icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Polski Ład w systemach Biznesmen PRO

 

Z dniem 1 stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy w ramach ustawy Polski Ład. Zawarte w nim zmiany dotkną wiele obszarów polskiej gospodarki. Sukcesywnie dostosowujemy nasze systemy, aby były one zgodne z nowymi wymaganiami.   

Najważniejsze zmiany w zakresie naliczania płac w programie Kadry, Płace i ZUS PRO cz.1

Planowany termin publikacji aktualizacji programu - 15-12-2021 r.

1. Ulga dla klasy średniej.

2. Zerowy PIT - dla rodzin 4+.

3. Zerowy PIT - dla seniorów.

4. Zerowy PIT - przeniesienie miejsca zamieszkania do Polski. 

5. Składka zdrowotna odliczana:
- nie obniża zaliczki na podatek w płacach pracowniczych,
- nie obniża zaliczki na podatek z tytułu wszelkich umów cywilnych.

6. Składka zdrowotna pobierana:
- jest obniżana do wysokości zaliczki na podatek liczonej wg zasad z dnia 31.12.2021 r.

7. Próg ‘Ulgi 26-minus’ w 2022 r. nadal wynosi = 85.528,00 zł – mimo zmiany wartości progu podatkowego na 120 000,00 zł.  

8. Obsługa przekroczenia drugiego progu podatkowego przy stosowaniu ulgi 26 minus. 

9. Pobieranie zaliczki na podatek mimo ‘Ulgi 26 minus’ na wniosek pracownika.

10. Nie naliczenie zaliczki na podatek od umów zlecenia przy mniejszych przychodach. 

11. Podwyższenie do 80% wysokości zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu. 

12. Skrócenie przerwy w pobieraniu zasiłków powodującej ustalenie nowej podstawy wymiaru. 

13. 120% minimalnego do PPK na 2022 r.  wynosi 3612 zł. 

14. Minimalna stawka godzinowa 19,70 zł do umów zlecenia.

15. Próg ‘Kosztów autorskich’ (dla umów cywilnych – o dzieło z przeniesieniem praw autorskich) wynosi = 120.000,00 zł.

16. Daty świąt na 2022 r.

17. Zmienne finansowe na 2022 r.

ZAMÓW TERAZ