych przypadkach, zostanie ukryty stary poziom wysoki. Jeśli w bazie danych był ustawiony stary poziom wysoki, po zmianie na inny poziom i zapisaniu, stary poziom będzie niedostępny;
 • Usprawniono pseudonimizację danych o nadawanie tego samego identyfikatora;
 • Usprawniono anonimizację/pseudonimizację danych kontrahenta. Po anonimizacji/pseudonimizacji danych kontrahenta, kontrahent zostanie ukryty. Aby depseudonimizować dane kontrahenta w słowniku kontrahentów w modułach magazynowych i księgowych, najpierw należy przywrócić kontrahenta do widocznych. Depseudonimizacja ustawia kontrahenta jako widocznego, aby po depseudonimizacji jego danych w innych modułach kontrahent był widoczny;
 • Dodano możliwość anonimizacji danych w przypadku, gdy dokumenty na kontrahenta są zaksięgowane.

 

 Moduł Kadry i Płace:

 

 • Przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek dla rachunków w umowach-cywilnoprawnych stale wykorzystywany jest 1 próg podatkowy (obecnie 18%) także w przypadku dochodów przekraczających w skali roku ten próg podatkowy;
 • Usprawniono proces dodawania nieobecności przez przygotowanie okna dialogowego wspomagającego rejestrację absencji w programie;
 • Umożliwiono dodawanie za pomocą jednego wpisu nieobecności (absencji) mających miejsce na przełomie miesiąca, a także trwających dłuższy okres (np. ponad miesiąc) z automatycznym rozdzielaniem takiej absencji na wiele wpisów;
 • W raporcie „Zestawienie składek ZUS i podatków” wyłączono prezentowanie (naliczanie) składek finansowanych z Budżetu Państwa (dot. składek z tytułu: zasiłków macierzyńskich oraz z tytułu: urlopów wychowawczych);
 • Dodano możliwość ewidencji numeru zwolnienia lekarskiego podczas dodawania absencji

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.50 - lista zmian (24-05-2018 r.)

 

I. Funkcjonalność związana z RODO
1. Odnotowywanie zgód na przetwarzanie danych osobowych w kartotekach kontrahentów.
2. Możliwość wyboru statusu zgody:
- sprzeciw,
- brak sprzeciwu.
3. Obsługa żądań sprostowania danych.
4. Obsługa żądań wglądu w treść danych
Możliwość eksportu informacji o danych osobowych znajdujących się w systemie na żądanie podmiotu, którego dane dotyczą.
5. Realizacja sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6. Zabezpieczenie kopii baz danych hasłem dostępu.
7. Anonimizacja danych
Obsługa żądań usunięcia danych poprzez nieodwracalną zmianę treści danych.
8. Pseudonimizacja danych
Odwracalna zmiana polegająca na szyfrowaniu danych.
9. Możliwość sporządzania raportu o działaniach prowadzonych na danych osobowych
Zapisywanie informacji o generowanych raportach oraz o utworzonych kopiach baz danych.
10. Możliwość rejestrowania informacji o odbiorcach danych (ZUS, Urząd Skarbowy, PZU, BHP, itp.).
11. Automatyczne zgłoszenie o potrzebie usunięcia danych osobowych, których okres przechowywania się zakończył.
12. Automatyczna rejestracja daty i identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe.
13. Kategoryzowanie przetwarzanych danych osobowych wraz ze wskazaniem, czy użytkownik jest uprawniony do ich przetwarzania.
14. Możliwość szyfrowania transmisji danych przesyłanych między podmiotami.
15. Blokowanie stanowiska pracy poprzez możliwość wylogowania się z programu. Aby kontynuować pracę z programem niezbędne jest ponowne zalogowanie się.
 
II. Pozostałe zmiany
1. Dodano masowe sprawdzanie, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
2. Dodano obsługę wysyłki e-deklaracji z podpisem kwalifikowanym na systemach MacOS oraz Linux.
3. W kolejnych wersjach zostaną dodane nowe wzory deklaracji: VAT-7 (18); VAT-7K (12); VAT-8 (9); VAT-9M (8); VAT-12 (4).
4. Dodano możliwość określenia szablonu domyślnego dla tworzonych umów cywilno-prawnych.

 

 

Kadry i Płace DGCS System 17.31 (Infor System) - lista zmian (11-01-2018 r.)

Pobierz

 Uwaga!
Aktualizacja jest płatna w cenie UPGRADE
 

Lista modyfikacji:

 

Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono edycję kalendarza oraz dodawanie świąt w słowniku świąt.

 

 

Kadry i Płace DGCS System 17.23  (Infor System)  - lista zmian (04-10-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Zamieniono możliwość zapisywania raportów i wydruków do formatu Excel (xlsx).

 

Kadry i Płace:

 

 • Poprawiono wzór świadectwa pracy, wyeliminowano błędy w jego treści;
 • Umożliwiono przeliczenie listy płac, które w niektórych przypadkach było niemożliwe.

 

 

Kadry i Płace DGCS System 17.22  (Infor System)  - lista zmian (02-10-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Poprawiono wyświetlanie wartości w podsumowaniu na raporcie Zestawienie należności i zobowiązań wg kontrahentów.

 

 

Kadry i Płace DGCS System 17.21  (Infor System)  - lista zmian (29-08-2017 r.)

 
 
Lista modyfikacji:
 
 • Usprawniono mechanizm walidacji etatu pracownika.

 

 

Kadry i Płace DGCS System 17.20  (Infor System)  - lista zmian (08-08-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

Kadry i Płace:

 

 • Uaktualniono wzór świadectwa pracy do obowiązującego od 01.06.2017
 • Rozszerzono możliwość tworzenia list umów cywilnoprawnych na podstawie 3 różnych kryteriów: daty wypłaty rachunku (domyślnie), daty rachunku lub daty wykonania rachunku.

 

 

Kadry i Płace DGCS System 17.17  (Infor System)  - lista zmian (04-07-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Usprawniono rozliczanie dokumentów kasowych przy rozliczaniu wielu dokumentów przy pomocy jednego dokumentu kasowego.

 

Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono ewidencję czasu pracy umów cywilnoprawnych dla części dziesiętnych godzin;

 

 

Kadry i Płace DGCS System 17.16  (Infor System)  - lista zmian (08-06-2017 r.)

 

 

 

 

 

 • Dodano możliwość edycji daty i numeru dokumentu kasowego.

 

Kadry i Płace:

 

 • Udoskonalono wygląd okna umów cywilnoprawnych dla mniejszych rozdzielczości;
 • Usprawniono mechanizm przywracania domyślnych ustawień programu;
 • Zoptymalizowano mechanizm importu danych z programu Płace (DOS/Windows) o prawidłowy import składników płacowych pracowników.

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System 17.15  (Infor System)  - lista zmian (26-05-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Zmieniono wyglądu modułu Deklaracji (ikonki i układ przycisków);
 • Usprawniono edycję noty odsetkowej o aktualizację kwoty z rozrachunków.

  

 Kadry i Płace:

 

 • Wprowadzono usprawnienia oraz wyeliminowano znane błędy w mechanizmie importowania danych z pliku xls;
 • Udoskonalono wygląd okien: historia pracy; kariera w firmie; absencje; pracownicy;
 • Zmieniono wygląd wydruku wniosku urlopowego;
 • Wprowadzono zmiany dla niepoprawnych rachunków bez dat rozpoczęcia bądź zakończenia w umowach cywilnoprawnych;
 • Ustawiono składkę ubezpieczenia wypadkowego na 1.93 zamiast 1.80 w ustawieniach płacowych dla nowo utworzonych baz danych;
 • Usprawniono wczytywanie kalendarza dla błędnych absencji.
 
 

Kadry i Płace DGCS System 17.14  (Infor System)

 

Lista modyfikacji:

 

Kadry i Płace:

 

 • Zoptymalizowano działanie okna umów cywilnoprawnych.
 
 
 

Kadry i Płace DGCS System 17.13  (Infor System)  - lista zmian (26-04-2017 r.)

 
Lista modyfikacji:
 
 • Usprawniono zamykanie okna edycji listy płac, które w niektórych przypadkach mogło się nie zamykać;
 • Dodano okno informujące na starcie programu o niepoprawności dat zatrudnienia pracowników.

 

 

Kadry i Płace DGCS System 17.12  (Infor System)  - lista zmian (14-04-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

Kadry i Płące:

 

 • Ulepszono mechanizm walidacji danych importowanych z systemu DOS, poprzez walidację automatyczną podczas każdego importu oraz możliwość ręcznego wywołania z menu: Plik → Import danych → Płace DOS → Waliduj poprawność zaimportowanych danych;
 • Dodano pole "Data wypłaty" dla rachunku umów cywilnoprawnych;
 • Dodano funkcjonalność „Ewidencja czasu pracy dla umów cywilnoprawnych”;
 • Dodano pole „Typ wynagrodzenia” dla umowy cywilnoprawnej;
 • Udoskonalono mechanizm edycji szablonów, od teraz dany typ umowy może mieć klika zdefiniowanych szablonów;
 • Zmieniono treści wzorcowych umów zlecenia i kontraktu menadżerskiego;
 • Dodano możliwość tworzenia, zapisywania oraz elastycznego wybierania do wydruku własnych szablonów umów cywilnoprawnych;
 • Usprawniono wyświetlanie pola wymiar etatu w wydruku listy płac dla ułamków nieskończonych;
 • Dodano pole wymiar etatu oraz kod ubezpieczenia dla wydruku paska listy płac;
 • Udoskonalono raportowanie umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę dla wszystkich pracowników;
 • Dodano komunikat ostrzegawczy o dacie zatrudnienia wcześniejszej niż data zwolnienia;
 • Poprawiono błąd okna Absencje występujący, w niektórych okolicznościach.
   

 

Kadry i Płace DGCS System 17.11  (Infor System)  - lista zmian (13-04-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Dodano pobieranie kursów walut z serwera NBP przy starcie programu;
 • Dodano wydruk raportu kasowego w walucie;
 • Dodano kolumnę "Wystawił", po której może być ustawione wyszukiwanie w polu CFT, przy zbiorczym drukowaniu dokumentów kasowych.

 

Kadry i Płace:

 

 • Dodano nowy wzór świadectwo pracy;
 • Wprowadzono usprawnienia w mechanizmach wczytujących formuły ograniczające ewentualne błędy;
 • Naprawiono błąd, występujący podczas drukowania listy płac, w której podstawiona była aktualna informacja o wymiarze czasu pracy pracownika.

 

 

Kadry i Płace DGCS System 17.10  (Infor System)  - lista zmian (27-03-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Dopasowano rozmiary na zakładkach w taki sposób, aby wszystkie dane były widoczne w otwieranych kartotekach, które dotychczas przy minimalnych wymaganiach rozdzielczości ekranu nie mieściły się na ekranie;
 • Poprawiono podpisywanie pliku przy pracy przez Winflector. Jeżeli w nazwie katalogu klienta Winflector są spacje, to podczas uruchomienia procesu podpisu na kliencie katalog "ze spacjami w nazwie" był interpretowany jako kilka parametrów, co nie pozwala na uruchomienie aplikacji klienckiej XMLSigner.

  

 

Kadry i Płace DGCS System 17.09  (Infor System)  - lista zmian (24-03-2017 r.)

 

System:

 

 • Dodano podpowiadanie zakresu dat dla generowania pliku JPK VAT zgodnie z ustawioną konfiguracją w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Raporty → Domyślny zakres dat przy wykonywaniu raportów;
 • Dostosowano okno z podglądem pliku JPK do rozmiaru 800x600 pixeli, gdy okno jeszcze nie ma zapamiętanej wielkości;
 • W kartotece plików JPK dodano możliwość wczytania pliku JPK, weryfikacji i wizualizacji go jako drzewo XML;
 • Poprawiono zapisywanie numeru referencyjnego dla deklaracji VAT-UE i VAT-UEK;
 • Zmieniono podpowiadanie daty zapisu Deklaracji. Zapisywana jest teraz faktyczna data zapisu formularza. Dodatkowo w kartotece zapisanych deklaracji dodane są pola rok, miesiąc i kwartał wskazujące okres, którego dana deklaracja dotyczy. Zmiana dotyczy tez pobierania danych z poprzednich deklaracji - nie jest tu pobierana deklaracja z datą zapisu np. miesiąc wcześniej, tylko deklaracja z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Przykładowo dla deklaracji VAT-7 będzie to poprzedni miesiąc, dla deklaracji VAT-7K poprzedni kwartał, a dla deklaracji rocznej poprzedni rok;
 • Poprawiono zapisywanie wszystkich parametrów trzymanych w bazie dla całego systemu przy dodawaniu nowej firmy. W poprzedniej wersji parametry z aktualnie uruchomionej bazy przenoszone były do nowo tworzonej bazy;
 • Dostosowano rozmiar okna Kartoteka not odsetkowych, tak aby był dopasowany do mniejszych rozdzielczości;
 • Zmieniono tło programu wraz z poprawnym adresem DGCS System;

 

Kadry i Płace:

 

 • Dodano komunikaty o wewnętrznych błędach programu na etapie ich wystąpienia;
 • Wprowadzono poprawki mające na celu podnieść ogólną stabilność programu;
 • Do wersji 17.09 w raporcie zestawienie składek ZUS i podatków jest używane prawidłowe konto bankowe dla pola Nr konta US w sekcji 6. Podatki;
 • Usprawniono proces pozyskania informacji o wykorzystanym urlopie pracownika;
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający zamknięcie okna słownika świąt, a także wyeliminowano podatność tego okna na niepoprawne dane.

 

 

Kadry i Płace DGCS System 17.08  (Infor System)  - lista zmian (24-02-2017 r.)

 

System:

 

 • Poprawiono komunikat pojawiający się gdy Dane firmy do deklaracji nie są uzupełnione wraz z listą pól, które są wymagane do obsługi pliku JPK. W tym wypadku pojawia się okno Dane firmy do deklaracji w celu uzupełnienia danych;
 • Usprawniono lokalizację schematów XSD dla plików JPK przy pracy terminalowej Winflector.

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System 17.07 r170222 (Infor System) - lista zmian (22-02-2017 r.)

 

System:

 

 • Wprowadzono zabezpieczenie przed zbyt długą nazwą pliku JPK. Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem wpisana przez użytkownika może mieć maksymalnie 47 znaków;
 • Zabezpieczono zapisywanie pliku JPK przed niedopuszczalnymi znakami;

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System 17.06 r170215 (Infor System)  - lista zmian (20-02-2017 r.)

 

System:

 

 • W Kartotece płatności (Rozrachunki > Zobowiązania) usunięto przycisk Zamknij, przycisk przeniesiono na górę oraz wprowadzono nazwę okna w górnej, prawej części zakładki
 • W Kartotece zobowiązań naszych – usunięto przycisk Zamknij, przycisk przeniesiono na górę oraz wprowadzono nazwę okna w górnej, prawej części zakładki;
 • Dodano obsługę podpisu certyfikatem kwalifikowanym e-Deklaracji oraz plików JPK przy pracy przez Winflector;

 

Kadry i Płace:

 

 • Umożliwiono przygotowanie e-Deklaracji PIT-11 (23) do wysłania jeżeli nie wypełnione jest pole 11 – PESEL;
 • Zoptymalizowano import danych Płatnika z bazy Access’owej oraz plików xls;
 • Przywrócono możliwość importu danych Płatnika z bazy MSSQL;
 • Usprawniono obliczenie stażu pracy oraz urlopu dla zerowego etatu;
 • Wyeliminowano błąd związany z oknem przypomnień. Od teraz prawidłowo działa dla nienazwanych niepełnosprawności;
 • Wyeliminowano błąd związany z oknem programu Absencje i Dni zasiłkowe.

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System 17.05 (Infor System)  - lista zmian (06-02-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:
 

 • Do pracy zdalnej przy pomocy aplikacji Winflector wymagana jest najnowsza wersja 3.9.3.3;
 • Dodano opcję wizualizacji XML - dotyczy pokazania użytkownikowi jak np. wygląda wysyłany JPK czy wysłana e-Deklaracja;
 • Umożliwiono wyświetlenie okna "Rozrachunki nierozliczone" po każdym wczytanym wyciągu;
 • Dodano instalator programu na system macOS;
 • Przeniesiono pole NIP kontrahenta na górę okna oraz dodano skrót klawiszowy F2 do pobrania danych z GUS;
 • Usunięto przycisk Zamknij z zakładki „Noty odsetkowe”;

 

Kadry i Płace:

 

 • Dodano zmienną finansową „Podstawa zdrowotna właściciela”.

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System 17.03 (Infor System)  - lista zmian (23-01-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

  

System:

 

 • Przywrócono możliwość księgowania z pliku DANE_FIK.DBF. Po wygenerowaniu tego pliku z Magazynu nie było możliwości zaksięgowania go w module księgowym;
 
 
 

Kadry i Płace DGCS System 17.02 (Infor System)  - lista zmian (19-12-2016 r.)

 
 
Lista modyfikacji:
 

1. Zmiana nazwy serii Infor System na DGCS System

W generacji 17.00 zmieniamy nazwę z INFOR System na DGCS System. Podczas instalowania aktualizacji, należy wskazać dotychczasową lokalizację np. C:/Biznesmen/InforSystem, ponieważ nową domyślną jest C:/Biznesmen/DGCSSystem. Program uruchamiamy ikoną DGCS System.

2. Nowy wygląd
Nowy, bardziej przyjazny dla użytkownika, wygląd aplikacji pozwalający na pracę na wielu zakładkach. Dzięki tej funkcjonalności będzie możliwe uruchomienie wielu funkcji jednocześnie. Konstrukcja każdego z modułów została przygotowana tak, aby nowi użytkownicy mogli łatwiej dotrzeć do najważniejszych opcji, a dotychczasowi mogli jeszcze szybciej wykonywać codzienne zadania.

3. Zarządzanie uprawnieniami kolumn tabel
Dzięki dodatkowym uprawnieniom można zablokować użytkownikowi możliwość edycji wyświetlanych kolumn tabel, kolejności kolumn oraz możliwości drukowania. Zmiana konfiguracji poszczególnych tabel dla użytkownika pozbawionego tych uprawnień nie wymaga przelogowania - każdą tabelę można indywidualnie odblokować podając login i hasło administratora, a po wprowadzeniu zmian, tabelę ponownie można zablokować.

4. Alarmowanie o długości i ilości umów na czas określony

5. Dwa nowe kody tytułu ubezpieczenia ZUS - 0580 oraz 0581

6. Wprowadzenie zgodności z GIODO

7. Podział dłuższych absencji
Jeśli okres absencji przekracza miesiąc, to System podzieli ją odpowiednio na okresy miesięczne.

Kadry i Płace Infor System 16.59 r161103- lista zmian (09-11-2016 r.)

Pobierz

 Uwaga!
Aktualizacja jest płatna w cenie UPGRADE

Aktualizacja: Kadry i Płace Infor System 16.50

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 3 stanowiska (aktualizacja): cena dla Użytkowników wersji 12.00, 12.50 i 16

350,00 zł

Zamawiam

1 firma / 3 stanowiska (aktualizacja): cena dla Użytkowników wersji 11.00 i wcześniejszych

450,00 zł Zamawiam

1 firma/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

120,00 zł Zamawiam

biuro rachunkowe bez limitu firm / 3 stanowiska (aktualizacja): cena dla Użytkowników generacji 12.00 i 12.50

580,00 zł

Zamawiam

biuro rachunkowe bez limitu firm / 3 stanowiska (aktualizacja): cena dla Użytkowników generacji 11.00 i wcześniejszych

680,00 zł Zamawiam

biuro rachunkowe bez limitu firm/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

200,00 zł Zamawiam

Lista modyfikacji:

 

 • Zmieniono raport "Zestawienie dokumentów - należności i zobowiązania wg kontrahentów do dnia". Raport po zmianie pokazuje stan na wskazany dzień
 
 

Kadry i Płace Infor System 16.53 r160713 - lista zmian (25-07-2016 r.)

 
 
Lista modyfikacji:
 
 • poprawiono procedurę obliczania czasu pracy pracowników oraz obliczeń w urlopach
 • poprawiono zapis domyślnej treści przedmiotu rachunku w umowach cywilnoprawnych
 

 

Kadry i Płace Infor System 16.50 - lista zmian (10-06-2016 r.)

 
 
 
Zmiany dla wszystkich modułów Infor System
 

Automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail z informacją o płatnościach:

a) powiadomienie o zbliżającym się terminie płatności,

b) wezwanie do zapłaty,

c) ostateczne wezwanie do zapłaty.

Użytkownik definiuje kiedy i o której godzinie mają być wysyłane kolejno powyższe informacje.

 

Moduły kadrowo - płacowe
 
1. Możliwość wykorzystania dodatkowych szablonów wydruku listy płac.
 
1.1. Dodawanie wzorów list płac - w programie umożliwiono dodawanie wzorów list płac wg schematów własnych zamawianych przez
użytkowników. Zdefiniowane w ten sposób wzory list płac oraz zarejestrowane dla użytkownika dostępne są pod przyciskiem 'Wydruki' /'Wydruk listy płac' .
 
2. Raport zestawienie podatków i ZUSów bezpośrednio z Kadr i Płac
 
2.1. Raport prezentujący wartości obliczone dla wybranego miesiąca celem przygotowania przelewów podatkowych i ZUS.
2.2. Prezentuje sumy dla składek społecznych, chorobowych, zdrowotnych, zasiłków, FP i FGŚP a także wysokości podatku na PIT-4 oraz zryczałtowanego.
2.3. Funkcja dostępna z menu Raporty okna głównego (poprzedzone pytaniem o okres) oraz w oknie Manager list płac pod klawiszem “Wydruki” dla miesiąca z zaznaczonej listy płac.
 
3. Deklaracje płacowe PIT-8C
 
3.1. Obsługą przychodów do PIT8C - w programie umożliwiono zdefiniowanie składnika płacowego - jako stanowiącego przychód który powinien być
wykazywany w podatkowym rozliczeniu rocznym na deklaracji podatkowej PIT-8C. W tym celu w definiując składniki płacowe w oknie: ‘Dane / Składniki definiowalne’ należy zaznaczyć pole ‘Przychód do PIT-8C’.
Nazwa i roczna wartość składnika płacowego oznaczonego jako ‘Przychód do PIT8C’ będzie przenoszona na deklarację PIT-8C dla pracownika.
3.2. Obsługa i wydruk deklaracje podatkowej PIT-8C - deklaracja PIT-8C dostępna w Menu: Lista płac (tak jak inne deklaracje podatkowe) umożliwia
przygotowanie deklaracji z przychodami które zgodnie z ustawieniem programu powinny być wykazywane jako przychody do PIT-8C. W przypadku gdyby program nie posiadał informacji o takich przychodach dla
pracownika dla które tworzona jest deklaracja pojawi się ostrzeżenie o sporządzaniu deklaracji zerowej.
 
4. Seryjne drukowanie Kart wynagrodzeń
 
4.1. Grupowe drukowanie Kart wynagrodzeń (drukowanie dla wielu osób) – w zakładkach odpowiadających za drukowanie kart wynagrodzeń (zarówno z tytułu przychodów pracowniczych jak i z umów cywilnoprawnych)
umożliwiono przy liście osób zaznaczenie dla kogo mają zostać przygotowane wydruki kart wynagrodzeń. W szczególności istnienie możliwość wybrania wszystkich osób dostępnych kontekstowo (zgodnie z
kryteriami Działów / Grup zaznaczonymi w głównym oknie programu).
 
5. Możliwość wyszukiwania pracowników w wielu bazach po PESEL lub nazwisku
 
5.1. W oknie wyboru baz została dodana możliwość wywołania okna pozwalającego na wyszukiwanie zadanych wartości w wielu bazach danych jednocześnie - szczególnie przydatne dla biur rachunkowych,
gdzie tych baz może być bardzo dużo. W pierwszej wersji istnieje możliwość wyszukiwania pracowników z modułu Kadry i Płace po nazwisku, imieniu oraz numerze PESEL.

 

Pozostałe moduły
 
1. Rozbudowany moduł E-Deklaracji
 
1.1, Zapisane formularze są powiązane teraz z przygotowanymi e-deklaracjami do wysłania oraz z wysłanymi E-Deklaracjami.
1.2. Dodany automatyczny zapis formularza po wysłaniu E-Deklaracji lub po przygotowaniu E-Deklaracji do wysłania i powiązanie zapisanego formularza z wysłaną lub przygotowaną do wysłania E-Deklaracja.
1.3. Przy wysłaniu przygotowanej E-Deklaracji wysłana deklaracja jest wiązana z zapisanym formularzem.
1.4. Dzięki pkt.5.1.1, pkt.5.1.2 i pkt.5.1.3 w kartotekach przygotowanych EDeklaracji do wysłania oraz wysłanych E-Deklaracjach jest możliwość podglądu formularza deklaracji
1.5. Dzięki pkt.5.1.1, pkt.5.1.2 i pkt.5.1.3 w kartotece zapisanych formularzy deklaracji dodana jest informacja, czy dany formularz został już przygotowany do wysłania, wysłany i czy poprawnie pobrano UPO.
1.6. W kartotece wysłanych E-Deklaracji dodana jest kolumna status, która informuje o ostatnim otrzymanym statusie z serwera MF. Zatem po wysłaniu będzie to 301 z opisem, po poprawnym pobraniu UPO będzie to 200
z opisem, a przy jakimkolwiek błędzie będzie to status tego błędu
 
2. Formularze PIT-8C (8) i IFT-1/IFT-1R (13) wraz z obsługą w E-Deklaracjach
 
3. Usprawnienie obsługi ewidencji przebiegu pojazdów w Delegacjach
 
3.1. Dodane zapytanie, czy wprowadzać trasę powrotną i w przypadku zgody użytkownika automatyczne otwarcie okna dodawania ewidencji przebiegu dla trasy powrotnej z odpowiednio ustawionymi danymi w otwieranym oknie
3.2. Dodane podpowiedzi daty i pojazdu przy wprowadzaniu kolejnego dokumentu ewidencji przebiegu na podstawie poprzednio wprowadzonego dokumentu
3.3. Dodana podpowiedź celu wyjazdu na podstawie wybranej trasy - podpowiadany jest ostatni cel wyjazdu dla danej trasy istniejący w systemie.

Kadry i Płace Infor System 12.56 r151130 - lista zmian (02-12-2015 r.)

Pobierz
UWAGA! 
Przypominamy, że wersja jest płatna w stosunku do wersji 12 na zasadach update (50% ceny aktualizacji). Użytkownicy posiadający starsze wersje niż 12 będą mogli dokonać zakupu programu w cenie aktualizacji.

Użytkownikom, którzy zakupili oprogramowanie w dniach: 01.06.2015 do 27.07.2015 roku, przysługuje bezpłatna wymiana licencji do najnowszej wersji Infor System 12.50.

Dla klientów, którzy pracują na ”Środkach Trwałych”oraz "Delegacjach" wymiana licencji z wersji 12.0 na 12.50 będzie bezpłatna. Przy zamówieniu prosimy dodać w uwagach komentarz: "wymiana".

 

 
Oprogramowanie Infor System 12 jest gotowe do zmian podatkowych w 2015 roku. 

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 • poprawiono literówkę przy komunikacie pojawiającym się przy testowym odtwarzaniu bazy danych z kopii,
 • zmodyfikowano możliwość wczytywania wyciągów bankowych poprzez powiększenie NUMER_RACHUNKU w tabeli @WYCIAGI_WYCIAG,

 

 

Kadry i Płace Infor System 12.50 - lista zmian (28-07-2015 r.) 

   
 
 
Lista modyfikacji
 
System
Automatyczne tworzenie kopii zapasowych - jeszcze większe bezpieczeństwo danych w programie Infor System. W generacji 12.50 programu Infor System dodano mechanizm automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa bazy danych przy zamykaniu programu. Wykonywanie kopii zapasowych plików, które zawierają dane zabezpiecza je przed trwałą utratą lub uszkodzeniem. Użytkownik sam dokonuje wyboru, czy chce tworzyć kopie bezpieczeństwa bazy, w której pracuje, czy nie.
 
 
Kadry i Płace
 • Przyspieszenie liczenia listy płac. Wprowadzono mechanizmy, które optymalizują przeliczania formuł obliczeniowych dzięki czemu uzyskaliśmy znaczny wzrost szybkości obliczeń na liście płac.
 • Opracowano wydruk: Skierowania na badania (wstępne / okresowe), z wykorzystaniem nowego wzorca obowiązującego od kwietnia 2015 roku.
 • Opracowano wydruk: Kartoteki pracownika. Wydruk zawiera główne dane o osobach zapisane w oknie ‘Pracownicy’

 

Kadry i Płace Infor System 16.20 r160615 na 2016 rok - lista zmian (27-06-2016 r.)

Pobierz

 

UWAGA! 
Aktualizacja jest płatna dla użytkowników  wersji 12.58  i starszych.
 
Oprogramowanie Infor System 16 jest gotowe do zmian podatkowych w 2016 roku.

 

Aktualizacja: Kadry i Płace Infor System 16

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 3 stanowiska (aktualizacja): cena dla Użytkowników wersji 12.00 i 12.50

350,00 zł

Zamawiam

1 firma / 3 stanowiska (aktualizacja): cena dla Użytkowników wersji 11.00 i wcześniejszych

450,00 zł Zamawiam

1 firma/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

120,00 zł Zamawiam

biuro rachunkowe bez limitu firm / 3 stanowiska (aktualizacja): cena dla Użytkowników generacji 12.00 i 12.50

580,00 zł

Zamawiam

biuro rachunkowe bez limitu firm / 3 stanowiska (aktualizacja): cena dla Użytkowników generacji 11.00 i wcześniejszych

680,00 zł Zamawiam

biuro rachunkowe bez limitu firm/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

200,00 zł Zamawiam

 

 

Lista modyfikacji:

 

 • przywrócono możliwość dodawana pracownika na czystej bazie danych
 • poprawiono procedurę obliczania czasu pracy pracowników oraz obliczeń w urlopach

 

 

Kadry i Płace Infor System 16.17 r160418 na 2016 rok - lista zmian (19-04-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

Kadry i Płace:
 

 • Poprawiono otwieranie kartoteki pracowników w przypadku dodania nowego pracownika jako zleceniobiorca z kodem ubezpieczenia 0411

 

 

Kadry i Płace Infor System 16.16 r160407 - lista zmian (14-04-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

 • Dodano nowy wzór umowy o pracę obowiązujący od 22.02.2016, z zachowaniem możliwości drukowani umowy o pracę na poprzednim wzorcu umowy
 • Ograniczono typy dostępnych umów o pracę po 2/2016 do: na okres próbny / czas nieokreślony / czas określony
 • Umożliwiono zarejestrowanie umowy o pracę na czas określony bez wypełnienia dat w polach: "Data od:" oraz "Data do:"
 • Wprowadzono nowe pola w oknie "umów o pracę" w zakładce "Dane dodatkowe", które są konieczne dla umów o pracę na czas określony niepodlegających limitowaniu co do ilości i długości tych umów W polu "Rodzaj przyczyny uzasadniającej umowę na czas określony:" znajdują się przyczyny przewidziane przepisami prawa dla takich sytuacji
 • Dla nieobecności „Monitor - opieka nad dzieckiem” wprowadzono opcjonalnie możliwość rozliczania jej godzinowo albo dziennie. Zaznaczenie sposobu rozliczania znajduje się w oknie „Urlopy”, razem z polami analizującymi stany wykorzystania tej nieobecności w dniach i godzinach

 

 

Kadry i Płace Infor System 16.15 r160330 - lista zmian (01-04-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

 

 • Przywrócono możliwość otwarcia okna "Umowa o pracę"

 

 

Kadry i Płace Infor System 16.14 r160324 - lista zmian (29-03-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:
 

 • NOWOŚĆ - dodano możliwość przenoszenia danych z poprzedniej wersji deklaracji: VAT-7, VAT-7D, VAT-7K,
 • w oknie wyboru tablicy kursowej dodano możliwość otwarcia całego słownika kursów walut,

 

Kadry i Płace:
 

 • Dodano nowy wzór umowy o pracę
 • Poprawiono wyświetlanie listy pracowników z poprzedniego miesiąca, czasami nieprawidłowo wyświetlały się pozycje dodanych i usuniętych pracowników
 • Poprawiono raport nieobecności, w którym nie zawsze pojawiały się wprowadzone nieobecności
 • Poprawiono generowanie raportu Kartoteki pracowników

 

 

 

Kadry i Płace Infor System 16.13 r160317 - lista zmian (18-03-2016 r.)

 

 

Lista modyfikacji:

 

System:
 

 • NOWOŚĆ - dodano możliwość przenoszenia danych z poprzedniej wersji deklaracji: VAT-7, VAT-7D, VAT-7K,
 • w oknie wyboru tablicy kursowej dodano możliwość otwarcia całego słownika kursów walut,

 

Kadry i Płace:

 • Poprawiono błąd przy generowaniu raportu Kartoteki pracowników.

 

 

Kadry i Płace Infor System 16.09 r160211 - lista zmian (15-02-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

 • Usprawniono przenoszenie pracowników z umów cywilno-prawnych do PŁATNIKA.
Kadry i Płace Infor System 16.08 r160209

Lista modyfikacji:

 

 • Usprawniono rozmieszczenie pól i przycisków w oknie umów cywilno – prawnych,
 • dodano kolejną zmienną finansową obowiązującą od 01.01.2016 r. - „Podstawa zdrowotna właściciel”,
 • poprawiono odświeżanie danych pracownika na raporcie czasu pracy,
 • usprawniono odświeżanie umów cywilno – prawnych po zmianie rachunku,
 • poprawiono eksport do Płatnika – podwójne wpisy podstawy ZUS właścicieli,
 • poprawiono zachowanie panelu adresów na niektórych dystrybucjach Linux.
   

 

Kadry i Płace Infor System 16.07 r160201 na 2016 rok - lista zmian (02-02-2016 r.)

 

 

Lista modyfikacji:

  

Kadry i Płace:

 

 • Poprawiono braki w wydruku Karta pracownika,
 • poprawiono generowanie Zaświadczenia o zarobkach,
 • poprawiono numerację umów oraz z samym oknem umów cywilno prawnych,
 • poprawiono wyświetlanie komunikatu o braku podstawy miesięcznej podczas liczenia listy płac,
 • poprawiono błędy przy odświeżaniu danych w oknie Menadżera list płac,
 • poprawiono Listy roczne, które mają wartości zerowe zamiast sum z poszczególnych list miesięcznych.


Delegacje:

 

 • Poprawiono możliwość wejścia w opcję Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Dokumenty.

 

 

Kadry i Płace Infor System 16.05 na 2016 rok - lista zmian (22-01-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

Kadry i Płace:
 

 • Poprawiono blokowanie kalendarza,
 • poprawiono obliczenia w deklaracji PIT-40 (pola 67 oraz 69, 72; 75),
 • poprawiono odświeżanie danych na kartach przychodów,
 • wprowadzono zmienne finansowe obowiązujące od 01.01.2016 r.,
 • poprawiono generowanie raportów wg aktualnej daty w przypadku, gdy dane przenoszone były z programu Płace (DOS),
 • poprawiono import danych z Płatnika do programu INFOR System,
 • zmieniono sposób obsługi kalendarzy pracownika,
 • wprowadzono numerowanie umów cywilnoprawnych.

 

 

Kadry i Płace Infor System 16.02 - lista zmian (17-12-2015 r.)

 

 

Lista modyfikacji:

 

 • składniki zmienne w czasie - w ramach większości dostępnych danych w module Kadr i Płac został wprowadzony mechanizm przechowywania wartości składników oraz pól kartoteki pracowników wpływających na obliczenia zachodzące w programie. Wybrane pola zostały oznaczone odpowiednim symbolem, a po ich aktywowaniu można zobaczyć w ramach jakiego okresu obowiązuje wskazana wartość. Wybranie symbolu/ikony klepsydry pozwala przejść do specjalnego okna, pozwalającego obejrzeć całą historię zmian wartości danego składnika/pola w czasie.
 • kontekstowa informacja o każdej wartości,
 • ikonka przy każdym polu zmiennym w czasie
 • zmiana daty programowej automatycznie wyświetla dane na dany dzień we wszystkich oknach,
 • zmiany w czasie ustawień płacowych,
 • globalne okna zarządzania wartościami w czasie

 

Kadry i Płace Infor System 12.16 r150908 - lista zmian (14-09-2015 r.)

Pobierz
UWAGA! 
Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 11 i starszych. Dla użytkowników wersji 12 jest bezpłatna. 
 
 
 
Kadry Płace Infor System 12.15 r150818 - lista zmian (21-08-2015 r.)
 

System

 

 • dodano obsługę komunikatów informacyjno – promocyjnych wyświetlanych bezpośrednio po uruchomieniu programu.

 

Kadry Płace Infor System 12.09 r150818 - lista zmian (19-05-2015 r.)
 
Lista modyfikacji
 
 • uaktualniono słownik odsetek o stawkę 8%,
 • w konfiguracji serwera poczty wychodzącej SMTP dodano obsługę konfiguracji z szyfrowaniem SSL. Poprawiono także opisy okna konfiguracji SMTP,
 

Kadry i Płace Infor System 12.07 r150330 - lista zmian (01-04-2015 r.)

 
Lista modyfikacji
 
- dodano obsługę deklaracji PIT-11 w wersji 22 i wysyłki jako e-Deklarację.
 

Kadry i Płace Infor System 12.01 - lista zmian (01-01-2015 r.)

 
Lista modyfikacji
 
1. Nowe wzory deklaracji
W najnowszej generacji programu dostosowano deklaracje do wzorów obowiązujących w 2015 roku: NIP-2 (10), NIP-8 (1), PIT-28 (18), PIT-28/A (15), PIT-28/B (13), PIT-O (20), PIT-D(24), PIT-37 (21), PIT-36 (21), PIT-36L (10), PIT-B (13), PIT-4R (5), PIT-8AR (4), PIT-11 (21), PIT-40 (20) i PIT-R (17) .
Deklaracje PIT-4R (5), PIT-8AR (4), PIT-11 (21), PIT-40 (20) i PIT-R (17) oraz CIT-8 (21) z załącznikami obsłużone w module e-Deklaracji.
 
2. E-Deklaracje zbiorcze
Zbiorcza wysyłka wielu e-deklaracji za pomocą jednego podpisu elektronicznego. Zarówno z jednej bazy (np. deklaracje placowe) jak i z wielu baz (np. biuro rachunkowe wysyłające deklaracje VAT-7).
Od 1 stycznia 2015 r. zmianie ulegają zasady wysyłki druków podatkowych PIT oraz VAT do Urzędu Skarbowego. Otóż każdy płatnik, zatrudniający powyżej 5 pracowników oraz każde biuro rachunkowe będzie mieć obowiązek wysyłania formularzy deklaracji podatkowych wyłącznie przez Internet. W związku z powyższym przygotowaliśmy program do przekazywania e-deklaracji PIT i VAT w formie zbiorczej wysyłki wielu deklaracji, za pomocą jednego podpisu elektronicznego. Wysyłka realizowana jest za pomocą zewnętrznego modułu "e-Deklaracje zbiorcze", do którego wymagane jest nabycie osobnej licencji. 
Moduł "e-Deklaracje zbiorcze dla firm" kosztuje 160 zł netto.
Moduł "e-Deklaracje zbiorcze dla biur rachunkowych" kosztuje 300 zł netto.
 
W module Deklaracji przyciski wysyłania i kartoteki e-deklaracji zastąpione zostały jednym przyciskiem E-Deklaracje z 4 dostępnymi opcjami:
– wysyłanie e-deklaracji 
działa tak jak do tej pory, a wiec wysyła e-deklaracje na podstawie aktywnego wypełnionego zestawu formularzy z okna deklaracji
– przygotowanie e-deklaracji – NOWOŚĆ 
przygotowuje e-deklaracje do wysłania na podstawie aktywnego wypełnionego zestawu formularzy z okna deklaracji – buduje XML i pozwala użytkownikowi wpisać co to za deklaracja, za kiedy, dodatkowy opis i identyfikator; tak zbudowana deklaracja do wysłania jest zapisywana w bazie danych w kartotece przygotowanych E-Deklaracji do wysłania
– przygotowane E-Deklaracje do wysłania – NOWOŚĆ 
wyświetla wszystkie przygotowane deklaracje do wysłania znajdujące w kartotece i pozwala masowo wysłać takie E-Deklaracje. Wysłane e-deklaracje usuwane są z tej kartoteki.
W tej opcji istnieje także możliwość wczytania przygotowanych deklaracji z jednego pliku XML oraz z katalogu zawierającego wiele plików XML. Wczytany XML zostaje oznaczony poprzez dodanie do nazwy pliku sufiksu "_Wczytany_dd-MM-yyyy".
Przy wczytywaniu z katalogu (kilka plików) nie wyświetlane jest okno z parametrami deklaracji – są one automatycznie pobierane z XML i zapisywane w bazie. Przy pojedynczym XML-u pobierane są tez z XML-a i podpowiadane, ale okno jest wyświetlone
– kartoteka wysłanych e-deklaracji 
działa tak jak do tej pory, a dodatkowo pozwala na masowe pobranie dokumentów UPO.
 
3. Możliwość ustalenia tematu i treści wiadomości e-mail wysyłanych raportów/wydruków
W konfiguracji udostępniono możliwość zmiany domyślnego tematu i treści wiadomości dla wysyłanych drogą elektroniczną raportów oraz wydruków.
 
4. Dodano daty świąt obowiązujących w 2015
Standardowy słownik świąt został uzupełniony o daty świąt państwowych obowiązujących w 2015. Słownik dostępny jest w Menu: ‘Dane / Słowniki / Słownik świąt’. Daty tych świąt są automatycznie uwzględniane w kalendarzach przypisanych pracownikowi oraz miejscach programu gdzie jest uwzględniany czas pracy.
 
5. Nowe kody tytułów ubezpieczeń obowiązujące od 01.01.2015.
Zmiany kodów tytułów ubezpieczeń dla członków rad nadzorczych – obowiązujące od 01.01.2015. 
 
6. Okno urlopów i obsługa naliczeń urlopów oraz innych nieobecności urlopowych
Okno służy do naliczania stanów urlopów w dniach i godzinach oaz ich rozliczania na podstawie wprowadzanych nieobecności.
Naliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego w dniach i godzinach następuje na podstawie stażów pracowniczych (historii zatrudnienia), szkoły, daty zatrudnienia oraz wymiaru etatu, a także stopnia niepełnosprawności.
Uwzględniane jest wskazanie daty przekroczenia stażu urlopowego uzasadniającego urlop uzupełniający.
Poza urlopem wypoczynkowym możliwe jest naliczania i rozliczanie: urlopów na żądanie, urlopu rehabilitacyjnego, urlopu naukowego, tzw. monitora – dnia opieki nad dzieckiem.
Na podstawie zarejestrowanych lub rejestrowanych godzin / dni nieobecności następuje odpowiednie obniżanie ilości poszczególnych kategorii urlopów do wykorzystania.
W przypadku rejestrowania typów nieobecności rozliczanych w oknie Urlopów program w oknie Absencji wskazuje aktualny stan do wykorzystania danej kategorii nieobecności.
 
7. Przenoszenie danych o STANOWISKU między umowami / aneksami a Danymi pracownika
Wprowadzono skutek zapisania Umowy o pracę albo Aneksu w zakresie treści pola 'Rodzaj pracy' (gdy w umowie / aneksie jest coś innego niż w oknie Dane pracownika) – taki, że wpisywane w umowie / aneksie zmieniane stanowisko zostanie przypisane pracownikowi w 'Danych pracownika'. Przypisanie poprzedzone jest komunikacie informującym o takiej zmianie.
 
8. Alarmy i przypomnienia o kończących się umowach o pracę, a także szkoleniach i badaniach. 
Alarm wyświetla się przy otwieraniu bazy, gdy w krótkiej perspektywie czasu ma nastąpić przekroczenia terminu ważności danej kategorii raportowanej.
 
9. Kalendarze dla właścicieli i zleceniobiorców.
Przygotowano domyślne kalendarze dla właścicieli i zleceniobiorców, z zerowymi wartościami czasu pracy. Kalendarze te są przypisywane osobom o tym Statusie.
 
10. Modyfikacje naliczanie czasu pracy – w oknie Czas pracy podsumowanie miesięczne
Czas pracy nie liczy się za okresy kiedy osoba nie jest pracownikiem – czyli: przed datą zatrudniania, WZGLĘDNIE kiedy pracownik nie ma daty zatrudnienia – po dacie zwolnienia.
 
11. Okno ‘Dodatkowe ustawienia’ w Menu: ‘Ustawienia’
Wprowadzono dodatkowe ustawienia płacowe, pierwszym z nich jest możliwość ustawienia zaokrąglania naliczenia wynagrodzenia za urlop ze składników zmiennych w wartości do 6 miejsc po przecinku.
 
12. Poprawiono obsługę Listy rocznej dostępnej w Menadżerze list płac
 
13. Zmieniono relacje miedzy wprowadzeniem nieobecności a czasem pracy (obecnością) w celu automatycznego przenoszenia danych i uwzględniania danych z wprowadzonych nieobecności.

14. Uwzględnianie zaokrągleń ekwiwalentów za pranie i składników, które są uwzględnianie tylko do wypłaty

15. Rozdzielenie liczenia podstaw chorobowej i wypadkowej od wcześniejszej Podstawy chorobowej i wypadkowej.

16. Modyfikacja wydruku umowy zlecenie przez uzupełnienie na wydruk umowy zlecenie adresu Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy
 
17. Modyfkowanie wzorców wydruku
Możliwość wydruku każdej tabeli według ustawionych opcji, które pozwalają na określenie poniższych parametrów:
– kolumn, jakie mają się znaleźć na wydruku,
– szerokości każdej z kolumn (określamy ważność danej kolumny w stosunku do innych kolumn),
– pozycji jaką dana kolumna ma mieć.
Dostępne są również parametry wydruku takie jak:
- nazwa wydruku, 
- orientacja strony,
- dzielenie wydruku na strony, kolorowania wierszy oraz prezentacja numeracji stron.
 

Kadry i Płace Infor System 11

Pobierz
UWAGA! 
Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 10 i starszych. 
 
1. Nowe wzory deklaracji podatkowych obowiązujących w 2014 - obsługiwane w formie wydruków oraz e-deklaracji 
– PIT-11 wersja 20,
– PIT-4R wersja 4,
– PIT-40 wersja 19,
– PIT-8AR wersja 3 (bez obsługi e-deklaracji) 
2. Nowe okno umowy o pracę 
Okno umożliwia zarządzanie umowami generowanym z wykorzystaniem programu. Dostępne jest z Menu: Dokumenty. Daje możliwość czytelnego i zestandaryzowanego zapisywania oraz przeglądanie przygotowany umów o pracę. Zapisane dane mogą zostać użyte w opracowywanych raportach. Do nowego okna mogą zostać zaczytane umowy przygotowanie w starym oknie. Dane w  poszczególnych polach są podpowiadane z informacji zapisanych już w programie.
3. Możliwością generowania aneksów oraz porozumień zmieniających do umów o pracę
W nowych oknie ‘Umów o pracę’ (Menu: Dokumenty) znajduje się zakładka ‘Aneksy’ umożliwiające przygotowywanie do wskazanych umów o pracę Aneksów oraz Porozumień zmieniających. 
4. Raporty dotyczące umów o pracę zarejestrowanych w programie 
W menu: Raporty przygotowano następujące raporty dotyczące umów o pracę:
'Aktywne umowy' - drukuje dla aktywnych grup pracowników raport o umowach o pracę które są aktywne w dacie programowej sporządzenia raportu.
'Historia umów' - drukuje dla aktywnych grup pracowników względnie dla aktywnego pracownika. Raport o kolejnych umowach o pracę które są przypisane do grupy lub pracownika - od najstarczej do najnowszej.
'Umowy - czas nieokreślony' - raport dla aktywnej grupy, z aktywnymi umowami na czas nieokreślony. 
'Umowy - czas określony' - raport dla aktywnej grupy, z wszystkimi umowami na czas określony, przypisanymi do grupy aktywnej pracowników.
'Umowy - czas określony w roku' - raport dla aktywnej grupy, z umowami na czas określony, ktore obowiązują w roku zgodnym z datą programową.
‘Umowy - okres próbny' - raport dla aktywnej grupy, z wszystkimi umowami na okres próbny, przypisanymi do grupy aktywnej pracowników.
'Umowy - okres próbny w roku' - raport dla aktywnej grupy, z umowami na okres próbny, które obowiązują w roku zgodnym z datą programową 
5. Dodano obsługę wyjątku przy liczeniu podstaw do zasiłków chorobowych dotyczącego zmiany wymiaru etatu pracownika 
W przypadku stwierdzenia przez program, że w ilości miesięcy uwzględnianej przy liczeniu podstaw do zasiłków chorobowych (standardowo 12 miesięcy) nastąpiła zamiana wymiaru etatu pracownika (sprawdzenie są dane w listach płac dotyczące wymiaru etatu), program informuje w trakcie naliczania płac o stwierdzonej zmianie wymiaru etatu i zadaje pytanie – czy do dalszego liczenia podstawy wynagrodzenia / zasiłku chorobowego uwzględniać miesiące po zmianie 17wymiaru etatu. Program sugeruje odpowiedź by uwzględniać miesiące po zmianie etatu. Na podstawie udzielonej odpowiedzi uwzględniane są wartości ze składnika ‘Do średniej chorobowej’ za wskazaną ilość miesięcy i na tej podstawie naliczana jest wartość składnika ‘Podstawa miesięczna’ , z której liczone są składniki ‘Wynagrodzenie chorobowe’ oraz ‘Zasiłki chorobowe’.
6. Dodano daty świąt obowiązujących w 2014
Standardowy słownik świąt został uzupełniony o daty świąt państwowych obowiązujących w 2014. 
Słownik dostępny jest w Menu: ‘Dane / Słowniki / Słownik świąt’. Daty tych świąt są automatycznie uwzględniane w kalendarzach przypisanych pracownikowi oraz miejscach programu gdzie jest uwzględniany czas pracy. 
7. Dodano nowe kody ZUS dla nieobecności obowiązujące od 11/2013 zgodne z programem Płatnika wersja 9
Nowe kody są dostępne w słowniku ‘Typów nieobecności’. Nowe kody można przypisać w oknie ‘Absencje’ wpisując nowe absencje lub edytując wcześniej wpisane absencje. Program automatycznie nie aktualizuje wcześniej wpisanych nieobecności.Zarówno Typy nieobecności z nowymi kodami ZUS, jak i ze starymi kodami ZUS zostały oznaczone, przez podanie w polu wyboru ‘Typu nieobecności’ okresu, w jakim mogą być wykorzystywane.
Wykaz ‘Typów absencji’ z nowymi kodami: 
Urlop macierzyński dodatkowy 100% - nowy Kod ZUS - 325 (dotychczasowy Kod ZUS 311)
Urlop macierzyński dodatkowy 80% - nowy Kod ZUS - 325 (dotychczasowy Kod ZUS 311)
Urlop rodzicielski 60% - nowy Kod ZUS - 319 (dotychczasowy Kod ZUS 311)
Urlop rodzicielski 80% - nowy Kod ZUS - 319 (dotychczasowy Kod ZUS 311)
Urlop ojcowski - nowy Kod ZUS - 327 (dotychczasowy Kod ZUS 311)
8. Modyfikacje wydruków zaświadczenia o zarobkach.
Wstecz