Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak rozumiem

Magazyn i Faktury PRO

Magazyn i Faktury PRO 9.4.19.24 - lista zmian (30.04.2020 r.)

Pobierz

Aktualizacja: Magazyn i Faktury PRO 9.4

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 1 stanowisko

110,00 zł

Zamawiam

1 firma / 5 stanowisk

175,00 zł

Zamawiam

3 firmy / 1 stanowisko 200,00 zł Zamawiam
10 firm / 5 stanowisk 400,00 zł Zamawiam

UWAGA! Aktualizacja jest bezpłatna dla Użytkowników wersji 9.4.x.x i 9.2.x.x., w okresie ważności aktualnie posiadanej licencji do programu. Użytkownicy, którym licencja do programu wygasła lub korzystają z wersji starszych niż 9.2.x.x aktualizacja jest płatna.

 
 
Lista zmian:

Nowości:
 
1. Obsługa protokołu Elzab dla drukarek fiskalnych Elzab:
 
a) Możliwość wydruku na drukarce fiskalnej Elzab na protokole Elzab poniższych dokumentów:
- paragonu fiskalnego,
- faktury fiskalnej,
- paragonu fiskalnego + faktury niefiskalnej,
- faktury niefiskalnej.
 
b) Modele drukarek Elzab online, obsługujace protokół Elzab:
- Mera Online
- Cube Online
- Zeta Online
- DF-6 Online
 
c) Modele drukarek Elzab offline, obsługujace protokół Elzab: 
- Mera TE FV
- Mera + TE FV
- Zeta
- D10
 
2. Obsługa protokołu Novitus dla drukarek fiskalnych Novitus.
 
a) Możliwość wydruku na drukarce fiskalnej Novitus na protokole Novitus poniższych dokumentów:
- paragonu fiskalnego,
- faktury fiskalnej,
- paragonu fiskalnego + faktury niefiskalnej,
- faktury niefiskalnej.
 
3. Weryfikacja kontrahentów na Białej Liście pod kątem:
 
a) Czynny podatnik,
 
b) Numer rachunku bankowego.
 

Magazyn i Faktury PRO 9.4.19.17 - lista zmian (30.12.2019 r.)

 
Nowości
 
1. Dodano pole BDO w oknie Dane firmy, w którym można wprowadzić numer, pod którym zarejestrowano firmę w Bazie Danych Odpadowych.
 
2. Wydruk numeru BDO na dokumentach sprzedaży w danych sprzedawcy, pod numerem Regon.
 

Magazyn i Faktury PRO 9.4.19.16 - lista zmian (23.12.2019 r.)


Lista zmian:
 
 
1. Nr NIP nabywcy na wydruku paragonu, gdy ma być w przyszłosci wystawiona do niego faktura.
Dodano obsługę protokołu Posnet dla drukarek fiskalnych Posnet, który umożliwia drukowanie paragonów z numerem NIP nabywcy. Aktualnie dostępny protokół Thermal nie drukuje paragonów z NIP nabywcy. 

2. Nowy plik JPK FA w wersji 3, obowiązujący od grudnia 2019 r.

3. Przywrócono możliwość wystawienia Faktury zaliczkowej końcowej o wartości = 0 zł.
 

Magazyn i Faktury PRO 9.4.19.10 - lista zmian (16.09.2019 r.) 


1. Obsługa Mechanizmu podzielonej płatności – obowiązywanie od 01-11-2019 r.
Od 1 listopada 2019 r. wchodzi obowiązek drukowania na fakturach dopisku „Mechanizm podzielonej płatności”. Wymóg zamieszczenia przedmiotowej informacji będzie dotyczył wyłącznie faktur dokumentujących transakcje dokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z nich płatności, przekracza 15.000 zł (brutto) lub równowartość tej kwoty i obejmujących towary lub usługi wymienione w dodawanym do ustawy o VAT załączniku nr 15 np. stal, elektronika itp.
Poniżej rodzaje dokumentów, przy których będzie się drukować dopisek:
- Faktura;
- Fv zaliczkowa i końcowa;
- Fv proforma;
- Zamówienie od odbiorcy;
- Fv WDT;
- Fv Eksportowa.
Sposób działania przy wystawianiu dokumentu:
W wystawianym dokumencie w polu "Typ faktury" należy wskazać z listy opcję „Mechanizm podzielonej płatności”, gdy zajdzie taka potrzeba. Wówczas pod tytułem dokumentu wydrukuje się dopisek "Mechanizm pozdzielonej płatności".
 

Magazyn i Faktury PRO 9.4.19.9 - lista zmian (10.09.2019 r.)

Lista zmian:
 
1. Zmodyfikowano wydruk Faktury zaliczkowej w obcej walucie.
 
2. Udostępniono funkcję dodawania załączników w postaci plików w dowolnym formacie do kartoteki kontrahenta (np. umowy handlowe), towarów (np. zdjęcia produktów, certyfikaty), usług oraz każdego wystawionego dokumentu (np. zamówienia).
Aby korzystać z tej funkcjonalności, należy mieć aktywny dostęp do płatnego modułu E-Archiwizator PRO. Dodawanie plików odbywa się w zakładce Załączniki w oknach słowników kontrahentów, towarów, usług oraz w kartotekach wystawionych dokumentów zakupu i sprzedaży.

 

Magazyn i Faktury PRO 9.4.19.8 - lista zmian (19.07.2019 r.)


Lista zmian:

 
1. Nowy plik JPK FA w wersji 2, obowiązujący od lipca 2019 r.

2. Domyślny rachunek bankowy sprzedawcy na dokument sprzedaży, przypisany do kontrahenta.

3. Fv zaliczka i Fv końcowa w wersji odwrotne obciążenie.
 

 

Magazyn i Faktury PRO 9.4.19.5 - lista zmian (11.02.2019 r.)

 
Lista zmian:
1. Poprawiono wydruk Noty korygującej po edycji dokumentu.

2. Przywrócono wyświetlanie komunikatu o przekroczeniu stanów minimalnych towarów.
 
3. Podczas wystawiania dokumentów sprzedaży, nie będą wyświetlane towary/usługi przypisane do grupy Nieaktywne.
 
4. Przywrócono drukowanie opisu skróconego w dokumentach RW/PW.

5. Zoptymalizowano prędkość wyświetlania okien zawierających dużą ilość danych oraz wyszukiwanie. W związku z tym dodano dwie opcje do włączenia w oknie Konfiguracji:
- "Ograniczenie ilości wyników na liście wyszukiwania towarów"
Użytkownik może ograniczyć ilość asortymentu wyświetlanego w oknie słownika towarów do dowolnej liczby. Wyszukiwanie będzie realizowane w całym słowniku.
- "Lista wyszukiwania towarów bez ilości i cen"
Zaznaczenie tej opcji powinno sprawić najszybsze wyszukiwanie. Nie będą sprawdzane stany magazynowe ani ceny.

6. Zmodyfikowano wystawianie faktury korygującej dla przypadku, w którym jeden towar jest zwracany/zerowany, a następnie wybierany nowy/inny ze słownika.
 

Magazyn i Faktury PRO 9.4.19.3 - lista zmian (07.01.2019 r.)
 

Lista zmian:

1. Wprowadzenie dla wszystkich użytkowników ‘Polityki haseł’ w celu wzmocnienia zabezpieczenia danych osobowych w programie – przez możliwość ustawiania okresów obowiązkowej zmiany hasła, okresów uprzedniego przypominania o zbliżającym się okresie zmiany hasła,  ilości ostatnich hasłem których nie można powtarzać. Definiowanie w Menu System /Ochrona w oknie ‘Zarządzanie użytkownikami’.

2. Możliwość przypisywania baz do użytkowników systemu. Definiowanie w Menu System /Ochrona w oknie ‘Zarządzanie użytkownikami’, zakładka Prawa dostępu.
Funkcjonalność przydatna, gdy w systemie utworzono wiele baz danych.

3. Anonimizacja danych osobowych kontrahentów
Funkcja służy do uniemożliwienia identyfikacji danych kontrahenta, zgromadzonych w słowniku kontrahentów oraz na dokumentach z nim powiązanych. Proces ten jest nieodwracalny.
W słowniku kontrahenta znikną dane adresowe, nazwa firmy zostanie zastąpiona nazwą Anonimowy, a nr nip będzie xxx-xxx-xx-xx. Wystawione dokumenty na zanonimizowanego kontrahenta zostaną zachowane w bazie, jedynie jego dane będą zmienione.

 

Magazyn i Faktury PRO 9.4.19.1 - lista zmian (29.11.2018 r.) 

 

Lista zmian:

 

1. Zapamiętywanie szerokości kolumn w najważniejszych oknach po ponownym ich otwarciu i uruchomieniu programu

2. Nota obciążeniowa (dostępna w wersji Magazyn i Faktury PRO Plus)
Nowy dokument w menu Sprzedaży, który wystawiany jest na kontrahenta za np. odsetki wynikające z wystawionej noty odsetkowej lub dla innych przypadków, dla których nie nalicza się podatku VAT.

3. Dane firmy - pole "Kraj"
W oknie "Dane firmy" w zakładce "Adres", dodano pole „Kraj”, którego zawartość będzie prezentowana na wydrukach dokumentów sprzedaży, w danych Sprzedawcy.

4. Drukuj dodatkowy tekst pod danymi Sprzedawcy (dostępna w wersji Magazyn i Faktury PRO Plus)
Pole tekstowe (max.do 100 znaków), którego zawartość będzie prezentowana na wydrukach wszystkich dokumentów sprzedaży, pod danymi Sprzedawcy.
Treść można wprowadzić w menu Konfiguracja/Wydruki/Drukuj dodatkowy tekst pod danymi sprzedawcy.

5. Nowa kolumna Wystawił w oknie "Przegląd sprzedaży"
Wyświetla imię i nazwisko osoby, która wystawiła dokument. Umożliwia również sortowanie wg danych wystawiającego.

6. Domyślna ilość na dokument sprzedaży
W Słowniku towarów w zakładce "Sprzedaż" dodano pole „Domyślna ilość na dokument sprzedaży". Zdefiniowana w nim ilość pojawi się automatycznie na dokumencie sprzedaży po wybraniu tego towaru.

7. Zmodyfikowano pobieranie danych kontrahentów z GUS
Podczas pobierania danych kontrahentów z GUS, których numer NIP jest wspólny dla wielu działalności gospodarczych, dodano możliwość wskazania tych danych firmy, które mają zostać zapisane w Słowniku kontrahentów.

8. W oknach wystawiania dokumentów dodano opcję wywoływania słownika Form zapłat, aby można było dodać nową formę, która po zapisaniu automatycznie ustawi się w polu Forma płatności. [F,F+,M,M+]

9. Zmodyfikowano sposób nazewnictwa plików JPK_Fa, JPK_Mag, JPK_VAT

10. Zmodyfikowano wygląd okna "Inwentaryzacji"

11. Współpraca z modułem E-Archiwizator PRO
E-Archiwizator PRO jest programem umożliwiającym wysyłanie i przechowywanie w chmurze kopii zapasowych baz danych, pochodzących z programów Biznesmen PRO. Szczegółowy opis - więcej
 

 

Magazyn i Faktury PRO 9.4.0.13 - lista zmian (19.09.2018 r.)

 

Lista zmian:

1. Zmodyfikowano generowanie pliku JPK_FA.


Magazyn i Faktury PRO 9.4.0.11 - lista zmian (10.07.2018 r.)
 

Lista zmian:
 
1. Generowanie pliku JPK_MAG. 
 
2. Zwiększono pole dodatkowego opisu do 1000 znaków, które drukuje się na dokumentach sprzedaży. Dostępne jest w oknie Konfiguracja/Wydruki, pole „Drukuj dodatkowy tekst na dok.sprzedazy”.
 
3. Rozbudowano Słownik kontrahentów o zakładkę RODO, która umożliwia ewidencjonowanie poniższych informacji:
a) Data pierwszego wprowadzenia kontrahenta do bazy,
b) Nazwa użytkownika, który dodał nowego kontrahenta,
c) Pole tekstowe "Źródła danych",
d) Możliwość zaznaczania czy kontrahent wyraził zgodę lub sprzeciw na poniższe działania:
- Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
- Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych poprzez kontakt telefoniczny,
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
- Sprzeciw do przetwarzania danych.
e) Tabelka "Odbiorcy danych", zawierająca poniższe informacje:
- Nazwa odbiorcy danych,
- Data udostępnienia,
- Zakres udostępnienia.
 
4. Dodano wydruk – Informacje o ochronie danych osobowych.
 
5. Dodano dokument PZ - Przyjęcie Zewnętrzne. 
 

Magazyn i Faktury PRO 9.4.0.9 - lista zmian (15.05.2018 r.)

 
Lista zmian:

1. Możliwość fiskalizowania Faktur VAT Marża na drukarkach fiskalnych.
2. W Fakturze zaliczkowej udostepniono opcje "Pobierz z GUS" i "Informator".
3. Rozszerzono listę portów COM od 1 do 15 w oknie Drukarki fiskalne.
 

Magazyn i Faktury PRO 9.4.0.6 - lista zmian (30.01.2018 r.)

 

Lista zmian:

 

1. Zaktualizowano generowanie pliku JPK_VAT w wersji 3 za okresy rozliczeniowe 2018 roku,

 

2. Zmieniono sposób obliczania opłaty na Fundusz Promocji Owoców i Warzyw podczas wystawiania Faktur RR. 

 

Magazyn i Faktury PRO 9.4.0.4 - lista zmian (19.01.2018 r.)

 

Lista zmian:

1. Uproszczono proces generowania plików JPK VAT i JPK FA.

2. Przy generowaniu JPK dodano nowy okres "Grudzień poprzedni rok". 

 

Magazyn i Faktury PRO 9.4.0.3 - lista zmian (21.11.2017 r.)

 
Lista nowości:
 
1. Umożliwiono generowanie pliku JPK_VAT. 
Plik zapisuje się w folderze C:/Program Data/BiznesmenPRO/Magazyn/Export. 
2. Dodano możliwość wprowadzenia innego płatnika, niż odbiorca i nabywca. 
Funkcja dostępna jest pod przyciskiem "Inny płatnik" w wystawianym dokumencie, część Kontrahent. Po wprowadzeniu Innego płatnika, na wydruku dokumentu sprzedaży będą widoczne pełne dane Płatnika.
 
3. Przeniesiono funkcję "Inny odbiorca niż nabywca" z zakładki Dokument do głównego okna wystawianego dokumentu, obok przycisku "Słownik kontrahentów".
Skrót do opcji dostępny jest pod przyciskiem "Inny odbiorca" w wystawianym dokumencie, część Kontrahent.

4. Okno Przegląd sprzedaży:
- wyświetlanie pełnych danych Innego odbiorcy oraz Innego płatnika
(nazwa firmy i jej adres).
- umożliwiono wyszukiwanie dokumentów sprzedaży wystawionych na innych odbiorców i innych płatników. Po wprowadzeniu danych kontrahenta system wyświetli wszystkie dokumenty, w których występował on w różnej roli odbiorcy/nabywcy/płatnika.

5. We wszystkich kartotekach wystawionych dokumentów umożliwiono wyszukiwanie wg numerów dokumentów oraz ich wartości brutto.

6. Okno wystawianego dokumentu:
- Zlikwidowano zakładkę "Dokument", a jej zawartość wyświetlana jest w zakładce Transport/Płatności
, dzięki czemu, w oknie głównym widoczne są istotne dane dot. wystawianego dokumentu.
- W zakładce "Opis" dodano funkcję zapamiętującą wprowadzane treści w nowym Słowniku opisów, dzięki czemu można je ponownie użyć podczas wystawiania kolejnych dokumentów, zmodyfikować lub usunąć. Opisy, które nie zostaną wprowadzone bezpośrednio do Słownika opisów, nie będą w nim zapisywane.

7. Zbiorczy wydruk dokumentów sprzedaży.
Umożliwiono zbiorcze drukowanie wielu wystawionych dokumentów widocznych w oknie Przegląd sprzedaży. Zaznaczenie wielu dokumentów do wydruku odbywa się poprzez wciśnięcie klawisza CTRL oraz wskazanie ich na liście (kliknięcie). Aby je wydrukować klikamy w opcję Drukuj dokument w prawym panelu.

8. Uwzględnianie w raportach innego odbiorcy i innego nabywcy.
9. Drukowanie w tytule faktury korygującej informacji o typie korygowanego dokumentu np. odwrotne obciążenie, samofakturowanie.

10. Okno "Wybierz zamiennik"
- dodano kolumny "Cena sprzedaży netto/brutto".
- umożliwiono wywoływanie okna "Dostawy", w celu sprawdzania dostaw dla zamienników.

11. Nowy raport "Zysk z transakcji".
Pokazuje łączny zysk z wystawionych dokumentów sprzedaży w określonym przedziale czasowym, wraz z wykazem zysku z poszczególnych pozycji towarowych i usługowych, znajdujących się na jednym lub wielu dokumentach.

12. Raport o nierozliczonych płatnościach - zakupy.
W raporcie dodano kolumnę „Nr faktury dostawcy".

13. Domyślne formy płatności dla dokumentów zakupu w słowniku kontrahentów.
W zakładce Dodatkowe dane w Słowniku kontrahentów dodano możliwość przypisywania domyślnej formy płatności dla dokumentów zakupu. Wskazana forma płatności będzie podpowiadana podczas wprowadzania dokumentu zakupu.

14. Wydruk dokumentów sprzedaży z informacją o zaległościach na dzień jego wystawienia.
Funkcję można aktywować wchodząc w menu Konfiguracja/Wydruki/zakładka Inne, poprzez zaznaczenie opcji "Drukuj informację o zaległościach na dok.sprzedaży".

15. Zamówienia do dostawcy - dodano pole Data realizacji.

16. Rabat globalny dla kontrahenta.

Wprowadzany poprzez przypisanie promocji dla kontrahenta, w których można ustalić rabat globalny. 

17. Dodatkowy opis przy towarze widoczny na wydruku dokumentów sprzedaży.
W słowniku towarów dodano nowe pole pt. „Drukuj opis na dokumencie sprzedaży”, którego zawartość będzie widoczna na wydruku dokumentu sprzedaży w kolumnie Nazwa/indeks/PKWiU pod nazwą główną towaru.
 
18. Nowy wydruk Faktury RR z informacją o odliczeniu 0,1% na Fundusz Promocji Owoców i Warzyw.

19. Nowy raport - Zestawienie wpłat na Fundusz Promocji Owoców i Warzyw.

20. Grupowanie na wydrukach dokumentów sprzedaży do jednej pozycji tego samego towaru, w tej samej cenie, jeśli wielokrotnie go wprowadzono na dokumencie.
 

 

Magazyn i Faktury PRO 9.2.4.9 - lista zmian (15.05.2018 r.)

Pobierz

UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 9.0.x.x oraz starszych. Bezpłatnie mogą ją zainstalować użytkownicy wersji 9.2.x.x. 

 

Magazyn i Faktury PRO 9.2.0.10 - lista zmian (25.04.2017 r.)

 

Lista zmian:

 
1. Generowanie pliku JPK_Fa zawierającego wystawione dokumenty sprzedaży
Plik zapisuje się w folderze C:/Program Data/BiznesmenPRO/Magazyn/Export.
Możliwa jest również jego wysyłka do organów podatkowych lub kontroli skarbowej, przy wykorzystaniu dwóch systemów zewnętrznych:
- Klient JPK - dostępny bezpłatnie na stronach Ministerstwa Finansów,
- Zbiorcze e-Deklaracje i JPK - wpełni automatyczny, płatny, dostępny na naszych stronach.
 
2. W oknie Dane firmy dodano pole Kod urzędu (JPK)
Jest ono wymagane do prawidłowego wygenerowania pliku JPK_Fa.
 
3. Stawka VAT Voo dla odwrotnego obciążenia, jest odtąd domyślnie aktywna.

4. Zmodyfikowano wydruk Faktury korygującej.

 

 

Magazyn i Faktury PRO 9.2.0.6 - lista zmian (30.01.2017 r.)

 

Od 1 stycznia 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe wzorce wydruku faktur, w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy firmami
a jednostkami samorządowymi np. urzędy miast, szkoły, przedszkola itp. (Ustawa o centralizacji rozliczeń VAT w samorządach).

Odtąd na wydruku faktury wystawianej przez firmę dla jednostki samorządowej, poza danymi Sprzedawcy, powinny znaleźć się pełne dane dwóch różnych podmiotów tj. Nabywcy oraz Odbiorcy.
Wg nowych zasad, jeśli firma sprzedaje towary lub świadczy usługi na rzecz np. szkoły, na wydruku faktury sprzedaży, w części Nabywca powinny znaleźć się dane gminy miasta (jednostki nadrzędnej nad szkołą), a w części Odbiorca dane szkoły.
 
W związku z powyższym, udostępniamy nową aktualizację programu Magazyn i Faktury PRO 9.2.0.6, zawierającą:
- możliwość wprowadzenia na fakturze danych różnego Odbiorcę i Nabywcę (opcja dostępna w oknie dokumentu faktury, w zakładce Dokument, pole Odbiorca-jeśli inny niż Nabywca),
- nowy wzorzec wydruku faktury z danymi Nabywcy i Odbiorcy.

 

Magazyn i Faktury PRO 9.2.0.0 - lista zmian (15.12.2016 r.)

 

Lista zmian:

 

 

1. Wysyłka e-mailem Faktur i innych dokumentów bezpośrednio z programu, na adresy e-mail wprowadzone w kartotece kontrahenta.
W oknie generowania wydruku udostępniona jest opcja ("Drukuj i wyślij e-mail" oraz "Wyślij tylko e-mail"), która przy wykorzystaniu Drukarki PDF, zapisuje wystawiony dokument jako plik PDF oraz automatycznie dołącza go do formularza wiadomości, a po kliknięciu w opcję "Wyślij" wysyła wiadomość na adres e-mail wprowadzony w kartotece kontrahenta lub dodatkowo dodany do formularza.
Użytkownik może wprowadzić temat wiadomości oraz jej treść, które podpowiadane są przy kolejnych  wysyłkach.
Ponadto na adres e-mail wysyłającego, automatycznie dostarczana jest kopia wiadomości.
W celu wykorzystania omawianej opcji należy skonfigurować ustawienia w oknie Ustawienia/Konto e-mail, dostepne w menu Konfiguracja.

2. Okno startowe – Kontrahenci.
Zawiera listę wszystkich kontrahentów, z istotnymi informacjami przydatnymi w codziennej pracy tj. nr tel., e-mail, aktualne zadłużenie (należności przeterminowane, należności ogółem, zobowiązania, saldo), ponadto umożliwia wprowadzenie notatek powiązanych z kontrahentem.
Po wskazaniu na liście klienta, w łatwy sposób można wystawić dla niego nową fakturę, sprawdzić historię przeprowadzanych z nim transakcji, wygenerować raport sprzedaży, rozliczyć płatności. Otwierane jest automatycznie przy każdym uruchomieniu programu (istnieje możliwość wyłączenia na stałe).

3. Wystawianie Paragonu na podstawie FV proformy.
W oknie "Przeglądu sprzedaży", w jego prawym panelu, dostępna jest opcja "Pa do dokumentu", która umożliwia tworzenie nowego Paragonu, do wystawionej Faktury Proforma.
W tym celu należy wskazać Fv Proforma na liście wystawionych dokumentów i kliknąć na opcję "Pa do dokumentu".

4. Wystawianie Faktury zaliczkowej na podstawie FV proformy.
W oknie "Przeglądu sprzedaży", w jego prawym panelu, dostępna jest opcja "F.zal. do Fv proforma", która umożliwia tworzenie nowej Faktury zaliczkowej, do wystawionej Faktury Proforma. W tym celu należy wskazać Fv Proforma na liście wystawionych dokumentów i kliknąć na opcję "F.zal. do Fv proforma".

5. Pokaż dokument.
Podczas wystawiania dokumentów sprzedaży, w oknie "Wybierz dostawę", dodano przycisk "Pokaż dokument", który wyświetli w trybie podglądu szczegółowy dokument dostawy.

6. Fv zakupowa.
W oknie Faktury zakupowej obok skrótu do Słownika kontrahentów, dodano skrót wywołujący funkcję Pobierz informacje z GUS,
umożliwiający wczytanie danych kontrahenta z bazy GUS po podaniu jego numeru NIP.
 
7. Zmieniono szatę graficzną programu. 

Magazyn i Faktury PRO 9.0.0.9 - lista zmian (25.02.2016 r.)

Pobierz

UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 8.x.x.x oraz starszych. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjnym.

 

 

Magazyn i Faktury PRO 9.0.0.8 - lista zmian (08.02.2016 r.)

 

Lista zmian:

 
1. Wystawianie Faktury sprzedaży na podstawie faktury zakupu.
W oknie Przeglądu zakupów, po wskazaniu faktury zakupu i po kliknięciu w opcję 'Fv z dokumentu', otwiera się okno Faktury sprzedaży, z wczytaną listą towarów (nazwa,ilość,cena) z dokumentu zakupu. 
Dzięki temu nie trzeba wczytywać towarów, określać ilości i cen na Fakturę sprzedaży. Wystarczy uzupełnić pozostałe dane Faktury tj. kontrahenta, formę zapłaty. Funkcja przydatna w przypadkach, gdy zakupy są realizowane pod zamówienie klienta.
 
2. 'Informator' - funkcja wyświetla historię cen, w jakich sprzedawano kontrahentowi towary i usługi. 
Dostępna jest w słowniku kontrahentów, wyświetlanym podczas wystawiania dokumentów sprzedaży. Wyświetla nazwy towarów i usług wraz z cenami netto i brutto, w jakich sprzedano je kontrahentowi, wg kolejności - najnowsze na górze.
Dzięki niej, w szybki sposób można sprawdzić, w jakich cenach sprzedawano klientowi towary/usługi.
 
3. Informacja o łącznej wadze towarów dla transakcji, wyświetlana podczas wystawiania dokumentu wydania/sprzedaży. 
Funkcja przydatna dla firm sprzedających towary wysyłkowo, dzięki której będą mogli oszacować wysokość kosztu wysyłki w trakcie wystawiania dokumentu wydania. W słowniku towarów dodano nowe pole 'Waga', w którym należy wprowadzić wagę jednostkową towaru. 
Na tej podstawie system będzie w stanie podliczyć łączną wagę wszystkich towarów wprowadzonych na dokumenty sprzedaży i magazynowe. 
 
4. Wielokrotne wystawianie faktury korygującej zakupu do tej samej faktury zakupu.
5. Zmodyfikowano rozliczanie płatności przy wystawianiu FV utworzonej na podstawie FV pro forma. 
 

Zmiany w wersji 9.0.0.9:

 
1. Cenniki przypisane do kontrahenta
Zmodyfikowano odświeżanie informacji o przypisanym ceniku do kontrahenta, podczas wystawiania wielu faktur, gdy nie jest zamykane okno wystawiania dokumentu. 
 
2. Fv zaliczkowe
Umożliwiono przenoszenie pozycji towarowych lub usługowych do trzeciej faktury zaliczkowej, w sytuacji gdy w drugiej dodano nowe pozycje towarowe lub usługowe, a nie występowały one w pierwszej fakturze zaliczkowej. 
 
3. Możliwość wyświetlania okna Pierwszy start, w dowolnym momencie, wykorzystując opcję w menu System/Szybka pomoc/Pierwszy start
 
4. Ujednolicono nazewnictwo i symbol stawki VAT dla odwrotnego obciążenia
Dotychczasowy symbol: "--"
Nowy symbol: "Voo".

Magazyn i Faktury PRO 8.0.0.9 - lista zmian (01.06.2015 r.)

Pobierz

 

UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 7.x.x.x oraz starszych. Bez nowego numeru licencji będzie ona działać w trybie demonstracyjnym.

 

 

Obejrzyj film prezentujący nowe funkcje na 2015 rok - 

 
Dodano
 
1. Wydruk RW 
Firmy nie będące płatnikami VAT mogą drukować RW wyłącznie z kolumnami Cena jednoskowa zakupu brutto i Wartość brutto zakupu. 
 
Zmieniono
 
1. Wydruk faktur korygujących - pole Razem
 
2. Uzupełnianie płatności
Zmodyfikowano wyświetlanie danych dla statusu: Rozliczone, widok: Wszystkie. Widać dokumenty zapłacone po i przed terminem płatności.
 
3. Dokumenty zakupu i sprzedaży
Odblokowano pole ilość, które było nieaktywne po wprowadzeniu towaru lub usługi, podczas wystawiania dokumentu zakupu lub sprzedaży. 
 
4. Edycja dokumentów zakupu i sprzedaży
Podczas edycji nowo wystawionego dokumentu zakupu lub sprzedaży, do danych kontrahenta dopisywał się w polu Lokal wyraz Lokal, jeśli nie było to pole wcześniej wypełnione.  

 

Magazyn i Faktury PRO 8.0.0.7 - lista zmian (02.03.2015 r.)

 
1. Pobieranie danych klientów z GUS do Słownika kontrahentów na podstawie wprowadzonego NIP
Funkcja przyspiesza pracę użytkowników oraz eliminuje możliwość pomyłki przy "ręcznym" wpisywaniu danych kontrahenta. Po kliknięciu w opcję "Pobierz informację z GUS" (jeśli nie ma klienta w Słowniku kontrahentów) wystarczy w pole NIP wprowadzić NIP firmy i wybrać opcję Wybierz. System pobierze dane kontrahenta do Słownika kontrahentów (nazwę firmy, adres, nr NIP), które będzie można w nim zapisać.
 
2. Wielokrotne wystawianie faktury korygującej dla tego samego dokumentu sprzedaży
- dodano funkcję umożliwiającą wystawienie wielu faktur korygujących do tej samej faktury sprzedaży.
 
3. Wydruki dokumentów sprzedaży
- umożliwiono ładowanie obrazów (na szerokość np. strony), które widoczne będą na wydrukach dokumentów sprzedaży w ich dolnej części. 
 
4. Słownik towarów/usług 
- dodano nową grupę dla towarów/usług pt. "Nieaktywne", do której można przypisać nazwy towarów lub usług, które nie są sprzedawane. Wówczas nie będą one widoczne podczas wystawiania faktur w wywoływanym słowniku towarów lub słowniku usług, gdy domyślnie będzie ustawiona opcja widoku grupy "Wszystkie". 
 
5. Słownik kontrahentów
- dodano nową grupę dla kontrahentów pt. "Nieaktywni", do której można przypisać nazwy kontrahentów, z którymi w przyszłości nie będą realizowane żadne transakcje handlowe np. firma została zlikwidowana. Wówczas nie będą oni widoczni podczas wystawiania faktur w wywoływanym słowniku kontrahentów, gdy domyślnie będzie ustawiona opcja widoku grupy "Wszystkie".
 
6. Powielanie dok.sprzedaży
- podczas powielania dokumentów sprzedaży umożliwiono zmianę nazwy Usługi/Towaru. 
 
7. Rozliczanie płatności
- jeśli kontrahent zapłacił zbiorczo za kilka dokumentów, to w oknie "Uzupełnianie płatności", gdy korzystamy z funkcji "Pokaż wszystkie zaległe dokumenty" można wskazać dowolne dokumenty do rozliczenia. Dotychczas system rozliczał najstarsze należności/zobowiązania.
 
8. Sortowanie kolumn w Słowniku towarów i Słowniku usług
- udostępniono sortowanie kolumn w Słowniku towarów i Słowniku usług wyświetlanym podczas wystawiania dokumentów sprzedaży i zakupu.
 
9. Kontrola ilości minimalnych, maksymalnych oraz optymalnych
- przy uruchamianiu programu wyświetla się okno informacyjne w formie listy towarów, których stan magazynu przekroczył zdefiniowane wartości minimalne, maksymalne oraz optymalne.

Magazyn i Faktury PRO 7.0.0.7 - lista zmian (12.05.2014 r.)

Pobierz

 

UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 6.x.x.x oraz starszych. Dla użytkowników wersji 7.x.x.x jest bezpłatna. Bez nowego numeru licencji będzie ona działać w trybie demonstracyjnym.

 
Dodano:
1. Możliwość drukowania numeru telefonu nabywcy pod jego danymi na dokumentach sprzedaży. Funkcję można aktywować wchodząc w menu Konfiguracja/Wydruki zakładka Inne i zaznaczając opcję "Drukuj telefon kontrahenta".
 

Magazyn i Faktury PRO 7.0.0.6 - lista zmian (06.05.2014 r.)

 
Zmieniono:
1. Uwzględnianie rabatów przy wystawianiu FV na podstawie WZ.
 

Magazyn i Faktury PRO 7.0.0.5 - lista zmian (08.04.2014 r.)

 
Dodano:
1. W Konfiguracji/Ustawienia dodano opcję wyłączającą wyświetlanie przy zamykaniu programu okna dotyczącego wykonywanie kopii archiwum.
 
Zmieniono:
1. W danych kontrahenta powiększono pole "Nr rejestracyjny auta" do 50 znaków.
2. Zmodyfikowano wydruki Paragonów i Faktur dla firm, które w oknie Dane firmy nie mają zaznaczonej opcji Płatnik VAT:
- Paragon: usunięto na wydruku kolumny Cena jednostkowa netto oraz Wartość netto.
- Faktury: dodano kolumnę Rabat.

 

Magazyn i Faktury PRO 7.0.0.4 - lista zmian (23.01.2014 r.)

 

1 stycznia 2014 r. weszły w życie ważne zmiany w ustawie o podatku VAT od towarów i usług. W związku z tym zachęcamy do zaktualizowania Państwa programu do nowych przepisów.
 
Poniżej znajduje się lista modyfikacji: 
 
1. Dostosowano dokumenty korygujące do wymogów ustawy:
- od 1 stycznia 2014 nałożono obowiązek wykazywania przyczyn korekty dla każdej pozycji na dokumencie korygującym. W związku z tym umożliwiono wpisywanie przyczyny korekty dla każdej korygowanej pozycji. Informacja taka drukuje się wówczas pod każdą korygowaną nazwą towaru lub usługi,
- wydruk tylko pozycji korygowanych. Funkcja jest przydatna szczególnie gdy korygowany dokument jest wielopozycyjny, a korygujemy tylko kilka pozycji.  
2. Zaktualizowano wzorce wydruków poniższych dokumentów sprzedaży do wymogów ustawy:
- Faktura zaliczkowa, 
- Faktura końcowa do Faktury zaliczkowej,
- Faktura dla firm nie będących płatnikami VAT,
3. Zmodyfikowano wydruki dokumentów sprzedaży w wersji elektronicznej PDF.
4. Umożliwiono pobieranie kursów walut z serwera NBP: 
- pobieranie kursów walut za określony dzień lub za dowolnie wskazany okres.
5. Wystawianie nowych dokumentów sprzedaży na podstawie innych wcześniej wystawionych - funkcja Powiel dokument:
Przydatne dla użytkowników, którzy wystawiają cyklicznie dokumenty sprzedaży na takie same pozycje towarowe lub usługi. Program wówczas tworzy nowy dokument sprzedaży, kopiując wszystkie dane ze wskazanego dokumentu w oknie Przeglądu sprzedaży, nadając aktualny numer dokumentu oraz daty. 
6. Powiel towar/usługę: 
Przy wprowadzaniu nowego towaru/usługi do słownika, umożliwiono kopiowanie danych towaru lub usługi z wcześniej zapisanego towaru lub usługi. Funkcjonalność skraca czas wprowadzania podobnego nowego towaru lub usługi, istniejącego już w słowniku. 
7. Drukowanie WZ po wystawieniu dokumentu sprzedaży: 
Po wystawieniu nowego dokumentu sprzedaży, na jego podstawie dodatkowo drukuje się dokument WZ (opcję należy aktywować w oknie  Konfiguracja/Wydruki) - funkcja dostępna tylko w wersji Magazyn i Faktury PRO PLUS. 
8. Archiwizacja danych firmy: 
Uproszczono proces archiwizacji bazy danych, poprzez podpowiadanie ścieżki, do której mają zostać zapisane pliki archiwum. Użytkownik klika tylko na opcję Wykonaj.
9. Oferty: 
- dodano funkcję udzielania rabatów i wydruk tej informacji na Ofercie.
10. Wydruk listy kontrahentów: 
- dodano kolumny z numerem telefonu oraz adresem e-mail.
11. Słownik towarów 
- zwiększono pole Nazwa towaru do 200 znaków (obecnie było 50),
- dodano kolumnę Cena zakupu brutto w oknie Dostawy.

Magazyn i Faktury PRO 6.1.0.5 - lista zmian (12.11.2013 r.)

Pobierz

 UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla Użytkowników wersji 2.x.x.x i 6.0.x.x ( (z wyłączeniem użytkowników wersji 6.1.x.x). Bez nowego numeru licencji będzie ona działać w trybie demonstracyjnym.

Zmieniono:

1. Zwiększono pole nr NIP do 25 znaków. 
2. Zmodyfikowano funkcje przydzielania uprawnień użytkownikom programu w oknie Zarządzanie użytkownikami/Prawa dostępu. 
3. Zmodyfikowano wydruki faktur w języku obcym - dodano tłumaczenie pola Nr NIP Nabywcy.
4. Podczas wystawiania przelewu za FZ, na wydruku przelewu program wprowadza dane z pola Nr faktury dostawy.
5. Wydruk Wezwania do zapłaty – zmodyfikowano treść opisową w dolnej części dokumentu poprzez usunięcie wyrazu „faksem”.
6. Dodano możliwość wprowadzenia kodu BIC/SWIFT w Danych firmy/Rachunki bankowe, które będzie drukowane na Fakturze eksportowej oraz Fakturze WDT. 

 

Magazyn i Faktury PRO 6.1.0.3 - lista zmian (04.10.2013 r.)

 

Dodano:

1. Nowy rodzaj faktury - Faktura "odwrotne obciążenie"
Rozliczenia podatku VAT lub podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze dokonuje nabywca.

 
 

2. Nowy rodzaj faktury - Faktura "samofakturowanie"
Faktura wystawiona przez nabywcę w imieniu dostawcy. 

3. Nowy wygląd programu
Pod menu głównym dodano skróty do najczęściej używanych funkcji programu np. nowa faktura, przegląd wystawionych faktur.

Magazyn i Faktury PRO 6.0.0.9 - lista zmian (15.04.2013 r.)

Pobierz

UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla Użytkowników wersji 2.x.x.x (z wyłączeniem firm, które zakupiły program pierwszy raz w ciągu ostatnich 3-miesięcy). Bez nowego numeru licencji będzie ona działać w trybie demonstracyjnym.

Bezpłatnie mogą ją pobrać wyłącznie użytkownicy wersji 6.x.x.x
 
Dodano:
1. Możliwość wskazania konta bankowego, podczas wystawiania dokumentów sprzedaży (wszystkie rodzaje Faktur, Zamówienia, Oferty), które ma być wydrukowane pod danymi sprzedawcy. Funkcja jest przydatna firmom, które posiadają kilka rachunków bankowych i chcą, aby drukowały się inne niż domyślnie zdefiniowane. 
Funkcja jest dostępna w wersji Magazyn i Faktury PRO Plus. Użytkownicy programu Magazyn i Faktury PRO mogą zakupić wersję Magazyn i Faktury PRO Plus, w specjalnej cenie – szczegóły na http://www.biznesmen.com.pl/magazyn-i-faktury-pro-plus 
2. Dodatkowy tekst na wydruku Faktur proforma, Zamówień oraz Ofert, który jednoznacznie określa, że nie są one dokumentem sprzedaży. Jego treść zawiera odpowiednie nazwy ustaw. 
 
Magazyn i Faktury PRO 6.0.0.9 - lista zmian (25.02.2013 r.)
 
1. Wydruki w języku angielskim lub polsko/angielskim poniższych dokumentów sprzedaży:
- Faktura,
- Faktura WDT,
- Faktura Eksportowa.
Funkcja jest dostępna w wersji Magazyn i Faktury PRO Plus. Użytkownicy programu Magazyn i Faktury PRO mogą zakupić wersję Magazyn i Faktury PRO Plus, w specjalnej cenie – szczegóły na http://www.biznesmen.com.pl/magazyn-i-faktury-pro-plus 
2. Raport: Średni dzienny stan magazynowy.
Funkcja jest dostępna w wersji Magazyn i Faktury PRO Plus. Użytkownicy programu Magazyn i Faktury PRO mogą zakupić wersję Magazyn i Faktury PRO Plus, w specjalnej cenie – szczegóły na http://www.biznesmen.com.pl/magazyn-i-faktury-pro-plus 
3. Zaktualizowane wzorce wydruków Faktur, dostosowane do wymogów ustawy:
- nowe nazewnictwo "Faktura" (bez dopisku VAT w nazwie), 
- zamiast opisu "Data sprzedaży", będzie "Data zakończenia dostawy" lub Data otrzymania zapłaty",

- brak oznaczenia Oryginał i Kopia,

4. Faktura Uproszczona 
Nowy rodzaj dokumentu sprzedaży, o maksymalnej wartości brutto do 450 zł lub 100 Euro. 
5. Modyfikacja not korygujących
Dostosowanie do wymogów nowej ustawy. 
6. Nowe wzory i nazwa Faktury marża
- dodatkowy zapis „procedura marży dla biur podróży”
- dodatkwy zapis „procedura marży – towary używane”
- dodatkowy zapis „procedura marży – dzieła sztuki”
- dodatkowy zapis „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”.
7. Nowy tytuł faktury - Faktura MP Metoda Kasowa
Wprowadzono nowy tytuł dla Małych Podatników, rozliczających się na zasadzie metody kasowej.
8. Okno Pierwszy start
Otwiera się przy pierwszym uruchomieniu nowo utworzonej bazy. Umożliwia skonfigurowanie najważniejszych funkcji programu, dodanie danych firmy itp.
9. Zmieniono wygląd programu - boczny pasek obsługi.

 

Magazyn i Faktury PRO 2.1.0.14 - lista zmian (15.12.2012 r.)

Pobierz

UWAGA! 

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników programu Magazyn i Faktury PRO w wersji 2.0.0.48 i wcześniejszych. Bez nowego numeru licencji program będzie działał w trybie demonstracyjnym przez okres 60-dni. Dla użytkowników wersji 2.1.0.2 i nowszych jest ona bezpłatna. 
Przed instalacją aktualizacji zalecamy wykonać kopię bazy danych (menu System/Otwórz firmę, opcja: Archiwum - zobacz instrukcję ). 
Po zainstalowaniu aktualizacji i otwarciu bazy danych, nastąpi jej konwersja do nowo zainstalowanej wersji. Wówczas nie jest zalecane powrócenie do poprzednio zainstalowanej starszej wersji (możliwe uszkodzenie bazy danych).
 

Zmieniono

1. Podsumowanie Faktury korygującej. 
2. Powiększono pole PKWiU o dodatkowe 10 znaków. 
3. Powiększono pole „Nazwa” (firmy) o 20 znaków - menu Konfiguracja/dane firmy.
 
Dodano

1. Pole REGON w danych firmy (wystawcy faktur), które drukowane jest na dokumentach wraz z danymi firmy.
 2. Możliwość wystawiania Faktury korygującej do Faktury zaliczkowej końcowej 
- funkcja dostępna w wersji Magazyn i Faktury PRO Plus. Użytkownicy programu Magazyn i Faktury PRO mogą zakupić wersję Magazyn i Faktury PRO Plus, w specjalnej cenie – szczegóły na http://www.biznesmen.com.pl/magazyn-i-faktury-pro-plus 
 
 

Magazyn i Faktury PRO 2.1.0.2 - lista zmian (29.12.2011 r.)


1. Numer PESEL - dodatkowe pole w danych kontrahenta 
Dostosowaliśmy program w związku z wejściem w życie Ustawy z dn. 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. W nowym brzmieniu ustawa mówi, że podstawowym identyfikatorem dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest PESEL, a nie jak dotąd NIP. 
2. Zmodyfikowano wydruki dokumentów sprzedaży – nowe pole PESEL
W zależności od rodzaju nabywcy program będzie odpowiednio drukował pod danymi nabywcy nr PESEL (dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) lub nr NIP (dla pozostałych podatników).
3. Dane nabywcy i odbiorcy na wydrukach dokumentów sprzedaży
Funkcja umożliwia umieszczenie na wydruku dokumentu sprzedaży danych nabywcy oraz danych odbiorcy – przydatne w przypadku kontrahentów, którzy posiadają oddziały i inny podmiot odbiera towar, a inny jest płatnikiem.
4. Szybka kontrola stanu płatności kontrahenta
Podczas wystawiania dokumentów sprzedaży lub zakupu, przy wyborze nabywcy można sprawdzić stan płatności kontrahenta (lista niezapłaconych faktur, kwota zaległości, termin płatności, podział na należności i zobowiązania). 
5. Nr rejestracyjny auta
Dodano nowe pole Nr rejestracyjny auta w kartotece danych kontrahenta oraz na formularzach dokumentów sprzedaży. Informacja ta będzie drukowała się na dokumentach sprzedaży. 
6. Faktura zaliczkowa walutowa
Umożliwiono wystawianie faktur zaliczkowych i końcowych w dowolnej walucie. 
7. Faktura zaliczkowa fiskalna
Umożliwiono wysyłanie faktur zaliczkowych i końcowych do drukarki fiskalnej.
8. Obsługa wielu magazynów
Możliwość dodawania podmagazynów oraz wykonywanie przesunięć towarów między magazynami (dokumenty MM).
9. Obsługa zamienników
Możliwość przypisywania do towarów jego zamienników. Funkcja przydatna np. w sklepach motoryzacyjnych.
10. Zamówienia od odbiorców i do dostawców 
Wystawianie zamówień na podstawie, których można wystawić faktury sprzedaży lub zakupu.
11. Oferty dla klientów
Wystawianie ofert dla klientów (wydruk lub wysyłka e-mailem).  Na ich podstawie można wystawić fakturę. 
12. Współpraca z czytnikiem kodów kreskowych
Wczytywanie pozycji towarowych na dokumenty sprzedaży, zakupu, magazynowe przy pomocy czytnika kodów kreskowych.
13. Działy towarowe
Dodatkowa możliwość klasyfikowania towarów wg działów towarowych. Obecnie można było wg grup.
14. Termin płatności na wydrukach
Umożliwiono wyłączanie wydruku terminu płatności na dokumentach sprzedaży (poza WZ i Fakturą proforma). 
15. Wybór ceny jednostkowej na wydruku - umożliwiono określenie, która cena jednoskowa ma być drukowana na dokumentach sprzedaży (tylko netto, tylko brutto, lub netto i brutto).

 

Magazyn i Faktury PRO 2.0.0.49 - lista zmian (10.12.2012 r.)

Pobierz
Zmieniono
 
1. Sprawdzanie zgodności danych kontrahenta (nip i nazwa), podczas wystawiania dokumentów sprzedaży.
2. Okno wyświetlające kursy walut, podczas wypełniania dokumentów sprzedaży.
3. Wydruki: Zwrot zaliczki – poszerzono kolumny kwotowe.
 
Magazyn i Faktury PRO 2.0.0.47 - lista zmian (25.07.2011 r.)
 
Zmieniono:
 
1. Możliwość drukowania dodatkowego opisu w stopce na Rachunku.
2. Uwzględniane Faktur zaliczkowych na wydruku Ewidencji VAT sprzedaży.
3. Raport/Inne/Zakupu/wg dokumentów: dodano kolumnę Nr faktury dostawy.
 
Dopisano:

1. Nowa stawka VAT dla złomu, oznaczona jako "- -".
2. Możliwość zmiany ilości oraz ceny końcowej usługi lub towaru na Fakturze Zaliczkowej Końcowej.

Magazyn i Faktury PRO 2.0.0.45 - lista zmian (18.04.2011 r.)

Zmieniono:

1. W raportach Ewidencja VAT Zakup i Sprzedaż zmodyfikowano sposób sortowania dokumentów.
2. Inwentaryzacja: program nie wyświetla pozycji towarowych w ilości = 0.
3. Inwentaryzacja: na wydruku, w podsumowaniu kolumny Inwentaryzacja/Wartość program nie wyświetlał całej kwoty.
4. Dokumenty zakupu i sprzedaży: zmodyfikowano odświeżanie list Form zapłat oraz Środków transportu, gdy dodawane są nowe do słownika.
5. Automatyczne zapisywanie nowego kontrahenta do słownika kontrahentów, gdy jest on wprowadzany poprzez dokument zakupu czy sprzedaży.

Dopisano:

1. Wydruki: umożliwiono wyłączenie drukowania informacji Przeliczono po kursie waluty - dostępne w Konfiguracja/Wydruki.
2. Możliwość włączenia okna Wydawanie reszty w przypadku płatności gotówkowej – dostępne w Konfiguracja/Ustawienia.
 

Magazyn i Faktury PRO 2.0.0.43 - lista zmian (15.03.2011 r.)

Zmieniono:
 
1. Uzupełnianie zapłat: zmodyfikowano uzupełnianie zapłat dla Paragonów bez wprowadzonych danych nabywcy.
2. Wydruki: zmodyfikowano wydruk raportu Ewidencja VAT/Rejestr sprzedaży VAT.
3. Automatyczne naliczanie cen sprzedaży dla poszczególnych cenników wg zdefiniowanych marż.
4. Zmodyfikowano okna dla ekranów o mniejszych rozdzielczościach np. netbooki – dodano suwaki.
 
Dopisano:

1. Wydruki: możliwość wyłączenia drukowania różnicy VAT pod podsumowaniem na dokumentach sprzedaży - opcja dostępna w menu Konfiguracja/Wydruki.
2. Tryb awaryjny: ułatwia wykrywanie przyczyn problemów z działaniem programu.
3. Wydruki: grupowanie towarów o takiej samej nazwie i cenie sprzedaży na wydruku Faktur VAT wystawionych na podstawnie Paragonów.
4. Wydruki: umożliwiono włączanie drukowania informacji na podstawie jakiego Paragonu wystawiono Fakturę VAT - dostępne w Konfiguracja/Wydruki.
 

Magazyn i Faktury PRO 2.0.0.42 - lista zmian (14.02.2011 r.)

Zmieniono:
 
1. Wydruk dokumentów sprzedaży: gdy nie udzielony zostanie rabat to nie będą drukować się kolumny Rabat i Cena jedn. po rabacie.
2. Wydruk Ewidencji VAT zakupu i sprzedaży - podsumowanie.
 
Dopisano:

1. Dodatkowe pole opisowe (50 znaków), które będzie się drukować pod danymi firmy na dokumentach sprzedaży - dostępne w zakładce Opis, w wystawianym dokumencie.
2. Pole Kraj w danych kontrahenta.
3. Pole Miejsce wystawienia dokumentu - przydatne gdy Miejscowość i Miasto są inne.
4. Wydruki: drukowanie liczb całkowitych w kolumnie Ilość - opcja włączana w menu Konfiguracja/Wydruki
5. Wydruki: grupowanie towarów o takiej samej nazwie i cenie sprzedaży na wydruku Faktur VAT i Paragonów wystawionych na podstawnie WZ.
6. Wydruki: umożliwiono włączanie drukowania informacji na podstawie jakiego dokumentu WZ wystawiono Fakturę VAT lub Paragon - dostępne w Konfiguracja/Wydruki.
7. Słownik jednostek miary.
8. Możliwość wyłączenia drukowania różnicy w podsumowaniu VAT na dokumentach sprzedaży.
9. Wydruki: możliwość regulowania położenia danych nabywcy na wydrukach dokumentów sprzedaży (funkcja przydatna dla firm wysyłających faktury w kopertach z tzw. okienkiem).

 

Magazyn i Faktury PRO 2.0.0.39 - lista zmian (12.01.2011 r.)

Zmieniono:
 
1. Ustawiono domyślną stawkę VAT 23%, która będzie się wyświetlała jako pierwsza na wszelkich listach.
2. Zwiększono do 350 znaków pole Dodatkowy opis, który drukuje się na dokumentach sprzedaży.
3. Raport/Zaległe należności: sortowanie wg terminu płatności.
4. Raport/Rejestr sprzedaży i zakupu - zaktualizowano o nowe stawki VAT.


Magazyn i Faktury PRO 2.0.0.37 - lista zmian (31.12.2010 r.)

 
Zmieniono:
 
1. Wydruk Rachunku: dodano kolumnę Cena jednostkowa brutto.
2. Zwiększono ilość znaków w polu Nazwa kontrahenta do 180.
3. Ulepszono moduł odtwarzania zarchiwizowanych danych.
 
Dopisano:
 

1. Wyświetlanie komunikatu informującego o sprzedaży towarów poniżej ich cen zakupu, po wystawieniu dokumentu sprzedaży. Użytkownik decyduje wówczas czy kontynuować wystawianie dokumentu, czy powrócić do jego edycji.
2. Umożliwiono wystawianie Faktury VAT lub Paragonu do wielu WZ.
3. Wydruk: możliwość ustalania wysokości górnego marginesu dla wydruku dokumentów sprzedaży - przydatne w przypadku drukowania na papierze firmowym (menu: Konfiguracja/Wydruki).
4. Wydruk: możliwość określenia domyślnej ilości drukowanych sztuk Oryginału i Kopii (podczas drukowania w oknie Generowanie wydruku/Opcje).
5. Wydruki: możliwość ustawienia, czy na dokumentach sprzedaży ma się drukować środek transportu (menu: Konfiguracja/Wydruki).
6. Faktura zakupowa: możliwość zmiany ceny sprzedaży.

 

Magazyn i Faktury PRO 2.0.0.35 - lista zmian (06.12.2010 r.)

 
Zmieniono:

1. Zmodyfikowano wystawianie Faktur VAT i Paragonów do WZ.
2. Zmodyfikowano wystawianie Faktur VAT do Paragonu.
3. Zmodyfikowano raport ruchu towaru. 
 

Dopisano:

1. Mechanizm grupowej zmiany stawek VAT dla towarów i usług.
2. W przeglądzie operacji gotówkowych wyświetlane jest podsumowanie stanu kasy (różnica między przychodami a rozchodami).
 

 

Wstecz