icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Aktualizacja programu Kadry, Płace i ZUS PRO v. 9.9.0.5 na 2020/2021

 

UWAGA! Aktualizacja wersji 9.9.x.x jest płatna dla Użytkowników programu Kadry, Płace i ZUS PRO generacji 9.8. i starszych. 

Udostępniliśmy aktualizację programu Kadry, Płace i ZUS PRO w wersji 9.9.0.5, gotową do pracy w 2021 roku. Zawiera ona niezbędne zmienne finansowe, które umożliwią obliczenie płac za grudzień 2020 r. wypłacanych w styczniu 2021 r., nowe wzory deklaracji PIT-11, PIT-8AR i PIT-4R.

Lista zmian:

1. Nowe wzory deklaracji PIT dla dochodów za 2020 rok:
- PIT-11 (26) wydruk oraz plik e-deklaracji,
- PIT-4R (10) wydruk oraz plik e-deklaracji,
- PIT-8AR (9) wydruk oraz plik e-deklaracji.
 
2. Zmienne finansowe obowiązujące od 01.12.2020 r. oraz od 01.01.2021 r., których wartość jest znana na moment wydania aktualizacji programu.

3. Uwzględnianie minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenie obowiązującej w 2021 r. 
Sprawdzanie wartości wynagrodzenia przy rejestrowaniu umów zlecenia oraz przy rejestrowaniu rachunków do umów zlecenia. 

4. Wprowadzono wartość progu podwyższenia obniżonej wpłaty uczestnika do PPK obowiązującej w 2021 r. (podstawa = 3360 zł).

5. Daty świąt obowiązujących w 2021 r.
6. Przedłużono domyślne stosowanie ulgi 26 minus dla osób, które do dnia wypłaty (wg ustawień daty wypłaty w definicji okresów rozliczeniowych) nie ukończyły 26 roku życia, przez nie naliczanie zaliczki na podatek. 

Ulga 26 minus jest uwzględniana do wartości przychodu w roku (narastająco) odpowiadającego kwocie 85.528 zł.

7. Możliwość ustawienia pobierania zaliczki na podatek mimo objęcia osoby ‘Ulgą 26 minus’. 
Ustawienie na wniosek z możliwością zaznaczenia daty wniosku oraz miesięcy obowiązywania w okresie 2021 r.

8. W oknie ‘Kalendarz – detale’ przy definiowaniu harmonogramu czasu pracy dodano sygnalizowanie w planowanym kalendarzu przekraczania norm ilości godzin / dni do przepracowania w porównaniu do wartości wynikających z ilości godzin / dni roboczych w normie czasu pracy.

9. Zmiany w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).
- W oknie 'PPK' w zakładce 'Ewidencja pracowników' dopisano możliwość eksportu (zapisanie) do schowka danych w zakładce 'Ewidencja pracowników'. Eksport szykuje się przez podwójne kliknięcie w listę (w miejsce), gdzie są dane eksportowane, a następnie przez "Wklejanie" w otwartym arkuszu kalkulacyjnym (Excel) albo w pliku tekstowym (Notatnik / WORD).

- Rozszerzono naliczanie wpłat PPK w zakresie wynikającym z umów cywilnych (zlecenia / kontrakt menadżerski / rada nadzorcza) o osoby, które przekroczyły w roku kalendarzowym maksymalną podstawę naliczenia składek ZUS. 
- Transparentność procesu ‘Zwolnienie uczestników’ dla liczenia wpłat PPK, co oznacza, że wprowadzenie status PPK ‘Zwolniony’, albo ‘Do zwolnienia’ (po zakończeniu procesu ‘Zwolnienie uczestnika’ przez wyeksportowanie do IF deklaracji o zwolnieniu) nie ogranicza / nie wyłącza liczenia wpłat do PPK pomimo zwolnienia.
10. Zmieniono wartość progu kosztów autorskich w umowach cywilnych uwzględniając limit odpowiadający progowi podatkowemu.
11. W oknie ‘Kalendarz – detale’ przy definiowaniu harmonogramu czasu pracy, uwzględniono ustawienie ‘Godzinowego sposobu liczenia czasu pracy’ (domyślnie ustawiony jest dziesiętny system liczenia czasu pracy).

 

Przejdź do cennika