icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

DGCS System - nowa generacja 21.31

Wprowadzono zmiany:

System:

   - MacOS z procesorem M1 – wprowadzono pierwsze zmiany usprawniające otwieranie okien dla komputerów Mac z nowym procesorem M1 opartych o architekturę ARM.


Moduły magazynowe:

   - W kartotekach dokumentów wydania w oknie „Operacje zbiorcze na dokumentach” dostosowano czcionkę do reszty Systemu;
   - Usprawniono położenie oraz dodano opcję zapamiętywania położenia okna „Potwierdzenie odbioru korekty”;
   - W oknie wystawiania korekty faktury sprzedaży ukryto nadmiarowe kolumny (INDEKSANALIT, DODATKOWE_JEDNOSTKI);
   - W oknie „Kartoteka przelewów” ujednolicono opis kolumn w tabeli;
   - W oknie „Kartoteka faktur korygujących” ukryto nadmiarową kolumnę (IDNAGLOWEK);
   - W oknie „Kartoteka faktur VAT” ujednolicono opis kolumn w tabeli;
   - Opłata cukrowa – poprawiono liczenie pól 15, 23 i 27 w deklaracji CUK (1);
   - MacOS z procesorem M1 – przywrócono możliwość minimalizacji okna głównego. Dodano parametr _Lokalne_uzywajStandardowychDekoracjiOkienZSystemuOperacyjnego (parametr do ustawienia w pliku jMagazyn.config). Domyślnie parametr jest ustawiony na 'false'. Ustawienie parametru na 'true' powoduje użycie standardowych dekoracji okien oraz przycisków minimalizacji, maksymalizacji i zamykania dla systemu operacyjnego.


Moduły księgowe:

   - Poprawiono wygląd, zapamiętywanie rozmiaru i położenie oraz opis okna „Usuń remanent”;
   - Dodano zapamiętywanie rozmiaru i położenie okna „Dodaj remanent” i „Edytuj remanent”;
   - Przywrócono automatyczne księgowanie sprzedaży i zakupów na koncie kontrahenta, jeżeli w dodatkowym warunku jest ustawione grupowanie po walucie;
   - Przy wysyłce e-Deklaracji PIT-28, PIT-36 i PIT-36L dodano informację oraz blokadę wysyłki e-Deklaracji, jeżeli pola odliczeń od podstawy lub od podatku przyjmują za duże wartości;
   - Przywrócono wyświetlanie okna „Pokaż szczegóły” w oknie „Wybierz dokumenty do rozliczenia” przy rozliczaniu dokumentu kompensatą;
   - Dodano zapamiętywanie rozmiaru i położenie okna „Okno sprawdzania statusu czynnego podatnika VAT” w słowniku kontrahentów;
   - Dodano zapamiętywanie rozmiaru i położenie okna „Dodaj stawkę VAT” w „Słownik powiązań VAT”;
   - Dodano skalowanie rozmiaru tabelki dla okna „Przypisz kontrahenta” w słowniku „Plan kont";
   - W oknie „Dokumenty do zaksięgowania” (Typy dokumentów do automatycznego księgowania) dodano mechanizm wyszukiwania CFT;
   - Dodano zapamiętywanie rozmiaru i położenie okna „Konfiguracje E-Sprawozdań”;
   - Poprawiono przenoszenie danych z załączników CIT-8/0 i CIT-BR do deklaracji CIT-8.


Moduł Kadry i Płace:

   - Ukryto słownik ustawień płacowych dostępny w opcji: Dane → Słowniki → Ustawienia płacowe;
   - W oknie dodawania Dowodu/Paszportu (Formularz → Dane personalne oraz o zatrudnieniu przycisk Dowód/Paszport w polu Dane personalne) dodano opcję Zapisz oraz Anuluj.


Aktualizację można pobrać z poziomu programu korzystając z opcji "Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje".