logo  
Centrum
Pomocy

Ewidencja VAT

Przedsiębiorcy, którzy dokonują transakcji unijnych, powinni składać deklaracje podsumowujące VAT-UE.
Część deklaracyjna pliku JPK umożliwia wykazanie kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz podatku objętego zaniechaniem poboru. Mowa tu o polach 49. 50 oraz 52.
Ewidencja doliczeń służy do określania kwot ujętych na deklaracji VAT i w plikach JPK, które nie są ujęte w rejestrach VAT.
Ewidencja odliczeń służy do określania kwot ujętych na deklaracji VAT i w plikach JPK, które nie są ujęte w rejestrach VAT.
VAT OSS (One Stop Shop) to procedura mająca za zadanie jak najbardziej możliwe uproszczenie rozliczania należnego podatku VAT w całej Unii Europejskiej.
Od 1. lipca 2021 r. zaczęła obowiązywać rozszerzona forma procedury MOSS, tj. One Stop Shop (OSS) oraz Import One Stop Shop (IOSS). Wprowadzone przepisy ułatwiają rozliczanie podatku VAT w całej Unii Europejskiej, w międzynarodowym handlu elektronicznym przedsiębiorców z konsumentami oraz zmieniają sposób ewidencji i naliczania VAT.
Stosując sprzedaż VAT marża należy określić różnicę między ceną sprzedaży a ceną zakupu w związku z tym w pierwszej kolejności należy do programu wprowadzić zakup vat marża, który w momencie sprzedaży będzie powiązany z daną sprzedażą vat marża.
Seryjne wprowadzanie dokumentów to funkcja, która przyspiesza proces księgowania.
W sytuacjach sprzedaży mieszanej czyli opodatkowanej i zwolnionej podatnik uprawniony jest do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję.