Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak rozumiem

Ważne zmiany w przepisach dla przedsiębiorców w 2019/2020 r.

19.11.2019

W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Finansów w II półroczu licznych zmian podatkowych, przytaczamy te najistotniejsze z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy korzystają z oprogramowania DGCS Biznesmen, wg dat ich obowiązywania.
Pragniemy również poinformować, że nasze programy są na bierząco aktualizowane, aby zapewnić naszym użytkownikom ciągłość pracy na oprogramowaniu zgodnym z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 
1. Od 1 stycznia 2020 r. - Biała Księga.
Zaczyna obowiązywać rygorystyczny wymóg płacenia za transakcje o wartości przewyższającej wartość 15 000 zł, zawartych z czynnymi podatnikami VAT, na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT (Biała Księga).
Tylko na te rachunki będzie można dokonywać przelewów związanych z działalnością gospodarczą. Za przelewy na inne konta wejdą sankcje karne w postaci wyrzucenia z kosztów uzyskania przychodu kwoty ponad 15 tys.zł.
 
2. Od 1 stycznia 2020 r. - wymagany nr NIP nabywcy na wydruku paragonu, gdy ma być wystawiona do niego faktura.
W dniu 1 września 2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1520). Pośród wielu zmian jakie wprowadzono w ustawie nowelizowanej znalazł zapis dotyczący wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. W takim przypadku będzie to możliwe wyłącznie wtedy, gdy podatnik wystawi fakturę do paragonu zawierającego NIP nabywcy. Zostało to określone w zmienianym art. 106b ustawy.
 
3. Od 1 stycznia 2020 r. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla firm zatrudniających powyżej 50 pracowników.
Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. To już kolejna grupa firm, których pracownicy będą mogli przystąpić do programu PPK.
 
4. Od 1 listopada 2019 r. - nowy wzór deklaracji VAT-7 i VAT-7K.
Począwszy od rozliczenia za listopad lub za czwarty kwartał 2019 r. należy stosować nowe wersje deklaracji dla podatku od towarów i usług: VAT-7(20), VAT-7K(14).
 
5. Od 1 listopada 2019 - dopisek "Metoda podzielonej płatności" na wydrukach faktur.
Znika odwrotne obciążenie w obrocie krajowym – usługi budowlane, odpady, pręty, elektronika itd. i w zamian wchodzi przymusowa płatność mechanizmem podzielonej płatności z licznymi nowymi karami za ominięcie tego przepisu.
Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, podatnicy są zobowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności (za transakcje, z załącznika 15, o wartości powyżej 15.000zł obowiązek płacenia podzieloną płatnością).
W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (ponad 15.000zł), obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy – wyrazy “mechanizm podzielonej płatności“.
 
6. Od 1 października 2019 r. - obniżona stawka podatku dochodowego z 18% na 17%, podwyższone koszty uzyskania przychodów oraz niższa ulga podatkowa dla podatników, których dochód nie przekroczył I progu 85 528,00 zł.
 
7. Od 1 sierpnia 2019 r. - zaniechanie poboru zaliczki na podatek dochodowy dla osób, które nie przekroczyły 26 lat.
Z dniem 1 sierpnia 2019 r. weszła w życie ustawa “O zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”. Na jej podstawie młody zatrudniony pracownik, który nie osiągnął 26 roku życia
uprawniony zostaje do skorzystania z tzw. ulgi ,,Bez PIT dla młodych”, czyli ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z dnia 25 lipca 2019r. (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1387)) tzw. “zerowy PIT dla młodych”.
 
8. Od 1 lipca 2019 r. - nowa wersja pliku JPK-Fa (2).
 
 
PowrótZobacz wszystkie