Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak rozumiem

Produkcja DGCS System

Produkcja DGCS System wersja 19.21 - lista zmian (10-06-2019 r.)

Pobierz

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 18.XX i starszych wg poniższego cennika. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjny

Produkcja DGCS System - 1 firma/ 3 stanowiska (aktualizacja UPGRADE): cena dla Użytkowników wersji 18.00 i 18.50

590,00 zł 725,70 zł Zamów

Produkcja DGCS System - 1 firma/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

190,00 zł 233,70 zł Zamów

Produkcja DGCS System - 1 firma/ 3 stanowiska (aktualizacja Upgrade): cena dla Użytkowników wersji 17 i wcześniejszych

690,00 zł 848,70 zł Zamów

     

Lista zmian:

 

System:

 

 • Poprawiono literówkę w oknie „Ustawienia serwera poczty wychodzącej (SMTP)”, w polu „Adres serwera poczty (SMTP)”.

 

 

Produkcja DGCS System  wersja 19.20 - lista zmian (31-05-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Usprawniono wyszukiwanie kontrahenta, po wpisaniu NIP i wybraniu funkcji SPCN (szukaj tylko po całym NIP) w oknie „Kontrahent”;
 • Usprawniono usuwanie wielu zaznaczonych pozycji w „Wyciągu bankowym”;
 • Zmieniono sposób wyświetlania listy kontrahentów w oknie „Rozrachunki pełne”. W najnowszej wersji lista kontrahentów po lewej stronie okna jest stała - pokazuje wszystkich kontrahentów w systemie.
   

 

Produkcja DGCS System  wersja 19.18 - lista zmian (29-04-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

System

 

 • Dodano obsługę poczty Apple. Poczta Apple (iCloud) wymaga ustawienia bezpieczeństwa połączenia na START/TLS.

 

 

 

Produkcja DGCS System  wersja 19.16 - lista zmian (02-04-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

System

 

 • Poprawiono literówkę w oknie aktualizacji programu;
 • Usprawniono rejestrację modułu dodatkowego „Bezpieczne dane”.

 

 

 

Produkcja DGCS System  wersja 19.6 - lista zmian (12-02-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

System

 

 • Usprawniono edycję danych innego użytkownika niż zalogowany.

 

  

 

Produkcja DGCS System  wersja 19.5 - lista zmian (08-02-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

System

 • Usprawniono instalator programu w przypadku instalacji na systemach Windows 10.

 

 

Produkcja DGCS System  wersja 19.4 - lista zmian (23-01-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

System
 
 • Możliwość zmiany hasła użytkownika w wielu bazach danych.

 

Produkcja DGCS System wersja 18.67 - lista zmian (09-11-2018 r.)

Pobierz

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 18.24 i starszych wg poniższego cennika. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjny

Produkcja DGCS System - 1 firma/ 3 stanowiska (aktualizacja UPGRADE): cena dla Użytkowników wersji 18.00 i 18.50

590,00 zł 725,70 zł Zamów

Produkcja DGCS System - 1 firma/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

190,00 zł 233,70 zł Zamów

Produkcja DGCS System - 1 firma/ 3 stanowiska (aktualizacja Upgrade): cena dla Użytkowników wersji 17 i wcześniejszych

690,00 zł 848,70 zł Zamów

     

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dodano parametr określający ilość dni dla pobierania kursów walut z serwera NBP przy starcie programu. Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Uaktualnienia → "Ilość dni, z których pobierane będą kursy walut";

 • Usprawniono wyświetlanie czcionki w programie na komputerach firmy Dell.

 

 

 

Produkcja DGCS System  wersja 18.65 - lista zmian (10-10-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 •  W rozrachunkach zablokowano możliwość dodania rozrachunku niepowiązanego z kontrahentem

 

 

 

Produkcja DGCS System  wersja 18.63 - lista zmian (27-09-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • W kartotece JPK dodano możliwość zdefiniowania zakresu dat.

 

 

Produkcja DGCS System  wersja 18.60 - lista zmian (06-09-2018 r.)

 

 

Lista zmian:

 

 • Dodano czas w polach z datą produkcji na dokumentach RW, PW i samym Dokumencie Produkcji;

 • Dodano symbol magazynu wyrobu do numeru PW, gdy magazyn jest zmieniany na czas produkcji;

 • Wyłączono nadmiarowe zapytania o „Symbol Kosztu” z produkcji zaawansowanej, jeśli nie posiada się licencji na moduł dodatkowy „Analizy i raporty zaawansowane”;

 • Dodano możliwość zmiany struktury wyrobu z poziomu okna produkcji według przyjęć (ale bez weryfikowania dostępności surowców);

 • Dodano pole „Wystawiający” na Dokumencie Produkcji.

 

 

 

Produkcja DGCS System  wersja 18.58 - lista zmian (10-08-2018 r.)

 

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Usprawniono sprawdzanie statusu „czynnego podatnika VAT” w słowniku kontrahentów;

 • Dodano szyfrowanie kopii bezpieczeństwa bazy danych przy automatycznym tworzeniu kopii przez moduł dodatkowy (Bezpieczne dane).

     

 

Produkcja DGCS System  wersja 18.57 - lista zmian (06-08-2018 r.)

 

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dodano możliwość zdefiniowania ścieżki zapisu raportów dla każdej bazy danych;

 • Usprawniono zmianę hasła pseudonimizacji;

 • Zmieniono nazwę banku „BreBank” na "mBank (były Bre Bank)" przy imporcie wyciągów bankowych w formacie MT-940;

 • Usprawniono pseudonimizację deklaracji.

 

    

Produkcja DGCS System  wersja 18.56 - lista zmian (24-07-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dla baz danych importowanych z programów DOS usprawniono możliwość wprowadzenia ochrony danych osobowych;

 • W oknach parowania rozrachunków (po prawej stronie) dodano mechanizm wyszukiwania CFT w opcjach: "Należności i nadpłaty kontrahentów", "Zobowiązania i nadpłaty nasze", "Kompensaty należności i zobowiązań", "Kompensaty nadpłat";

 • Usprawniono możliwość pobierania danych kontrahenta z GUS w przypadku edycji danych kontrahenta w słowniku;

 • Usprawniono zaczytywanie plików MT-940 z mBanku.

 

 

 

Produkcja DGCS System  wersja 18.55 - lista zmian (04-07-2018 r.)

 

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • uaktualniono certyfikat SSL dla wysyłek plików JPK

 

 

 

Produkcja DGCS System  wersja 18.53 - lista zmian (28-06-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Usprawniono zapisywanie wyciągu bankowego;

 • Zablokowano generowanie pliku JPK VAT, jeżeli kontrahent nie ma wpisanego adresu;

 • Dodano w oknie wyboru kontrahenta możliwość sprawdzenia czy jest czynnym podatnikiem VAT;

 • Usprawniono wysyłkę powiadomień i wezwań, jeżeli dla kontrahenta jest zdefiniowane więcej niż jedno konto mailowe;

 • Dodano możliwość wyłączenia weryfikowania JPK ze schematem poprzez ustawienia;

 • Usprawniono anonimizację/pseudonimizację/depseudonimizację danych kontrahenta w sytuacji, gdy w bazie danych istnieje dokument PW.

 

 

Produkcja DGCS System  wersja 18.52 - lista zmian (12-06-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Usprawniono wprowadzanie i edycję wyciągu bankowego, który w niektórych przypadkach nie generował rozrachunku;

 • Usprawniono podpisywanie plików JPK i e-Deklaracji w przypadku, gdy w systemie widnieją certyfikaty, które wygasły;

 • Przyśpieszono aktualizację bazy danych w przypadku aktualizacji programu ze starszych generacji

 

 

Moduł produkcja:

 

 • Dodano możliwość zmiany struktury wyrobu poprzez wskazanie ilości surowców bez kontroli z definicją.

 

 

 

Produkcja DGCS System  wersja 18.51 - lista zmian (07-06-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Przywrócono możliwość zapisywania plików PDF z podpisem kwalifikowanym;

 • Usprawniono podpisywanie deklaracji i plików JPK w przypadku, gdy na czytniku jest kilka certyfikatów na tą samą osobę;

 • W oknie parametrów przy opcji "Ochrona danych osobowych" wyświetlono informację w jaki sposób dany poziom zabezpieczeń jest realizowany;

 • Zmieniono siłę hasła dla poziomu wysokiego, gdzie dodano wymaganie wprowadzenia co najmniej jednego znaku specjalnego. W bazach danych, w których był ustawiony dotychczas poziom wysoki, zostanie on zachowany (nowy poziom wysoki będzie niedostępny do wyboru). W pozostałych przypadkach, zostanie ukryty stary poziom wysoki. Jeśli w bazie danych był ustawiony stary poziom wysoki, po zmianie na inny poziom i zapisaniu, stary poziom będzie niedostępny;

 • Usprawniono pseudonimizację danych o nadawanie tego samego identyfikatora;

 • Usprawniono anonimizację/pseudonimizację danych kontrahenta. Po anonimizacji/pseudonimizacji danych kontrahenta, kontrahent zostanie ukryty. Aby depseudonimizować dane kontrahenta w słowniku kontrahentów w modułach magazynowych i księgowych, najpierw należy przywrócić kontrahenta do widocznych. Depseudonimizacja ustawia kontrahenta jako widocznego, aby po depseudonimizacji jego danych w innych modułach kontrahent był widoczny;

 • Dodano możliwość anonimizacji danych w przypadku, gdy dokumenty na kontrahenta są zaksięgowane.

 

Moduł Produkcja:

 

 • Uporządkowanie opcji w panelu konfiguracji produkcji zaawansowanej;

 • Dodano nową opcję konwersji pozycji MM na pozycje RW po produkcji z uwzględnieniem magazynów na surowcach;

 • Dodano nową opcję konwersji pozycji MM na pozycje PW po demontażu z uwzględnieniem magazynów na surowcach;

 • Dodano uprawnienie do wejścia do okna surowców wyrobu i ich edycji;

 • Dodatek „Surowce wyrobu” z dostępem do informacji o towarze oraz stanem magazynowym;

 • Kartoteka dokumentów produkcyjnych, zleceń produkcyjnych, zleceń produkcji zewnętrznej, demontażu, katalog wyrobów, drzewo wyrobów otwierane w osobnych zakładkach;

 • Wywołanie podglądu dokumentu produkcji w oknie demontażu;

 • Demontaż według definicji wyrobu dla dokumentów produkcji zawierających więcej jak jeden wyrób;

  

 

 

Produkcja DGCS System wersja 18.50 - lista zmian (24-05-2018 r.)

 

I. Funkcjonalność związana z RODO

1. Odnotowywanie zgód na przetwarzanie danych osobowych w kartotekach kontrahentów.
2. Możliwość wyboru statusu zgody:
- sprzeciw,
- brak sprzeciwu.
3. Obsługa żądań sprostowania danych.
4. Obsługa żądań wglądu w treść danych
Możliwość eksportu informacji o danych osobowych znajdujących się w systemie na żądanie podmiotu, którego dane dotyczą.
5. Realizacja sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6. Zabezpieczenie kopii baz danych hasłem dostępu.
7. Anonimizacja danych
Obsługa żądań usunięcia danych poprzez nieodwracalną zmianę treści danych.
8. Pseudonimizacja danych
Odwracalna zmiana polegająca na szyfrowaniu danych.
9. Możliwość sporządzania raportu o działaniach prowadzonych na danych osobowych
Zapisywanie informacji o generowanych raportach oraz o utworzonych kopiach baz danych.
10. Możliwość rejestrowania informacji o odbiorcach danych (ZUS, Urząd Skarbowy, PZU, BHP, itp.).
11. Automatyczne zgłoszenie o potrzebie usunięcia danych osobowych, których okres przechowywania się zakończył.
12. Automatyczna rejestracja daty i identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe.
13. Kategoryzowanie przetwarzanych danych osobowych wraz ze wskazaniem, czy użytkownik jest uprawniony do ich przetwarzania.
14. Możliwość szyfrowania transmisji danych przesyłanych między podmiotami.
15. Blokowanie stanowiska pracy poprzez możliwość wylogowania się z programu. Aby kontynuować pracę z programem niezbędne jest ponowne zalogowanie się.

 

II. Pozostałe zmiany

1. Dodano masowe sprawdzanie, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
2. Dodano obsługę wysyłki e-deklaracji z podpisem kwalifikowanym na systemach MacOS oraz Linux.
3. W kolejnych wersjach zostaną dodane nowe wzory deklaracji: VAT-7 (18); VAT-7K (12); VAT-8 (9); VAT-9M (8); VAT-12 (4).
4. Dodano możliwość określenia szablonu domyślnego dla tworzonych umów cywilno-prawnych.

 

 

Produkcja DGCS System wersja 18.24 - lista zmian (04-07-2018 r.)

Pobierz
Aktualizacja jest płatna dla wszystkich użytkowników wg poniższego cennika. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjnym.  
 

  

Lista zmian:

 

System:

 

 • uaktualniono certyfikat SSL dla wysyłek plików JPK

 

 

 

 

Produkcja DGCS System wersja 18.23 - lista zmian (19-06-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 •  Przywrócono możliwość zapisywania plików PDF z podpisem kwalifikowanym.

 

 

 

Produkcja DGCS System wersja 18.21 - lista zmian (26-04-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

 • Produkcja - dodano powiązanie dokumentu produkcji ze zleceniem produkcji;
 • Produkcja - dodano możliwość grupowania zleceń produkcyjnych;
 • Produkcja - dodano możliwość wyłączenia drukowania zlecenia produkcyjnego zaraz po jego wystawieniu;
 • Produkcja - dodano funkcję automatycznej zmiany magazynu przed wykonaniem produkcji na magazyn z definicji wyrobu, “większościowy” surowców lub według zamówienia klienta (o ile takowe jest dostępne - produkcja zaawansowana);
 • Produkcja - blokada możliwości demontażu wyrobu przyjętego z innego demontażu z uwagi na nieoczywiste operacje magazynowe;

 

 

 

Produkcja DGCS System wersja 18.21 - lista zmian (26-04-2018 r.)

 

Lista zmian:

 
 • Usprawniono wyświetlanie dokumentów w „Kartotece dokumentów produkcji”;

 

 

 

Produkcja DGCS System wersja 18.20 - lista zmian (20-04-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Usprawniono uruchamianie aplikacji SerweryM2M z ustawionymi alarmami o wyłączenie komunikatu „Czy chcesz używać tej kopii programu do wysyłania alarmów”;
 • W aplikacji SerweryM2M w opcji Ustawienia alarmów → Przydziel prawo zatwierdzania kom. usprawniono działanie przycisków;
 • Dodano opcję zmiany własnego hasła przez użytkownika w menu „Plik → Zmień hasło”;
 • Usprawniono możliwość nadawania uprawnień w programie.

 

Moduł Produkcja:

 

 • Zmieniono działanie okna demontażu, które teraz uwzględnia demontaż również z poziomu dokumentu MM;
 • Dodano monit o wybór dokumentu RW przy demontażu z dokumentu produkcyjnego powiązanego z wieloma RW;
 • Dodana została funkcja produkcji i demontażu ze wskazaniem magazynu przy składniku wyrobu. Zarówno w produkcji zaawansowanej jak i w produkcji podstawowej. Działa z opcją automatycznego tworzenia dokumentu MM;
 • Dodano raport weryfikacji brakujących przypisań magazynu do surowców;
 • Dodano możliwość wyszukiwania przyjęcia (np za pomocą czytnika kodów kreskowych) w oknie produkcji wg przyjęć.

 

 

 

Produkcja DGCS System wersja 18.20 - lista zmian (11-04-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Przywrócono możliwość wysyłania zgłoszenia błędu lub sugestii.

 

 

 

Produkcja DGCS System wersja 18.17 - lista zmian (30-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dodano plik patchLogArchive.zip, w którym zapisywana jest informacja z ostatnich 10 prób aktualizacji programu.

 

 

 

Produkcja DGCS System wersja 18.12 - lista zmian (02-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:
 

 • Usprawniono wystawianie not odsetkowych, jeżeli wykonana była kompensata;
 • Usprawniono odczyt danych z plików XLS, gdzie po imporcie nie były zamykane połączenia do plików XLS;
 • Dodano możliwość drukowania tabel dla wyszukanych danych;
 • Usprawniono zapamiętywanie kolumn w programie przy włączonym sortowaniu;
 • Rozszerzono pole "Login" do 50 znaków;
 • Czynny podatnik – dodano opcje sprawdzenia na stronie ministerstwa statusu VAT zadanego kontrahenta. Opcja została dodana w oknie dodawania kontrahenta oraz w oknie edycji danych kontrahenta w zakładce „Podstawowe dane” pod przyciskiem „Weryfikuj na stronie ministerstwa”.
 • Uaktualniono certyfikat SSL dla serwera e-deklaracji.
 
 
 

Produkcja DGCS System wersja 18.01 - lista zmian (21-12-2017 r.

 

 
Lista zmian:
 
System
 
 • Do opcji wydruku tabel dodano możliwość sumowania kolumn liczbowych;
 • Zwiększono ilość znaków nazwy kontrahenta do 200;
 • Przy wystawianiu dokumentu kasowego rozrachunek generowany jest dla każdej pozycji dokumentu kasowego, a nie do całego dokumentu;
 • W oknie danych firmy oraz danych firmy do deklaracji dodano opcję pobierania danych z GUS;
 • Dodano opcję definiowania i wykonywania zestawu raportów. Zestaw raportów jest w pełni definiowalny przez użytkownika;
 • Nowy system aktualizacji oprogramowania. Zmodyfikowano i zautomatyzowano system aktualizacji. Obecnie aktualizacja nie będzie wymagała uruchamiania zewnętrznego programu (Uaktualnij). Ponowne uruchomienie aplikacji automatycznie zainstaluje uaktualnienia i ponownie uruchomi program;
 • Zmiany w wyglądzie aplikacji. Zmodyfikowano czytelność pól nieaktywnych, zmieniono zachowanie pól w ten sposób, aby aktualnie wybrane pole było zdecydowanie wyróżnione. 


Moduł Produkcja z Magazynem

 • Obsługa nowych typów dokumentów: Paragon vat – marża; Korekta paragonu vat – marża; Nota obciążeniowa; Nota uznaniowa;
 • Dodano koszt transportu dla dokumentów zakupu wystawianych w oknie głównym;
 • Zmieniono typ dokumentu z Rachunku na Fakturę dla firm niebędących płatnikami VAT;
 • Zmodyfikowano okno główne tak, aby nie można było wyłączyć przypadkowo paneli asortymentu i wystawianego dokumentu. 
   

Aktualizacja: Produkcja DGCS System 18

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 3 stanowiska: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

590,00 zł

Zamawiam

1 firma / 3 stanowiska: cena dla Użytkowników generacji 16.00 i wcześniejszych

690,00 zł Zamawiam

1 firma/ kolejne stanowisko

190,00 zł Zamawiam

 

Wstecz