icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Księga Przychodów i Rozchodów 2


Księga Przychodów i Rozchodów 2.27.00 - lista zmian (22.12.2023r.)

UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla Użytkowników wersji 2.26.x i starszych. 

Aktualizacja: Księga Przychodów i Rozchodów 2.27
2024 (wersja dla biur rachunkowych)
Cena netto Zamów
wiele firm/ 3 stanowiska 400,00 zł basket

- poprawiono liczenie 12% podatku od początku roku
- poprawiono generowanie plików JPK_V7M/K (2) za 2022 rok
- dodano nowe stawki ryczałtu w 2022 roku
- zmieniono wydruk ewidencji ryczałtu
- dodano procedury WSTO_EE, IED oraz usunięto SW, EE, MPP
- poprawiono zapis do ryczałtu poprzez ewidencję VAT
- wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy
- poprawiono wyświetlanie tabeli z księgi
- wybór stawki ryczałtu przy imporcie z Fakturowania/Magazynu
- usunięto błąd '3265' przy generowaniu pliku JPK
- usunięto błąd przy wydruku ewidencji ryczałtu za 2022 rok
- usunięto błąd przy generowaniu korekt do pliku JPK za lata 2020 i 2021
- poprawiono generowanie deklaracji PIT-5
- dodano zakupy ze stawką 0% w plikach JPK
- dodano sprzedaż 0%_kraj w plikach JPK
- poprawiono pole "Wariant Formularza Deklaracji" na 16 w pliku JPK_V7K (2)
- umożliwiono wpisanie w polu 61 w części deklaracyjnej rodzaju przyszłego zobowiązania podatkowego
- poprawiono zestawienie ryczałtu (dla stawki 5,5%) - miesięczne, kwartalne i roczne
- uzupełniono kody krajów
- dodano raport - Księga wynik roczny z podziałem na kolumny
- umożliwiono stosowanie stawki podatku 12% już od rozliczeń za miesiąc czerwiec
- podpowiadanie kwoty do przeniesienia z poprzedniego miesiąca
- poprawiono generowanie raportów z ryczałtu za 2021 rok