Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak rozumiem

Aktualizacja programu Kadry, Płace i ZUS PRO v. 9.8.1.2

10.09.2020

kadry pro

Szanowni Państwo,
Przekazujemy do sprzedaży aktualizację programu Kadry, Płace i ZUS PRO, która zawiera nowe funkcjonalności zgłaszane przez użytkowników m.in. możliwość wprowadzania obecności w zakresie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy w dniu, tworzenie miesięcznych harmonogramów czasu pracy, uwzględnianie zmian w wysokości wymiaru etatu na urlopy itp. Ponadto znajduje się wiele innych modyfikacji ułatwiających codzienną pracę z programem. 

UWAGA!
 
UWAGA! Aktualizacja jest bezpłatna dla Użytkowników generacji 9.8.0.0. Dla posiadaczy starszych wersji jest płatna w specjalnej cenie UPDATE.

Użytkownicy, którzy zakupili program po raz pierwszy po 1 stycznia 2020 r., mają prawo do bezpłatnej aktualizacji (prosimy wcześniej zgłosić ten fakt do naszego Działu handlowego - tel. 62 591-91-19).

Przypominamy również użytkownikom programu Microsoft SQL Server 2005, o konieczności zaktualizowania go do nowszej wersji np. Microsoft SQL Server 2008, w celu zapewnienia prawidłowości działania programu Kadry, Płace i ZUS PRO.

 
Nowości


1. Możliwość ewidencjonowania czasu pracy także w zakresie godziny rozpoczęcia i zakończenia (a nie tylko ilości godzin przepracowanych).
Funkcjonalność jest dostępna w oknie ‘Obecność – detale’ w polach ‘Opcjonalnie: Godziny od / do’. Przy czym w przypadku wcześniejszego zdefiniowania dla pracownika kalendarza o typie ‘Rozszerzonym’ oraz wcześniejszego zdefiniowania miesięcznego rozkładu czasu pracy – program w opcji wprowadzania czasu pracy w trybie ‘Wg kalendarza – godziny normatywne’ przypisze w ewidencji ilość godzin przepracowanych używanego kalendarza oraz godziny od / do wcześniej zarejestrowane dla używanego kalendarza (rejestrowanie godzin do przepracowania z informacją o godzinie rozpoczęcia i zakończenia wykonuje się w oknie ‘Rozkład w miesiącu’ z wykorzystaniem ‘Schematów dni’ ).

2. W oknie ‘Obecność – detale’ w zakładce ‘Przeglądanie’ w filtrze: ‘Widok’ dodano opcje: ‘godz. od-do’ pozwalającą na przegląd zarejestrowanego czasu pracy w zakresie godzin pracy od / do.

3. Możliwość tworzenia miesięcznych harmonogramów czasu pracy dla poszczególnych pracowników lub grup pracowników
z ustaleniem okresu obowiązywania danego harmonogramu dla danej osoby – przez możliwość zdefiniowania dla danego kalendarza (przypisanego pracownikowi / grupie pracowników w zdefiniowanym okresie czasu w oknie:  Czas pracy / Przyporządkowanie kalendarzy / Kartoteka oraz oznaczenie okresu obowiązywania ‘Od dnia:’) rozkładu czasu pracy w określonym miesiącu z uwzględnieniem schematów dni roboczych – czyli nie tylko ilości godzin pracy w danym dniu ale także godzin rozpoczynania i kończenia pracy.  

4. Możliwość definiowania ‘Schematów dni roboczych’ pozwalających na określenie dla danego schematu dnia ilości godzin roboczych oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w tym schemacie dnia.
 
5. Okno ‘Rozkład w miesiącu’ (pozwalające na szczegółowe definiowanie czasu pracy) wyposażono w panel asystenta danych pozwalający na porównanie definiowanej ilości godzin i dni roboczych do tych ilości wynikających z kodeksowej normy czasu pracy. 
 
6. Wydruk: ‘Lista obecności (harmonogram)’ – pozwalający na wydrukowanie list obecności z godzinami rozpoczęcia i zakończenia pracy zarejestrowanych dla danego miesiąca w oknie ‘Rozkład w miesiącu’.
 
7. W oknie ‘Kalendarz’ dodano pole ‘Typ kalendarza’, które pozwala na wybór między ‘Standard’ (domyślna wartość dla wszystkich dotychczasowych kalendarz), a ‘Rozszerzony’, który pozwala na planowanie, rejestrowanie oraz rozliczanie czasu pracy z uwzględnieniem konkretnych godzin rozpoczynania i kończenia pracy, a także na tworzenie harmonogramów czasu pracy dla poszczególnych pracowników lub ich grup. 

8. W oknie ‘Kalendarz’ dla kalendarza o wartości ‘Rozszerzony’ w polu ‘Typ kalendarza’ umożliwiono rejestrowanie okresu 8 godzin nocnych od / do w przedziale między 21:00 a 07:00 obowiązujących dla danego kalendarza. 
 
9. Rejestrowanie wielkości wymiaru etatu pracownika w naliczonych elementach płacowych (składnik ‘Wymiar etatu’ prezentowanych w oknie ‘Analiza płac’) w wielkości wynikającej z danych o wymiarze etatu zarejestrowanych w oknach ‘Dane pracownika’ oraz ‘Historia zatrudnienia’ obowiązujących w dacie wypłaty liczonej listy płac przez porównanie z wartością daty w polu ‘Wypłać w’ w oknie ‘Płaca / Definiowanie / Okresy rozliczeniowe’ – co w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie miesiąca pozwala na wykazanie w ‘Analizie płac’ oraz następnie wyraportowanie na wydruku listy płac początkowej wartości wymiaru etatu w sytuacji gdy lista płac jest liczona w dacie programowej ustawionej na datę sprzed zmiany wymiaru etatu. 
 
10. Mechanizmy przeliczające wielkość urlopu rocznego pracownika przy zmianie wymiaru etatu pracownika w trakcie roku – nawet przy dwukrotnej zmianie wymiaru etatu pracownika w trakcie roku. Funkcjonalność szczególnie przydatna dla pracowników objętych czasowym obniżeniem wymiaru czasu pracy (etatu) z uwagi na COVID-19. 

11. Wykazywanie w eksporcie do Płatnika w raporcie RCA w nowym polu nr 28 wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę (zatrudniającego). 

12. Obsługa naliczania ‘Zaliczki na podatek’ w przypadku drugiej wypłaty w miesiącu, gdy pierwsza wypłata była objęta ulgą dla osób w wieku do 26 lat, a druga nie jest objęta tą ulgą – po to żeby przy drugiej wypłacie zaliczka na podatek była obliczana od przychodu wyłącznie z drugiej wypłaty.

13. Nowe wartości zmiennych finansowych obowiązujących od 01.07.2020r. oraz 01.09.2020r. 
 
14. Mechanizmy przeliczające wielkość urlopu rocznego pracownika proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w roku.

15. W oknie ‘Czas pracy / Obecność / Kartoteka’ pobieranie danych z kalendarzy o typie ‘rozszerzony’ w trybie edycji za pomocą procedury ‘Wprowadź standard’. 

16. W oknie ‘Czas pracy / Obecność / Kartoteka’  w panelu ‘Asystenta danych’ prezentowane są  dane z kalendarzy o typie ‘rozszerzony’.

17. Wydruk ewidencji czasu pracy uwzględniającej zarejestrowane w programie godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy – wydruk o nazwie ‘Ewidencja czasu pracy – detale od / do’ jest dostępny oknie: Prezentacja / Wydruki / Czas pracy /  Ewidencja czasu pracy.

18. Wydruk: ‘Lista obecności (harmonogram notatki)’ – pozwalający na wydrukowanie list obecności z godzinami rozpoczęcia i zakończenia pracy zarejestrowanych dla danego miesiąca w oknie ‘Rozkład w miesiącu’. 
 
 
Zmiany
 
1. Wykazywanie na wydrukach list płac wymiaru etatu pracownika zarejestrowanego w naliczonych elementach płacowych to jest składnika ‘Wymiar etatu’ prezentowany w oknie ‘Analiza płac’, a nie wymiaru etatu aktualnego dla momentu zapisania listy płac w bazie.

2. Działania funkcjonalności ‘Wyboru zaawansowanego’ pozwalająca na możliwości zaznaczenia w jednym (konkretnym) dziale i wybraniu do kontekstu pracy osób z dwóch i więcej typów zawodowych (wcześniej konieczne było wybranie minimum dwóch działów w celu wybrania z nich osób z dwóch lub więcej typów zawodowych).

3. Zmiana oznaczenia podstawy prawnej w wydruku skierowania na badanie lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne). 

4. Zmiana w strukturze eksportu raportów do programu Płatnik dostosowujące eksporty do nowej wersji programu Płatnik. 
 
5. Odświeżanie oznaczenia dni wolnych w nowym oknie ‘Kalendarz – detale’ (rozkład w miesiącu) w przypadku zmiany miesiąca.
 
6. Zmiana miesiąca w oknie  ‘Kalendarz – detale’ przytrzymuje (nie zmienia) wybrany wcześniej rodzaj kalendarza.
 
 

Aktualizacja: Kadry, Płace i ZUS PRO 
Cennik UPDATE dla firm

Cena 
netto

Kup 
teraz

do 10 pracowników 

112,50 zł

Zamawiam

do 20 pracowników

137,50 zł

Zamawiam

do 50 pracowników

192,50 zł

Zamawiam

do 100 pracowników

330,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników

495,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników

825,00 zł

Zamawiam

bez limitu pracowników

tel.

tel.

Aktualizacja: Kadry, Płace i ZUS PRO
Cennik UPDATE dla biur rachunkowych

Cena
netto

Kup
teraz

do 10 pracowników / 50 firm

165,00 zł

Zamawiam

do 10 pracowników / 500 firm

220,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników / 50 firm

220,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników / 500 firm

250,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników / 50 firm

275,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników / 500 firm

330,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników / 50 firm

810,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników / 500 firm

440,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników / 50 firm

600,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników / 500 firm

750,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników / 50 firm

1250,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników / 500 firm

1375,00 zł

Zamawiam

PROMOCJA - 10% 
na usługi wsparcia technicznego
przy zakupie aktualizacji Kadr PRO

Cena 
netto
promocyjna

Kup 
teraz

Pomoc techniczna PREMIUM:
- specjalny nr telefonu do kontaktu z konsultantem dla klientów pomocy Premium; 

- gwarancja oddzwaniania w przypadku zajętości linii w ciągu 1 godziny;
- 12 interwencji.

180,00 zł

Zamawiam

Pomoc techniczna VIP:

- specjalny nr telefonu do kontaktu z konsultantem dla klientów pomocy VIP;

- gwarancja oddzwaniania w przypadku zajętości linii w ciągu 30 minut;

- instalowanie aktualizacji naszego oprogramowania po wcześniejszym umówieniu się;

- 60 interwencji.

450,00 zł

Zamawiam

 

PowrótZobacz wszystkie