icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Kadry Płace i ZUS RPO - 9.9.8.52


Informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu Kadry Płace i ZUS RPO - 9.9.8.52
Uwaga!
Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 9.8 i starszych. Po jej zainstalowaniu program będzie wymagać wprowadzenia numeru licencji dla wersji 9.9.x.x.

Nowości

1. Deklaracja PIT4R wer.12 obowiązująca w roku 2021 – w formie exportu do e-deklaracji przez plik XML w celu importu do aktywnego formularza PDF udostępnianego przez Ministerstwo Finansów.

2. Deklaracja PIT4R wer.12 obowiązująca w roku 2021 – w formie exportu do e-deklaracji przez plik DEK importowany do Modułu Zbiorczych e-Deklaracji.

3. Deklaracja PIT8A4R wer.11  obowiązująca w roku 2021 – w formie exportu e-deklaracji przez plik XML w celu importu do aktywnego formularza PDF udostępnianego przez Ministerstwo Finansów.

4. Deklaracja PIT8AR wer.11 obowiązująca w roku 2021 – w formie exportu do e-deklaracji przez plik DEK importowany do Modułu Zbiorczych e-Deklaracji.

Zmiany

1. W wydruku raportu ‘RAPORT dla ZUS Z-03’ w przypadku zmiany wymiaru etatu proponuje się uwzględnienie miesięcy po zmianie wymiaru etatu z tym założeniem, że zmiana etatu rozpoczynająca się z pierwszym dniem miesiąca powoduje że miesiąc taki jest uwzględniany na wydruku. 
 
2. Przy naliczeniu średniej dziennej do chorobowego w przypadku zmiany wymiaru etatu w okresie poprzedzających 12 miesięcy program proponuje uwzględnienie miesięcy po zmianie wymiaru etatu z tym założeniem, że zmiana etatu rozpoczynająca się z pierwszym dniem miesiąca powoduje, że miesiąc taki jest uwzględniany przy naliczeniu średniej dziennej do chorobowego. 

3. W przeliczaniu minut na godziny nieobecności przy korzystaniu z kalendarza rozszerzonego w sytuacji zaznaczenia systemu godzinowego (60-minutowego) czasu pracy w ustawieniach bazy (firmy).

4. W uwzględnianiu w ewidencji czasu pracy czasu przepracowanego w normie przy korzystaniu z kalendarza rozszerzonego.

5. W sposobie uwzględniania stanów zatrudnienia (osób zatrudnionych) w raporcie do statystyki GUS Z-03 przez uwzględnianie w stanach zatrudnienia wyłącznie osób na podstawie dat zatrudnienia i zwolnienia w oknie ‘Dane pracownika’. 

UWAGA! Dodatkowo należy zaktualizować moduł "E-deklaracje zbiorcze i JPK" do wersji minimum 21.29