Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak rozumiem

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 19.21 - lista zmian (10-06-2019 r.)

Pobierz

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 18.XX i starszych wg poniższego cennika. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjnym. 

Magazyn DGCS System Moja Firma 19

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 1 stanowisko

80,00 zł

Zamawiam

  

Lista zmian:

 

System:

 

 • Poprawiono literówkę w oknie „Ustawienia serwera poczty wychodzącej (SMTP)”, w polu „Adres serwera poczty (SMTP)”.

 

 Moduły magazynowe:

 

 • Dodano możliwość drukowania klauzuli RODO na fakturach RR;
 • Dodano przenoszenie zawartości pola „Uwagi” z „Zamówienia od klienta” na „Fakturę”.

 

 

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 19.20 - lista zmian (31-05-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduły magazynowe:

 

 • Dla nowych baz danych ustawiono nową matrycę stawek podatkowych dla urządzeń fiskalnych;
 • Dodano pole z datą VAT w „Kartotece faktur zakupowych”;
 • Przywrócono możliwość wejścia do kartoteki faktur zakupowych w przypadku pracy na bazie bez VAT;
 • Dodano możliwość wystawienia faktury z paragonu w przypadku pracy na bazie bez VAT;
 • Dodano możliwość fiskalizacji paragonów w przypadku pracy na bazie bez VAT;
 • Poprawiono literówkę w słowniku „Definicja towarów” w zakładce „Dane szczegółowe” w opcji „Świadectwo jakości paliw”;Dodano możliwość wpisania wartości „min.” i „max.” na Świadectwie jakości Paliw Stałych;
 • Przy wystawianiu faktur cyklicznych ukryto opcję wystawiania faktur jako wzorzec dokumentu;
 • Zwiększono ilość znaków w nazwie kontrahenta przy realizacji wystawienia faktury z dokumentów WZ;
 • Dodano ostrzeżenie o braku przyczyny korekty podczas wystawiania dokumentu korygującego.
   

 

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 19.19 - lista zmian (16-05-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Usprawniono wyszukiwanie kontrahenta, po wpisaniu NIP i wybraniu funkcji SPCN (szukaj tylko po całym NIP) w oknie „Kontrahent”;
 • Usprawniono usuwanie wielu zaznaczonych pozycji w „Wyciągu bankowym”;
 • Zmieniono sposób wyświetlania listy kontrahentów w oknie „Rozrachunki pełne”. W najnowszej wersji lista kontrahentów po lewej stronie okna jest stała - pokazuje wszystkich kontrahentów w systemie.
   

Moduły magazynowe:

 

 • Usprawniono otwieranie modułów magazynowych w przypadku, gdy program został zamknięty z otwartymi zakładkami „Definicja towarów” oraz „Kartoteka należności wg kontrahentów”;
 • Zmieniono sposób wyświetlania dokumentów w „Kartoteka dokumentów sprzedaży i wydań”, który w najnowszej wersji jest zgodny z „datą wystawienia”.

 

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 19.18 - lista zmian (29-04-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduł Magazyn:

 

 • Usprawniono wyświetlanie uwag na fakturze bez VAT (rachunek) w kartotece faktur;
 • Usprawniono możliwość przechodzenia między zakładkami Nabywca/Odbiorca w kartotece wydań/sprzedaży przy wyłączonej edycji;
 • Przywrócono możliwość wystawienia korekty faktury bez VAT (rachunku).

 

 

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 19.17 - lista zmian (11-04-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

System

 

 • Dodano obsługę poczty Apple. Poczta Apple (iCloud) wymaga ustawienia bezpieczeństwa połączenia na START/TLS.

 

Moduł Magazyn:

 

 • Usprawniono uruchamianie programu przy otwartej zakładce przesunięć międzymagazynowych;
 • Usprawniono wystawianie faktury bez VAT (rachunek) w przypadku, gdy wystawimy fakturę na towar akcyzowy ze świadectwem jakości;
 • Usprawniono wystawianie wartościowej korekty faktury zakupu w przypadku, gdy faktura zakupu miała wprowadzony koszt transportu;
 • DGCS System Rozszerzenia – Akcyza węglowa. Dodano możliwość wystawiania korekt sprzedaży na pozycje wystawione z akcyzą;
 • DGCS System Rozszerzenia – Akcyza węglowa. Usprawniono edycję pozycji dokumentów sprzedaży z pozycjami zawierającymi akcyzę;
 • DGCS System Rozszerzenia – synchronizacja ze sklepami internetowymi – dodano dwa nowe parametry synchronizacji zamówień/kontrahentów pozwalające na przeniesienie zarządzania danymi kontrahentów do programu DGCS System:
 • - "Aktualizacja danych istniejących kontrahentów" - jeśli opcja jest wyłączona aktualizacja danych będzie dotyczyła tylko nowych kontrahentów,
 • - "Dane kontrahenta z kartoteki na zamówienie" - jeśli opcja jest włączona na zamówienie będą trafiały dane z kartoteki, jeśli będą w bazie danych, a nie ze sklepu;
 • DGCS System Rozszerzenia – KQS.store – usprawniono obliczanie cen w pozycjach importowanych zamówień.

 

 

 

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 19.16 - lista zmian (02-04-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduł Magazyn:

 

 • Przywrócono możliwość wydruku dokumentów bezpośrednio po uruchomieniu programu;

 

 

 

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 19.15 - lista zmian (29-03-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

System

 

 •  Zmodyfikowano komunikat, który pojawiał się przy aktualizacji wszystkich baz w przypadku, gdy program nie ma dostępu do jednej z baz.

 

Moduł Magazyn:

 

 • Przywrócono możliwość drukowania etykiet z menu „Przyjęcia” po wybraniu cennika;
 • Usprawniono działanie okna "Szukaj produktu" w przypadku wystąpienia towaru z bardzo dużym stanem magazynowym.

 

 

 

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 19.12 - lista zmian (19-03-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduł Magazyn:

 

 • Usprawniono zapisywanie danych podczas edycji słownika kontrahentów i edycji rabatów na grupę towarową.

 

   

 

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 19.11 - lista zmian (15-03-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduł Magazyn:

 

 • Dodano opcję wysyłania dokumentów e-mail w przypadku wystawiania FV z dokumentu WZ;
 • Dodano oświadczenie o przeznaczeniu wyrobów węglowych dla firm, które są zwolnione z akcyzy;
 • Usprawniono wyświetlanie danych na raporcie „Zestawienie sprzedaży zwolnionej z akcyzy bez dokumentów dostawy”, w poprzedniej wersji, gdy był paragon i z niego wystawiona FV to wartości były podwójne;
 • Dodano możliwość drukowania drugiego adresu „punkt sprzedaży” w przypadku, gdy jest inny niż adres siedziby przedsiębiorcy;
 • W kartotece dokumentów wydań i sprzedaży dodano pod prawym przyciskiem myszy najczęściej używane opcje: edytuj, usuń, pokaż, koryguj, drukuj (drukuje domyślny wzorzec),wyślij jako e-mail, powiel, fiskalizuj;
 • W oknie „Kartoteka dokumentów sprzedaży i wydań” dodano nowe okresy wyświetlania danych:
  - Dziś;
  - Ostatni tydzień;
  - Styczeń – Grudzień.
 • W oknie „Kartoteka dokumentów sprzedaży i wydań” usprawniono filtrowanie wyświetlanych dokumentów dla okresów:
  - Aktualny tydzień;
  - Aktualny miesiąc;
  - Aktualny rok.
 • Udostępniono wybór kolektora CIPHERLAB 8400;
 • Usprawniono pracę na programie podczas inwentaryzacji z kolektora danych;
 • Przy dodawaniu i edycji pozycji zakupu umożliwiono zaznaczenie przeliczenia 50% VAT do odliczenia.

 

 

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 19.07 - lista zmian (14-02-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

System

 

 • Poprawiono literówkę w oknie aktualizacji programu;
 • Usprawniono rejestrację modułu dodatkowego „Bezpieczne dane”.

 

Moduł Magazyn:

 

 • Na wzorcu „Faktura – akcyza węglowa – towary akcyzowe w kg” dodano kolumnę z ilością kilogramów dla towarów akcyzowych.

 

 

 

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 19.06 - lista zmian (12-02-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

System

 

 • Usprawniono edycję danych innego użytkownika niż zalogowany.

 

 

 

Lista zmian:

 

System

 • Usprawniono instalator programu w przypadku instalacji na systemach Windows 10.

 

Moduł Magazyn:

 

 • Dodano możliwość przeliczania rabatów w kartotece faktur VAT zgodnie z ustawieniami w programie;
 • Dodano podpowiadanie rabatu globalnego w kartotekach wydań;
 • Dodano podsumowanie w oknie wystawiania korekty sprzedaży;
 • Dodano pole „Indeks” w oknie edycji pozycji zakupu/przyjęcia/zamówienia do dostawcy.

 

  

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 19.04 - lista zmian (23-01-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduł Magazyn:

 

 • Przywrócono usuwanie wartości rabatu w oknie głównym po wybraniu opcji „Anuluj”.

 

  

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 19.03 - lista zmian (15-01-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduł Magazyn:

 

 • Usprawniono wyświetlanie dokumentów WZ w oknie „Kartoteka dokumentów sprzedaży”;
 • Wprowadzono zgłoszone usprawnienia do obsługi akcyzy węglowej.

 

 

 

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 19.02 - lista zmian (11-01-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduł Magazyn:

 

 • W oknie „Kartoteka dokumentów sprzedaży” ustawiono minimalny rozmiar okna edycji na 800x600;
 • Poprawiono wydajność otwierania okna edycji w „Kartoteka dokumentów sprzedaży”;
 • Usprawniono wyświetlanie danych kontrahenta podczas wystawiania oferty;
 • Usprawniono pobierania dokumentów kontrahenta w kartotece dokumentów sprzedaży - powiązanie pobierania z parametrem dostępnym w konfiguracji programu odnośnie widoczności danych w kartotece;
 • W „Kartoteka dokumentów sprzedaży” dodano kolumny z danymi odbiorcy tak, aby była możliwość wyszukiwania;
 • Usprawniono wyświetlanie nazwy skróconej kontrahenta w kartotece dokumentów WZ po wybraniu kontrahenta z listy;
 • Dodano kolumny z danymi odbiorcy oraz z danymi kontrahenta (adres, kod pocztowy, miasto, NIP, nazwa skrócona) w oknie "Wybierz dokumenty WZ na fakturę";
 • Dodano nowy moduł: DGCS System Akcyza węglowa.

   

 

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 19 - lista zmian (17-12-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System
 
 • Możliwość zmiany hasła użytkownika w wielu bazach danych.

 

 

Moduł Magazyn:

 

 • Nowy wygląd okna głównego.

 • Obsługa kolektora danych CIPHERLAB 8400.

 • Wspólna kartoteka wszystkich dokumentów sprzedaży i wydań.

 • Panel z podglądem stanów magazynowych na innych magazynach.

 • Informacja o walucie dokumentu w podsumowaniach dokumentu.

 • Panel z informacjami o sprzedanych towarach wybranemu kontrahentowi.

 • Dodawanie definicji towaru po wpisaniu indeksu w oknie głównym.

 • Anulowanie faktury.

 • Korekty faktur zaliczkowych (w przygotowaniu).

 • Zmiana języka wydruku faktury w podglądzie (w przygotowaniu).

 

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.67 - lista zmian (09-11-2018 r.)

Pobierz

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 18 i starszych wg poniższego cennika. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjny    

    

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dodano parametr określający ilość dni dla pobierania kursów walut z serwera NBP przy starcie programu. Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Uaktualnienia → "Ilość dni, z których pobierane będą kursy walut";
 • Usprawniono wyświetlanie czcionki w programie na komputerach firmy Dell.

 

Moduły magazynowe:

 

 • Dodano parametr dla rabatu globalnego nadawanego przy realizacji zamówienia. Parametr dostępny jest w opcji: Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Zamówienia → "Przy realizacji zamówienia od klienta w oknie głównym uwzględniaj globalny rabat kontrahenta". Jeżeli odznaczymy ten parametr, to przy realizacji zamówienia przenoszona jest kwota z zamówienia;
 • Zmieniono generowanie "Noty uznaniowej", która w poprzedniej wersji zapisywała nagłówek dokumentu do rejestru VAT i przy generowaniu pliku JPK VAT program informował, że nie jest uzupełniony numer dokumentu.

 

 

 

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.65 - lista zmian (10-10-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 •  W rozrachunkach zablokowano możliwość dodania rozrachunku niepowiązanego z kontrahentem

 

 

 Moduły magazynwe:

 

 • Usprawniono wejście do "Słownika grup towarowych" w przypadku dużych baz z towarami posiadającymi zdjęcia;
 • Usprawniono edycję zamówienia w przypadku, gdy na danym zamówieniu edytowane były dane kontrahenta. W poprzedniej wersji po takiej edycji pojawiał się Zamawiający i Odbiorca;
 • Usprawniono obliczenia na fakturze VAT marża w przypadku, gdy cena zakupu jest większa niż cena sprzedaży;

 

 

 

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.63 - lista zmian (27-09-2018 r.)

 
 
Lista zmian:

 

Moduły magazynowe:

 

 • Przywrócono działanie opcji "Powiel dokument" w kartotece faktur VAT
 
 

 

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.62 - lista zmian (21-09-2018 r.)

 
 
Lista zmian:

 

Moduły magazynowe:

 

 • Usprawniono generowanie pliku JPK FA w walucie.

 

 

 

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.61 - lista zmian (17-09-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • W kartotece JPK dodano możliwość zdefiniowania zakresu dat.

 

Moduły magazynowe:

 

 • Dodano możliwość drukowania deklaracji RODO na zaliczkach i fakturach końcowych do zaliczek;
 • Usprawniono zmianę użytkownika o wczytywanie otwartych zakładek danego użytkownika;
 • Usprawniono eksport dokumentów KW do Comarch;
 • Dodano ostrzeżenie w przypadku realizacji zamówienia z panelu zamówień na innym magazynie;
 • W raporcie "Zestawienie dokumentów - należności i zobowiązania wg kontrahentów do dnia" ukryto rozrachunki bez kontrahenta;
 • Usprawniono wystawianie kolejnych dokumentów zakupu, które są wystawiane zaraz po wystawieniu Faktury RR w oknie głównym;

   

 
 

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.60 - lista zmian (06-09-2018 r.)

 
 
Lista zmian:

 

Moduły magazynowe:

 

 • Przywrócono możliwość usuwania ofert oraz zamówień;
 • Umożliwiono użytkownikom eksport/import zapisanych w ustawieniach perspektyw;

 

 

 

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.58 - lista zmian (10-08-2018 r.)

  
Lista zmian:

 

System:

 

 • Usprawniono sprawdzanie statusu „czynnego podatnika VAT” w słowniku kontrahentów;
 • Dodano szyfrowanie kopii bezpieczeństwa bazy danych przy automatycznym tworzeniu kopii przez moduł dodatkowy (Bezpieczne dane).

 

Moduły magazynowe:

 

 • Zmieniono komunikat pojawiający się przy próbie wprowadzenia nadpłaty;
 • Przywrócono zapamiętywanie ustawień w słowniku kontrahentów na zakładce "Powiadomienia i wezwania";
 • Przyśpieszono działanie programu przy włączonym widoku "Zamówienia od klienta";
 • Zmieniono kodowanie polskich znaków dla drukarek Novitus dla systemów operacyjnych korzystających z kodowania UTF-8;
 • Produkcja - w opcji wytwarzania dodano okno z możliwością wprowadzenia ilości w przypadku dodawania towaru do produkcji.

 

 
 

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.57 - lista zmian (06-08-2018 r.)

 
 
Lista zmian:

 

System:

 

 • Dodano możliwość zdefiniowania ścieżki zapisu raportów dla każdej bazy danych;
 • Usprawniono zmianę hasła pseudonimizacji;
 • Zmieniono nazwę banku „BreBank” na "mBank (były Bre Bank)" przy imporcie wyciągów bankowych w formacie MT-940;
 • Usprawniono pseudonimizację deklaracji.

 

Moduły magazynowe:

 

 • W raporcie „Zestawienie dokumentów przyjęcia” zwiększono pole z nazwą towaru;
 • Umożliwiono zapisywanie raportu o nazwie „Raport kasowy rozszerzony” do pliku *.docx;
 • Dodano możliwość drukowania deklaracji RODO na fakturach zaliczkowych;
 • Na wydrukach „Zamówienie od klienta” oraz „pro forma” dodano możliwość drukowania odbiorcy;
 • Wyłączono możliwość zamknięcia okna „Wyloguj” skrótem klawiszowym.

 

    

 

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.56 - lista zmian (24-07-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dla baz danych importowanych z programów DOS usprawniono możliwość wprowadzenia ochrony danych osobowych;
 • W oknach parowania rozrachunków (po prawej stronie) dodano mechanizm wyszukiwania CFT w opcjach: "Należności i nadpłaty kontrahentów", "Zobowiązania i nadpłaty nasze", "Kompensaty należności i zobowiązań", "Kompensaty nadpłat";
 • Usprawniono możliwość pobierania danych kontrahenta z GUS w przypadku edycji danych kontrahenta w słowniku;
 • Usprawniono zaczytywanie plików MT-940 z mBanku.

  

 Moduły magazynowe:

 

 • Usprawniono wyświetlanie waluty na etykietach w przypadku, gdy system operacyjny jest inny niż polski;
 • Dodano możliwość fiskalizacji faktur eksportowych;
 • Przywrócono działanie dodatku importu dokumentów w formacie EDI ++;
 • Dodano możliwość drukowania NIP/Pesel na wydrukach fiskalnych Posnet wyposażonych w nowy protokół komunikacji;
 • Dodano możliwość generowania klauzuli RODO na wydrukach faktur/zamówień/pro forma/ofertach/wz/paragonach;
 • Produkcja - w menu z opcjami zaawansowanymi w oknie dokumentów produkcyjnych dodano: dowiązywanie i odwiązywanie RW/PW.

 

 
 

 

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.55 - lista zmian (04-07-2018 r.)

 
 
Lista zmian:

 

System:

 

 • uaktualniono certyfikat SSL dla wysyłek plików JPK

 

  

 

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.53 - lista zmian (28-06-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Usprawniono zapisywanie wyciągu bankowego;
 • Zablokowano generowanie pliku JPK VAT, jeżeli kontrahent nie ma wpisanego adresu;
 • Dodano w oknie wyboru kontrahenta możliwość sprawdzenia czy jest czynnym podatnikiem VAT;
 • Usprawniono wysyłkę powiadomień i wezwań, jeżeli dla kontrahenta jest zdefiniowane więcej niż jedno konto mailowe;
 • Dodano możliwość wyłączenia weryfikowania JPK ze schematem poprzez ustawienia;
 • Usprawniono anonimizację/pseudonimizację/depseudonimizację danych kontrahenta w sytuacji, gdy w bazie danych istnieje dokument PW.

 

 Moduły magazynowe:

 

 • W kartotece paragonów dodano możliwość wyszukiwania po nazwie kontrahenta;
 • Usprawniono zapisywanie raportu "Zestawienie dokumentów - należności wg kontrahentów" do pliku xlsx;
 • Usprawniono pobieranie danych z GUS przy wystawianiu oferty.

 

 

 

Magazyn  DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.52 - lista zmian (12-06-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Usprawniono wprowadzanie i edycję wyciągu bankowego, który w niektórych przypadkach nie generował rozrachunku;
 • Usprawniono podpisywanie plików JPK i e-Deklaracji w przypadku, gdy w systemie widnieją certyfikaty, które wygasły;
 • Przyśpieszono aktualizację bazy danych w przypadku aktualizacji programu ze starszych generacji

 

 

 

Magazyn  DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.51 - lista zmian (07-06-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Przywrócono możliwość zapisywania plików PDF z podpisem kwalifikowanym;
 • Usprawniono podpisywanie deklaracji i plików JPK w przypadku, gdy na czytniku jest kilka certyfikatów na tą samą osobę;
 • W oknie parametrów przy opcji "Ochrona danych osobowych" wyświetlono informację w jaki sposób dany poziom zabezpieczeń jest realizowany;
 • Zmieniono siłę hasła dla poziomu wysokiego, gdzie dodano wymaganie wprowadzenia co najmniej jednego znaku specjalnego. W bazach danych, w których był ustawiony dotychczas poziom wysoki, zostanie on zachowany (nowy poziom wysoki będzie niedostępny do wyboru). W pozostałych przypadkach, zostanie ukryty stary poziom wysoki. Jeśli w bazie danych był ustawiony stary poziom wysoki, po zmianie na inny poziom i zapisaniu, stary poziom będzie niedostępny;
 • Usprawniono pseudonimizację danych o nadawanie tego samego identyfikatora;
 • Usprawniono anonimizację/pseudonimizację danych kontrahenta. Po anonimizacji/pseudonimizacji danych kontrahenta, kontrahent zostanie ukryty. Aby depseudonimizować dane kontrahenta w słowniku kontrahentów w modułach magazynowych i księgowych, najpierw należy przywrócić kontrahenta do widocznych. Depseudonimizacja ustawia kontrahenta jako widocznego, aby po depseudonimizacji jego danych w innych modułach kontrahent był widoczny;
 • Dodano możliwość anonimizacji danych w przypadku, gdy dokumenty na kontrahenta są zaksięgowane.

 

 

Moduły magazynowe:

 

 • Usprawniono zapamiętywanie położenia okna, kolumn i ich rozmiarów w oknie „Rozlicz dokument”;
 • Usprawniono edycję danych w słowniku kontrahentów, gdzie przy edycji danych i przejściu do innej (głównej) zakładki program wychodzi z trybu edycji;
 • Raporty towaru - etykietowanie dla pozycji wystawianego dokumentu w oknie głównym (panel Wystawiany dokument) - pod klawiszem "Opcje → Raporty" oraz "Opcje → Etykietowanie".

 

 

 

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.50 - lista zmian (24-05-2018 r.)

 

I. Funkcjonalność związana z RODO
1. Odnotowywanie zgód na przetwarzanie danych osobowych w kartotekach kontrahentów.
2. Możliwość wyboru statusu zgody:
- sprzeciw,
- brak sprzeciwu.
3. Obsługa żądań sprostowania danych.
4. Obsługa żądań wglądu w treść danych
Możliwość eksportu informacji o danych osobowych znajdujących się w systemie na żądanie podmiotu, którego dane dotyczą.
5. Realizacja sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6. Zabezpieczenie kopii baz danych hasłem dostępu.
7. Anonimizacja danych
Obsługa żądań usunięcia danych poprzez nieodwracalną zmianę treści danych.
8. Pseudonimizacja danych
Odwracalna zmiana polegająca na szyfrowaniu danych.
9. Możliwość sporządzania raportu o działaniach prowadzonych na danych osobowych
Zapisywanie informacji o generowanych raportach oraz o utworzonych kopiach baz danych.
10. Możliwość rejestrowania informacji o odbiorcach danych (ZUS, Urząd Skarbowy, PZU, BHP, itp.).
11. Automatyczne zgłoszenie o potrzebie usunięcia danych osobowych, których okres przechowywania się zakończył.
12. Automatyczna rejestracja daty i identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe.
13. Kategoryzowanie przetwarzanych danych osobowych wraz ze wskazaniem, czy użytkownik jest uprawniony do ich przetwarzania.
14. Możliwość szyfrowania transmisji danych przesyłanych między podmiotami.
15. Blokowanie stanowiska pracy poprzez możliwość wylogowania się z programu. Aby kontynuować pracę z programem niezbędne jest ponowne zalogowanie się.
 
II. Pozostałe zmiany
1. Dodano masowe sprawdzanie, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
2. Dodano obsługę wysyłki e-deklaracji z podpisem kwalifikowanym na systemach MacOS oraz Linux.
3. W kolejnych wersjach zostaną dodane nowe wzory deklaracji: VAT-7 (18); VAT-7K (12); VAT-8 (9); VAT-9M (8); VAT-12 (4).
4. Dodano możliwość określenia szablonu domyślnego dla tworzonych umów cywilno-prawnych.

 

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.24 - lista zmian (04-07-2018 r.)

Pobierz

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 17 i starszych wg poniższego cennika. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjnym. 

Magazyn DGCS System Moja Firma 18

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 1 stanowisko

80,00 zł

Zamawiam

         

   

Lista zmian:

 

System:

 

 • uaktualniono certyfikat SSL dla wysyłek plików JPK

 

 

 

 

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.23 - lista zmian (19-06-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Usprawniono wprowadzanie i edycję wyciągu bankowego, który w niektórych przypadkach nie generował rozrachunku;
 • Usprawniono podpisywanie plików JPK i e-Deklaracji w przypadku, gdy w systemie widnieją certyfikaty, które wygasły;
 • Przyśpieszono aktualizację bazy danych w przypadku aktualizacji programu ze starszych generacji

  

Moduły magazynowe:

 

 • Produkcja - dodano możliwość zmiany struktury wyrobu poprzez wskazanie ilości surowców bez kontroli z definicją.

 

 

 

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.22 - lista zmian (23-05-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dodano możliwość wyszukiwania po kolumnie znacznikowej, w tym celu w oknie wyszukiwania należy wpisać true lub false (zaznaczony/niezaznaczony);
 • Przy wykonywaniu kopii bezpieczeństwa wszystkich baz ustawiono tworzenie kopii alfabetycznie oraz dodano procentowy pasek postępu.

  

Moduły magazynowe:

 

 • Dodano możliwość usunięcia WZ z płatnościami w przypadku wystawienia FV z WZ i przepięciu rozrachunków na FV;
 • Usprawniono możliwość zablokowania edycji danych kontrahenta z dodatkowych danych dokumentu w oknie głównym, przy braku uprawnień do edycji;
 • Usprawniono wyświetlanie numeru dokumentu w kartotece faktur VAT, które pojawiało się losowo „jdbTextField8”;
 • Dodano możliwość drukowania NIP/Pesel na wydrukach fiskalnych z drukarek ELZAB Mera / Mera FV / Omega;
 • Dodano możliwość wybrania wzorca wydruku w kartotece korekt faktur VAT, podobnie jak jest to zrealizowane w kartotece faktur VAT;

 

 

 

 

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.21 - lista zmian (26-04-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduł Magazyn:

 

 • Produkcja – usprawniono wyświetlanie dokumentów w „Kartotece dokumentów produkcji”;
 • Przywrócono możliwość sortowania danych po kolumnach w Słowniki → Definicje towarów;
 • Dodano możliwość pokazania tylko faktur z paragonów w raporcie "Zestawienie dokumentów sprzedaży".

 

 

 

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.20 - lista zmian (20-04-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 •  Usprawniono uruchamianie aplikacji SerweryM2M z ustawionymi alarmami o wyłączenie komunikatu „Czy chcesz używać tej kopii programu do wysyłania alarmów”;
 • W aplikacji SerweryM2M w opcji Ustawienia alarmów → Przydziel prawo zatwierdzania kom. usprawniono działanie przycisków;
 • Dodano opcję zmiany własnego hasła przez użytkownika w menu „Plik → Zmień hasło”;
 • Usprawniono możliwość nadawania uprawnień w programie.]

 

Moduły magazynowe:

 

 •  Ukryto okno generowania planu dokumentów cyklicznych przy wystawianiu „Faktury zakupu”, sytuacja występowała w przypadku, gdy dla „Faktury sprzedaży” zaznaczona została opcja „Generuj plan cyklicznego wystawiania dokumentów sprzedaży/wydania” a następnie wybrana „Faktura zakupu”;
 • Usprawniono wyświetlanie kwot zaliczki w "Kartotece zamówień od klientów”;
 • Dodano pobieranie danych z GUS w Słowniku Odbiorców;
 • Wyłączono opcję „Usuń towary ze stanem zerowym z aktualnego magazynu”;
 • Dodano uprawnienie do wymuszania numeru w oknie głównym;
 • Usprawniono odświeżanie danych przy przejściu z otwartej zakładki "Kartoteka faktur VAT" do okna głównego i z powrotem o pozostawienie zaznaczonej pozycji w kartotece;
 • Integracja z Shoper – wprowadzono rozszerzenie indeksowania kontrahentów importowanych ze sklepu uwzględniające specyfikę kontrahentów niezarejestrowanych;
 • Integracja ze sklepami internetowymi – wprowadzono rozszerzenie indeksowania kontrahenta o adres e-mail;
 • Integracja ze sklepami internetowymi – wprowadzono przenoszenie sposobu płatności i terminu płatności do danych zamówienia - według nazwy sposobu. Ustawianie domyślnego sposobu płatności kontrahenta jeśli nie zostanie zidentyfikowany sposób słownikowy;

 

 

 

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.19 - lista zmian (11-04-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Przywrócono możliwość wysyłania zgłoszenia błędu lub sugestii.

 

Moduły magazynowe:

 

 • Usprawniono obliczanie VAT w przypadku wystawienia dokumentu WZ a z niej paragonu i z niego faktury, w poprzedniej wersji w takim przypadku VAT był naliczany podwójnie.

 

 

 

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.17 - lista zmian (30-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduł Magazyn:

 

 • Usprawniono zapamiętywanie kolumn w oknie Faktura zakupu (stary sposób wprowadzania przyjęć);
 • Usprawniono zapamiętywanie kolumn w oknie: „Kartoteka faktur VAT”, „Należności według kontrahenta”;
 • Przywrócono dodawanie grupy towarów przy dodawaniu nowego towaru i dodaniu nowej grupy towarów.

 

 

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.15 - lista zmian (20-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Uaktualniono certyfikaty umożliwiające pobieranie danych kontrahentów z bazy GUS.

 

 

 

 

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.14 - lista zmian (19-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduł Magazyn:

 

 • Dodano wystawianie i rozliczanie faktur zaliczkowych z kartoteki faktur zaliczkowych;
 • Usprawniono wyświetlanie kartoteki zakupów w przypadku otwarcia kartoteki bez wyświetlonych dokumentów;
 • Zmieniono ewidencję VAT - od tej wersji w przypadku wystawienia faktury z paragonów, to faktura jest w rejestrze VAT z datą VAT ostatniego paragonu, a nie paragony, tak jak to było poprzednio. Wymusiło to wprowadzenie ograniczenia - można teraz wystawiać faktury do paragonów tylko z tego samego miesiąca.

 

 

 

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.13 - lista zmian (15-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dodano plik patchLogArchive.zip, w którym zapisywana jest informacja z ostatnich 10 prób aktualizacji programu.

 

Moduł Magazyn:

 

 • Usprawniono edycję numeru dokumentu źródłowego i kontrahenta w "Kartotece faktur zakupowych" o edycję rozrachunku;
 • Dodano drukowanie numeru konta bankowego na wydruku faktury uproszczonej.

  

 

 

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.12 - lista zmian (02-03-2018 r.)

  

Lista zmian:

 

System:
 

 • Usprawniono wystawianie not odsetkowych, jeżeli wykonana była kompensata;
 • Usprawniono odczyt danych z plików XLS, gdzie po imporcie nie były zamykane połączenia do plików XLS;
 • Dodano możliwość drukowania tabel dla wyszukanych danych;
 • Usprawniono zapamiętywanie kolumn w programie przy włączonym sortowaniu;
 • Rozszerzono pole "Login" do 50 znaków;
 • Czynny podatnik – dodano opcje sprawdzenia na stronie ministerstwa statusu VAT zadanego kontrahenta. Opcja została dodana w oknie dodawania kontrahenta oraz w oknie edycji danych kontrahenta w zakładce „Podstawowe dane” pod przyciskiem „Weryfikuj na stronie ministerstwa”.
 • Uaktualniono certyfikat SSL dla serwera e-deklaracji.

 

 

Moduł Magazyn:

 

 • Przywrócono możliwość drukowania tabeli w "Słowniku kontrahentów";
 • Zmieniono podpowiadanie terminu płatności przy wystawianiu faktury zakupu w oknie głównym, który powinien się liczyć od daty dokumentu źródłowego;
 • Zmieniono edycję danych wprowadzonych pod prawym przyciskiem myszy w panelu "Asortyment", które powodowało wpisanie nazwy w pole PKWiU;
 • Przywrócono możliwość wydruku tabelki w "Kartotece faktur zakupowych";
 • Przywrócono wyświetlanie pozycji zamówienia w przypadku, gdy zamówienie było częściowo realizowane;
 • Usprawniono generowanie rozrachunku dla paragonu przy zaczytywaniu sprzedaży z kasy fiskalnej;
 • Usprawniono generowanie raportu kasowego, który w niektórych przypadkach mógł się nie generować;
 • Wprowadzono opcję zmiany kodowania polskich znaków przy generowaniu pliku DANE_FIK.DBF przy księgowaniu przez program KPiR (DOS / Windows).

 

 

 

 

Magazyn DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.01 na 2018 rok - lista zmian (22-12-2017 r.)

 
 
Lista zmian:
 
System
 
 • Do opcji wydruku tabel dodano możliwość sumowania kolumn liczbowych;
 • Zwiększono ilość znaków nazwy kontrahenta do 200;
 • Przy wystawianiu dokumentu kasowego rozrachunek generowany jest dla każdej pozycji dokumentu kasowego, a nie do całego dokumentu;
 • W oknie danych firmy oraz danych firmy do deklaracji dodano opcję pobierania danych z GUS;
 • Dodano opcję definiowania i wykonywania zestawu raportów. Zestaw raportów jest w pełni definiowalny przez użytkownika;
 • Nowy system aktualizacji oprogramowania. Zmodyfikowano i zautomatyzowano system aktualizacji. Obecnie aktualizacja nie będzie wymagała uruchamiania zewnętrznego programu (Uaktualnij). Ponowne uruchomienie aplikacji automatycznie zainstaluje uaktualnienia i ponownie uruchomi program;
 • Zmiany w wyglądzie aplikacji. Zmodyfikowano czytelność pól nieaktywnych, zmieniono zachowanie pól w ten sposób, aby aktualnie wybrane pole było zdecydowanie wyróżnione. 


Moduł Magazyn

 • Obsługa nowych typów dokumentów: Paragon vat – marża; Korekta paragonu vat – marża; Nota obciążeniowa; Nota uznaniowa;
 • Dodano koszt transportu dla dokumentów zakupu wystawianych w oknie głównym;
 • Zmieniono typ dokumentu z Rachunku na Fakturę dla firm niebędących płatnikami VAT;
 • Zmodyfikowano okno główne tak, aby nie można było wyłączyć przypadkowo paneli asortymentu i wystawianego dokumentu;  

 

Magazyn DGCS System Moja Firma 17.31 (Infor System Moja Firma) - lista zmian (11-01-2018 r.)

Pobierz
UWAGA! 
Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 16.50 i starszych. 

Magazyn DGCS System Moja Firma 17

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 1 stanowisko

80,00 zł

Zamawiam

 
  

Lista modyfikacji:

 

Magazyn:

 • Poprawiono wystawianie faktury RR i przenoszenie do rozrachunków kwoty pomniejszonej o kwotę przekazywaną na fundusze rolne;
 • Uaktualniono listę obsługiwanych drukarek fiskalnych Novitus;
 • Poprawiono błąd zapisu kwoty rozrachunku zakupu w przypadku uruchomienia programu z otwartą kartoteką zakupu;
 • Usprawniono edycję dokumentu zakupu w przypadku, w którym ze zwykłej stawki VAT chcemy zmienić na VZ (odwrotne obciążenie);
 • Usprawniono wyświetlanie domyślnego odbiorcy przy wyborze kontrahenta w oknie głównym;

 

  

Magazyn DGCS System Moja Firma 17.23 (Infor System Moja Firma) - lista zmian (05-10-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Poprawiono wyświetlanie wartości w podsumowaniu na raporcie Zestawienie należności i zobowiązań wg kontrahentów.

 

Magazyn:

 

 • Usprawniono generowanie pliku JPK FA w przypadku, gdy pozycje w pliku JPK FA są ze stawką VZ;
 • Dodano możliwość wyciągania na wydruk faktur zaliczkowych i końcowych do zaliczek tabeli kursu i daty kursu;

 

 

Magazyn DGCS System Moja Firma 17.22 (Infor System Moja Firma) - lista zmian (02-10-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Poprawiono wyświetlanie wartości w podsumowaniu na raporcie Zestawienie należności i zobowiązań wg kontrahentów.

 

Magazyn:

 

 • W raporcie Zestawienie sprzedaży wg. dokumentów sprzedaży wyświetlana jest nazwa stawki VAT, w poprzedniej wersji wyświetlana była wartość stawki;
 • Zmieniono sortowanie grup towarowych według kolejności alfabetycznej na belce Asortyment oraz przy dodawaniu nowego towaru;
 • Dodano uprawnienia do raportów w Magazynie dostępnych w opcji Szybkiego startu (plus);
 • Dodano obsługę daty dostawy dla zamówień do dostawców w oknie głównym.

 

 

Magazyn DGCS System Moja Firma 17.21 (Infor System Moja Firma) - lista zmian (29-08-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

 • Usprawniono zapisywanie danych kontrahenta, w poprzednich wersjach przy zapisywaniu zmian w słowniku kontrahentów pojawiał się błędny komunikat;
 • Usprawniono dodawanie pozycji na już wystawionych dokumentach przesunięć międzymagazynowych;
 • Do raportu "Wartościowe zestawienie dokumentów zakupu (FZ, RR, WNT)" dodano kolumnę z numerem źródłowym;
 • Zmieniono zapisywanie danych kontrahenta dotyczących dowodu osobistego podczas zmiany kontrahenta w kartotece zakupów;
 • Poprawiono zapisywanie wagi towarów na pozycjach zamówienia;
 • Usprawniono wydruki tekstowe faktur VAT o wydruk NIP w przypadku, gdy nazwa kontrahenta jest zbyt długa;
 • Usprawniono podpowiadanie formy płatności kontrahenta przy wprowadzaniu zamówienia w menu Zamówienia;
 • Umożliwiono konfigurację programu tak, aby dla usług na WDT podpowiadał stawkę VAT 0% WDT, a nie NP (parametr ukryty: naWDTNieUstawiajDlaUslugiStawkiNP);
 • Usprawniono rozliczanie rozrachunku bez kontrahenta. W poprzedniej wersji program podpowiadał kurs pierwszej waluty;
 • Poprawiono naliczanie korekt VAT marża.

 

 

Magazyn DGCS System Moja Firma 17.20 (Infor System Moja Firma) - lista zmian (08-08-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

Magazyn:

 

 • Usprawniono zmianę nabywcy przy edycji faktury VAT;
 • Usprawniono wyświetlanie wagi w oknie głównym podczas realizacji zamówienia;
 • Dodano obsługę drukarki Novitus HD wraz z drukowaniem faktur;
 • Usprawniono edycję dokumentu WZ z płatnościami w przypadku, gdy uruchomiony jest program z zakładką Kartoteka dokumentów WZ;
 • Usprawniono przechodzenie między zakładkami kartotek wydań ustawiając pozycję na tym wierszu, na którym była przed przejściem na inną zakładkę;
 • Umożliwiono zmianę domyślnego adresata wiadomości e-mail z faktury VAT (parametr ukryty). Można skonfigurować program tak, aby zamiast adresu nabywcy, podpowiadany był adres odbiorcy;
 • Poprawiono formatowanie wiadomości e-mail wysyłanej jako HTML, które w poprzednich wersjach ignorowały znaki nowej linii;
 • INDYWIDUALNA WERSJA: przywrócono możliwość wprowadzenia zapotrzebowania próbnego;
 • INDYWIDUALNA WERSJA: dostosowano zapisywanie cenników do pliku nowego Excela 2013.

 

 

Magazyn DGCS System Moja Firma 17.17 (Infor System) - lista zmian (04-07-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Usprawniono rozliczanie dokumentów kasowych przy rozliczaniu wielu dokumentów przy pomocy jednego dokumentu kasowego.
   

Magazyn:

 

 • Dodano możliwość wystartowania samego serwera drukarki fiskalnej w systemie operacyjnym Linux bez środowiska graficznego - należy uruchomić serwery z argumentem fiscalprinterserver;
 • Umożliwiono wystawienie dokumentów na kwotę powyżej 10 000 000,00 zł;
 • Ukryto pole Nazwa PLU przy dodawaniu grupy kontrahentów;
 • W kartotece dokumentów RW przy produkcji dodano opcję zamykania okna;
 • Usprawniono drukowanie opisu w dolnej części Oferty;
 • Zmieniono nazwę okna „Szukaj produktu”;
 • Rozszerzono wyświetlanie pola z datą w oknie „Przelewy”;
 • Dodano obsługę kolektora danych „Zebex 9000” w oknie głównym programu oraz w inwentaryzacji;
 • Ustawiono opcję konfiguracji kolektora danych „Zebex 9000” w menu Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Urządzenia zewnętrzne → Kolektor danych

 

 

Magazyn DGCS System Moja Firma17.16 (Infor System) - lista zmian (08-06-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Dodano możliwość edycji daty i numeru dokumentu kasowego.

 

Magazyn:

 

 • Przywrócono dodawanie cenników walutowych;
 • Dodano możliwość odznaczania paragonów z fakturami, faktur z paragonów i faktur fiskalnych przy eksporcie do pliku DANE_FIK.DBF;
 • Usprawniono działanie drukarki Posnet na protokole Thermal - wprowadzono zmianę kodowania polskich znaków dla systemów operacyjnych z kodowaniem innym niż Windows-1250;
 • Zmieniono podpowiadanie cen zakupu przy wystawianiu zamówień do dostawców wraz z sugerowaną ostatnią ceną zakupu.

 

 

 

Magazyn DGCS System Moja Firma 17.15 (Infor System Moja Firma) - lista zmian (26-05-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Zmieniono wyglądu modułu Deklaracji (ikonki i układ przycisków);
 • Usprawniono edycję noty odsetkowej o aktualizację kwoty z rozrachunków.

 

Magazyn:

 

 • Dodano wyświetlanie okna Ustalania cen sprzedaży podczas wystawiania FZ w oknie głównym.

 

 

 

Magazyn DGCS System Moja Firma 17.13 (Infor System Moja Firma) - lista zmian (26-04-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

Magazyn:

 

 • Uzupełniono generowanie raportu sprzedaży według dokumentów sprzedaży o uwzględnianie paragonu bez kontrahenta;
 • W kartotece faktur VAT usprawniono wyświetlanie faktury, z której wszystkie pozycje zostały usunięte.

 

 

 

Magazyn DGCS System Moja Firma 17.08 (Infor System Moja Firma) - lista zmian (24-02-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Poprawiono komunikat pojawiający się gdy Dane firmy do deklaracji nie są uzupełnione wraz z listą pól, które są wymagane do obsługi pliku JPK. W tym wypadku pojawia się okno Dane firmy do deklaracji w celu uzupełnienia danych;
 • Usprawniono lokalizację schematów XSD dla plików JPK przy pracy terminalowej Winflector.

 

 

 

Magazyn DGCS System 17.07 r170222 (Infor System) - lista zmian (22-02-2017 r.)

 

System:

 

 • Wprowadzono zabezpieczenie przed zbyt długą nazwą pliku JPK. Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem wpisana przez użytkownika może mieć maksymalnie 47 znaków;
 • Zabezpieczono zapisywanie pliku JPK przed niedopuszczalnymi znakami;

 

 

 

Magazyn DGCS System Moja Firma 17.06 (Infor System Moja Firma) - lista zmian (20-12-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

1. Zmiana nazwy serii Infor System Moja Firma na DGCS System Moja Firma
W generacji 17.00 zmieniamy nazwę z Infor System Moja Firma na DGCS System Moja Firma. Podczas instalowania aktualizacji, należy wskazać dotychczasową lokalizację np. C:/Biznesmen/InforSystemMF, ponieważ nową domyślną jest C:/Biznesmen/DGCSSystemMF. Program uruchamiamy ikoną DGCS System.

2. Obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego
Generowanie pliku JPK dla organów podatkowych oraz kontroli skarbowej:
- ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
- podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
– ewidencja przychodów – JPK_EWP
Obsługa wysyłek oraz pobieranie potwierdzeń UPO.

3. Dostosowanie okien i wydruków Ewidencji VAT do wymogów ust.3 art.109 ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.
W oknach ewidencji vat będzie udostępniona opcja umożliwiająca wprowadzanie poniższych danych, w celu wyświetlenia ich w oknach i uwzględnienia w wydrukach ewidencji VAT:
– kwoty podatku naliczonego związane z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwoty, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje,
– dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego,
– kwoty podatku naliczonego,
– wysokość podatku należnego,
– kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu,
– inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

4. Nowy wygląd
Nowy, bardziej przyjazny dla użytkownika, wygląd aplikacji pozwalający na pracę na wieluzakładkach. Dzięki tej funkcjonalności będzie możliwe uruchomienie wielu funkcji jednocześnie. Konstrukcja każdego z modułów została przygotowana tak, aby nowi użytkownicy mogli łatwiej dotrzeć do najważniejszych opcji, a dotychczasowi mogli jeszcze szybciej wykonywać codzienne zadania.

5. Ukrywanie kontrahentów nieaktywnych
W przypadku kontrahentów, którzy występują na dokumentach w DGCS System, nie jest możliwe ich usunięcie. Wprowadzono możliwość ukrywania kontrahentów nieaktywnych, dzięki czemu nie będą się oni pojawiali w opcjach wyboru kontrahenta ani na raportach. Ukrytego kontrahenta można przywrócić w opcji Słowniki > Słownik kontrahentów.

6. Ułatwienie pobierania danych klienta z baz GUS

Przy pobieraniu danych klienta z GUS nie będzie potrzeby wpisywania kodu CAPTCHA i funkcjonalność jest łatwiej dostępna.

7. Optymalizacja operacji zbiorowych na księgowaniach
Podczas masowego usuwania księgowań z poziomu narzędzi administracyjnych usunięte komunikaty o wpisie zaksięgowanym automatycznie

8. Optymalizacja dodawania wpisów
Podczas dodawania wpisu rozdzielona jest konfiguracja podpowiadania numeru dokumentu oraz zdarzenia gospodarczego.

9. Pełne rozrachunki
Wprowadzono jedno wspólne okno dla wszystkich typów rozrachunków - należności, zobowiązań oraz płatności. Dzięki tej funkcjonalności w jednym oknie będzie można rozliczyć lub skompensować wszystkie rodzaje rozrachunków.

10. Uporządkowano kolejność przycisków w oknie głównym.

Magazyn Infor System MOJA FIRMA16.56 r160919 - lista zmian (26-09-2016 r.)

Pobierz
UWAGA! 
Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 16 i starszych. 

Magazyn Infor System Moja Firma 16.50

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 1 stanowisko

80,00 zł

Zamawiam

 
  

 

Lista modyfikacji:

 

 • Przywrócono działanie skrótu klawiszowego F2 w panelu "Wystawiany dokument"
 • W oknie głównym, w panelu "Niezrealizowane zamówienia" dodano funkcję zmiany statusu pod prawym przyciskiem myszy
 • W oknie głównym, w panelu "Niezrealizowane zamówienia" dodano funkcję zapamiętywania wyboru statusu, a także ustawiono jako domyślny filtr wyświetlania jako "Wszystkie statusy"
 • Dodano zapamiętywanie rozmiaru i położenia okna "Szukaj towaru" w kartotece dokumentów WZ
 • Poprawiono opcję "Powiel dokument" w kartotece faktur VAT o możliwość kopiowania dokumentów, na których widnieje usługa i możliwość wystawiania korekty na taki dokument. W poprzedniej wersji program w chwili skopiowania traktował usługę jak towar i podczas próby wystawienia korekty informował, że towar jest wystawiony bez skutku magazynowego
 • Poprawiono opcję "Powiel dokument" w kartotece faktur VAT w przypadku, gdy dokument zawiera rabat
 • Dodano pole "Wartość do rozrachunku" przy wprowadzaniu faktury zakupu w oknie głównym

 

Magazyn Infor System MOJA FIRMA 16.55 r160901 - lista zmian (08-09-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

 • Zwiększono ilość miejsca dla kolumny LP w raporcie „Wydruk kontrahentów według grupy”
 • Dodano kolumnę LP oraz zmieniono kolejność sortowania dokumentów na raporcie „Zestawienie dokumentów faktury VAT”
 • Usprawniono wydruk tabel przy włączonej opcji kolorowania wierszy. W poprzedniej wersji, gdy ten parametr był ustawiony nie zapisywała się opcja dzielenia na strony
 • Przywrócono możliwość wejścia w Kartotekę faktur VAT zaliczkowych
 • Na raporcie "Zestawienie dokumentów - należności i zobowiązania wg kontrahentów do dnia" musi pokazywać stan na dzień. W poprzedniej wersji stan rozrachunku był pokazywany na moment generowania raportu, a powinien być pokazany na dzień wybrany - podobnie jak w potwierdzeniu sald
 • Rozszerzono ilość miejsc po przecinku przy wprowadzaniu kursu w wyciągach bankowych do 6

 

 

Magazyn Infor System 16.54 MOJA FIRMA r160804 - lista zmian (16-08-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

 • Zmieniono raport "Zestawienie dokumentów - należności i zobowiązania wg kontrahentów do dnia". Raport po zmianie pokazuje stan na wskazany dzień

 

 

Magazyn Infor System MOJA FIRMA 16.53 r160713 - lista zmian (25-07-2016 r.)

 
 
Lista modyfikacji:

 

 • przywrócono możliwość generowania danych przykładowych na pustej bazie danych
 • poprawiono możliwość wystawienia zamówienia do dostawcy z menu Zamówienia
 • poprawiono możliwość aktualizacji bazy danych ze starszych wersji programu. Powodem był brak tabeli od stanowisk
 • przywrócono możliwość drukowania dokumentów WZ dla wzorców przeznaczonych na drukarki igłowe

 

 

Magazyn Infor System 16.52 r160616- lista zmian (27-06-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:
 

 •  poprawiono wydruk wzorców dokumentów WZ przeznaczonych na drukarki igłowe

 

 

Magazyn Infor System MOJA FIRMA16.50 - lista zmian (10-06-2016 r.)

 
 
Zmiany dla wszystkich modułów Infor System MOJA FIRMA
 

Automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail z informacją o płatnościach:

a) powiadomienie o zbliżającym się terminie płatności,

b) wezwanie do zapłaty,

c) ostateczne wezwanie do zapłaty.

Użytkownik definiuje kiedy i o której godzinie mają być wysyłane kolejno powyższe informacje.

 
Moduły fakturująco-magazynowe:

 

 • Powielanie dokumentów sprzedaży/wydania
  możliwość wystawiania nowych dokumentów na podstawie wcześniej wystawionych.
 • Zbiorcze drukowanie dokumentów
  jednoczesny wydruk wielu dokumentów wskazanych w kartotece.
 • Zbiorcza wysyłka dokumentów na e-mail
  jednoczesna wysyłka wielu wskazanych w kartotece dokumentów w formie pliku PDF na e-mail kontrahentów.
 • Statusy zamówień
  możliwość nadawania statusu zamówieniom  i odpowiednie filtrowanie kartoteki zamówień wg zadanego statusu.
 • Przyczyna korekty w dokumentach korygujących
  możliwość podania przyczyny korekty dla pozycji lub całego dokumentu.
 • Data odbioru korekty
  umożliwiono wprowadzenie daty kiedy została odebrana faktura korygująca.
 • Podsumowanie rozrachunków z kontrahentem podczas wystawiania dokumentów sprzedaży i zakupu
 • Szablony wiadomości e-mail
  utworzono mechanizm umożliwiający zdefiniowanie nieograniczonej liczby szablonów wiadomości e-mail, do wysyłania dokumentów. Szablony są powiązane z typem dokumentu.
 • Dodatkowe raporty generowane z poziomu okna Asortyment
 • Zmodyfikowano tłumaczenie wydruków dokumentów
 • Zmieniono sposób prezentacji rozrachunków.

Magazyn Infor System Moja Firma 16.17 - lista zmian (19-04-2016 r.)

Pobierz
UWAGA! 
Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 12.56 i starszych. 

Magazyn Infor System Moja Firma 16

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 1 stanowisko

80,00 zł

Zamawiam

 
  

 

Lista modyfikacji:

 

Magazyn:
 

 • Wprowadzono sortowanie po dacie i numerze na raportach sprzedaży wg dokumentów
 • Dodano możliwość wydruku duplikatu dla każdego wzorca wydruku faktury, faktury korygującej, faktury zaliczkowej
 • Dodano mechanizm, który automatycznie tłumaczy na wydrukach kwotę słownie na język polski i język angielski. Opcja do ustawienia w Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Wydruki → Język kwoty słownie na wydrukach dokumentów dla tłumaczeń własnych

 

 

Magazyn Infor System MOJA FIRMA 16.16 r160407 - lista zmian (13-04-2016 r.)

 
Lista modyfikacji:
 
 • Synchronizacja z portalem aukcyjnym - dodano nowy parametr "Użyj ilości dostępnej (ilość - rezerwacje) towaru w raporcie aktualizacji ilości" pozwalający na lepsze zarządzanie ilościami widocznymi w Allegro
 • Dodano parametr (we wszystkich spinkach synchronizacyjnych) włączający obsługę rezerwacji przy imporcie zamówień ze sklepów internetowych (również allegro). Przydatny, gdy importowane są zamówienia z Allegro, ale sprzedaż jest obsługiwana na kasie fiskalnej i dane importowane do Magazynu z kasy

 
 

Magazyn Infor System MOJA FIRMA 16.15 r160330 - lista zmian (01-04-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

 • Uaktualniono certyfikat SSL, dla pobierania danych kontrahentów z serwera GUS

 

 
 

Magazyn Infor System MOJA FIRMA 16.14r 160324 - lista zmian (29-03-2016 r.)

 
 
 Lista modyfikacji:
 
 
 System:
 
 • Poprawiono pracę przez program Winflector, wcześniej podczas generowania raportów lub wydruków okno pojawiało się pod oknem głównym

Magazyn:
 
 • Poprawiono raport Zestawienie dokumentów sprzedaży dostępny w opcji Raporty → Zestawienie sprzedaży → Zestawienie dokumentów sprzedaży. Przy zaznaczeniu parametru dla faktur końcowych do zaliczek, system wyświetlał wielokrotnie fakturę końcową do zaliczek
 • Poprawiono zapisywanie głównego konta bankowego dla zapisywanych dokumentów sprzedaży
 • Poprawiono wydruki faktur VAT, aktualnie wyświetlają poprawne wartości w walucie i PLN. W poprzedniej wersji kwota PLN nie wyświetlała się w pełni
 
 

Magazyn Infor System MOJA FIRMA 16.13 r160317 - lista zmian (18-03-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

 • Faktury cykliczne – dodano opcję wystawiania faktur cyklicznych na ostatni dzień miesiąca
 • Faktury cykliczne – poprawiono działanie faktur cyklicznych w przypadku, gdy klient wystawił pierwszą fakturę cykliczną na ostatni dzień miesiąca. W poprzedniej wersji przykładowo dla faktury wystawionej na dzień 31.01.2016 kolejna FV zamiast wystawienia na 29.02 generowała się w marcu

 

 

Magazyn Infor System MOJA FIRMA 16.11 r160303 - lista zmian (07-03-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

 • Poprawiono zapisywanie dokumentów z dłuższym numerem dokumentu źródłowego. Przy wyborze WZ na fakturę lub PZ na FZ pole numer było ograniczone do 20 znaków.

 

 

Magazyn Infor System MOJA FIRMA 16.10 r160222 - lista zmian (29-02-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 
 

Magazyn:
 

 • poprawiono raport Zestawienie sprzedaży wg dokumentów w przypadku, gdy dotyczy dokumentów WZ,
 • dostosowano dodatek synchronizacyjny z Allegro do zmian w zewnętrznym systemie portalu aukcyjnego,
 • NOWOŚĆ - dodano dodatek synchronizacyjny do sklepu eShop.

 

 

Magazyn Infor System MOJA FIRMA 16.09 r160211 - lista zmian (15-02-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

 • Usprawniono automatyczne nadawanie indeksu przy wprowadzaniu towarów w produkcji.

 

 

Magazyn Start Infor System MOJA FIRMA 16.07 r160201 na 2016 rok - lista zmian (02-02-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

 • Poprawiono drukowanie konta bankowego na wzorcach 2 egzemplarze na A4.

 

 

Magazyn Infor System MOJA FIRMA 16.05 na 2016 rok - lista zmian (22-01-2016 r.)

  

Lista modyfikacji:
 

 • Poprawiono generowanie wydruków faktur w przypadku, gdy konto było przypisane do waluty.

 

 

Magazyn Infor System MOJA FIRMA 16.02 - lista zmian (17-12-2015 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

 • Dodano możliwość wystawiania faktury proformy z okna głównego programu. 
 • Informacja o łącznej wadze towarów znajdujących się na dokumencie - funkacja dostępna w oknie głównym podcas wystawiania dokumentów wydania lub sprzedaży. Funkcja pomaga w określeniu kosztu wysyłki wydanych lub sprzedanych towarów.
 • Drukowanie kilku rachunków bankowych na dokumentach sprzedaży. 
 • Możliwość wyboru rachunku bankowego (spośród zdefiniowanych w programie), który ma zostać użyty podczas wydruku dokumentu. 
 • Możliwość dodawania nowych, edytowania oraz usuwania istniejących form płatności w trakcie wystawiania dokumentów zakupu i sprzedaży. 
 • Możliwość ustalania kierunku liczenia vat (netto lub brutto) podczas wystawiania dokumentów zakupu lub sprzedaży. 
 • Ustalanie treści wiadomości e-mail dla wysyłanych w formie plików dokumentów sprzedaży, zamówień, ofert, faktur proforma. 
 • Możliwość definiowania adresu e-mail dla kopii wszystkich wysyłanych wiadomości e-mail. 
 • Możliwość wyświetlania zdjęcia towaru w oknie głównym programu - funkcja pozwala na zaprezentowania klientowi towaru na monitorze komputera.
 • Szybki podgląd zdjęcia umożliwia również identyfikację produktu w przypadku, gdy występują podobne oznaczenia lub nazwy towarów. 
 • Wydruki dokumentów sprzedaży w dowolnym języku np. wyłącznie polski lub wyłącznie angielski lub polsko/angielski. 
 • Drukowanie dodatkowego opisu na dokumentach sprzedaży, nad i/lub pod podpisami osób wystawiających i odbierających dokument. 
 • Drukowanie grafik w dolnej części dokumentów sprzedaży np. informacji o promocji, certyfikatów, pieczątek i innych.

 

Magazyn Infor System Moja Firma 12.55 - lista zmian (13-11-2015 r.)

Pobierz
UWAGA!

Aktualizacja jest płatna.
Użytkownikom, którzy zakupili oprogramowanie w dniach: 01.06.2015 do 27.07.2015 roku, przysługuje bezpłatna wymiana licencji do najnowszej wersji Infor System 12.50.

 

 

Aktualizacja: Magazyn Infor System Moja Firma 12.55

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 1 stanowisko
80,00 zł Zamawiam
Oprogramowanie Infor System 12 jest gotowe do zmian podatkowych w 2015 roku. 

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 • wprowadzono możliwość wypełnienia formularza do aktywacji e-wydania \"Dziennik Gazeta Prawna\",
 • poprawiono literówkę przy komunikacie pojawiającym się przy testowym odtwarzaniu bazy danych z kopii,
 • zmodyfikowano możliwość wczytywania wyciągów bankowych poprzez powiększenie NUMER_RACHUNKU w tabeli @WYCIAGI_WYCIAG,

 


Magazyn:

 • poprawiono wystawianie faktur cyklicznych. Podczas wystawiania wzorca faktury cyklicznej w fakturowaniu - generowany jest wpis w VAT, którego nie powinno być - jest na wydruku VAT. Dotyczy zarówno Magazynu jak i Fakturowania,
 • poprawiono błąd w dacie sprzedaży i dacie VAT przy wystawianiu faktur cyklicznych. W poprzedniej wersji błędnie pobierana była data wystawienia wzorca, przez co błędnie liczone były daty sprzedaży i VAT,
 • dodano wyświetlanie kolumny „kwota brutto” w oknie wyboru paragonów na fakturę,
 • dodano możliwość edycji ilości opakowań i opakowań na dokumentach WZ,

 

 

Magazyn Infor System Moja Firma 12.50 - lista zmian (03-08-2015 r.)

   
 
Lista modyfikacji
 
System
Automatyczne tworzenie kopii zapasowych - jeszcze większe bezpieczeństwo danych w programie Infor System. W generacji 12.50 programu Infor System dodano mechanizm automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa bazy danych przy zamykaniu programu. Wykonywanie kopii zapasowych plików, które zawierają dane zabezpiecza je przed trwałą utratą lub uszkodzeniem. Użytkownik sam dokonuje wyboru, czy chce tworzyć kopie bezpieczeństwa bazy, w której pracuje, czy nie.
 
 
Magazyn]

 • Częściowy spis inwentaryzacyjny- już teraz użytkownik ma możliwość rozłożenia inwentaryzacji w czasie. Funkcja ta jest niezwykle przydatna dla użytkowników posiadających bogaty asortyment w module INFOR DGCS System Magazyn. Funkcjonalność pozwala na inwentaryzacje bez blokowania codziennej pracy.
 • Obsługa numerów partii - identyfikacja numeru partii i obsługa partii materiału lub numerów seryjnych w magazynie i lokalizacjach towaru jest niezbędna w każdym procesie produkcji i dystrybucji. Przechowywane materiały w wielu przypadkach mają ograniczony czas przydatności do użycia lub spożycia. Konieczne jest nadzorowanie statusu poszczególnych partii o konkretnych własnościach i oznaczonym terminie przydatności do użycia/spożycia wraz z ich miejscami przechowywania.
 • Wprowadzenie możliwości wystawiania dokumentu w oknie głównym na podstawie dokumentu PZ/FZ – umożliwia to szybkie wystawienie dokumentów sprzedaży na podstawie zakupów zrealizowanych pod dla danego klienta.
 • Obsługa wystawiania dokumentów z VAT odwróconym według nowych przepisów obowiązujących od 1 lipca 2015 roku.
 • Podział pozycji ze stawką VZ na towary i usługi w rejestrze VAT

 

Magazyn Infor System Moja Firma 12.10 r150527 - lista zmian (01-06-2015 r.)

Pobierz
UWAGA! 
Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 11 i starszych. Dla użytkowników wersji 12 jest bezpłatna. 

Magazyn Infor System Moja Firma 12

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 3 stanowiska

80,00 zł

Zamawiam

Oprogramowanie Infor System 12 jest gotowe do zmian podatkowych w 2015 roku.  
  
 
Lista modyfikacji

 

 • dodano wydruk tekstowy dokumentu WZ z płatnościami.

 

Magazyn Infor System Moja Firma 12.10 r150527 - lista zmian (01-06-2015 r.)

 

 • usprawniono komunikację z drukarką fiskalną przy przejściu z modułu Magazyn na inny moduł i z powrotem na moduł Magazyn,

 

Magazyn Infor System Moja Firma 12.09 r150429 - lista zmian (19-05-2015 r.) 

 
Lista modyfikacji
 
 • uaktualniono słownik odsetek o stawkę 8%,
 • w konfiguracji serwera poczty wychodzącej SMTP dodano obsługę konfiguracji z szyfrowaniem SSL. Poprawiono także opisy okna konfiguracji SMTP,
 • NOWOŚĆ - dodano obsługę drukarki Farex Flex z wydrukiem NIP,
 • usprawniono szybkość drukowania dokumentów z włączoną opcją grupowania towarów na fakturze,
 • ujednolicono wygląd raportów Wydań i przyjęć dodając kolumnę z datą dokumentu,

 

Magazyn Infor System Moja Firma 12.07 r150330 - lista zmian (01-04-2015 r.)

 
Lista modyfikacji
 
- dodano możliwość edycji danych dokumentu kasowego - kontrahenta, opis oraz pozycje dokumentu kasowego,
- wprowadzono obsługę nowej wyszukiwarki danych kontrahenta z GUS,
- usprawiono obsługę sprzedaży danego towaru według przyjęć,
- poprawiono podpowiadanie domyślnej formy płatności ustawionej w konfiguracji programu (Wystawianie dokumentów) przy wystawianiu faktury z dokumentu WZ.
  

Magazyn Infor System Moja Firma 12.01 - lista zmian (01-01-2015 r.) 

 

Lista modyfikacji:


1. Pobieranie danych klientów z GUS do Słownika kontrahentów na podstawie wprowadzonego NIP
Po wybraniu opcji Dodaj kontrahenta (jeśli nie ma go w Słowniku kontrahentów) wystarczy w pole NIP wprowadzić NIP firmy i wybrać opcję Pobierz informację z GUS. System pobierze dane kontrahenta do Słownika kontrahentów, które będzie można w nim zapisać. 
 
2. Zamówienia do dostawców w oknie głównym wraz z możliwością częściowej realizacji
 
3. Schowek na dokumenty w oknie głównym
W oknie głównym programu dodano funkcję zapisywania dokumentów do schowka. Do schowka można zapisać wiele dokumentów. W późniejszym czasie można z zapisanych dokumentów korzystać jak z szablonów faktur.
 
4. Faktury cykliczne
Moduł faktur cyklicznych pozwala na przygotowanie planu fakturowania klientów w zadanym okresie. Możliwe jest również skorzystanie ze słownika Meta tagów, których wartość możemy dla każdego klienta określać indywidualnie, np. aby wpisywać na fakturach numer umowy.
 
5. Nazwa towaru w cennikach
Funkcjonalność pozwala na określenie osobnej nazwy towaru dla każdego z cenników. Zdefiniowana nazwa będzie przenoszona na zamówienia od klienta i dokumenty wydania oraz sprzedaży. Dzięki tej opcji możliwe jest np. określenie nazw produktów w różnych językach dla cenników walutowych. Funkcja ta pozwoli również na wykorzystanie tego pola na indywidualny kodu produktu kontrahenta, jeśli dany cennik jest powiązany z kontrahentem.
 
6. Możliwość ustalenia tematu i treści wiadomości e-mail wysyłanych raportów/wydruków
W konfiguracji udostępniono możliwość zmiany domyślnego tematu i treści wiadomości dla wysyłanych drogą elektroniczną raportów oraz wydruków.
 
7. Modyfkowanie wzorców wydruku
Możliwość wydruku każdej tabeli według ustawionych opcji, które pozwalają na określenie poniższych parametrów:
– kolumn, jakie mają się znaleźć na wydruku,
– szerokości każdej z kolumn (określamy ważność danej kolumny w stosunku do innych kolumn),
– pozycji jaką dana kolumna ma mieć.
Dostępne są również parametry wydruku takie jak:
- nazwa wydruku, 
- orientacja strony,
- dzielenie wydruku na strony, kolorowania wierszy oraz prezentacja numeracji stron.
 

 

Wstecz